Show simple item record

dc.contributor.authorKielar, Marzanna Bogumiła
dc.contributor.editorSztobryn, Sławomir
dc.contributor.editorWasilewski, Marcin
dc.contributor.editorRojek, Marcin
dc.date.accessioned2021-07-29T11:10:10Z
dc.date.available2021-07-29T11:10:10Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKielar M. B., Integralny Pluralizm Metodologiczny – nowe podejście w badaniach edukacyjnych, [w:] Pedagogika Filozoficzna. T. IV. Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, Sztobryn S., Wasilewski M., Rojek M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 231-255, DOI: 10.18778/7525-690-1.20pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-690-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38297
dc.descriptionIntegralny Pluralizm Metodologiczny (któremu badaczka poświęca ten artykuł) wyrasta z teorii integralnej, której twórcą jest współczesny amerykański psycholog i filozof, Ken Wilber. Budując teorię integralną, amerykański badacz uznał podstawowe (choć niepełne) rozstrzygnięcia węższych podejść i – odrzucając ich ekstremistyczne wypaczenia – włączył je w swój ogląd rzeczy, tworząc syntezę wyższego rzędu. Wilber wiąże imponującą liczbę znaczących rozstrzygnięć ze wszystkich głównych dziedzin wiedzy – na poziomie orientujących uogólnień (tj. ogólnych prawd, co do których panuje niemal powszechna zgoda) – w pełną, logiczną i wiarygodną wizję. Będąca syntezą dostępnej wiedzy teoria integralna Wilbera opiera się na modelu AQAL4 i jego pięciu elementach składowych oraz na Integralnym Pluralizmie Metodologicznym.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSztobryn S., Wasilewski M., Rojek M. (red.), Pedagogika Filozoficzna. T. IV. Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectIntegralny Pluralizm Metodologicznypl_PL
dc.subjectteoria integralnapl_PL
dc.subjectKen Wilberpl_PL
dc.subjectcztery wymiary istnieniapl_PL
dc.subjectcztery ćwiartkipl_PL
dc.subjectwymiar – perspektywapl_PL
dc.subjectosiem rodzin metodologicznychpl_PL
dc.subjectmodel AQALpl_PL
dc.titleIntegralny Pluralizm Metodologiczny – nowe podejście w badaniach edukacyjnychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number231-255pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawiepl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-690-1.20
dc.disciplinefilozofiapl_PL
dc.disciplinepedagogikapl_PL
dc.disciplinepsychologiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe