Show simple item record

dc.contributor.authorBarwiński, Marek
dc.date.accessioned2014-03-08T18:47:49Z
dc.date.available2014-03-08T18:47:49Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationBarwiński M., 2012, Łemkowszczyzna jako region etniczno-historyczny, [w:] Pawłowska A., Rykiel Z. (red.), Region i Regionalizm w socjologii i politologii, Rzeszów, s. 136-154pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7338-791-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3799
dc.description.abstractWielowiekowe zamieszkiwanie Łemków (Rusinów) w Karpatach doprowadziło do ukształtowania specyficznego pod względem etnicznym, religijnym, kulturowym i gospodarczym regionu – Łemkowszczyzny. Mimo że Łemkowszczyzna nigdy nie była regionem administracyjnym, to niewątpliwie miała wszelkie cechy odrębnego regionu etnicznego, religijnego, historycznego i kulturowego. Wytyczenie w latach dwudziestych XX wieku granicy polskoczechosłowackiej doprowadziło do zwiększania się różnic społecznych i ekonomicznych między Rusinami z Polski i Słowacji. Późniejsze wysiedlenia Łemków z północnych Karpat i polityka władz komunistycznych zniszczyły odrębność etniczną Łemkowszczyzny oraz specyfikę kulturową, społeczną i gospodarczą tego regionu. Pomimo nadal widocznej obecności Łemków i Ukraińców na Łemkowszczyźnie, czynnych cerkwi greckokatolickich i prawosławnych, nauki języka łemkowskiego i ukraińskiego w szkołach, aktywności organizacji łemkowskich, odbywających się cyklicznie festiwali i imprez kulturalnych, pojawiających się dwujęzycznych nazw miejscowości, współcześnie Łemkowszczyzna jest innym regionem niż kilkadziesiąt lat temu. Podstawowym kryterium delimitacji Łemkowszczyzny jako odrębnego regionu była struktura etniczna mieszkańców, dominacja Łemków i możliwość ich precyzyjnego rozgraniczenia od ludności polskiej. Współcześnie nie ma możliwości wyznaczenia granic Łemkowszczyzny według kryterium etnicznego, ponieważ na całym jej obszarze zdecydowanie dominują Polacy. Objęcie Łemkowszczyzny w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku masowymi przesiedleniami ludności zredukowało ją do regionu reliktowego i sentymentalnego. Zarówno dla Łemków mieszkających w Beskidach, jak i rozproszonych po całej Polsce, Łemkowszczyzna nadal jest ojczyzną etniczną, z którą wielu z nich czuje silną identyfikację emocjonalną, narodowościową, historyczną i kulturową. To, co współcześnie wyróżnia Łemkowszczyznę na tle otaczających obszarów, to jej historia oraz tożsamość regionalna części mieszkańców.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectŁemkowiepl_PL
dc.subjectŁemkowszczyznapl_PL
dc.subjectregion historycznypl_PL
dc.subjectmniejszości narodowepl_PL
dc.subjectmniejszości etnicznepl_PL
dc.subjectstruktura narodowościowa Polskipl_PL
dc.subjectgeografia politycznapl_PL
dc.subjectgeografia historycznapl_PL
dc.titleŁemkowszczyzna jako region etniczno-historycznypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number136-154pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska