Show simple item record

dc.contributor.authorKrawiec, Wioletta
dc.date.accessioned2021-07-06T09:49:11Z
dc.date.available2021-07-06T09:49:11Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKrawiec W., Cykl życia produktu bankowego i jego implikacje dla polityki produktu bankowości detalicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, DOI: 10.18778/7525-720-5pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-720-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/37953
dc.descriptionNiniejsza publikacja stanowi próbę skonfrontowania założeń teoretycznych w zakresie cyklu życia produktu bankowego z realiami polskiego sektora bankowego oraz doświadczeniami banków detalicznych. Przeprowadzone badania nad przebiegiem cyklu życia produktu bankowego przyczyniły się do wzbogacenia pracy w opisy i wnioski związane z wykorzystaniem tej koncepcji do skutecznych działań w obszarze kreowania produktu bankowego oraz wyodrębnienia różnic i podobieństw w przebiegu krzywych cyklu życia dla wybranych „klas” i „typów” produktów bankowych z uwzględnieniem kwestii długości (czasu) życia danego produktu na rynku. Badania empiryczne pozwoliły również na zdiagnozowanie stanu wiedzy o cyklu życia produktu wśród kadry menedżerskiej i wykorzystaniu jej w polityce produktu banku. Książka ta może posłużyć jako źródło poszerzenia wiedzy na temat koncepcji cyklu życia produktu oraz jej zakresu zastosowania do działań w obrębie polityki produktu finansowego, w szczególności bankowego. Przeznaczona ona jest przede wszystkim dla studentów zarządzania i marketingu, menedżerów produktu oraz pracowników działu badań nad produktami finansowymi.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcykl życia produktupl_PL
dc.subjectstrategie marketingowepl_PL
dc.subjectprodukty bankowepl_PL
dc.subjectcykl życia produktu bankowegopl_PL
dc.subjectmodele matematycznepl_PL
dc.subjectkarty debetowepl_PL
dc.titleCykl życia produktu bankowego i jego implikacje dla polityki produktu bankowości detalicznejpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number154pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, Zakład Strategii Marketingowychpl_PL
dc.referencesAmbler T., Marketing od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesAnam R., Liczba ROR w Polsce: PKO BP wciąż liderem http://www.finanse.egospodarka.pl/42594,Liczba-ROR-w-Polsce-PKO-BP-wciaz-liderem,1,48,1.html 15.07.2009pl_PL
dc.referencesAudyt bakowości detalicznej 2000–2003, Instytut Pentor Research International, Warszawa 2004, raport www.pentor.pl 15.07.2009pl_PL
dc.referencesAyal I., International product life cycle: A reassessment and product policy implications, „Journal of Marketing”, Fall 1981, Vol. 45, s. 91–96.pl_PL
dc.referencesBaker M., Hart S., Product Strategy and Management, Prentice–Hall Europe, London 1999, s. 93.pl_PL
dc.referencesBalicki A., Analiza przeżycia i tabele wymieralności, PWE, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesBazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A., Badania marketingowe, Oficyna, Warszawa–Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesBednarz K., Macierz BCG – jak ją zmienić i wykorzystać w praktyce do rozwoju własnej firmy, „Marketing i Rynek” 2007, nr 11, s. 20–26.pl_PL
dc.referencesBerenson C., The Purchasing Executive’s Adaptation to the Product Life Cycle, „Journal of Purchasing and Materials Management”, May 1967, s. 52–68.pl_PL
dc.referencesBerkowitz E. N., Kerin R. A., Hartley S. W., Rudelius W., Marketing, Irwin, Homewood (IL) 1994.pl_PL
dc.referencesBielski I., Marketing´95, t. 95, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1995.pl_PL
dc.referencesBogacka-Kisiel E. (red.), Usługi i procedury bankowe, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesBrilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBloos J., Marketing praktyczny, Buyar Marketing, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesBlumer H., Fashion: from class differentiation to Collective Selection, „Sociological Quarterly”, Summer 1969, Vol. 10, s. 275–291.pl_PL
dc.referencesBoczoń W., Banki prowadzą już ponad 21 milionów ROR-ów www.bankier.pl 30.11.2009pl_PL
