Show simple item record

dc.contributor.authorCzechowski, Wiesław
dc.date.accessioned2021-05-26T19:15:16Z
dc.date.available2021-05-26T19:15:16Z
dc.date.issued2020-09-30
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35911
dc.description.abstractThe article presents a communication-based analysis of the function of the ‘bez sensu’ [meaningless/ pointless/makes no sense etc.] phraseme. The author discusses the conversational and discursive opportunities for using it. He applies the methodology of communicational grammar, which enables the analysis of communications at the ideational and interactive levels. Within the semantic level, ‘bez sensu’ removes the value of the trivialised semantic standard. In conversations, it is the reaction to scripts which contradict natural logic and the common-sensical cause-and-effect course of things. An important function is the bringing forward of scripts of failure, wastefulness, redundancy, and lack of benefit or expected or actual harm. At the interactive level, the ‘bez sensu’ expression fulfils the function of support for the argumentative power of a communication; it is also a measure of undermining an argumentation – it emphasises the frailty of its premises. In axiological strategies, ‘bez sensu’ is a major component of emotive acts and the building block of the emotional tension between interlocutors. In this instance, it is mostly used to bring forward the experience of a negative emotion. One negative outcome of using the ‘bez sensu’ expression is the introduction distance to interpersonal contact, and in some cases the sense of intellectually debasing the sender of a communication. The article includes several examples of media-based political statements with the ‘bez sensu’ expression, which are used for discrediting political opponents.en
dc.description.abstractArtykuł zawiera komunikacyjną analizę funkcji frazemu bez sensu. Autor rozważa konwersacyjne i dyskursywne możliwości użycia tej frazy. Stosuje w tym celu metodologię gramatyki komunikacyjnej, która pozwala na analizę komunikatów na poziomie ideacyjnym i interakcyjnym. W obszarze semantycznym bez sensu pozbawia wartości zdetrywializowany standard semantyczny. W konwersacjach jest reakcją na scenariusze sprzeczne z naturalną logiką i zdroworozsądkowym przyczyno-skutkowym biegiem rzeczy. Ważną funkcją jest eksponowanie scenariuszy nieskuteczności, marnotrawstwa, zbędności, braku korzyści, przewidywanych lub faktycznych szkód. Na poziomie interakcyjnym fraza bez sensu pełni funkcję wsparcia argumentacyjnej siły przekazu, jest też sposobem podważenia argumentacji – podkreśla słabość przesłanek. W strategiach aksjologicznych bez sensu jest ważną składową aktów emotywnych i budulcem napięcia emocjonalnego między rozmówcami. Tu przede wszystkim służy wyeksponowaniu przeżywanej negatywnej emocji. Ujemnym skutkiem użycia frazy bez sensu jest wprowadzanie do kontaktu interpersonalnego dystansu, a w niektórych przypadkach atmosfery intelektualnej degradacji nadawcy przekazu. W artykule znajduje się kilka przykładów medialnych wypowiedzi politycznych z frazą bez sensu, które służą dyskredytowaniu przeciwnika politycznego.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectmeaningen
dc.subjectcommunicational grammaren
dc.subjectideationen
dc.subjectinteractionen
dc.subjectconversationen
dc.subjectlogicen
dc.subjectpersuasionen
dc.subjectmanipulationen
dc.subjectcolloquial discourseen
dc.subjectmedia discourseen
dc.subjectpolitical discourseen
dc.subjectsenspl
dc.subjectgramatyka komunikacyjnapl
dc.subjectideacjapl
dc.subjectinterakcjapl
dc.subjectkonwersacjapl
dc.subjectlogikapl
dc.subjectperswazjapl
dc.subjectmanipulacjapl
dc.subjectdyskurs potocznypl
dc.subjectdyskurs medialnypl
dc.subjectdyskurs politycznypl
dc.titleBez sensu as an act of communicationen
dc.title.alternativeBez sensu jako akt komunikowaniapl
dc.typeArticle
dc.page.number147-169
dc.contributor.authorAffiliationPh.D., Kazimierz Wielki University, Institute of Social Communication and Mediaen
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesAwdiejew Aleksy, “Czym jest sens?” [in:] Komunikowanie wartości – wartość komunikowania, eds. I. Benenowska, A. Bączkowska, W. Czechowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019, pp. 65–74.en
dc.referencesAwdiejew Aleksy, Grażyna Habrajska, Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów, Primum Verbum, Łódź 2010.en
dc.referencesFleischer Michael, Sens, czyli – co to jest. Perspektywa konstruktywistyczna, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2019.en
dc.referencesHabrajska Grażyna, Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.en
dc.referencesHalliday Michael A.K., Explorations in the Functions of Language, E. Arnold, London 1973.en
dc.referencesMalinowski Grzegorz, Logika ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2010.en
dc.referencesMaslov Abraham H., Motivation and Personality, Harper, New York 1954.en
dc.referencesOgden Charles, Richards Ivor, The Meaning of Meaning. A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism, Routledge & Kegan Paul, London 1923.en
dc.referencesPerelman Chaim, Imperium retoryki, Retoryka i argumentacja, trans. M. Chomicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2002.en
dc.referencesSperber Dan, Wilson Deirdre, Relevance. Communication and Cognition, Blackwell, Oxford 1995.en
dc.referencesStanosz Barbara, Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2012.en
dc.referencesSzymanek Krzysztof, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2001.en
dc.referencesTokarz Marek, Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.en
dc.referencesZiomek Jerzy, Retoryka opisowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warsaw–Krakow 2000.en
dc.referencesZiółkowski Marek, Znaczenie – interakcja – rozumienie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1981.en
dc.referenceshttps://twitter.com/leszekmiller/status/1063159714694029312 [accessed on: 15.03.2018].en
dc.referenceshttps://twitter.com/panwaldemar/status/829790926507823109 [accessed on: 15.03.2019].en
dc.referenceshttps://wpolityce.pl/polityka/418370-korwin-mikke-atakuje-kukiz15-tego-typu-ruch-jest-bez-sensu [accessed on: 15.03.2019].en
dc.referenceshttps://wpolityce.pl/polityka/438418-prof-legutko-oburzajaca-wypowiedz-bronia-rza-to-szantaz [accessed on: 15.03.2019].en
dc.referenceshttps://www.facebook.com/jakub.zulczyk/posts/po-internecie-kr%C4%85%C5%BCy--wypowied%C5%BA-krystyny-paw%C5%82owicz-nt-samob%C3%B3jstwa-kac-pra-z-gorczyn/1468669583222633/ [accessed on: 15.03.2019].en
dc.referenceshttps://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/schetyna-zje-kosiniaka/ghnf80n?utm_source=_viasg_fakt&utm_medium=direct&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 [accessed on: 15.03.2019].en
dc.referenceshttps://www.gosc.pl/doc/4643655.Kaczynski-Jestem-dosc-optymistyczny-ws-wyco-fania-procedury-z [accessed on: 15.03.2019].en
dc.contributor.authorEmailwczechow@ukw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.58.09
dc.relation.volume58


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0