Show simple item record

dc.contributor.authorBarańska-Szmitko, Anna
dc.date.accessioned2021-05-26T19:15:17Z
dc.date.available2021-05-26T19:15:17Z
dc.date.issued2020-09-30
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35913
dc.description.abstractThe aim of the article is to verify the importance of gesticulation on one’s image in the popular science discourse based on YouTube videos by Wojciech Drewniak, a historian. The study employed the formula of an experiment in which subjects watched a video and defined the image-related characteristics of the YouTuber, and then were asked to write on what bases they assigned individual characteristics. Gesticulation became key for the construction of such image-related characteristics as: “energiczny” (energetic), “pasjonat” (enthusiast), “charyzmatyczny” (charismatic), “o wyrazistej mowie ciała” (with expressive body language), “ciekawie opowiada” (talks in an interesting manner), “chaotyczny” (chaotic), “szalony” (mad), “irytujący” (irritating), “pewny siebie” (confident), and “wyluzowany” (chill). Apart from gesticulation also tone and the pace of talking as well as expressive facial expressions had a major significance. It is necessary to conduct other studies to check to what extent the achieved results are typical for this type of YouTube communication and to what extent they are specific for Wojciech Drewniak only.en
dc.description.abstractCelem artykułu jest zweryfikowanie, jakie znaczenie wizerunkowe ma gestykulacja w dyskursie popularnonaukowym na przykładzie filmów historyka Wojciecha Drewniaka, umieszczanych w serwisie YouTube. Posłużono się formułą eksperymentu, w którym uczestnicy badania oglądali film, by potem określić cechy wizerunkowe youtubera, a następnie wypisać, co stało się podstawą wyłonienia poszczególnych cech. Gestykulacja stała się kluczowa dla konstrukcji takich cech wizerunkowych, jak: „energiczny”, „pasjonat”, „charyzmatyczny”, „o wyrazistej mowie ciała”, „ciekawie opowiada”, „chaotyczny”, „szalony”, „irytujący”, „pewny siebie”, „wyluzowany”. Oprócz gestykulacji, duże znaczenie wizerunkowe ma także ton i tempo mówienia oraz ekspresywna mimika. Potrzebne są kolejne badania, by zweryfikować, na ile uzyskane wyniki są typowe dla tego typu komunikacji na YouTube, a na ile jest to specyficzne wyłącznie dla Wojciecha Drewniaka.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectimageen
dc.subjectpopular science discourseen
dc.subjectYouTubeen
dc.subjectbody languageen
dc.subjectimage-related communicationen
dc.subjectwizerunekpl
dc.subjectdyskurs popularnonaukowypl
dc.subjectYouTubepl
dc.subjectmowa ciałapl
dc.subjectkomunikacja wizerunkowapl
dc.titleThe impact of a YouTuber’s lively gesticulation on his image. The case of Wojtek Drewniak and his Historia bez cenzuryen
dc.title.alternativeWizerunkowy sens energicznej gestykulacji youtubera. Przykład Wojtka Drewniaka z Historii bez cenzurypl
dc.typeArticle
dc.page.number199-216
dc.contributor.authorAffiliationPh.D., University of Lodz, Faculty of Philology, Chair of Communication Theory and Practice, Department of Journalism and Social Communicationen
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesAntas Jolanta, O kłamstwie i kłamaniu, Universitas, Krakow 2008.en
dc.referencesAntas Jolanta, Kozień Michał, “Gesty i rytuały niewerbalne oraz ich znaczenie w obecnej polityce polskiej”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2018, issue 2(48), pp. 113–128.en
dc.referencesAntas Jolanta, Załazińska Aneta, “Niewerbalne środki i strategie przekonywania stosowane w telewizyjnych debatach polityków”, [in:] Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, eds. R. Garpiel, K. Leszczyńska, Wydawnictwo „Nomos”, Krakow 2008, pp. 183–194.en
dc.referencesBabbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2004.en
dc.referencesBoniecki Arkadiusz, “Pozajęzykowe środki kreowania wizerunku polityka”, [in:] Język w komunikacji, ed. G. Markowski, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, pp. 31–42.en
