Show simple item record

dc.contributor.authorRojek, Marcin
dc.contributor.editorSztobryn, Sławomir
dc.contributor.editorWasilewski, Marcin
dc.contributor.editorRojek, Marcin
dc.date.accessioned2021-07-29T11:03:56Z
dc.date.available2021-07-29T11:03:56Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationRojek M., Uczenie się w przestrzeni życia w świetle filozofii racjowitalizmu. Ku pedagogicznej konceptualizacji życia, [w:] Pedagogika Filozoficzna. T. IV. Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, Sztobryn S., Wasilewski M., Rojek M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 215-226, DOI: 10.18778/7525-690-1.18pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-690-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38295
dc.descriptionAutor tekstu w swojej pracy zwraca uwagę, że mimo tego, iż życie i uczenie się są ze sobą nierozerwalnie związane, to literatura pedagogiczna mocno ukierunkowana jest na "uczenie się", zaś o życiu pedagodzy zdają się nie myśleć i się nim nie zajmują. W swojej całej historii pedagogika jak dotąd nie stworzyła terminologii, która pozwalałaby formalnie mówić o ludzkim życiu, a we współczesnej literaturze pedagogicznej brak jest nawet najogólniejszych konceptualizacji problematyki życia. Żaden ze współczesnych słowników pedagogicznych nie zawiera definicji „życia”. Dominuje rozumienie intuicyjne. Dlatego też autor stawia trzy hipotezy, które w swojej pracy omawia.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSztobryn S., Wasilewski M., Rojek M. (red.), Pedagogika Filozoficzna. T. IV. Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectuczenie siępl_PL
dc.subjectfilozofia racjowitalizmupl_PL
dc.subjectpedagogiczna konceptualizacja życiapl_PL
dc.subjectprzestrzeń życiapl_PL
dc.subjectJosé Ortega y Gassetpl_PL
dc.subjectJulián Mariaspl_PL
dc.titleUczenie się w przestrzeni życia w świetle filozofii racjowitalizmu. Ku pedagogicznej konceptualizacji życiapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number215-226pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-690-1.18
dc.disciplinefilozofiapl_PL
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe