Show simple item record

dc.contributor.authorSuska, Dorota
dc.date.accessioned2021-05-26T19:15:21Z
dc.date.available2021-05-26T19:15:21Z
dc.date.issued2020-09-30
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35926
dc.description.abstractThe goal of the article is to offer a style-focussed description of samizdat press articles from the late-1970s, which were the textual manifestation of the independent discourse at that time. The author analysed representative microstyles and conducted a functional interpretation of identified stylistic devices and phenomena, considering how they were related to the official model of public communication. The discussed texts were stylistically diverse, which was a byproduct which came from structural and genre adaptations, and mainly play on language (lexical, textual, and intertextual). On the one hand, one can note an expansion of the array of stylistic devices (from various registers and styles) and, on the other, an inclusion into that array of the elements of newspeak in those contexts which indicated its manipulative nature.en
dc.description.abstractCelem artykułu jest stylistyczny opis publicystyki drugiego obiegu z końca lat siedemdziesiątych, która była tekstową emanacją ówczesnego dyskursu niezależnego. Autorka przeprowadza analizę reprezentatywnych mikrostylów, dokonuje funkcjonalnej interpretacji rozpoznanych środków i zjawisk stylistycznych z uwzględnieniem ich relacji do oficjalnego wzorca komunikacji publicznej. Omawiane teksty publicystyczne cechuje stylowa heterogeniczność, która jest pochodną adaptacji konstrukcyjnych, gatunkowych, ale przede wszystkim gier językowych (leksykalnych, tekstowych, intertekstualnych). Zauważa się z jednej strony rozszerzanie repertuaru środków stylistycznych (z różnych rejestrów, stylów), z drugiej – włączanie do tego repertuaru elementów nowomowy w kontekstach, które ukazywały jej manipulacyjny charakter.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectideological discourseen
dc.subjectindependent pressen
dc.subjectjournalistic articlesen
dc.subjectnewspeaken
dc.subjectstyleen
dc.subjectdyskurs ideologicznypl
dc.subjectprasa drugiego obiegupl
dc.subjectpublicystykapl
dc.subjectnowomowapl
dc.subjectstylpl
dc.titleThe style of independent periodicals in 1979–1980 in the face of the dominant ideological discourseen
dc.title.alternativeStyl niezależnej publicystyki prasowej z lat 1979–1980 wobec ideologicznego dyskursu dominującegopl
dc.typeArticle
dc.page.number459-476
dc.contributor.authorAffiliationPh.D. hab., Professor of Jan Dlugosz University in Czestochowa, Jan Dlugosz University in Czestochowa, Institute of Polish Studiesen
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesOpozycja małopolska w dokumentach 1976–1980, selection and edition A. Roliński, Fundacja CDCN – Księgarnia Akademicka, Krakow 2003: − [signed: T-cz], “Najweselszy barak”, Indeks 1979, pp. 297–295.en
dc.referencesOpozycja małopolska w dokumentach 1976–1980, selection and edition A. Roliński, Fundacja CDCN – Księgarnia Akademicka, Krakow 2003: − [unsigned], “Lenin bombed”, Merkuriusz Krakowski i Światowy 1979, issue 4, pp. 324–325.en
dc.referencesOpozycja małopolska w dokumentach 1976–1980, selection and edition A. Roliński, Fundacja CDCN – Księgarnia Akademicka, Krakow 2003: − Jan Franczyk [pseudonym: Stanisław Hortamen], “Wkładasz kopertę – wyskakuje królik, czyli Wyborcze Hokus-Pokus”, Krzyż Nowohucki 1980, issue 26, pp. 485–486.en
dc.referencesOpozycja małopolska w dokumentach 1976–1980, selection and edition A. Roliński, Fundacja CDCN – Księgarnia Akademicka, Krakow 2003: − Jan Środoń [pseudonym: Borowik], “Okólnik 13/PO czyli o zasadach podziału łupów”, Merkuriusz Krakowski i Światowy 1979, issue 6, pp. 468–470.en
dc.referencesOpozycja małopolska w dokumentach 1976–1980, selection and edition A. Roliński, Fundacja CDCN – Księgarnia Akademicka, Krakow 2003: − [no author credited], “Niedziela czynu partyjnego”, Wiadomości Tarnowskie 1979, issue 1, pp. 395–396.en
dc.referencesBalcerzan Edward, “W stronę genologii multimedialnej”, [in:] Genologia dzisiaj. Praca zbiorowa, eds. W. Bolecki, I. Opacki, Instytut Badań Literackich, Warsaw 2000, pp. 86–101.en
dc.referencesBobrowska Ewa, “Wspólnota dyskursywna i wyobrażona w analizie dyskursów publicznych”, Media i Społeczeństwo 2013, issue 3, pp. 16–18.en
dc.referencesBralczyk Jerzy, O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych, Wydawnictwo Trio, Warsaw 2007.en
dc.referencesEncyklopedia Solidarności, http://www.encysol.pl/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna [accessed on: 6.03.2018].en
dc.referencesGłowiński Michał, Nowomowa po polsku, PEN, Warsaw 1991.en
dc.referenceshttp://www.encysol.pl/wiki/Skorowidz_prasy [accessed on: 6.03.2018].en
dc.referencesKamińska-Szmaj Irena, “U źródeł politycznego dyskursu dominującego w czasach PRL”, [in:] Dyskurs i jego odmiany, eds. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, pp. 121–131.en
dc.referencesKępa-Figura Danuta, “Performatywność w komunikacji medialnej”, [in:] Performatywne wymiary kultury, eds. K. Skowronek, K. Leszczyńska, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Krakow 2012, pp. 243–255.en
dc.referencesSkowronek Katarzyna, Rutkowski Mariusz, Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej, Wydawnictwo Lexis, Krakow 2004.en
dc.referencesSuska Dorota, “Dyskurs wokół śmierci Stanisława Pyjasa (językowe strategie zarządzania kryzysem w prasie krakowskiej”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2017, issue 3(41), pp. 115–132, https://doi.org/10.18778/1505-9057.41.09en
dc.referencesWitosz Bożena, “Czy potrzebne nam typologie dyskursów?”, [in:] Dyskurs i jego odmiany, eds. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, pp. 22–30.en
dc.referencesWitosz Bożena, “O potrzebie perspektywy multimedialnej w badaniach stylistycznych”, [in:] Język w mediach. Antologia, eds. M. Kita, I. Loewe, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, pp. 51–61.en
dc.referencesWojtak Maria, “O dyskursie religijnym, jego osobliwościach i przeobrażeniach”, [in:] Dyskurs i jego odmiany, eds. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, pp. 71–85.en
dc.referencesWojtak Maria, “O relacjach dyskursu, stylu, gatunku i tekstu”, Tekst i dyskurs – Text und Diskurs 4, pp. 68–71, http://tekst-dyskurs.eu/images/pdf/zeszyt_4/Wojtak.pdf [accessed on: 6.03.2018].en
dc.contributor.authorEmaild.suska@ujd.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.58.24
dc.relation.volume58


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0