dc.referencesCaradec François, Dictionary of Gestures. Expressive Comportments and Movements in Use around the World, illustrated by P. Cousin, trans. Chris Clarke, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London 2018.en
dc.referencesCienki Alan, Müller Cornelia, Metaphor and Gesture, John Benjamin Publishing Company, Amsterdam–Philadeplphia, 2010.en
dc.referencesFleischer Michael, „Rozsądny konstruktywizm”, [in:] Michael Fleischer, Ogólna teoria komunikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, pp. 86–173.en
dc.referencesFleischer Michael, Typologia komunikacji, Primum Verbum, Łódź 2012.en
dc.referencesGajda Stanisław, “Teoria stylu i stylistyka”, [in:] Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, eds. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Universitas, Krakow 2013, pp. 15–33.en
dc.referencesGibbs Graham, Analizowanie danych jakościowych, trans. M. Brzozowska-Brywczyńska, series: Niezbędnik Badacza, Warsaw 2011.en
dc.referencesGrove Theodore G., “Niewerbalne elementy interakcji”, [in:] Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, ed. J. Steward, trans. J. Suchecki, P. Kostyło, J. Kowalczewska et al., 4th ed., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2005, pp. 122–134.en
dc.referencesÍñigo-Mora Isabel, Álvarez-Benito Gloria, “Gestures and words in political discourse: a case study of the Obama-McCain encounter”, Respectus Philologicus 2010, issue 18(23), pp. 11–25.en
dc.referencesJarząbek Krystyna, Słownik mowy ciała Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.en
dc.referencesKomendarczyk Agnieszka, “Pozawerbalna ekspresja polityków w debacie telewizyjnej”, [in:] Język w komunikacji, ed. G. Markowski, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, pp. 43–53.en
dc.referencesLeathers Dale G., “Rozmowa kwalifikacyjna”, [in:] Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, przeł. M. Trzcińska, (ed. scientific) Z. Nęcki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, pp. 345–352.en
dc.referencesLeathers Dale G., “Wykrywanie oszustwa”, [in:] Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, trans. M. Trzcińska, ed. Z. Nęcki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2009, pp. 299–324.en
dc.referencesLeathers Dale G., “Zarzadzanie wrażeniem w praktyce”, [in:] Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, przeł. M. Trzcińska, (ed. scientific) Z. Nęcki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, pp. 254–264.en
dc.referencesMajkowska Aneta, “O komunikowaniu parawerbalnym i niewerbalnym w dyskusji sejmowej”, [in:] Język w komunikacji, ed. G. Markowski, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, pp. 21–29.en
dc.referencesRossini Nicla, Reinterpreting Gestures as Language. Language “in Action”, IOS Press, Amsterdam–Berlin–Tokyo–Washington DC 2012.en
dc.referencesSikorski Wiesław, “Gesty kłamstwa”, [in:] Wiesław Sikorski, Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, 2nd ed., Difin, Warsaw 2018, pp. 204–212.en
dc.referencesSikorski Wiesław, “Komunikacja niewerbalna podczas rozmowy kwalifikacyjnej”, [in:] Wiesław Sikorski, Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, 2nd ed., Difin, Warsaw 2018, pp. 128–156.en
dc.referencesSikorski Wiesław, “Tworzenie pozytywnego wrażenia w polityce”, [in:] Wiesław Sikorski, Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, 2nd ed., Difin, Warszawa 2018, pp. 156–185.en
dc.referencesSzczepaniak Agnieszka, Gesty emblematyczne w międzykulturowej komunikacji niewerbalnej. Polsko-grecko-brytyjskie studium porównawcze i gestownik, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki, Uniwersytet Wrocławski, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, Kalisz–Wrocław 2017.en
dc.referencesSzymczyk Jan, “Funkcje mowy ciała w procesie kreowania wizerunku publicznego polityków”, Roczniki Nauk Społecznych 2018, vol. 10(46), no. 2, pp. 131–161, https://doi.org/10.18290/rns.2018.46.2-7Aen
dc.contributor.authorEmailanna.baranska@filologia.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.58.11
dc.relation.volume58


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0