Show simple item record

dc.contributor.authorGrzegorzewski, Krzysztof
dc.date.accessioned2021-05-26T19:15:19Z
dc.date.available2021-05-26T19:15:19Z
dc.date.issued2020-09-30
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35921
dc.description.abstractThe core of the text is a rhetorical analysis of the anti-alcohol propaganda in the films by Polska Kronika Filmowa produced by WFDiF. The author selected four reports from the popular series: Propaganda PRL-u. Najzabawniejsze polskie kroniki filmowe and analysed them using three types of textual analysis: metaphorical analysis, neo-rhetorical analysis, and ideological analysis. The article was complemented with facts from the political history of the People’s Republic of Poland in some specific aspects, e.g. the history of drunkenness in that period. The author also included a media research study regarding PKF, as well as theories of propaganda, persuasion and manipulation.en
dc.description.abstractTrzonem tekstu jest retoryczna analiza propagandy antyalkoholowej w przekazach Polskiej Kroniki Filmowej, produkowanej przez WFDiF. Autor wybrał cztery felietony z popularnej serii Propaganda PRL-u. Najzabawniejsze polskie kroniki filmowe i poddał je trzem typom analizy tekstu: metaforycznej, neoretorycznej oraz ideologicznej. Artykuł został wzbogacony o wiedzę w zakresie historii politycznej PRL, a także jej szczegółowe aspekty, jak historia pijaństwa w tej epoce. Autor uwzględnił również medioznawcze opracowanie na temat PKF, a także teorie w zakresie propagandy, perswazji i manipulacji.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectpersuasionen
dc.subjectmanipulationen
dc.subjectpropagandaen
dc.subjectfilmen
dc.subjectnewsreelen
dc.subjectjournalismen
dc.subjectmass communicationen
dc.subjectperswazjapl
dc.subjectmanipulacjapl
dc.subjectpropagandapl
dc.subjectfilmpl
dc.subjectkronika filmowapl
dc.subjectdziennikarstwopl
dc.subjectkomunikacja masowapl
dc.titleRhetorical strategies in the anti-alcohol propaganda of Polska Kronika Filmowaen
dc.title.alternativeStrategie retoryczne w propagandzie antyalkoholowej Polskiej Kroniki Filmowejpl
dc.typeArticle
dc.page.number359-376
dc.contributor.authorAffiliationPh.D., University of Lodz, Faculty of Philology, Chair of Journalism and Social Communicationen
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesBalcerzan Edward, “W stronę genologii multimedialnej”, [in:] Polska genologia literacka, eds. D. Ostaszewska, R. Cudak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2007, pp. 269–287.en
dc.referencesBredemeier Karsten, Czarna retoryka. Siła i magia języka, trans. J. Miron, Wydawnictwo Studio Emka, Warsaw 2007.en
dc.referencesCieśliński Marek, Piękniej niż w życiu. Polska Kronika Filmowa 1944–1994, Wydawnictwo Trio, Warsaw 2006.en
dc.referencesDobek-Ostrowska Bogusława, Fras Janina, Ociepka Beata, Teoria i praktyka propagandy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.en
dc.referencesGodzic Wiesław, Telewizja i jej gatunki. Po Wielkim Bracie, Universitas, Krakow 2004.en
dc.referencesGrzegorzewski Krzysztof, Homo rhetoricus w telewizyjnym dziennikarstwie politycznym (programy z lat 2005–2007), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.en
dc.referenceshttps://www.youtube.com/watch?v=OBdDIJSDliw&t=301s [accessed on: 2.01.2019].en
dc.referenceshttps://www.youtube.com/watch?v=SmrwH7CVI8o&t=6s [accessed on: 2.01.2019].en
dc.referencesKarwat Mirosław, Sztuka manipulacji politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.en
dc.referencesKochan Marek, Slogany w reklamie i polityce, Wydawnictwo Trio, Warsaw 2007.en
dc.referencesKosiński Krzysztof, Historia pijaństwa w czasach PRL, Wydawnictwo Neriton, Warsaw 2008.en
dc.referencesKowalski Lech, Jaruzelski. Generał ze skazą, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warsaw 2012.en
dc.referencesLichański Jakub Z., “Retoryka a/i media: próba określenia pól wspólnych”, [in:] Styl – dyskurs – media, eds. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Łódź 2010, pp. 383–396.en
dc.referencesMechanizmy perswazji i manipulacji, eds. G. Habrajska, A. Obrębska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.en
dc.referencesMontefiore Simon S., Stalin. Dwór czerwonego cara, trans. M. Antosiewicz, Wydawnictwo Magnum, Warsaw 2004.en
dc.referencesPerelman Chaim, Imperium retoryki, trans. M. Chomicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2004.en
dc.referencesPiecuch Henryk, Byłem gorylem Jaruzelskiego, Oficyna Wydawnicza Reporter, Warsaw 1993.en
dc.referencesPratkanis Anthony R., Aronson Elliot, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, trans. J. Radzicki, M. Szuster, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2005.en
dc.referencesPropaganda PRL-u. Najzabawniejsze polskie kroniki filmowe, Wydawnictwo Wprost i Grube Ryby 2006, discs 1–8.en
dc.referencesSowa Andrzej L., Historia polityczna Polski 1944–1991, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2011.en
dc.referencesSzwajkowska Anita, “Wstęp do prozodii komunikacyjnej”, [in:] Rozmowy o komunikacji 6, ed. G. Habrajska, Łódź 2013, pp. 117–166.en
dc.referencesŚwida-Ziemba Hanna, Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2010.en
dc.referencesTaubman William, Chruszczow. Człowiek i epoka, trans. Ł. Witczak, Wydawnictwo Bukowy Las, Wrocław 2012.en
dc.referencesZakrzewski Tadeusz, Byłem reporterem generała, Książka i Wiedza, Warsaw 2002.en
dc.contributor.authorEmailkrzysztof.grzegorzewski@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.58.19
dc.relation.volume58


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0