Show simple item record

dc.contributor.authorOstrowski, Marek
dc.date.accessioned2021-05-26T19:15:20Z
dc.date.available2021-05-26T19:15:20Z
dc.date.issued2020-09-30
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35923
dc.description.abstractThe politics of memory and culture of the Polish People’s Republic alludes to Ideologiekritik in its idiosyncratic way characterized by Marxist utopianism. In reality, this leads to reversing this theory. The causes of fascism are seen in “German imperialism”. For political and strategic reasons the German Democratic Republic becomes one of the main partners of the Polish People’s Republic, with regard to which it is capable of accomplishing the guidelines of its policy in the cultural dimension. This is accompanied by an intensive cultural exchange between the two countries. In the language of official politics manifested, for instance, in the strategy of publishing houses of the Polish People’s Republic the culture of the two countries develop in a parallel fashion, which is an obvious product of the propaganda.en
dc.description.abstractZ przyczyn polityczno-strategicznych jednym z głównych partnerów PRL, wobec którego jest w stanie realizować wytyczne swej polityki w wymiarze kulturowym jest NRD. Następuje intensywna wymiana kulturalna między tymi krajami. Na podstawie strategii wydawnictw PRL publikujących niemal każdy utwór literacki napisany przez pisarzy NRD można by sądzić, że kultury obu krajów rozwijają się równolegle. Jest to jednak oczywisty wytwór propagandowy.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectCultural policyen
dc.subjectGDR – Polish People Republic relationsen
dc.subjectpropagandaen
dc.subjectliterature studiesen
dc.subjectPolityka kulturalnapl
dc.subjectstosunki NRD – PRLpl
dc.subjectpropagandapl
dc.subjectliteraturapl
dc.titleCulture in the service of politics. The German question and relations between the German Democratic Republic and the Polish People’s Republicen
dc.title.alternativeKultura w służbie polityki. Problem niemiecki a relacje NRD – PRLpl
dc.typeArticle
dc.page.number399-419
dc.contributor.authorAffiliationProfessor, University of Lodz, Faculty of Philology, Chair of Journalism and Social Communicationen
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesApitz Bruno, Nadzy wśród wilków, Książka i Wiedza, Warszawa 1960.en
dc.referencesBartosz Julian, Fanatycy. Werwolf i podziemie zbrojne na Dolnym Śląsku 1945–1948, Agencja Wydawnicza CB, Warszawa 2012.en
dc.referencesBeseler Horst, W ogrodzie królowej, Wydawnictwo Poznańskie, 1966.en
dc.referencesBrecht Bertold, Dobry człowiek z Szeczuanu, PIW, Warszawa 1956.en
dc.referencesBrecht Bertold, Matka Courage i jej dzieci. Kronika wojny trzydziestoletniej. transl. S.J. Lec, PIW, Warszawa 1967.en
dc.referencesBrecht Bertold, Powieść za trzy grosze, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.en
dc.referencesBredel Willi, Krewni i znajomi. Ojcowie, Synowie, Wnuki, Vol. 1, PIW, Warszawa 1950.en
dc.referencesBredel Willi, Krewni i znajomi. Ojcowie, Synowie, Wnuki, Vol. 2, PIW, Warszawa 1951.en
dc.referencesBredel Willi, Krewni i znajomi. Ojcowie, Synowie, Wnuki, Vol. 3, PIW, Warszawa 1955.en
dc.referencesBrezhnev Leonid I., Otoczony dokłada CK KPSS XXIV Sjezdu KPSS, Moskwa 1971.en
dc.referencesChlebowczyk Józef, Kultura i naród. Studia i szkice, Książka i Wiedza, Warszawa 1968.en
dc.referencesDiederichs Eugen, Politik des Geistes, Jena 1920.en
dc.referencesErhard Ludwig E., “Demokratie heißt Freiheit, Recht und Ordnung“, [in:] Grenzen der Demokratie? Probleme und Konsequenzen der Demokratisierung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, eds. von L. Erhard, K. Bruess, B. Hagemeyer, Econ-Verlag, Düsseldorf–Wien 1973, pp. 15–40.en
dc.referencesErpenbeck Fritz, Spekulanci, Czytelnik, Warszawa 1950.en
dc.referencesErpenbeck Fritz, Sprawa Fatimy, Czytelnik, Warszawa 1973.en
dc.referencesFiszer Józef, Niemiecka Republika Demokratyczna 1945–1949, Instytut Krajów Socjalistycznych PAN, Warszawa 1984.en
dc.referencesFrelek Ryszard, Historia zimnej wojny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.en
dc.referencesGross Richard, Ucieczka, Książka i Wiedza, Warszawa 1959.en
dc.referencesGuz Eugeniusz, Łaba dzieli, Książka i Wiedza, Warszawa 1982.en
dc.referencesHonsza Norbert, Światłowski Zbigniew, Wengerek Bernard, Profile współczesności. Literatura NRD, Wydawnictwo Ślask, Katowice 1979.en
dc.referencesKant Herman, Pobyt, transl. S. Błaut, Czytelnik, Warszawa 1983.en
dc.referencesMadajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, vol. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.en
dc.referencesMader Julius, Śladami człowieka z blizną, transl. W. Piwowarczyk, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1966.en
dc.referencesMalinowski Marian, “Kilka uwag na temat ujmowania kwestii internacjonalizmu i patriotyzmu przez Lenina”, [in:] Współczesny kształt patriotyzmu i internacjonalizmu, ed. J. Kantyka, Warszawa 1976.en
dc.referencesMausoleum in Dachau (without author), Die Zeit 1979, 6 April. p. 4.en
dc.referencesMosse George L., Kryzys ideologii niemieckiej. Rodowód intelektualny III Rzeszy, Czytelnik, Warszawa 1972.en
dc.referencesNoll Dieter, Przygody Wernera Holta, cz. 1: Historia pewnej młodości, MON, Warszawa 1962.en
dc.referencesNoll Dieter, Przygody Wernera Holta, cz. 2: Historia pewnego powrotu, MON, Warszawa 1966.en
dc.referencesObozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–1945, ed. Cz. Pilichowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.en
dc.referencesPiecuch Henryk, W smudze śmierci, Studencka Oficyna Wydawnicza ZSP, Warszawa 1989.en
dc.referencesPołczyńska Edyta, Załubska Cecylia, Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski 1800–1990, vol. 3: 1945–1990, Wydawnictwo Naukowe, Poznań.en
dc.referencesPrzewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lat wojny 1939–1945, ed. Cz. Czubryt- Borkowski, 4th ed., Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1988.en
dc.referencesReimann Brigitte, Franciszka Linkerhand, Czytelnik, Warszawa 1978.en
dc.referencesRFN i NRD wobec problemu niemieckiego (1949–1982), ed. G. Bożek, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1987.en
dc.referencesSeghers Anna, Bunt rybaków i inne opowiadania, transl. Z. Petersowa, A. Sowiński et al., Czytelnik, Warszawa 1953.en
dc.referencesSeghers Anna, Siódmy krzyż, transl. M. Wołczacka, J. Marecka, Czytelnik, Warszawa 1950.en
dc.referencesSułek Jerzy, Hänisch Werner, PRL – NRD. Sojusz i współpraca, the Polish Institute of Foreign Affairs, Staatsverlag der DDR, Warszawa 1974.en
dc.referencesSzczypiorski Andrzej, Za murami Sodomy, Czytelnik, Warszawa 1963.en
dc.referencesWiatr Jerzy J., Naród i państwo. Socjologiczne problemy kwestii narodowej, Książka i Wiedza, Warszawa 1973.en
dc.referencesWolf Christa, Wzorce dzieciństwa, transl. S. Błaut, Czytelnik, Warszawa 1981.en
dc.referencesWolff-Powęska Anna, Polityczne i filozoficzne nurty konserwatyzmu w Republice Federalnej Niemiec, Instytut Zachodni, Poznań 1984.en
dc.referencesWuttke Henryk, RFN i NRD wobec problemu niemieckiego (1949–1982), Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1987.en
dc.referencesZbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS, ed. Cz. Madajczyk, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1977en
dc.contributor.authorEmailmarek.ostrowski@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.58.21
dc.relation.volume58


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0