Show simple item record

dc.contributor.authorLeśniczak, Rafał
dc.date.accessioned2021-05-26T19:15:17Z
dc.date.available2021-05-26T19:15:17Z
dc.date.issued2020-09-30
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35914
dc.description.abstractThe article refers to the issue of journalism education at university, in terms of the philosophical categories of meaning and truth. The author analyses the curricula of selected Polish higher education institutions in the majors of journalism and social communication, and refers to studies on education in journalism ethics in Poland conducted in 2015–2016. In his academic reflection, he indicates the inadequacy of university education for the proper preparation of journalists for fulfilling their profession when faced with the challenges of the modern era.en
dc.description.abstractTekst artykułu odnosi się do zagadnienia uniwersyteckiej formacji dziennikarskiej w kontekście filozoficznych kategorii sensu i prawdy. Autor analizuje programy wybranych polskich ośrodków akademickich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz odwołuje się do badań dotyczących kształcenia w zakresie etyki dziennikarskiej w Polsce, przeprowadzonych w latach 2015–2016. W refleksji naukowej wskazuje niewystarczalność formacji akademickiej we właściwym przygotowaniu dziennikarzy do wykonywania profesji zawodowej wobec wyzwań epoki współczesnej.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectjournalist educationen
dc.subjectmeaningen
dc.subjecttruthen
dc.subjectphilosophyen
dc.subjectethicsen
dc.subjectuniversityen
dc.subjectformacja dziennikarskapl
dc.subjectsenspl
dc.subjectprawdapl
dc.subjectfilozofiapl
dc.subjectetykapl
dc.subjectuniwersytetpl
dc.titlePhilosophy modules on journalism courses at Polish higher education establishments and the search for meaning. A few remarks for discussionen
dc.title.alternativeUniwersytecka filozoficzna formacja dziennikarska w polskich uczelniach wyższych a poszukiwanie sensu – kilka uwag do dyskusjipl
dc.typeArticle
dc.page.number217-235
dc.contributor.authorAffiliationPh.D. hab., Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Institute of Media Education and Journalism, Chair of Social Communication, Public Relations and New Mediaen
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesBaczyński Andrzej, “Uczciwość dziennikarska, czyli o potrzebie etyki zawodowej w mediach”, Studia Socialia Cracoviensia 2012, issue 4(1), pp. 35–51, https://doi.org/10.15633/ssc.388en
dc.referencesBenadusi Marco, “Il falso nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”, Mondooperaio 2017, issue 4, p. 5–9 .en
dc.referencesColombo Furio, Post giornalismo. Notizie sulla fine delle notizie, Editori Riuniti, Rome 2007.en
dc.referencesDobek-Ostrowska Bogusława, Barczyszyn Paulina, Michel Adam, “Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy (badania ilościowe)”, Studia Medioznawcze 2013, issue 52(1), pp. 11–27.en
dc.referencesDrożdż Michał, “Etos dziennikarski bez etyki…?”, [in:] Etyka dziennikarstwa. Edukacja. Teoria. Praktyka, eds. E. Pawlak-Hejno, J. Pleszczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, pp. 41–49.en
dc.referencesDrożdż Michał, “Etyczne aspekty mediów integralną częścią nauk o mediach”, Studia Medioznawcze 2013, issue 55(4), pp. 11–23.en
dc.referencesDrożdż Michał, “Medialna produkcja i dekonstrukcja sensu”, Media i Społeczeństwo 2012, issue 2, pp. 15–28.en
dc.referencesDrożdż Michał, “W poszukiwaniu antropologicznych kontekstów wykluczenia społecznego. Inspiracje personalistyczne”, Studia Socialia Cracoviensia 2014, issue 6(2), pp. 83–95, https://doi.org/10.15633/ssc.777en
dc.referencesGadamer Hans-Georg, Verità e metodo, Bompiani, Milan 1983.en
dc.referencesGuzik Aldona, “Postmodernizm, postprawda, posteksperci w mediach mainstreamowych”, [in:] Postprawda jako zagrożenie dla dyskursu publicznego, eds. T. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświecimski, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Krakow 2018, pp. 143–162.en
dc.referencesHofman Iwona, “Dziennikarstwo poważne – wartość w mediach na przykładzie Polski”, Communication Today 2012, issue 2, pp. 95–102.en
dc.referencesHofman Iwona, “Media w warunkach kryzysu demokracji liberalnej”, [in:] Zmierzch demokracji liberalnej?, eds. K. Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska-Grzelak, Aspra JR, Warsaw 2018, pp. 253–270.en
dc.referencesJudycki Stanisław, “O klasycznym pojęciu prawdy”, Roczniki Filozoficzne 2001, issue 49(1), pp. 25–62.en
dc.referencesKrasnodębski Mikołaj, “Kultura klasyczna podstawą suwerenności duchowej uniwersytetu”, Człowiek w Kulturze 2014, issue 24, pp. 345–359.en
dc.referencesLaskowska Małgorzata, Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warsaw 2018.en
dc.referencesLeśniczak Rafał, “Dziennikarz i informacja – integralny model formacji dziennikarskiej”, Łódzkie Studia Teologiczne 2011, issue 20, pp. 181–205.en
dc.referencesLeśniczak Rafał, “Komunikowanie polityczne w epoce postmodernizmu i postprawdy. Analiza debaty przed wyborami parlamentarnymi w Polsce w 2015 r.”, Łódzkie Studia Teologiczne 2018, issue 2, pp. 182–184.en
dc.referencesLeśniczak Rafał, I principali doveri professionali nella formazione di giornalisti: un’analisi della formazione accademica e professionale nei diversi paesi dell’Europa. unpublished doctoral dissertation, Rome 2010.en
dc.referencesLyotard Jean-François, La condizione postmoderna, Milan 2014.en
dc.referencesMancini Simona, Chi me lo fa fare, Kimerik, Patti 2015.en
dc.referencesMaryniarczyk Andrzej, “O zapomnianej misji uniwersytetów”, Człowiek w Kulturze 2004, issue 16, pp. 49–57.en
dc.referencesOjcewicz Dominika A., “O konsekwencjach nieprzestrzegania etyki dziennikarskiej w dobie nowych mediów”, Civitas et Lex 2014, issue 4, pp. 7–19, https://doi.org/10.31648/cetl.2022en
dc.referencesOlejnik Stanisław, “Etos i etyka pracy zawodowej”, Collectanea Theologica 1957, issue 28(3–4), pp. 540–561.en
dc.referencesPleszczyński Jan, “Jaka etyka dziennikarska jest potrzebna i możliwa?”, [in:] Etyka dziennikarstwa. Edukacja. Teoria. Praktyka, eds. E. Pawlak-Hejno, J. Pleszczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, pp. 67–88.en
dc.referencesPuzynina Jadwiga, “Co się dzieje z prawdą dziś?”, Acta Universitatis Wratislaviensis. Język a Kultura 2008, issue 20, pp. 35–49.en
dc.referencesRorty Richard, La filosofia e lo specchio della natura, Feltrinelli, Milan 2004.en
dc.referencesSienkiewicz Edward, “Zagadnienie prawdy w filozofii”, Poznańskie Studia Teologiczne 2006, issue 20, pp. 309–325.en
dc.referencesSzot Lucyna, “Profesjonalizm dziennikarzy w Polsce”, [in:] Współczesne media. Status. Aksjologia. Funkcjonowanie, eds. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, pp. 192–205.en
dc.referencesŚnieżyński Krzysztof, “Filozofia sensu jako odpowiedź na kryzys metafizyki. W stronę nowej «filozofii pierwszej»”, Poznańskie Studia Teologiczne 2008, issue 22, pp. 215–234, https://doi.org/10.14746/pst.2008.22.15en
dc.referencesTischner Józef, Myślenie w żywiole piękna, Wydawnictwo Znak, Krakow 2013.en
dc.referencesWąsicka Maria, “Idealny model dziennikarza w zderzeniu z rzeczywistością”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2013, issue 2, pp. 295–310, https://doi.org/10.14746/ssp.2013.2.16en
dc.referencesChair of Journalism and Social Communication, Faculty of Philology, University of Lodz, https://katedradziennikarstwa.wordpress.com/ [accessed on: 24.03.2019].en
dc.referencesFaculty of Administration and Social Sciences, University of Information Technology and Management in Rzeszow, https://wsiz.rzeszow.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-administracji-i-nauk-spolecznych/ [accessed on: 24.03.2019].en
dc.referencesFaculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw, https://www.wdib.uw.edu.pl/ [accessed on: 24.03.2019].en
dc.referencesFaculty of Journalism, Information and Book Studies. University of Warsaw. Faculty Structure, https://www.wdib.uw.edu.pl/wydzial/struktura-wydzialu [accessed on: 24.03.2019].en
dc.referencesFaculty of Political Science and International Studies, Nicolaus Copernicus University in Toruń, https://www.wpism.umk.pl/ [accessed on: 24.03.2019].en
dc.referencesFaculty of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University Poznań, https://wnpid.amu.edu.pl/ [accessed on: 24.03.2019].en
dc.referencesFaculty of Social Sciences, the John Paul II Catholic University of Lublin, http://www.kul.pl/aktualnosci,11044.html [accessed on: 24.03.2019].en
dc.referencesInstitute of Journalism and Social Communication, University of Wrocław, http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/ [accessed on: 24.03.2019].en
dc.referencesInstitute of Journalism, Media and Social Communication, Jagiellonian University in Kraków, https://media.uj.edu.pl/ [accessed on: 24.03.2019].en
dc.referencesInstitute of Media Education and Journalism, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, http://media.uksw.edu.pl/ [accessed on: 24.03.2019].en
dc.referencesInstitute of Political Science and Journalism, University of Silesia in Katowice, http://www.inpidz.us.edu.pl/index.php [accessed on: 24.03.2019].en
dc.referencesInstytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witamy na stronach Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, http://www.kul.pl/o-instytucie,12156.html [accessed on: 24.03.2019].en
dc.referencesInstytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie. Historia Instytutu, http://media.uksw.edu.pl/?mod=my&id=7084 [accessed on: 24.03.2019].en
dc.referencesKatedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, O Katedrze, https://katedradziennikarstwa.wordpress.com/katedra/o-katedrze/ [accessed on: 24.03.2019].en
dc.referencesMonitor Uniwersytetu Warszawskiego. Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, https://www.wdib.uw.edu.pl/images/Zarzdzenie-Rektora-Regulamin-WDIB.pdf [accessed on: 24.03.2019].en
dc.referencesPerspektywy. Dziennikarstwo i komunikacja 2018, https://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/dziennikarstwo-i-komunikacja [accessed on: 24.03.2019].en
dc.referencesUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. History, https://uksw.edu.pl/pl/23-uniwersytet/historia-i-patron?start=4 [accessed on: 24.03.2019].en
dc.referencesUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, https://www.wpism.umk.pl/katedra-dziennikarstwa-i-komunikacji-spolecznej/ [accessed on: 24.03.2019].en
dc.contributor.authorEmailr.lesniczak@uksw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.58.12
dc.relation.volume58


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0