Show simple item record

dc.contributor.authorKról, Joanna
dc.contributor.editorMichalska, Iwonna
dc.contributor.editorMichalski, Grzegorz
dc.date.accessioned2021-06-11T06:40:03Z
dc.date.available2021-06-11T06:40:03Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationKról J., Kreacja rzeczywistości społeczno-politycznej na łamach „Sztandaru Młodych” w latach 1950–1956 i jego rola w kształtowaniu światopoglądu młodzieży szkolnej, [w:] Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku jako źródło do historii edukacji, Michalska I., Michalski G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 63-70, DOI: 10.18778/7525-461-7.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-461-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/36153
dc.descriptionAutorka przedstawia czasopismo "Sztandar Młodych" i jego rolę w kształtowaniu światopoglądu młodzieży szkolnej w latach 1950-1956, to jest w okresie, gdzie prasa była uznawana za jedno z elementarnych instrumentów utrzymania, sprawowania i kontroli władzy państwowej.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMichalska I., Michalski G. (red.), Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku jako źródło do historii edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectczasopismopl_PL
dc.subject"Sztandar Młodych"pl_PL
dc.subjectmłodzież szkolnapl_PL
dc.subjectwychowanie młodzieżypl_PL
dc.titleKreacja rzeczywistości społeczno-politycznej na łamach „Sztandaru Młodych” w latach 1950–1956 i jego rola w kształtowaniu światopoglądu młodzieży szkolnejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number63-70pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Szczecińskipl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-461-7.06
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe