Show simple item record

dc.contributor.authorŻywczok, Alicja
dc.contributor.editorSztobryn, Sławomir
dc.contributor.editorWasilewski, Marcin
dc.contributor.editorRojek, Marcin
dc.date.accessioned2021-07-29T11:21:59Z
dc.date.available2021-07-29T11:21:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationŻywczok A., Rozum, rozsądek i intuicja w nauce – zastosowanie teorii kultury Bogdana Nawroczyńskiego w dyscyplinach pedagogicznych, [w:] Pedagogika Filozoficzna. T. IV. Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, Sztobryn S., Wasilewski M., Rojek M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 307-322, DOI: 10.18778/7525-690-1.26pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-690-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38302
dc.descriptionNiniejsza analiza jest próbą ponownego sprecyzowania takich kategorii językowych, jak rozum, rozsądek i intuicja, przemyślenia relacji między nimi, a także określenia ich znaczenia w kulturze. W szerokim kontekście teorii kultury Bogdana Nawroczyńskiego autorka stawia pytanie: kim współcześnie jest uczony i jakie są jego zadania? Intryguje również kolejny problem, a mianowicie jakie istnieją powiązania między głównymi intelektualnymi i pozaintelektualnymi aktywatorami rozwoju naukowego? Wysunięta zostaje teza, że rozum, rozsądek i intuicja silnie kształtują naukę, ale równocześnie aktywność naukowa wzmacnia powyższe dyspozycje ludzkiej psychiki, zwrotnie oddziałując pozytywnie na stan kultury umysłowej.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSztobryn S., Wasilewski M., Rojek M. (red.), Pedagogika Filozoficzna. T. IV. Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectBogdan Nawroczyńskipl_PL
dc.subjectrozumpl_PL
dc.subjectrozumnośćpl_PL
dc.subjectmyśleniepl_PL
dc.subjectindywidualnośćpl_PL
dc.titleRozum, rozsądek i intuicja w nauce – zastosowanie teorii kultury Bogdana Nawroczyńskiego w dyscyplinach pedagogicznychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number307-322pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski w Katowicachpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-690-1.26
dc.disciplinepedagogikapl_PL
dc.disciplinepsychologiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe