Show simple item record

dc.contributor.authorReichel, Janusz
dc.date.accessioned2021-07-29T12:39:09Z
dc.date.available2021-07-29T12:39:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationReichel J., Sukcesja stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowych, WUŁ, Łódź 2018, https://doi.org/10.18778/8142-178-2pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-178-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38305
dc.description.abstractSukcesja stanowisk kierowniczych jest jedną z wielu kwestii o znaczeniu strategicznym dla każdej organizacji. W teorii zarządzania spotykamy wiele prac na temat samego aktu i procesu sukcesji oraz zarządzania nią. Analizy te najczęściej dotyczą dużych przedsiębiorstw lub firm rodzinnych, natomiast brakuje kompleksowych opracowań tego zagadnienia w odniesieniu do organizacji pozarządowych. Celem prezentowanej monografii jest zbadanie przebiegu sukcesji i jej uwarunkowań w organizacjach pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu, w jakim ten proces zachodzi. Z wykorzystaniem metody studium przypadku dokonano analizy ilościowej zapisów dotyczących kadencyjności władz w statutach wybranych organizacji, a także przeprowadzono ankiety z prezesami.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectspołeczeństwo obywatelskiepl_PL
dc.subjectorganizacje pozarządowepl_PL
dc.subjectstowarzyszenia i fundacjepl_PL
dc.subjectsukcesjapl_PL
dc.subjectstatut organizacjipl_PL
dc.titleSukcesja stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowychpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number286pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionempl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-179-9
dc.referencesAdamska M. (red.) (2014), Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych. Kompendium wiedzy, PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., Kraków.pl_PL
dc.referencesAllison M. (2002), Into the Fire. Boards and Executive Transitions, „Nonprofit Management and Leadership”, vol. 12, no. 4, Summer, s. 341–351, doi: 10.1002/nml.12402.pl_PL
dc.referencesAlter K. (2007), Social Enterprise Typology, Virtue Ventures LLC, Washington, http://www.academia.edu/download/32431718/SE_typology.pdf (dostęp: 19.10.2016).pl_PL
dc.referencesAtroszko P.A., Atroszko B. (2014), Kompetencje w zakresie uczenia się jako korelaty postaw obywatelskich. Komunikat z badań, [w:] J. Osiński, J.Z. Popławska (red.), Oblicza społeczeństwa obywatelskiego, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBabbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarański M. (2009), Zarządzanie organizacją pozarządową w Unii Europejskiej: wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.pl_PL
dc.referencesBiałasiewicz M., Marek S. (2008), Podstawy nauki o organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBielski M. (2004), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBogacz‑Wojtanowska E. (2006), Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesBogacz‑Wojtanowska E. (2009), Zarządzanie kadrami w organizacjach pozarządowych, [w:] E. Bogacz‑Wojtanowska, M. Rymsza (red.), Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBogacz‑Wojtanowska E. (2013), Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesBogacz‑Wojtanowska E., Rymsza M. (2009), Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze. Wnioski i rekomendacje, [w:] E. Bogacz‑Wojtanowska, M. Rymsza (red.), Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBoyne G., Dahya J. (2002), Executive Succession and the Performance of Public Organisations, „Public Administration”, vol. 80, no. 1, s. 179–200, doi: 10.1111/1467–9299.00299.pl_PL
dc.referencesBranco D. (2007), Analiza potrzeb ekonomicznych, szkoleniowych i edukacyjnych w sektorze ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej dla Słowenii, Włoch, Wlk. Brytanii i Polski. Raport zbiorczy, opracowany w ramach projektu EU TESES, http://www.teses.eu/ (dostęp: 15.06.2009).pl_PL
dc.referencesBrzeziński M. (2013), Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBsoul M. (2004), Społeczeństwo obywatelskie – mit czy rzeczywistość?, [w:] W. Kaute, P. Świercz (red.), Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie: doktryna i myśl polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.pl_PL
dc.referencesBudziak T. (2012), Sukcesja w rodzinie biznesowej. Spojrzenie praktyczne, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBugajna‑Sporczyk D., Dzbeńska E., Janson I., Sztekier‑Łabuszewska M. (2005), Fundacje i stowarzyszenia. Prawo i praktyka, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChmaj M. (red.) (2008), Wolność zrzeszania się w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChodubski A. (2009), Społeczeństwo obywatelskie i jego powołanie, [w:] A. Chodubski, L. Kascprzak, K. Pająk (red.), Instytucje państwa a społeczeństwo obywatelskie, PWSZ w Pile, Piła.pl_PL
dc.referencesChurchill G.A. (2002), Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCyman D., Zaręba‑Cyman A. (2013), Fundacje i stowarzyszenia. Prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją, ODDK, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesCzakon W. (red.) (2015), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzarny R.M. (2015), Rozważania o modelu społeczeństwa obywatelskiego w państwach nordyckich, [w:] M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (red.), Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, Wydawnictwo Temida 2, Białystok.pl_PL
dc.referencesDoherty B., Foster G., Mason C., Meehan J., Meehan K., Rotheroe N., Royce M. (2009), Management for Social Enterprise, Sage, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington.pl_PL
dc.referencesDominowska J. (2017), Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje. Studium prawne, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDrucker P.F. (1967), The Effective Executive, Harper & Row, New York.pl_PL
dc.referencesDrucker P.F. (1995), Zarządzanie organizacją pozarządową: teoria i praktyka, Fundusz Współpracy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDrucker P.F. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDrucker P.F. (2006), Czego firmy mogą nauczyć się od organizacji pożytku publicznego, „Harvard Business Review Polska”, nr 41–42, lipiec–sierpień, s. 61–68.pl_PL
dc.referencesDudkiewicz M. (2009), Technokraci dobroczynności. Samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia popularna (2007), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFischer R.M., Comini G.M. (2008), When Cinderella Gazes at Herself in the Mirror: The Succession Issue in NGOs. Paper presented at Eight International Conference on the International Society of Third Sector (ISTR) and Second EMES‑ISTR European Conference in Partnership with the CINEFOGO Network of Excellence, University of Barcelona, Barcelona, July 9–12; conference proceedings.pl_PL
dc.referencesFlick U. (2011), O serii Niezbędnik badacza, [w:] G. Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFombrun C.J., Tichy N.M., Devanna M.A. (1984), Strategic human resources management, John Wiley & Sons, New York.pl_PL
dc.referencesFrączak P. (2002), Trzeci sektor w III Rzeczpospolitej. Wybór artykułów 1989–2001, Fundusz Współpracy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFreeman R.E. (2010), Strategic management. A stakeholder approach, Cambridge University Press, New York.pl_PL
dc.referencesFriedman S.D., Olk P. (1995), Four Ways to Choose a CEO: Crown Heir, Horse Race, Coup d’Etat, and Comprehensive Search, „Human Resource Management”, Spring, vol. 34, no. 1, s. 141–164, doi: 10.1002/hrm.3930340109.pl_PL
dc.referencesGalata S. (2007), Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją. Ekonomia, kultura, bezpieczeństwo, etyka, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGałązka A. (red.) (2005), Elementarz III sektora, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGawlik M. (2005), Stowarzyszenie w społeczeństwie informacyjnym, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=23679 (dostęp: 10.08.2016).pl_PL
dc.referencesGiambatista R.C., Rowe W.G., Riaz S. (2005), Nothing succeeds like succession: A critical review of leader succession literature since 1994, „The Leadership Quarterly”, vol. 16, s. 963–991, doi: 10.1016/j.leaqua.2005.09.005.pl_PL
dc.referencesGibalska A. (2016), Fundacje i stowarzyszenia. Opodatkowanie i księgowość, Forum Doradców Podatkowych, Kraków.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G., Strauss A.L. (2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.pl_PL
dc.referencesGliński P. (2004), Przemiany sektora obywatelskiego po roku 2000 – analiza porównawcza wybranych wyników badań empirycznych, [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGliński P. (2006), Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGomółka Z. (2009), Doskonalenie funkcjonowania organizacji, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGriffin R.W. (2010), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGumkowska M., Herbst J. (2006), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006, Warszawa, http://fakty.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/raporty/faktyNGO2006_ last.pdf (dostęp: 23.05.2017).pl_PL
dc.referencesGumkowska M., Herbst J. (2008), Najważniejsze pytania – podstawowe fakty. Polski sektor pozarządowy 2008, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, http://civicpedia.ngo.pl/files/civicpedia. pl/public/publikacje/badania2008_pomar.pdf (dostęp: 18.06.2009) oraz www.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/badania2008.indd.pdf (dostęp: 23.05.2017).pl_PL
dc.referencesGUS (2016), Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2014 r. – wyniki wstępne. Notatka informacyjna, Warszawa, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5490/3/6/1/dzialalnosc_stowarzyszen_i_podobnych_organizacji_spolecznych_2014.pdf (dostęp: 30.08.2016).pl_PL
dc.referencesGUS (2017), Organizacje pożytku publicznego i 1%. Notatka informacyjna, Warszawa, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5490/4/3/1/organizacje_pozytku_publicznego_i_jeden_procent.pdf (dostęp: 23.05.2017).pl_PL
dc.referencesHaffer J. (2009), Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.pl_PL
dc.referencesHalamska M. (red.) (2008), Wiejskie organizacje pozarządowe, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHerbst J. (2006), Kondycja ekonomii społecznej w Polsce 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHerbst J., Przewłocka J. (2011), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badań 2010, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, http://fakty.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/raporty/podstawowefakty_2010.pdf (dostęp: 23.05.2017).pl_PL
dc.referencesHerriot P. (1992), The Career Management Challenge. Balancing Individual and Organisational Needs, Sage Publications, London.pl_PL
dc.referencesHill G.C. (2005), The effects of Managerial Succession on Organisational Performance, „Journal of Public Administration Research and Theory”, vol. 15, s. 585–597.pl_PL
dc.referencesHudson M. (1997), Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego, Fundusz Współpracy, Warszawa.pl_PL
dc.references„International Leadership Journal” (2013), vol. 5, no. 3, Fall.pl_PL
dc.referencesIvanova Yordanova D. (2010), Succession in Bulgarian Family Firms – An Exploratory Investigation, [w:] A. Surdej, K. Wach, Managing ownership and succession in family firms, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanoś‑Kresło M. (2013), Organizacje pozarządowe na rynku usług społecznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanowski J. (2000), Wykaz aktów prawnych regulujących działalność w obrębie „trzeciego sektora” w Polsce, [w:] M. Granat (red.), Organizacje pozarządowe w Polsce. Podstawy prawno‑finansowe, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJaśkiewicz P., Olejniczak A. (2010), Pożytek publiczny i wolontariat. Komentarz do zmienionych przepisów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJunker A., Griebsch J. (2010), Optimizing Business Succession, [w:] A. Surdej, K. Wach, Managing ownership and succession in family firms, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk M. (2006), Wstęp do socjologicznej teorii własności, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk S. (2011), Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKafel T. (2014), Metody profesjonalizacji organizacji pozarządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesKaźmierczak T., Rymsza M. (red.) (2007), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKesner I., Sebora T.C. (1994), Executive Succession: Past, Present & Future, „Journal of Management”, vol. 20(2), s. 327–372, April, doi: 10.1016/0149–2063(94)90019–1, https://www.researchgate.net/publication/223691567_Executive_Succession_Past_Present_Future (dostęp: 24.05.2017).pl_PL
dc.referencesKietlińska K. (2010), Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKledzik P. (2013), Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483).pl_PL
dc.referencesKostera M. (2005), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKotarbiński T. (1958), Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A.K., Jemielniak D. (2008), Zarządzanie od podstaw, WAiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) (2010), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKurleto M.H. (2008), Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, LexisNexis, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKwaśnicki W. (2005), Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci Sektor” nr 2, wiosna, s. 10–35.pl_PL
dc.referencesKwiatkiewicz A. (2009), Problemy zatrudnienia w trzecim sektorze w opinii kadry zarządzającej, [w:] E. Bogacz‑Wojtanowska, M. Rymsza (red.), Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLe Brenton‑Miller I., Miller D., Steier L.P. (2004), Toward an Integrative Model of Effective FOB Succession, „Enterprise Theory and Practice”, vol. 28(4), s. 305–328.pl_PL
dc.referencesLeś E. (2001), Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Prószyński i S‑ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeś E. (2005), Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, „Trzeci Sektor”, nr 2, wiosna, s. 36–44.pl_PL
dc.referencesLeś E. (2013), Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA‑JR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeś E., Nałęcz S. (2002), Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora non‑profit w Polsce. Wybrane wyniki badań międzynarodowych sektora non‑profit, [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLimański A., Drabik I. (2007), Marketing w organizacjach non‑profit, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLitz R.A. (2008), Two sides of One‑Sided Phenomenon: Conceptualizing the family business and business family as a Möbius strip, „Family Business Review”, vol. 21(3), s. 217–236, doi: 10.1177/08944865080210030104.pl_PL
dc.referencesŁuczak J., Matuszak‑Flejszman A. (2007), Metody i techniki zarządzania jakością, Quality Progress, Poznań.pl_PL
dc.referencesMarshall G. (red.) (2004), Słownik socjologii i nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMcDonald C., Warburton J. (2003), Stability and Change in Nonprofit Organisations: The Volunteer Contribution, „Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organisations”, vol. 14, no. 4, December, s. 381–399, doi: 10.1023/B: VOLU.0000007465.11630.fa.pl_PL
dc.referencesMcKee M.C., Driscoll C. (2008), Creating Stabilizers and Safety Nets for Successors Executives’ High‑Wire Act, „Nonprofit Management and Leadership”, vol. 18, no. 3, Spring, s. 341–335.pl_PL
dc.referencesMeyer‑Emerick N., Momen M. (2003), Continuity Planning for Nonprofits, „Nonprofit Management & Leadership”, vol. 14, no. 1, Fall, s. 67–77.pl_PL
dc.referencesMichalski E. (2013), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMikusińska A. (wyd.) (2008), Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMooney C.H., Dalton C.M., Dalton D.R., Certo S.T. (2007), CEO Succession an a Funnel: The Critical, and Changing, Role of Inside Directors, „Organizational Dynamics”, vol. 36, no. 4, s. 418–428, doi: 10.1016/j.orgdyn.2007.06.007.pl_PL
dc.referencesMoroń D. (2012), Organizacje pozarządowe – fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMucha M. (red.) (2013), Organizacje pożytku publicznego. Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika, Unimex, Wrocław.pl_PL
dc.referencesNeville L., Murray E.J. (2008), Succession, Strategy, Culture, and Change at Santropol Roulant, „Nonprofit Management and Leadership”, vol. 19, no. 1, Fall, s. 107–121.pl_PL
dc.referencesNowak E., Cern K.M. (2008), Ethos w życiu publicznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowak S. (2008), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowosielski M. (2006), Trzeci sektor w Polsce i w Niemczech, Instytut Zachodni, Poznań.pl_PL
dc.referencesOlejniczak A., Barański R. (2013), Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOpara S. (red.) (2007), Mały słownik politologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesPaliwoda‑Matiolańska A. (2014), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiestrak M. (red.) (2014), Organizacje pozarządowe in praxi. Obraz polskiego sektora NGO, Polihymnia, Lublin.pl_PL
dc.referencesPietrzyk‑Reeves D. (2004), Idea społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPoławski P. (red.) (2012), Trzeci sektor: fasady i realia, IPISS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPopczyk W., Winnicka‑Popczyk A. (2005), Przedsiębiorczość rodzinna w Polsce w świetle badań własnych, [w:] Ł. Sułkowski (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK, Toruń.pl_PL
dc.referencesPrzewłocka J., Adamiak P., Herbst J. (2013), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badań 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.pl_PL
dc.referencesReichel J. (2008), Uwagi na temat standardów realizacji usług publicznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 215, s. 75–84.pl_PL
dc.referencesReichel J. (2009), Własność i sukcesja władzy w organizacjach pozarządowych – studium przypadku: stowarzyszenie, [w:] S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo WSKiZ, Poznań.pl_PL
dc.referencesReichel J. (2010a), Znaczenie i rozwój ekonomii społecznej w Polsce, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesReichel J. (2010b), Realizacja strategii CSR we współpracy z organizacjami pozarządowymi, [w:] Z. Pisz, M. Rojek‑Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 100, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesReichel J. (2011a), Przedsiębiorstwa społeczne w turystyce, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesReichel J. (2011b), Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w ramach programu społecznej odpowiedzialności, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, vol. 3, nr 261, s. 1–20.pl_PL
dc.referencesReichel J. (2015), Doskonalenie partnerstwa organizacji pozarządowych i biznesu. Wstępne wyniki badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 378, s. 320–331.pl_PL
dc.referencesReichel J., Kozakiewicz M. (2007), Analiza potrzeb szkoleniowych w celu zrozumienia potrzeb szkoleniowych w obszarze przedsiębiorczości społecznej w Polsce, http://www.teses.eu/ (dostęp: 15.06.2009).pl_PL
dc.referencesReichel J., Rudnicka A. (2009a), Collaboration of NGOs and Business in Poland, „Social Enterprise Journal”, vol. 5, no. 2, s. 126–140.pl_PL
dc.referencesReichel J., Rudnicka A. (2009b), Współpraca organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami. Raport z badań, [w:] G. Makowski, M. Koziarek (red.), Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna, organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesReichel J., Rudnicka A. (2011), Jak przygotować program współpracy organizacji pozarządowej z przedsiębiorstwami?, Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Łódź.pl_PL
dc.referencesRothwell W. (2010), Effective Succession Planning – Ensuring Leadership Continuity and Building Talent from Within, 3 ed., Amacon, https://hcmindonesia.files.wordpress.com/2012/12/9b‑successionplanhandbook.pdf (dostęp: 24.05.2017).pl_PL
dc.referencesRowe W.G., Cannella Jr A.A., Rankin D., Gorman D. (2005), Leader succession and organizational performance: Integrating the common‑sense, ritual scapegoating, and vicious‑circle succession theories, „The Leadership Quarterly”, vol. 16(2), s. 197–219, doi: 10.1016/j.leaqua.2005.01.001.pl_PL
dc.referencesRymsza M. (2007), Trzeci sektor a druga fala ekonomii społecznej w Polsce, „Trzeci Sektor”, nr 9, wiosna, s. 2–8.pl_PL
dc.referencesSantora J.C., Sarros J.C. (2013), Introduction to the special issue on succession planning in nonprofit organizations, „International Leadership Journal”, vol. 5(3), s. 3–9.pl_PL
dc.referencesSantora J.C., Sarros J.C., Bauer J. (2008), Executive Succession In Nonprofit Organizations: What We Know and What We Need to Know, University of Barcelona, Barcelona, July 9–12, conference proceedings.pl_PL
dc.referencesSargeant A. (2004), Marketing w organizacjach non‑profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesSchmidt J. (2012), Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.pl_PL
dc.referencesScruton R. (2002), Słownik myśli politycznej, Zysk i S‑ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesSilverman D. (2008a), Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSilverman D. (2008b), Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSitek W. (2007), Między rynkiem a civil socjety. Konteksty badań socjologicznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkiba R. (2007), Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Stowarzyszenie Klon/ Jawor, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkiba R., Niecikowska R. (2005a), Jak napisać statut stowarzyszenia? Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkiba R., Niecikowska R. (2005b), Jak napisać statut fundacji? Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmolski R., Smolski M., Stadtmuller E.H. (1999), Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska, Wydawnictwo Europa, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSprawozdania OPP od roku 2011, http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search (dostęp: 8.02.2017).pl_PL
dc.referencesSprawozdania OPP za lata 2004 – 2010, http://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do (dostęp: 8.02.2017).pl_PL
dc.referencesSteinmann H., Schreyoegg G. (1998), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSteward A.J. (2016), Understanding, context, moderators, and implications of executive turnover in nonprofit organizations, Doctoral dissertation, Faculty of the School of Public Affairs of American University, Washington.pl_PL
dc.referencesSułkowski Ł. (2005), Sukcesja i zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie rodzinnym, [w:] Ł. Sułkowski (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK, Toruń.pl_PL
dc.referencesSułkowski Ł., Marjański A. (2011), Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSurdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa (pozycja dostępna także w języku angielskim: Surdej A., Wach K. (2011), Succession choices in family business. The case of Poland, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń).pl_PL
dc.referencesSuski P. (2008), Stowarzyszenia i fundacje, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzacki J. (1981), Historia myśli socjologicznej, t. I, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzacki J. (2006), Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzmyt‑Boguniewicz A., Romanowski M. (2012), Zarządzanie w NGO. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych, Wrocław, http://www.sektor3.wroclaw.pl/wp‑content/uploads/2013/04/SEKTOR3_zarzadzanie_w_ngo.pdf (dostęp: 10.06.2015).pl_PL
dc.referencesSzpak‑Kropacz J. (2001), Prawne aspekty funkcjonowania organizacji non‑profit, [w:] A. Chodyński, M. Huczek, I. Socha (red.), Zarządzanie w organizacjach non‑profit, Wyższa Szkoła Ekonomiczno‑Humanistyczna w Bielsku‑Białej, Bielsko‑Biała.pl_PL
dc.referencesSzumowski W. (2014), Zarządzanie publiczne – próba systematyzacji koncepcji, „Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences”, nr 4(21), s. 86–98, doi: 10.15611/noz.2014.4.07.pl_PL
dc.referencesTrzciński T. (2016), Nowoczesne metody zarządzania i przywództwa w organizacjach typu non‑profit, Ridero.pl_PL
dc.referencesWard M. (1997), 50 najważniejszych problemów zarządzania, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.pl_PL
dc.referencesWinczorek P. (2000), Wstęp do nauki o państwie, Liber, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% w 2017 r. xlsx, http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html (dostęp: 8.02.2017).pl_PL
dc.referencesYin R.K. (2014), Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesZałęski P.S. (2012), Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesZhang Y., Rajagopalan N. (2006), Grooming for The Top Post and Ending the CEO Succession Crisis, „Organisational Dynamics”, vol. 35, no. 1, s. 96–105, doi: 10.1016/j.orgdyn.2005.12.007.pl_PL
dc.referencesZieleniewski J. (1975), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZocchi W. (2010), Role of Communication Process in an Intergenerational Transfer of family‑Run Small and Medium‑Sized Enterprises, [w:] A. Surdej, K. Wach, Managing ownership and succession in family firms, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDługofalowy plan zamierzeń zarządu, stowarzyszenie B, dokument datowany: 28.04.2009.pl_PL
dc.referencesE‑mail z 27.06.2008 r. od prezesa do członków stowarzyszenia A.pl_PL
dc.referencesE‑mail z 9.10.2008 r. od prezesa do członków stowarzyszenia A. Statuty badanych organizacji oraz ich strony internetowe.pl_PL
dc.referencesWywiad z rozmówcą A – prezesem stowarzyszenia A.pl_PL
dc.referencesWywiad z rozmówczynią B – prezeską stowarzyszenia B.pl_PL
dc.referencesWywiad z rozmówcą C – prezesem fundacji C1.pl_PL
dc.referencesWywiad z rozmówcą D ze stowarzyszenia D1 oraz D2.pl_PL
dc.referencesWywiad z rozmówcą E – współzałożycielem stowarzyszenia E1.pl_PL
dc.referencesWywiad z rozmówcą F – współzałożycielem stowarzyszenia F.pl_PL
dc.referenceshttp://poradnik.ngo.pl/files/poradnik.ngo.pl/public/poradnik_wzory_zakladam_ngo/uchwaly_zakladam_stowarzyszenie/przyklad_statutu_stowarzyszenie_2016.rtf (dostęp: 8.02.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://poradnik.ngo.pl/files/poradnik.ngo.pl/public/wzory_statut/przyklad_statutu_fundacja.rtf.rtf (dostęp: 8.02.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://poradnik.ngo.pl/statut‑stowarzyszenia (dostęp: 8.02.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://portal.ngo.pl/x/1886051 (dostęp: 22.04.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://sjp.pwn.pl/sjp/stowarzyszenie;2524425.html (dostęp: 13.02.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://sjp.pwn.pl/szukaj/fundacja.html (dostęp: 30.08.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://stat.gov.pl/ (dostęp: 13.02.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://stat.gov.pl/obszary‑tematyczne/gospodarka‑spoleczna‑wolontariat/gospodarka‑spoleczna‑trzeci‑sektor/ dzialalnosc‑stowarzyszen‑i‑podobnych‑organizacji‑spolecznych‑fundacji‑spolecznych‑podmiotow‑wyznaniowych‑oraz‑samorzadu‑gospod arczego‑i‑zawodowego‑w‑2014‑r‑wyniki‑wstepne, 3,6.html (dostęp: 22.08.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://stat.gov.pl/obszary‑tematyczne/gospodarka‑spoleczna‑wolontariat/gospodarka‑spoleczna‑trzeci‑sektor/ organizacje‑pozytku‑publicznego‑i‑1,4,2.html (dostęp: 22.08.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225 (dostęp: 26.11.2010).pl_PL
dc.referenceshttp://www.pozytek.gov.pl/Baza,OPP,Wykaz,3403.html (dostęp: 8.02.2017).pl_PL
dc.referenceshttps://emes.net/ (dostęp: 20.08.2016).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97 oraz tekst jednolity: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.; z 1997 r. Nr 121, poz. 769; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, Nr 175, poz.1462 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm. oraz tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1393).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 oraz po zmianach: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 249).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie Ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1923).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-178-2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe