Show simple item record

dc.contributor.authorWoźny, Jacek
dc.date.accessioned2021-07-29T15:41:10Z
dc.date.available2021-07-29T15:41:10Z
dc.date.issued2021-02-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38400
dc.description.abstractThe scientific discipline of archeology has gone through various stages of its development and improvement of research methods. First, it was combined with ancient history and the history of art. In the mid-nineteenth century, the base of its chronology was on biblical events. Modernist archeology of the twentieth century focused on classifying monuments and reconstructing cultural processes. In the second half of the twentieth century, archeology inspired other disciplines of culture and science to “stratigraphically” look at their own history. In this way, the stratification of scientific thought (archeology of knowledge), the history of photography (archeology of photography), and the media (archeology of media) began to be analyzed. Archeology has become a cognitive metaphor in contemporary culture. Lack of knowledge of the theoretical and methodological achievements worked out by archaeologists may, after some time, lead to the trivialization and petrification of the archaeological metaphor, although today it still seems fresh and innovative for “archeology of media,” “archeology of photography,” or “archeology of modernism.”en
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesQualitative Sociology Review;1en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectArcheologyen
dc.subjectHistory of Scienceen
dc.subjectMetaphoren
dc.subjectResearch Methodsen
dc.subjectContemporary Cultureen
dc.titleArcheology as a Metaphor in Contemporary Cultureen
dc.typeArticle
dc.page.number28-38
dc.contributor.authorAffiliationKazimierz Wielki University, Polanden
dc.identifier.eissn1733-8077
dc.referencesAssmann, Jan. 2008. Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych [Cultural Memory. Writing, Remembering, and Political Identity in Ancient Civilizations]. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.en
dc.referencesAssmann, Jan. 2009. “Kultura pamięci [Culture of Memory].” Pp. 59-99 in Pamięć zbiorowa i kulturowa [Collective and Cultural Memory], edited by M. Saryusz-Wolska. Warsaw: Universitas.en
dc.referencesButzer, Günter. 2009. “Metaforyka pamięci [Metaphors of Memory].” Pp. 185-209 in Pamięć zbiorowa i kulturowa [Collective and Cultural Memory], edited by M. Saryusz-Wolska. Warsaw: Universitas.en
dc.referencesCyngot, Dorota. 2012. “Archeologia a językoznawstwo [Archeology and Linguistics].” Pp. 791-802 in Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji [Social Past. An Attempt at Conceptualization], edited by S. Tabaczyński et al. Poznan: Wydawnictwo Poznańskie.en
dc.referencesCyngot, Dorota and Anna Zalewska. 2012. “Zmienność i dynamiczność podziałów tematycznych w archeologii [Changeability and Dynamics of Thematic Divisions in Archeology].” Pp. 193-206 in Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji [Social Past. An Attempt at Conceptualization], edited by S. Tabaczyński et al. Poznan: Wydawnictwo Poznańskie.en
dc.referencesDelikta, Wojciech. 2018. “Prywatna archeologia [Private Archeology].” Retrieved March 25, 2019 https://www.vogue.pl/a/prywatna-archeologiaen
dc.referencesDomańska, Ewa. 1997. “Tekstualizacja archeologii (od Barthesa do Hoddera) [Textualization of Archeology (from Barthes to Hodder)].” Pp. 65-77 in Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka? [What Archeology Does Contemporary Humanities Need?], edited by J. Ostoja-Zagórski. Poznan: Instytut Historii UAM.en
dc.referencesFiliciak Mirek and Alek Tarkowski. n.d. “Archeologia przyszłości [Archeology of the Future].” Retrieved March 25, 2019 https://www.dwutygodnik.com/artykul/1202-archeologia-przyszlosci.htmlen
dc.referencesFlusser, Vilém. 2015. Ku filozofii fotografii [Towards the Philosophy of Photography]. Warsaw: Aletheia.en
dc.referencesFoucault, Michel. 1977. Archeologia wiedzy [The Archeology of Knowledge]. Warsaw: PIW.en
dc.referencesHensel, Witold. 1983. Archeologia żywa [Living Archeology]. Warsaw: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe.en
dc.referencesIwaniszewski. Stanisław. 2012. “Archeologia czasu [Archeology of Time].” Pp. 273-283 in Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji [Social Past. An Attempt at Conceptualization], edited by S. Tabaczyński et al. Poznan: Wydawnictwo Poznańskie.en
dc.referencesJarnicki, Paweł. 2014. Metaforyczne konceptualizacje pojęcia „tekstu” a przemiany stylów myślowych w literaturoznawstwie [Metaphorical Conceptualizations of the Concept of “Text” and Changes in Thought Styles in Literary Studies]. Wroclaw: Wydawnictwo Fundacji “Projekt Nauka”.en
dc.referencesJuźwik, Magdalena. 2014-2015. “Cielesne czy bezcielesne? Pamięć ciała w teatrze fizycznym [Corporeal or Incorporeal? Body Memory in Physical Theater].” Literaturoznawstwo 8-9:21-30.en
dc.referencesKobiałka, Dawid. 2016. “UrbEx: archeologiczny flaneuryzm a multitemporalność dziedzictwa [UrbEx: Archaeological Flaneurism and Multitemporality of Heritage].” Biografia Archeologii 2(1):3-12.en
dc.referencesLe Goff, Jacques. 2007. Historia i pamięć [History and Memory]. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.en
dc.referencesMamzer, Henryk. 1997. “Pytanie o archeologię [Question about Archeology].” Pp. 13-50 in Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka? [What Archeology Does Contemporary Humanities Need?], edited by J. Ostoja-Zagórski. Poznan: Instytut Historii UAM.en
dc.referencesMamzer, Henryk. 2004. Archeologia i dyskurs [Archeology and Discourse]. Poznan: IAE PAN.en
dc.referencesMarciniak, Arkadiusz. 2012. “Paradygmaty badawcze w archeologii [Research Paradigms in Archeology].” Pp. 29-83 in Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji [Social Past. An Attempt at Conceptualization], edited by S. Tabaczyński et al. Poznan: Wydawnictwo Poznańskie.en
dc.referencesMaryl, Maciej, 2014. “Fonograf Abrahama – w stronę archeologii literatury [Abraham’s Phonograph—Towards the Archeology of Literature].” Teksty Drugie 3(147):179-193.en
dc.referencesMinta-Tworzowska, Danuta. 2015. “Czy współczesna i przyszła archeologia będzie ‘potrzebowała’ teorii? [Will Contemporary and Future Archeology ‘Need’ a Theory?].” Archeologia Polski LX:21-37.en
dc.referencesOlsen, Bjørnar. 2013. W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów [In Defense of Things. Archeology and Ontology of Objects]. Warsaw: Instytut Badań Literackich PAN.en
dc.referencesOstoja-Zagórski, Janusz, ed. 1997. Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka? [What Archeology Does Contemporary Humanities Need?]. Poznan: Instytut Historii UAM.en
dc.referencesRaczyńska, Marta. 2016. Czas uwarstwiony na gąsawskim poddaszu. Antropologiczny szkic o przestrzeni, przedmiotach i obcowaniu z przeszłością [Time Stratified in the Gąsawa Attic. An Anthropological Sketch about Space, Objects, and Communing with the Past]. Cracow: Wydawnictwo Libron.en
dc.referencesRejniak-Majewska, Agnieszka. 2017. “Wizualne archeologie nowoczesności: Walter Benjamin i Sigfried Giedion [Visual Archeologies of Modernity: Walter Benjamin and Sigfried Giedion].” Filo-Sofija 38:149-156.en
dc.referencesRenfrew, Colin and Paul Bahn. 2002. Archeologia. Teorie, metody, praktyka [Archaeology. Theories, Methods, Practice]. Warsaw: Prószyński i S-ka.en
dc.referencesRicoeur, Paul.1989. Język, tekst, interpretacja [Language, Text, Interpretation]. Warsaw: PIW.en
dc.referencesSaryusz-Wolska, Magdalena. 2009. “Wprowadzenie [Introduction].” Pp. 7-38 in Pamięć zbiorowa i kulturowa [Collective and Cultural Memory], edited by M. Saryusz-Wolska. Warsaw: Universitas.en
dc.referencesTabaczyński, Stanisław et al. 2012. Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji [Social Past. An Attempt at Conceptualization]. Poznan: Wydawnictwo Poznańskie.en
dc.referencesTopolski, Jerzy. 1977. “Wstęp [Introduction].” Pp. 5-26 in Archeologia wiedzy [The Archeology of Knowledge], M. Foucault. Warsaw: PIW.en
dc.referencesUnderhill, Karen. 2016. “Bruno Schulz, E.M. Lilien i archeologia polsko-żydowskiego modernizmu [Bruno Schulz, E.M. Lilien and the Archeology of Polish-Jewish Modernism].” Ruch Literacki LVII(6[339]):656-680.en
dc.referencesWelzer, Harald. 2009. “Materiał, z którego zbudowane są biografie [The Material from which the Biographies Are Made].” Pp. 39-57 in Pamięć zbiorowa i kulturowa [Collective and Cultural Memory], edited by M. Saryusz-Wolska. Warsaw: Universitas.en
dc.referencesWilkowski, Marcin. 2009. “YouTube i historia. Artykuł w ‘Kulturze Popularnej’ [YouTube and History. Article in ‘Kultura Popularna’].” Retrieved March 25, 2019 historiaimedia.org/2009/09/12/youtube-i-historia-artykul-w-kulturze-popularnej/index.htmlen
dc.referencesWrzosek, Wojciech. 1995. Historia, kultura, metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii [History, Culture, Metaphor. The Rise of Non-Classical Historiography]. Wroclaw: Wydawnictwo Leopoldinum Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego.en
dc.referencesZielinski, Siegfried. 2010. Archeologia mediów [Media Archeology]. Warsaw: Oficyna Naukowa.en
dc.referencesŻuk Piwkowski, Józef and Piotr Marecki. 2014. “Księga Słów Wszystkich, czyli archeologia mediów po polsku (wywiad) [The Book of All Words, or Media Archeology in Polish (Interview)].” Przegląd Kulturoznawczy 1(19):98-105.en
dc.contributor.authorEmailwozja@ukw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-8077.17.1.3
dc.relation.volume17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0