Show simple item record

dc.contributor.authorGrzegorzewska, Anita
dc.date.accessioned2021-05-26T19:15:19Z
dc.date.available2021-05-26T19:15:19Z
dc.date.issued2020-09-30
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35920
dc.description.abstractThe article raises the topic of good manners and upbringing in the People’s Republic of Poland using the example of children’s and young adult press from the period. The author analysed 24 issues of Płomyczek from 1968 considering literature in education, upbringing strategies, and etiquette. Leaving aside the issues of propaganda and ideology, she enriched the analysis by considering the political history of Poland during the period of the “minor stabilisation”.en
dc.description.abstractArtykuł podejmuje tematykę dobrych manier i wychowania w okresie PRL na przykładzie ówczesnej prasy dziecięcej i młodzieżowej. Autorka przeanalizowała 24 numery pisma Płomyczek z 1968 r. przy użyciu literatury z zakresu dydaktyki, strategii wychowawczych, a także etykiety i savoir-vivre. Abstrahując od zagadnień propagandy i ideologii, wzbogaciła swą analizę o historię polityczną Polski z okresu „małej stabilizacji”.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectgood mannersen
dc.subjectupbringingen
dc.subjectchildren’s pressen
dc.subjectthe People’s Republic of Polanden
dc.subjectPoland’s political historyen
dc.subjectdobre manierypl
dc.subjectwychowaniepl
dc.subjectprasa dla dziecipl
dc.subjectPRLpl
dc.subjectpolityczna historia Polskipl
dc.titlePłomyczek’s handbook on good manners as a manifestation of upbringing strategies under socialismen
dc.title.alternative„Płomyczkowy” podręcznik dobrych manier jako przejaw strategii wychowawczych w socjalizmiepl
dc.typeArticle
dc.page.number335-357
dc.contributor.authorAffiliationM.A., University of Lodz, Faculty of Philology, Chair of Journalism and Social Communicationen
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesBarbasiewicz M., Dobre maniery w przedwojennej Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2012.en
dc.referencesGust W., Płomyczek, Płomyk i Świat Młodych jako środki dydaktyczne w procesie kształcenia językowego w szkole podstawowej, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Poznań 1990.en
dc.referencesKunicki K., Ławecki T., Kronika PRL 1944–1989. Wychowanie w szkole i w domu, vol. 20, Bellona SA, Warsaw 2016.en
dc.referencesKuspys P., Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2012.en
dc.referencesMiller R., Proces wychowania i jego wyniki, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warsaw 1966.en
dc.referencesOlszewska B., Literatura na łamach „Płomyczka” (1945–1980), Uniwersytet Opolski, Opole 1996.en
dc.referencesOrłowski T., Protokół dyplomatyczny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warsaw 2010.en
dc.referencesPaprocki S.J., Oblicza ideowe młodzieży w kraju: referat wygłoszony 2 grudnia 1967 r., Federacja Światowa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, London 1968.en
dc.referencesPapuzińska J., Wychowawcza rola prasy dziecięcej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1972.en
dc.referencesPomykało W., Socjalistyczna strategia wychowawcza, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warsaw 1973.en
dc.referencesRadziwiłł A., Roszkowski W., Historia 1956–1997, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warsaw 2000.en
dc.referencesSowa A.L., Historia polityczna Polski 1944–1991, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2011.en
dc.referencesZaborowski Z., Podstawy wychowania zespołowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1967.en
dc.contributor.authorEmailanita.szwajkowska@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.58.18
dc.relation.volume58


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0