dc.referencesBrilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBrockhoff K., A test for the Product Life Cycle, „Econometrica”, July–October 1967, Vol. 35, s. 472–484.pl_PL
dc.referencesBuzzell R., Competitive behavior and product life cycle, [w:] J. Wright, J. Goldstucker (eds.), New Ideas for successful Marketing, American Marketing Association, Chicago (IL) 1966.pl_PL
dc.referencesBüschgen H. E., Przedsiębiorstwo bankowe, cz. 1, Poltext, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesCatry B., Chevalier M., Market share strategy and the product life cycle, „Journal of Marketing”, October 1974, Vol. 38, s. 29–34.pl_PL
dc.referencesChiong A. C., Podstawy matematyki ekonomistów, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesCohen W. A., The Practice of Marketing Management, Analysis, Planning and Implementation, Macmillan, New York 1988.pl_PL
dc.referencesColgate M., Steward K., Kinsella R., Customer Defection: A Study of the Student Market In Ireland, „International Journal of Bank Marketing” 1996, No. 3, s. 27.pl_PL
dc.referencesCox W. E., Jr., Product Life Cycles as Marketing Models, „Journal of Business”, October 1967, s. 375–384.pl_PL
dc.referencesCox D. R., Regression Models and Life Tables, „Journal of the Royal Statistical Society” 1972, Vol. 34, No. 2.pl_PL
dc.referencesCravens D. W., Hills G. E, Woodruff R. B, Marketing Management, Irwin, Homewood (IL) 1987.pl_PL
dc.referencesCrawford M. C., New Products management, Irwin, Homewood (IL) 1991.pl_PL
dc.referencesCrawford M., Di Benedetto A., New Products Management, 9th Ed., McGraw–Hill International, Irwin, Homewood (IL) 2008.pl_PL
dc.referencesCunninghom M. T., The Application of Life Cycles to Corporate Strategy: Some Research Findings, „British Journal of Marketing”, Spring 1969, Vol. 33, s. 32–44.pl_PL
dc.referencesCyr D. G., Gray D. A., Na czym polega i jak robić marketing produktu, M&A Communications Poland, Lublin 1995.pl_PL
dc.referencesCzyż M., Koncepcja marketingu partnerskiego w rozwoju bankowości korporacyjnej w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 40–51, 82–86.pl_PL
dc.referencesDaniels A. H., Fashion Merchandising, „Harvard Business Review”, May 1951, Vol. 29, s. 51–60.pl_PL
dc.referencesDaszkowska M., Marketing. Ujęcie systemowe, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesDavidson W. R., Bates A. D., Bass S. J., The retail life cycle, „Harvard Business Review”, November–December 1976, Vol. 54, s. 89–96.pl_PL
dc.referencesDay G. S., The Product Life Cycle: Analysis and applications Issues, „Journal of Marketing”, Fall 1981, Vol. 45, s. 60–67.pl_PL
dc.referencesDębniewska M., Sołoma A., Bankowość. Produkty, usługi, rynek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2003.pl_PL
dc.referencesDhalla N. K., Yuspeh S., Forget the Product Life Cycle Concept!, „Harvard Business Review”, January–February 1976, s. 102–112.pl_PL
dc.referencesDietl J., Zarządzanie marketingowe, t. 1, Wyższa Szkoła Biznesu, National-Louis University, Nowy Sącz 2006, s. 206–208.pl_PL
dc.referencesDodge H. R., Rink D., Phasing Sales Strategies and Tactics in Accordance with the Product Life Cycle Dimension Rather than Calendar Periods, [w:] Research Frontiers in Marketing: Dialogs and Directions, S. Jain (ed.), American Marketing Association, Chicago 1984, s. 249–252.pl_PL
dc.referencesDouglas T., Behrooz F., The bass new product growth model: a sensitivity analysis for a high technology product, „Journal of Marketing”, Fall 1981, Vol. 45, s. 81–90.pl_PL
dc.referencesDouglas W., Mellott D. W., Jr. Marketing: Principles and Practices, Reston Publishing, Prentice–Hall, Reston (VA) 1978, s. 153.pl_PL
dc.referencesDoyle P. , The Realities of the Product Life Cycle, „Quartely of Marketing” 1976, s. 1–6.pl_PL
dc.referencesDuliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesE-banki raczej dla mężczyzn, Internet Standard, 2005 www.idg.pl 30.11.2009.pl_PL
dc.referencesEnis B. M., La Garce R., Prell A. E., Extending the Product Life Cycle, „Business Horizons”, June 1977, No. 20, s. 46–56.pl_PL
dc.referencesFloyd R. N., Promocja i sprzedaż usług bankowych, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesFourt L. A., Woodlock J. N., Early Prediction of Market Success for New Grocery Products, „Journal of Marketing” 1960, No. 10, s. 31–38.pl_PL
dc.referencesFox H. W., Roden D. M., Rink D. R., Financial Management and Planning with the Product Life Cycle Concept, „Business Horizons”, September–October 1999, s. 65–72.pl_PL
dc.referencesFreemam J., Boeker W., The Ecological Analysis of Business Strategy, „California Management Review”, Spring 1984, Vol. 26, No. 3, s. 73–86.pl_PL
dc.referencesGarbarski L, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesGarbarski L., I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesGarczarczyk J., Skikiewicz R., Jakość usług bankowych w Polsce w świetle modelu luk, „Marketing i Rynek” 2004, nr 12, s. 16–22.pl_PL
dc.referencesGierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesGolder P. N., Tellis G. J., Growing, Growing, Done: Cascades, Diffusion, and Turning Points in the Product Life Cycle, „Marketing Science”, Spring 2004, Vol. 23, No. 2, s. 207–218.pl_PL
dc.referencesGolik-Górecka G., Marketing business to business, Difin, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesGreń J., Modele i zadania statystyki matematycznej, PWE, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesGriffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk M., Bankowy kurs na CRM, „Modern Marketing. Magazyn Innowacji Marketingowych” 2001, nr 5 www.modernmarketing.pl 30.11.2009pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W., Aktualnyje probliemy bankowskogo marketinga w Polsze, [w:] Aktualnyje probliemy razwitija bankowskogo sektora w Litwie, Łatwii, Posze, Rossji i Ukrainie, Sank-Petersburskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitet Ekonomiki i Finansow, Sank-Petersburg 2007, s. 56–68.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W., Diliemmy sozdaniaja nowego bankowskogo produkta i jego żizniennogo cikla, „Finansy i Biznes” 2008, nr 3, (Moskwa, Rosja).pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W., Marketing bankowy, Branta, Bydgoszcz–Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W., Marketing bankowy. Podręcznik, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W., Marketing na rynku międzynarodowym, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W., Produkty bankowe. Rozwój i sprzedaż, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W., Wykorzystanie metody portfolio do opracowania strategii marketingowej banku, „Kredyt i Bank” 1993, nr 12, s. 28–31.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W., Sibińska A., Krawiec W., Funkcja informacyjna witryn internetowych i jej wpływ na zachowania nabywcze na rynku usług bankowych, „Organizacja i Kierowanie” 2007, nr 4, s. 111–123.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W., Sibińska A., Krawiec W., Funkcjonalność stron internetowych banków a zachowania nabywców na rynku usług bankowych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesGrzywacz J., Marketing w działalności banku, Difin, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesGuarantee your Sales Growth, „Business Newsletter” www.bh24kb.com 30.11.2009pl_PL
dc.referencesGup B. E., Agrrawal P., The Product Life Cycle: A Paradigm for Understanding Financial Management, „Financial Practice and Education”, Fall/Winter 1995, s. 41–48.pl_PL
dc.referencesHabermas J., Filozoficzny dyskurs nowoczesności, [tłum. M. Łukasiewicz] Universitas, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesHarasim J., Strategie marketingowe w bankowości detalicznej w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesHarrisom T., Financial services marketing, FT Prentice Hall, Financial Times, Harlow– London–New York 2000.pl_PL
dc.referencesHoffman K. D., Bateson J. E. G., Essentials of services marketing, The Dryden Press, Texas (TX) 1997.pl_PL
dc.referencesInformacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2009/2010, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-studentow-i-doktorantow/system-pomocy-materialnej/kredyty-studenckie/ 10.09.2009pl_PL
dc.referencesIwanowicz-Drozdowska M., Jaworski W. L, Zawadzka Z., Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesJanc A., Kotliński G. (red.), Nowe technologie we spółczesnym banku, AE w Poznaniu, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesJeannet J. P., Hennessey H. D., Global Marketing Strategies, 4th Ed., Houghton Mifflin, Boston 1998.pl_PL
dc.referencesKall J., Sojkin B., Szymczak J., Urbaniak M., Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKańczukowska A., Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, Konferencja Młodych Ekonomistów, AE w Poznaniu, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesKarta płatnicza http://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_p%C5%82atnicza 13.10.2009pl_PL
dc.referencesKaszkowiak A., Analiza historii zdarzeń zastosowaniu do konstrukcji tablic trwania życia, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2009, materiały konferencyjne.pl_PL
dc.referencesKerin R. A., Peterson R. A., Strategic marketing problems. Cases and comments, 8th Ed., Prentice–Hall, Upper Saddle River (NJ) 1998.pl_PL
dc.referencesKermack W. O., McKendrick A. G., A contribution to the mathematical theory of epidemics, „Proceedings of the Royal Society of London” 1927, Vol. 115, s. 700–721.pl_PL
dc.referencesKisiel M., Agregacja rachunków – przyszłość finansów osobistych w sieci czy nietrafiona idea? www.bankier.pl 8.09.2005pl_PL
dc.referencesKłeczek R., Kowal W., Woźniczka J., Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKoba L., Teoria cyklu życia produktu – prawda czy fałsz?, „Marketing i Rynek” 2006, nr 6, s. 15.pl_PL
dc.referencesKolasa M., Marketing Bankowy, CeDeWu, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKongres 10-lecia e-Bankowości http://juz10lat.pl/historia 28.10.2008pl_PL
dc.referencesKorenik D. (red.), Innowacje usługi banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKotler Ph., Marketing, REBIS, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesKotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesKotler Ph., Armstrong G., Saunder J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKovoc F. J., Dague M. F., Forecasting by Product Life Cycle Analysis, „Research Management”, July 1972, Vol. 15, s. 66–72.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesKrawiec W., E-banking, nowy sposób banków w dotarciu do klientów, [w:] A. Kowalkowski, R. Popiołek (red.), Konsument i firma w dobie Internetu, UWM, Wydział Nauk Ekonomicznych, Olsztyn 2006, s. 69.pl_PL
dc.referencesKrawiec W., Cykl życia produktu bankowego na podstawie znanych modeli analizy rynkowej, „Bank i Kredyt” 2005, nr 10, s. 62–69.pl_PL
dc.referencesKrawiec W., Modele cyklu życia produktu bankowego, „Marketing i Rynek” 2006, nr 2, s. 15–20.pl_PL
dc.referencesKrawiec W., Wpływ czynników otoczenia na kształtowanie cyklu życia produktu bankowego, [w:] J. Kall, B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem – wyzwania przyszłości, AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 359–368.pl_PL
dc.referencesKrześniak M., Aktywny klient mile widziany w banku, „Rzeczpospolita”, 5.06.2009 www.rp.pl 10.09.2009pl_PL
dc.referencesKrześniak M., Banki liczą na klientów, „Rzeczpospolita”, 17.05.2008 www.rp.pl 10.09.2009pl_PL
dc.referencesKrzyżkiewicz Z., Podręcznik do nauki bankowości, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesLevitt T., Exploit the Product Life Cycle, „Harvard Business Review”, November–December 1965, s. 81–94.pl_PL
dc.referencesLevitt T., Marketing Miopia, „Harvard Business Review”, July/August1960, s. 45–56.pl_PL
dc.referencesLevitt T., Marketing Success Through Differentiation of Anything, „Harvard Business Review”, January–February 1980, s. 83–91.pl_PL
dc.referencesLevitt T., Marketing według Teda Levitta, Helion/OnePress, Gliwice 2008.pl_PL
dc.referencesLipowski M., Marketing bankowy. Zarządzanie popytem i podażą usług, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesLittle A. D., Stategie et technologie, Document ADL, Davos 1981, [za:] Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesLuck D. J., Product Policy and Strategy, Prentice–Hall, Englewood Cliffs (NJ) 1972.pl_PL
dc.referencesMacierzyński M., PKO BP i Pekao SA podzielą między siebie rynek kont i kart płatniczych http://media.bankier.pl/pr/57636/pko-bp-i-pekao-sa-podziela-miedzy-siebie-rynek-kont-i-kart-platniczych 24.05.2006pl_PL
dc.referencesMacierzyński M., Co trzeci ROR w Polsce prowadzi PKO BP http://www.bankier.pl/wiadomosc/Co-trzeci-ROR-w-Polsce-prowadzi-PKO-BP-1747728.html 12.04.2008pl_PL
dc.referencesMahajan V., Muller E., Innovation Diffusion and New Product Growth Models in Marketing, „Journal of Marketing”, Fall 1979, s. 56–68.pl_PL
dc.referencesMassey G. R., Product evolution: A Darwinian or Lamarkin phenomenon?, „Journal of Product & Brand management” 1999, Vol. 8, No. 4, s. 301–318.pl_PL
dc.referencesMazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesMazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 297–300.pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz L., Marketing bankowy, Difin, Warszawa 2002, s. 81–107.pl_PL
dc.referencesMcCarthy E. J., Basic marketing a managerial approach, 4th Ed., Michigan State University, Michigan 1976.pl_PL
dc.referencesMcCarthy E. J., Perrault W. D., Basic Marketing. A Global-Managerial Approach, 11th Ed., Richard D. Irwin, Boston (IL) 1993.pl_PL
dc.referencesMcDonald M. H. B., Marketing Plans – How to Prepare Them, How to Use Them, Butterworth–Heinemann, Oxford 1995.pl_PL
dc.referencesMegaedukacja, Ośrodek Wiedzy Naukowej, Poznań http://www.megaedukacja.pl/npv.php 12.04.2010pl_PL
dc.referencesMellott D. W., Jr., Marketing. Principles & Practices, Reston Publishing, Prentice–Hall, Reston (VA) 1978.pl_PL
dc.referencesMercer D., Death of the Product Life Cycle, „The NCT Publications”, September 1993, Vol. 28, s. 15–18.pl_PL
dc.referencesMichael G. C., Product Prettification: A new stage in the Life cycle Theory, „California Management Review”, Fall 1977, Vol. 14, s. 88–91.pl_PL
dc.referencesMidgley D. F., Toward a theory of the product life cycle: explaning diversity, „Journal of Marketing”, Fall 1981, Vol. 45, s. 109–115.pl_PL
dc.referencesMinkina P., Polubiliśmy karty, „Bank” 2010, nr 2, s. 40–42.pl_PL
dc.referencesMruk H., Analiza rynku, PWE, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesMruk H., Rutkowski I. P., Strategia produktu, PWE, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesMunz Ph., HudeaI., Imad J., Smith R. J., When Zombies attack!: Mathematical Modelling of an outbreak of Zombie infection, [w:] J. M. Tchuenche, C. Chiyaka (eds.), Infectious Disease Modelling Research Progress, Nova Science Publishers, s. 133–150 http://www.mathstat.uottawa.ca/~rsmith/Zombies.pdf 20.11.2009pl_PL
dc.referencesMyczkowska A., Traci PKO BP, „Rzeczpospolita”, dodatek „Finanse”, 18.01.2001.pl_PL
dc.referencesMynarski S., Analiza rynku, PWN, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesMynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, AE w Krakowie, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesMynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesNgun Sun L., Kay R., Chew M., Development of a retail life cycle: The case of Hong Kong`s department sore industry, „Asia Pacific Business Review”, January 2009, Vol. 15, s. 107– 121.pl_PL
dc.referencesOnkvisit S., Shaw J. J., International Marketing. Analysis and Strategy, 3rd Ed., Prentice–Hall, Upper Saddle River (NJ) 1997.pl_PL
dc.referencesOpolski K., ABC...Bankowości – samodzielny pracownik bankowy, Olympus CeiRS, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesOręziak L., Pietrzak B. (red.), Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe, Olympus, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesOsiecki J., Klienci do zdobycia, „Bank” 2010, nr 2, s. 28–29.pl_PL
dc.referencesPenc-Pietrzak I., Zastosowanie koncepcji cyklu życia w optymalizacji portfolio firmy, „Marketing i Rynek” 1998, nr 1, s. 16–22.pl_PL
dc.referencesPietrzak E., Markiewicz M. (red.), Finanse, bankowość i rynki finansowe, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2006, s. 100–101.pl_PL
dc.referencesPietrzak J., Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003pl_PL
dc.references50 największych banków w Polsce, „Bank” 2009, nr 6, (dodatek–wkładka).pl_PL
dc.referencesPluta-Olearnik M., Marketing usług, PWE, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesPluta-Olearnik M., Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesPolasik M. M., Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce – w świetle badań ankietowych, „Bank i Kredyt” 2005, nr 8, (NBP), s. 61.pl_PL
dc.referencesPoli R., Cook V., Validity of the Product Life Cycle, „Journal of Business”, October 1969, Vol. 42, s. 385–400.pl_PL
dc.referencesPorter M. E., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesProduct Life Cycle Management Deliver for Life Sciences Firms, „Gartner (G2)”, June 2004, (Report) www.gartner.com 20.09.2009.pl_PL
dc.referencesRachman D. J., Marketing Today, 2nd Ed., The Dryden Press, New York 1988.pl_PL
dc.referencesReynolds W. H., Cars and Clothing, Understanding Fashion Trendy, „Journal of Marketing”, July 1968, s. 44–49.pl_PL
dc.referencesRichards E. A., Sturman S. S., Life-Style Segmentation In Apparel Marketing, „Journal of Marketing”, October 1977, Vol. 41, s. 89–91.pl_PL
dc.referencesRink D. R., Fox H. W., Strategic Procurement Planning Across The Product’s sales cycle: a conceptualization, „Journal of Marketing. Theory and Practice”, Spring 1999, s. 28–42.pl_PL
dc.referencesRink D. R., Swan J. E., Product Life Cycle Research: A Literature Review, „Journal of Business Review”, Semptember 1979, No. 7, s. 219–242.pl_PL
dc.referencesRink D. R., Roden D. M., Fox H. W., Financial Manangement and Planning with the Product Life Cycle Concept, „Business Horizons”, September–October 1999, s. 65–72.pl_PL
dc.referencesRobinson D. E., Fashion Theory and Product Design, „Harvard Business Review”, November– December 1958, Vol. 36, s. 126–138.pl_PL
dc.referencesRobinson D. E., Style changes: cyclical, inexorable, and foreseeable, „Harvard Business Review”, November–December 1975, Vol. 53, s. 121–131.pl_PL
dc.referencesRogers E. M., Diffusion of Innovations, 4th Ed., The Free Press, New York 1983.pl_PL
dc.referencesRogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, WSzB w Poznaniu, Poznań 1998, s. 111–112.pl_PL
dc.referencesRoszkowski Z., Marketing bankowy, WSE w Białymstoku, Białystok 2001.pl_PL
dc.referencesRudawska E., Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesRudawska E., Student – potencjalny klient banku, cz. I, „Bank” 2002, nr 2, s. 68.pl_PL
dc.referencesRutkowski I. P., Strategie produktu, PWE, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesRybicki J. M., Wielowymiarowy model analizy portfelowej jako narzędzie formułowania strategii rynkowej przedsiębiorstwa, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000.pl_PL
dc.referencesRyznar Z., Multichanneling, czyli wielokanałowość, „Bank” 2003, nr 7–8, s. 58.pl_PL
dc.referencesSavich R. S., Thompson L. A., Resource Allocation With in the Product Life Cycle, „MSU Business Topics”, Fall 1978, Vol. 26, s. 35–44.pl_PL
dc.referencesSikora D., Kulczycki A., Efektywność oddziału banku detalicznego jako czynnik przewagi konkurencyjnej, CeDeWu, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSimon H., Dynamics of Price Elasticity and Brand Life Cycles: an empirical study, „Journal of Marketing Research”, November 1979, Vol. 16, s. 439–452.pl_PL
dc.referencesSkinneer S. J., Marketing, Houghton Mifflin, Boston 1990.pl_PL
dc.referencesSmallwood J. E., The Product Life Cycle: key to strategic marketing planning, „MSU Business Topics”, Winter 1973, Vol. 21, s. 29–35.pl_PL
dc.referencesSłownik finansowy on-line http://www.finanse.egospodarka.pl/10027,Bankowosc-detaliczna,1,57,1.html 11.07.2009pl_PL
dc.referencesSojkin B. (red.), Wprowadzenie nowego produktu na rynek, „Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu” 2003, nr 31.pl_PL
dc.referencesSproles G. B., Analyzing Fashion Life Cycles – Principles and Perspectives, „Journal of Marketing”, Fall 1981, Vol. 45, s. 116–124.pl_PL
dc.referencesStachowicz A., Matematyczny model epidemii, czyli małe co nieco o biomatematyce http://bioinfo.mol.uj.edu.pl/articles/Stachowicz06 17.06.2007pl_PL
dc.referencesStanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 2, Modele liniowe i nieliniowe, Stat Soft Polska, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesStodolny P., Analiza satysfakcji i lojalności klientów bankowych, CeDeWu, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesStrategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesStyś A. (red.), Marketing usług, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.pl_PL
dc.referencesSwam J. E., Rink D. R., Fitting Market Strategy to Product Life Cycles, „Business Horizons”, January–February 1982, s. 72–76.pl_PL
dc.referencesSwoboda U. C., Bankowość detaliczna. Strategie marketingowe i procesy zarządzania, CeDeWu, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSzcześ M., Jakubiec S., Elektroniczne usługi finansowe – charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne, „Materiały i Studia” 2002, nr 139, (NBP), s. 57–61.pl_PL
dc.referencesSznajder M., Satysfakcja i lojalność klienta a ich kompetencje rynkowe i wiedza o swoim banku, Pentor Research International www.pentor.pl 8.01.2009pl_PL
dc.referencesŚwiderska G. K. (red.), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy – wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesTalecka A., Niczyporuk P., Bankowość. System bankowy i usługi, WSzE w Białymstoku, Białystok 2004.pl_PL
dc.referencesTellis G. J., Crawford M. C., An Evolutionary Approach to Product Growth Theory, „Journal of Marketing”, Fall 1981, Vol. 45, s. 125–132.pl_PL
dc.referencesTigert D., Farivar B., The bass new product growth model: a sensitivity analysis for a high technology product, „Journal of Marketing”, Fall 1981, Vol. 45, s. 81–90.pl_PL
dc.referencesToyne B., Walters P. G. P., Global Marketing Management. A Strategic Perspective, 2nd Ed., Prentice–Hall, Englewood Cliffis 1993.pl_PL
dc.referencesVignali C., Vraneśević T., Vrontis D., Strategic Management and Retail Thought, Accent, Zagreb 2008.pl_PL
dc.referencesWasson C. R., Dynamic Competitive Strategy and Product Life Cycles, Challenge Books, St. Charles (IL) 1974.pl_PL
dc.referencesWasson C. R., How Predictable Are Fashion and Other Product Life Cycles?, „Journal of Marketing”, July 1968, s. 36–43.pl_PL
dc.referencesWaters D., Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, PWE, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesWells L. T., Test of product cycle model of international trade: MD exports of consumer durables, „Quarterly Journal of Economics”, February 1969, Vol. 83, s. 152–152.pl_PL
dc.referencesWęcławski J., Kształtowanie polityki cenowej w bankach komercyjnych, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, UMCS, Lublin 2007, s. 309–318.pl_PL
dc.referencesWheelright S. C., Hayes H., Competing through manufacturing, „Harvard Business Review” 1985, Vol. 63, No. 1, s. 99–108.pl_PL
dc.referencesWhite G. E., Ostwald P. F., Life cycle costing, „Management Accounting”, January 1976, Vol. 54, s. 39–40.pl_PL
dc.referencesWitkowska-Masłowska M., Znaczenie badań rynkowych dla kreowania oferty i podnoszenia jakości obsługi w placówce bankowej, [w:] A. Janc, A. Krymarys-Balcerzak (red.), Funkcjonowanie współczesnego banku, AE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 85–100.pl_PL
dc.referencesWyszimirski T., Bank dla przedsiębiorcy i nie tylko, Kwantum, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesYale J. P., The Strategy of Nylon’s Growth, „Modem Textiles Magazine”, February 1964, s. 32.pl_PL
dc.referencesZaleska M., Współczesna bankowość, t. 1, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesZalewski R. I., Taktyka poprawy jakości usług, [w:] J. Garczarczyk (red.), Zarządzanie jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeń, AE w Poznaniu, Poznań 2000, s. 208–209.pl_PL
dc.referencesŻurawik B. i W., Marketing usług finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesŻurawik B. i W., Marketing bankowy, PWE, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesNickels W. G., Wood M. B, Marketing. Relationships, Quality, Value, Worth Publishers, New York 1997.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-720-5
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe