Show simple item record

dc.contributor.authorFilipczak-Białkowska, Anita
dc.date.accessioned2021-05-26T19:15:16Z
dc.date.available2021-05-26T19:15:16Z
dc.date.issued2020-09-30
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35912
dc.description.abstractThe article poses a major study question: “Does standard interpretation exist?” In the methodology of communicational grammar, to which the author refers, standard interpretation is defined as a generalised pattern of the analysis of a communication by a virtual recipient, which consists of constructing basic, mutually cooperating elements of meaning. An empirical test was applied to the assumption that, despite the fact that the reception of a communication is a subjective process, its course is to some extent pre-determined, since a recipient, at certain stages of interpretation, progresses through specific standard references, common for most speakers of a language, while the later subjective extension of the interpretation will not contradict those standards. The article presents the results, the aims, methods, and the results of a survey study conducted to verify the assumption about the existence of a standard interpretation, one of the major assumptions of communicational grammar being developed by A. Awdiejew and G. Habrajska.en
dc.description.abstractW artykule postawione zostało główne pytanie badawcze: „czy istnieje interpretacja standardowa?”, która w metodologii gramatyki komunikacyjnej, do jakiej odwołuje się autorka, definiowana jest jako uogólniony schemat analizy komunikatu przez wirtualnego odbiorcę, polegającej na konstruowaniu podstawowych, współpracujących ze sobą, komponentów sensu. Empirycznej weryfikacji poddano założenie, że choć odbiór komunikatu jest procesem subiektywnym, to jego przebieg jest do pewnego stopnia zdeterminowany, gdyż odbiorca, na pewnych etapach interpretacji, przejdzie przez określone, standardowe odniesienia, wspólne dla większości mówiących w danych języku, a jego dalsze subiektywne rozwinięcie interpretacji nie będzie przeczyło tym standardom. Artykuł prezentuje wyniki cele, metody i wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na okoliczność weryfikacji założenia o istnieniu interpretacji standardowej, jednego z głównych założeń gramatyki komunikacyjnej w opracowaniu A. Awdiejewa i G. Habrajskiej.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectstandard interpretationen
dc.subjectcognitive patternen
dc.subjectcommunicational grammaren
dc.subjectvaluationen
dc.subjectinterpretacja standardowapl
dc.subjectschemat poznawczypl
dc.subjectgramatyka komunikacyjnapl
dc.subjectwartościowaniepl
dc.titleDoes standard interpretation exist? Empirical verification of selected assumptions of communicational grammaren
dc.title.alternativeCzy istnieje interpretacja standardowa? Empiryczna weryfikacja wybranych założeń gramatyki komunikacyjnejpl
dc.typeArticle
dc.page.number171-197
dc.contributor.authorAffiliationPh.D., University of Lodz, Faculty of Philology, Chair of Journalism and Social Communicationen
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesAwdiejew Aleksy, Gramatyka interakcji werbalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2007.en
dc.referencesAwdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna, Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów, Primum Verbum, Łódź 2010.en
dc.referencesAwdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, Vol. 1, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2004.en
dc.referencesAwdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, Vol. 2, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2006.en
dc.referencesHeywood Andrew, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, trans. M. Habura, N. Orłowska, D. Stasiak, (ed. scientific) T. Żyro, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2008.en
dc.contributor.authorEmailanita.filipczak@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.58.10
dc.relation.volume58


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0