Show simple item record

dc.contributor.authorJakimowska, Ewa
dc.contributor.editorSztobryn, Sławomir
dc.contributor.editorWasilewski, Marcin
dc.contributor.editorRojek, Marcin
dc.date.accessioned2021-07-29T11:02:28Z
dc.date.available2021-07-29T11:02:28Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationJakimowska E., Koncepcja filozofa-artysty jako odpowiedź na kryzys postmodernistycznego pedagoga, [w:] Pedagogika Filozoficzna. T. IV. Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, Sztobryn S., Wasilewski M., Rojek M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 205-214, DOI: 10.18778/7525-690-1.17pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-690-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38294
dc.descriptionAutorka pracy na podstawie historii zaczerpniętej z pracy Paula Feyerabenda rozważa wątpliwości, dotyczące misji akademickiego pedagoga, jakie dokonywały się na gruncie filozoficznej refleksji, podważającej zasadność poznania oraz – co za tym idzie – także transmisji wiedzy i wartości zawartych w zachodniej kulturze.Na gruncie postmodernistyczne filozofii podważenie wartości wychowawczej misji i transmisji wiedzy staje się nieuchronną konsekwencją odrzucenia tradycyjnych poglądów, dotyczących możliwości osiągania obiektywizmu w nauce, związku pomiędzy wiedzą a prawdą.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSztobryn S., Wasilewski M., Rojek M. (red.), Pedagogika Filozoficzna. T. IV. Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectfilozof-artystapl_PL
dc.subjectkryzys postmodernistycznego pedagogapl_PL
dc.subjectpedagog-artystapl_PL
dc.subjectNauczyciele Różnicypl_PL
dc.subjectPrawdapl_PL
dc.titleKoncepcja filozofa-artysty jako odpowiedź na kryzys postmodernistycznego pedagogapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number205-214pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawiepl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-690-1.17
dc.disciplinefilozofiapl_PL
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe