Show simple item record

dc.contributor.authorSiekiera, Rafał
dc.date.accessioned2021-05-26T19:15:21Z
dc.date.available2021-05-26T19:15:21Z
dc.date.issued2020-09-30
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35925
dc.description.abstractThe article describes main forms of socialist propaganda in polish sports press of the 1950’s decade. As the analysis shows, sports magazines, despite their apparent thematic distance from political issues, had become tools of social impact. The main force of influence was concentrated in texts created typically for propaganda purposes, but also texts devoted to sports competitions (i.e. reports) contained political components. The most important manifestations of propaganda in the sports press were the mixing of sport with politics, promoting Soviet training and tactical patterns, over-emphasizing successes, informing about the socialist commitments made by athletes on public holidays, as well as criticizing social and political conditions in capitalist countries.en
dc.description.abstractArtykuł opisuje najważniejsze postaci propagandy socjalistycznej występujące w polskiej prasie sportowej lat 1950–1959. Jak wynika z analizy materiału badawczego, pisma sportowe, mimo pozornej odległości tematycznej od kwestii politycznych, stały się narzędziami wpływu na społeczeństwo. Główna siła oddziaływania skupiała się w tekstach powstających typowo w celach propagandowych, jednak również wypowiedzi poświęcone samym zawodom sportowym (np. sprawozdania) zawierały elementy polityczne. Najważniejszymi przejawami propagandy w prasie sportowej były mieszanie sportu z polityką, promowanie radzieckich wzorów szkoleniowych i taktycznych, nadmierne podkreślanie sukcesów, informowanie o zobowiązaniach podejmowanych przez sportowców z okazji świąt państwowych oraz krytykowanie warunków społeczno-politycznych w krajach kapitalistycznych.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectpropagandaen
dc.subjectsporten
dc.subjectsocialismen
dc.subjecttotalitarianismen
dc.subjectPRL pressen
dc.subjectpropagandapl
dc.subjectsportpl
dc.subjectsocjalizmpl
dc.subjecttotalitaryzmpl
dc.subjectprasa PRLpl
dc.titlePropaganda content in the Polish sports press of the 1950sen
dc.title.alternativePropaganda w polskiej prasie sportowej lat 1950–1959pl
dc.typeArticle
dc.page.number435-457
dc.contributor.authorAffiliationPh.D., University of Lodz, Faculty of Philology, Chair of Journalism and Social Communicationen
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesEspy Richard, “The Role and Importance of Sport in International Relations”, [in:] Sport politics: An Introduction, ed. J. Grix, Palgrave-Macmillan, London 2016, pp. 17–40.en
dc.referencesJasińska Maria, Bibliografia czasopism sportowych w Polsce 1881–1981, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warsaw 1983.en
dc.referencesMoskalewicz Marcin, Totalitaryzm, narracja, tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.en
dc.referencesPasko Artur, Sport wyczynowy w polityce państwa 1944–1989, Wydawnictwo Avalon, Krakow 2012.en
dc.referencesSiekiera Rafał, Początki polskiej publicystyki sportowej w ujęciu genologicznym. „Przegląd Sportowy” w latach 1921–1925, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.en
dc.referencesSzymański Leonard, Kultura fizyczna i turystyka w polityce Polski Ludowej 1944–1989, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Wrocław 2004.en
dc.referencesTuszyński Bogdan, Prasa i sport 1881–1981, Sport i Turystyka, Warsaw 1981.en
dc.contributor.authorEmailrafal.siekiera@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.58.23
dc.relation.volume58


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0