Show simple item record

dc.contributor.authorStawska, Joanna
dc.date.accessioned2014-03-07T20:45:51Z
dc.date.available2014-03-07T20:45:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn209-222-0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3770
dc.descriptionIn conclusion, it should be noted that in the risk management process of lending for businesses and households, banks should take into account the volatility of the economy and apply the credit policy taking into account the loan portfolio sensitivity to economic and financial changes. It should also be underlined that the need for suitable risk management significantly increased after the crisis of Lehman Brothers in 2008. In particular, the recent crisis experience contributed to the development of restrictive bank credit rating systems to protect against bad debts. Hence the recommendations issued by the Polish Financial Supervision Authority regulate the credit market, however, on the bank decisions influenced a number of different variables with greater impact especially for corporate loans. Analysis of changes in bank lending policies in the context of Polish Financial Supervision Authority recommendations introduced during the financial crisis, which was the purpose of this article, confirmed the importance of these recommendations thus indicating the high sensitivity of banks to changes in the economic situation of the country.pl_PL
dc.description.abstractSektor finansowy w Polsce w okresie kryzysu finansowego wykazał się wysoką stabilnością pomimo odpływu kapitału, spadków na giełdzie, niższego eksportu oraz tempa wzrostu gospodarczego. Wyraźne oddzielenie działalności depozytowo-kredytowej banków od spekulacyjnej oraz sprawny system regulacyjno- nadzorczy ochroniły polski rynek finansowy przed destabilizacją. Oczywiście wstrząsy kryzysowe uwypukliły słabości sektora finansowego, naprzeciw którym wyszła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która w ramach sprawowanego nadzoru nad polskim sektorem finansowym poleciła zastosowanie się banków do opracowanych rekomendacji. Komisja uznała, że najbardziej zagrożona pozostaje działalność kredytowa banków ze względu na ich nadmiernie poluzowaną akcję kredytową. Celem artykułu jest analiza zmian w polityce kredytowej banków wobec przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych w kontekście wprowadzonych w okresie kryzysu finansowego rekomendacji KNF.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodzensis. Folia Oeconomica;nr 284/2013
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpolityka kredytowapl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectgospodarstwa domowepl_PL
dc.subjectkryzys finansowypl_PL
dc.subjectrekomendacjepl_PL
dc.subjectKomisja Nadzoru Finansowegopl_PL
dc.titlePolityka kredytowa banków wobec przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych w kontekście rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowegopl_PL
dc.title.alternativeTHE BANK CREDIT POLICY TO ENTERPRISES AND HOUSEHOLDS IN THE CONTEXT OF POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY RECOMMENDATIONSpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number209-222pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationDr, adiunkt, Instytut Finansów, Zakład Bankowości Centralnej i Usług Finansowych, Uniwersytet Łódzki.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska