Show simple item record

dc.contributor.authorRajch, Marek
dc.date.accessioned2021-05-26T19:15:20Z
dc.date.available2021-05-26T19:15:20Z
dc.date.issued2020-09-30
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35924
dc.description.abstractWorks by Henryk Sienkiewicz, a Polish writer and the winner of the 1905 Nobel Prize for Literature, were subjected to verification by the DDR’s censorship apparatus several times. Censors considered his novellas which discussed 19th-century social issues as desirable and worth promoting among East German readers. His novel Krzyżacy, which was set in the Middle Ages, was accepted eagerly both by publishing houses and the censorship office as it enabled national socialism in Germany to be viewed in critical terms, as the DDR distanced itself from the system. Reviewers did, however, find a major ideological threat for young readers in East Germany in a young adult novel entitled W pustyni i w puszczy, and for that reason it was withdrawn from the publishing procedure.en
dc.description.abstractUtwory Henryka Sienkiewicza, polskiego pisarza i laureata literackiej nagrody Nobla z 1905 roku, zostały poddane kontroli aparatu cenzury w NRD kilkukrotnie. Za pozycje pożądane i godne przybliżenie wschodnioniemieckim czytelnikom uznano jego nowele, które poruszały dziewiętnastowieczną problematykę społeczną. Nawiązującą do tematyki średniowiecznej powieść Krzyżacy spotkała się z dużą aprobatą wydawnictw i urzędu cenzury z tego względu, iż pozwalała na krytyczne rozliczenie się z narodowym socjalizmem w Niemczech, od którego NRD się dystansowała. Sporego zagrożenia ideologicznego dla młodych czytelników wschodnioniemieckich dopatrywano się natomiast w powieści dla młodzieży W pustyni i w puszczy i z tego powodu została ona wycofana z procedury wydawniczej.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectliterary censorshipen
dc.subjectPolish literatureen
dc.subjectcultural policyen
dc.subjectthe DDRen
dc.subjectcenzura literackapl
dc.subjectliteratura polskapl
dc.subjectpolityka kulturalnapl
dc.subjectNRDpl
dc.titleHenryk Sienkiewicz’s output and literary censorship in the DDRen
dc.title.alternativeTwórczość Henryka Sienkiewicza a cenzura literacka w NRDpl
dc.typeArticle
dc.page.number421-434
dc.contributor.authorAffiliationPh.D. hab., Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Modern Languages and Literatures, Institute of German Studies, Department of Polish-German Literary Relationsen
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesBArch, DR 1/2423, Die Kreuzritter, Union Verlag, Berlin 1965.en
dc.referencesBArch, DR 1/5077, Die Kreuzritter, Neues Leben, Berlin 1965.en
dc.referencesBArch, DR 1/5077, Henryk Sienkiewicz, Durch Wildnis und Wüste, Verlag Neues Leben, Berlin 1956.en
dc.referencesBArch, DR 1/5113, An einem Winterabend. Polnische Meistererzählungen, Volksverlag, Weimar 1959.en
dc.referencesBArch, DR 1/5126a, Der Spielmann. Polnische Meistererzählungen, Aufbau-Verlag, Berlin 1958.en
dc.referencesDie Kette: Polnische Meistererzählungen, eds. J.Z. Jakubowski, A. Milska, A. Hermann, Volksverlag, Weimar 1959.en
dc.referencesOlschowsky Heinrich, “Das Ähnliche und das Andere. Polnische Literatur in der DDR”, [in:] Die Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum und die der deutschen in Polen 1945–1985, eds. H. Kneip, H. Orłowski, Deutsches Polen-Institut, Darmstadt 1989, pp. 41–76.en
dc.referencesPolnische Meistererzählungen, K. Harrer, H. Loppe, Aufbau-Verlag, Berlin 1959.en
dc.referencesSienkiewicz Henryk, Die Kreuzritter, Bd. 1, 2, VOB Union Verlag, Berlin 1965.en
dc.referencesSienkiewicz Henryk, Die Kreuzritter, Neues Leben, Berlin 1965.en
dc.contributor.authorEmailmrajch@amu.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.58.22
dc.relation.volume58


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0