Show simple item record

dc.contributor.authorBoczoń, Magdalena Lidia
dc.contributor.editorSztobryn, Sławomir
dc.contributor.editorWasilewski, Marcin
dc.contributor.editorRojek, Marcin
dc.date.accessioned2021-07-29T11:26:33Z
dc.date.available2021-07-29T11:26:33Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationBoczoń M. L., Bogdan Nawroczyński jako publicysta „Kultury i Wychowania” w latach 1933–1939, [w:] Pedagogika Filozoficzna. T. IV. Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, Sztobryn S., Wasilewski M., Rojek M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 323-329, DOI: 10.18778/7525-690-1.27pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-690-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38303
dc.descriptionAutorka koncentruje się na omówieniu publicystyki Nawroczyńskiego w „Kulturze i Wychowaniu”. Artykuł podzielony został na cztery części dotyczące kolejno: charakterystyki „Kultury i Wychowania”; tematyki artykułów Nawroczyńskiego w omawianym periodyku; publicystyki Nawroczyńskiego w „Kulturze i Wychowaniu” na tle jego twórczości i praktyki zawodowej w okresie międzywojnia oraz wkładu Nawroczyńskiego w dorobek pedagogiki kultury w okresie II Rzeczypospolitej zawarty w artykułach opublikowanych w omawianym czasopiśmie.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSztobryn S., Wasilewski M., Rojek M. (red.), Pedagogika Filozoficzna. T. IV. Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectBogdan Nawroczyńskipl_PL
dc.subject„Kultura i Wychowanie”pl_PL
dc.subject1933–1939pl_PL
dc.subjectII Rzeczypospolitapl_PL
dc.titleBogdan Nawroczyński jako publicysta „Kultury i Wychowania” w latach 1933–1939pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number323-329pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Gdańskipl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-690-1.27
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe