Show simple item record

dc.contributor.authorWojcieszak, Andrzej
dc.date.accessioned2021-09-01T09:38:42Z
dc.date.available2021-09-01T09:38:42Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn2450-7733
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38973
dc.description.abstractW artykule przedstawiono ustawowe wymogi wdrażania w polskich warunkach unijnej dyrektywy dotyczącej koncepcji budowy systemu demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE). Przedmiotem rozważań jest wskazanie priorytetowych celów tego systemu oraz sposobów ich osiągnięcia, jak również ocena aktualnego stanu implementacji przepisów unijnych do polskiego prawodawstwa. W treści artykułu wskazano na potencjalne zagrożenia oraz nieprawidłowości dotychczasowego funkcjonowania systemu.pl_PL
dc.description.abstractThe number of end life cars increased within the last few years. It is connected with the high volume of imported cars. In the nearest future there should be created new dismantling stations in Poland. It is connected with the growing number of end life vehicles. The stations should comply with EU directives. The task of dismantling end life cars is becoming a serious problem for the environment. In Poland, over 1 million of end-of-life vehicles are to be managed annually. Material recycling is becoming increasingly competitive, as compared to acquiring materials from metal ores (natural resources). For a long time, Poland will continue to be a place where a considerable number of vehicles from Western Europe end their lives. Poland has exceptional chances of the development of the car recycling system and should take advantage of them!pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ;30
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectsystem demontażupl_PL
dc.subjectstacja demontażupl_PL
dc.subjectsamochód wycofany z eksploatacjipl_PL
dc.subjectdismantling systempl_PL
dc.subjectend life vehiclespl_PL
dc.subjectdismantling systempl_PL
dc.titleGłówne cele rozwoju krajowego systemu demontażu samochodów wycofanych z eksploatacjipl_PL
dc.title.alternativeThe Main Aims of Developing Dismanting of End Life Vehicles Systemspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number261-270pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historycznypl_PL
dc.referencesDyrektywa UE 2000/53/UE z 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.pl_PL
dc.referencesUstawa z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Dz.U. nr 25, poz. 202.pl_PL
dc.referencesGawęda T., Pozbyć się wraków, „Ekoprofit” 2002, nr 2.pl_PL
dc.referencesOsiński J., Żach P., Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów, Wydawnictwo WKiŁ, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesRogaliński A., Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji w świetle obowiązujących przepisów, „Eksploatacja i Niezawodność” 2006, nr 1.pl_PL
dc.referencesWojcieszak A., Recykling samochodów w aspekcie deficytu surowców metalicznych, cz. 1, „Recykling” 2012, nr 9/141.pl_PL
dc.referencesWojcieszak A., Dynamika rozwoju i efektywności systemu demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji na terenie województwa łódzkiego, cz. 1, „Logistyka Odzysku” 2012, nr 3.pl_PL
dc.disciplineinżynieria lądowa i transportpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe