Show simple item record

dc.contributor.authorSztylka, Andrzej
dc.contributor.editorSztobryn, Sławomir
dc.contributor.editorWasilewski, Marcin
dc.contributor.editorRojek, Marcin
dc.date.accessioned2021-07-29T11:06:22Z
dc.date.available2021-07-29T11:06:22Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSztylka A., Praca jako działalność humano-pragmatyczna czynnikiem samorealizacji ludzi, [w:] Pedagogika Filozoficzna. T. IV. Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, Sztobryn S., Wasilewski M., Rojek M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 227-230, DOI: 10.18778/7525-690-1.19pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-690-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38296
dc.descriptionJednym z istotnych problemów, jakie powinny być rozstrzygnięte w związku z problematyką charakteru i orientacji życiowej człowieka, który stawałby się „przedsiębiorcą własnego życia”, a więc jednostką działającą de iure i de facto, jest zagadnie-nie roli, jaką w życiu takiego człowieka ma odgrywać kompetentnie wykonywana praca. Kwestię tę autor formułuje w odniesieniu do humano-pragmatycznej orientacji sensu życia, co istotnie uściśla i organizuje merytoryczne pole rozważania.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSztobryn S., Wasilewski M., Rojek M. (red.), Pedagogika Filozoficzna. T. IV. Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpracapl_PL
dc.subjectdziałalność humano-pragmatycznapl_PL
dc.subjectsamorealizacja ludzipl_PL
dc.subjectczaspl_PL
dc.titlePraca jako działalność humano-pragmatyczna czynnikiem samorealizacji ludzipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number227-230pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcachpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-690-1.19
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe