Show simple item record

dc.contributor.authorMazan, Andrzej
dc.contributor.editorMichalska, Iwonna
dc.contributor.editorMichalski, Grzegorz
dc.date.accessioned2021-06-08T15:09:02Z
dc.date.available2021-06-08T15:09:02Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationMazan A., Czasopiśmiennictwo religijne młodzieży gimnazjalnej w II Rzeczypospolitej, [w:] Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło do historii edukacji, Michalska I., Michalski G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 203-212, DOI: 10.18778/7525-460-0.17pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-460-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/36111
dc.descriptionAutor dokonał przeglądu prasy religijnej dla młodzieży gimnazjalnej w II Rzeczypospolitej, uwzględniając najważniejsze tematy oraz jej rolę edukacyjno-wychowawczą.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMichalska I., Michalski G. (red.), Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło do historii edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectczasopiśmiennictwo religijnepl_PL
dc.subjectmłodzież gimnazjalnapl_PL
dc.subjectII Rzeczypospolitapl_PL
dc.subjectsodalicjapl_PL
dc.titleCzasopiśmiennictwo religijne młodzieży gimnazjalnej w II Rzeczypospolitejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number203-212pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiepl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-460-0.17
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe