Show simple item record

dc.contributor.authorMichalska, Iwonna
dc.contributor.authorMichalski, Grzegorz
dc.contributor.editorMichalska, Iwonna
dc.contributor.editorMichalski, Grzegorz
dc.date.accessioned2021-06-11T06:36:39Z
dc.date.available2021-06-11T06:36:39Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationMichalska I., Michalski G., Wstęp, [w:] Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku jako źródło do historii edukacji, Michalska I., Michalski G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 5-7, DOI: 10.18778/7525-461-7.01pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-461-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/36148
dc.descriptionPraca ta jest jedną z trzech książek poświęconych czasopiśmiennictwu traktowanemu jako źródło do dziejów edukacji. Obejmuje artykuły, w których zamieszczone zostały rezultaty badań nad wybranymi periodykami drugiej połowy XX wieku. Wcześniejsze dwa tomy zawierają opracowania dotyczące zawartości treściowej periodyków XIX i początków XX wieku oraz okresu międzywojennego.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMichalska I., Michalski G. (red.), Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku jako źródło do historii edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectczasopiśmiennictwopl_PL
dc.subjecthistoria oświatypl_PL
dc.subjecthistoria edukacjipl_PL
dc.subjectoświatapl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.titleWstęppl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number5-7pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-461-7.01
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe