Show simple item record

dc.contributor.authorWojnarowska, Anna
dc.date.accessioned2021-09-08T10:12:39Z
dc.date.available2021-09-08T10:12:39Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationWojnarowska A., Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, DOI: 10.18778/7525-557-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-557-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39001
dc.descriptionNiniejsza publikacja ma na celu zaprezentowanie programów rewitalizacji, adresowanych do zdegradowanych obszarów miejskich. Zawiera ona zbiór przypadków praktycznych, stanowiących przykład realizacji założeń teoretycznych i metod działania w procesach rewitalizacji, przedstawionych w książce napisanej wspólnie ze Stanisławem Kozłowskim pt. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne.” Autorka poleca lekturę przede wszystkim studentom kierunku – gospodarka przestrzenna, mając także nadzieję, że znajdą w niej interesujące informacje wszystkie osoby zajmujące się szeroko pojętym planowaniem rozwoju miast, a także członkowie lokalnych społeczności, którym leży na sercu kwestia poprawy stanu środowiska miejskiego oraz przyszłego zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. (Ze "Wstępu").pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectprzestrzeń publicznapl_PL
dc.subjectKarta Przestrzeni Publicznejpl_PL
dc.subjectrewitalizacja obszarów śródmiejskich i staromiejskichpl_PL
dc.subjectrewitalizacja Łodzipl_PL
dc.subjectrewitalizacja Krakowapl_PL
dc.titleRewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktycznepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011pl_PL
dc.page.number226pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAdamczyk-Arns G., Rewitalizacja Starego Miasta w Stralsundzie 1990–2006, [w:] Walczak B. (red.), Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, International Conference Prorevita 2006, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesBenarowicz K., Nowe centra handlowe w starej przestrzeni miejskiej Krakowa, [w:] Malikowski M., Solecki S. (red.), Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesBillert A., Odbudowa starych miast w Polsce na tle rewitalizacji miast niemieckich, [w:] Billert A. (red.), Odbudowa i rewitalizacja starych miast w Głogowie, Lubaniu, Polkowicach, Frankfurt (Oder), Görlitz i Kamenz, Lubań 2007.pl_PL
dc.referencesBizio K., Wybrane współczesne problemy rewitalizacji XIX-wiecznego centrum Szczecina, [w:] Walczak B. (red.), Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, International Conference Prorevita 2006, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesCoene A., Loft Story. Ważna rola dziedzictwa architektonicznego w procesie rewitalizacji współczesnego miasta, [w:] Walczak B. (red.), Rewitalizacja miast poprzemysłowych. Rola dziedzictwa kulturowego, Międzynarodowa Konferencja Prorevita 2004, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesFeyen J., Shannon K., Neville M., Water and Urban Development Paradigms: Towards an Integration of Engineering, London 2008.pl_PL
dc.referencesGachowski M., Rewitalizacja obszarów śródmiejskich i centralnych w mieście jako działanie konieczne dla przeciwdziałania rozpadowi struktury miejskiej, [w:] Słodczyk J., Klimek R., Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Opole 2006.pl_PL
dc.referencesGasidło K., Mazur K., Opania Sz., Pancewicz A., Przekształcenia miast w świetle programów rewitalizacji obszarów miejskich, [w:] Słodczyk J., Klimek R., Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Opole 2006.pl_PL
dc.referencesGlińska E., Florek M., Kowalewska A., Wizerunek miasta, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesGruszecka K., Gzell S., Rembarz G., Osiedle: reurbanizacja, „Urbanista” 2009, nr 10 (181).pl_PL
dc.referencesJadach-Sepioło A., Metody badawcze w analizie procesu gentryfikacji w miastach postsocjalistycznych, [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesJadach-Sepioło A., Gentryfikacja w kontekście rewitalizacji, [w:] Zborowski A. (red.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce; Rewitalizacja Miast Polskich, t. 5, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., Łódź w opinii studentów geografii, [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Przestrzenie ludyczne – nowe obszary metropolii, [w:] Malikowski M., Solecki S. (red.), Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesJarczewski W., Skala degradacji miast w Polsce, [w:] Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe; Rewitalizacja Miast Polskich, t. 4, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesKajdanek K., Codzienność i świąteczność (w) centrum. Percepcja centralnych przestrzeni miast na przykładzie centrum Wrocławia, [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKlause G., Degradacja przestrzenna, materialna i społeczna historycznego obszaru Poznania – Śródki i próby rozwiązania sytuacji, [w:] Walczak B. (red.), Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, International Conference Prorevita 2006, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesKorenik S., Szołek K. (red.), Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii – szanse i bariery, „Biuletyn KPZK PAN” 2004, z. 214.pl_PL
dc.referencesKozłowski S., Wojnarowska A., Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesKwolek J., Szmytkie R., Symbole dużych miast w opinii studentów, [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesLangowski L., Podbrez L., Miejski Program Rewitalizacji w Poznaniu. Społeczna koncepcja zagospodarowania Śródki w Poznaniu w Miejskim Programie Rewitalizacji, „Urbanista” 2008, nr 1(61).pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Nowe przestrzenie w miastach (na obszarach zurbanizowanych), [w:] Jażdżewska I. (red.), Nowe przestrzenie w mieście. Ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesLorens P., Tematyzacja przestrzeni publicznej jako wyraz dywersyfikacji struktury urbanistycznej miasta doby globalizacji, [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesLorens P., Nowe instrumenty kształtowania przestrzeni publicznych miasta, [w:] Kochanowski M. (red.), Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesLynch K., The Image of the City, Cambridge 1960.pl_PL
dc.referencesMantey D., Warszawa – miasto rozlane, [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Kot J., Stawasz D., Łódzka metropolia w gospodarce globalnej, [w:] Kukliński A., Kołodziejski J., Markowski T., Dziemianowicz W. (red.), Globalizacja polskich metropolii, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesMarkowski T. (red.), Rewitalizacja kompleksu Księżego Młyna, „Biuletyn KPZK PAN” 2006, z. 229.pl_PL
dc.referencesMichalski W., Wyludnianie się miast a procesy ich rewitalizacji, [w:] Walczak B. (red.), Rewitalizacja miast poprzemysłowych. Rola dziedzictwa kulturowego, Międzynarodowa Konferencja Prorevita 2004, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesModrzewski B., Współczesna przestrzeń Poznania – dyskusja o przyszłości miasta, [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMurzyn A. M., Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji. The Central European Experience of Urban Regeneration, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesMuzioł-Wencławowicz A., Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, [w:] Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe; Rewitalizacja Miast Polskich, t. 4, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesNowak J., Przestrzenny rozwój miasta, Poznań 1993.pl_PL
dc.referencesNowakowski M., Centrum miasta, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesParteka T., Wpływ globalizacji na zmiany struktury przestrzennej handlu, usług i transportu Trójmiasta, [w:] Kukliński A., Kołodziejski J., Markowski T., Dziemianowicz W. (red.), Globalizacja polskich metropolii, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesParteka K. (red.), Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich, „Biuletyn KPZK PAN” 2005, z. 223.pl_PL
dc.referencesParysek J. J., Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesParysek J. J., Tölle A. (red.), Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu” 2008, Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 5.pl_PL
dc.referencesPaszkowski Z., Polskie miasta w procesie rewitalizacji i odbudowy, [w:] Walczak B. (red.), Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, International Conference Prorevita 2006, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesPurchla J., Dziedzictwo i transformacja, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesReents M., Rewitalizacja miast i współpraca transgraniczna w wybranych programach wsparcia Unii Europejskiej na lata 2007–2013, [w:] Parysek J. J., Tölle A. (red.), Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu” 2008, Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 5.pl_PL
dc.referencesRembarz G., Polskie miasta wielkich osiedli, [w:] Ossowicz T., Zipser T. (red.), Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka, Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesRewers E., Od fragmentacji do integracji: analiza kulturowa miejskiego patchworku, [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesRębowska A. (red.), Strategie rehabilitacji blokowisk, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesRydzik W. (red.), Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją; Rewitalizacja Miast Polskich, t. 6, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesScharrnholz L., Partycypacja w kontekście przestrzeni społecznej. „Fabryki szkołą”, [w:] Parysek J. J., Tölle A. (red.), Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu”, Seria: „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 5.pl_PL
dc.referencesSiemiątkowska A., Od kontemplacji do konsumpcji – postrzeganie przestrzeni miejskiej, [w:] Jędrzejczak D. (red.), Humanistyczne oblicze miasta, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSkalski K., Rewitalizacja na starcie: aspiracje – bariery – instrumenty; perspektywy na lata 2007– 2013, [w:] Walczak B. (red.), Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, International Conference Prorevita 2006, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesSkalski K., Projekty społeczne w programach rewitalizacji 2007–2013, „Urbanista” 2008, nr 1(61).pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., Przestrzeń i jej przeobrażenia, Uniwersytet Opolski, Studia i Monografie, nr 298, Opole 2003.pl_PL
dc.referencesStawasz D., Rewitalizacja jako kompleksowy proces stymulujący rozwój konkurencyjności miasta, [w:] Walczak B. (red.), Rewitalizacja miast poprzemysłowych. Rola dziedzictwa kulturowego, Międzynarodowa Konferencja Prorevita 2004, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesSzczepański M. S., Ślęzak-Tazbir W., Niegościnne przestrzenie. Getta społeczne i przestrzenne w starym regionie przemysłowym, [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesTölle A., Integracja nowych aktorów i form mieszkaniowych w procesie rewitalizacji niemieckich miast a uwarunkowania w Polsce, [w:] Parysek J. J., Tölle A. (red.), Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu” 2008, Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 5.pl_PL
dc.referencesTölle A., Kształt i funkcje nowych kwartałów śródmiejskich na obszarach nadwodnych. Francusko-niemiecko-polskie porównanie, [w:] Jażdżewska I. (red.), Nowe przestrzenie w miastach – ich organizacja i funkcje, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesWagner W., Rewitalizacja estetyczna miast w Polsce na tle doświadczeń wschodnioniemieckich, [w:] Parysek J. J., Tolle A. (red.), Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu” 2008, Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 5.pl_PL
dc.referencesWicher W., Ulice – wzorce i standardy kształtowania przestrzeni dla komunikacji, [w:] Przestrzeń dla komunikacji w mieście, VIII Ogólnopolska i III Międzynarodowa Konferencja Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesWojnarowska A., Strumiłło K., Przestrzenie publiczne w centrum miasta jako obszary komunikacji pieszej, a zarazem miejsce komunikacji społecznej, VIII Ogólnopolska i III Międzynarodowa Konferencja Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesWojnarowska A., Spatial Aspects of the Revitalisation Process – Integrated Revitalisation Programme PROREVITA for Lodz Central Areas, [w:] Markowski T., Turała M. (red.), New Members – New Challenges for the European Regional Development Strategy, Studia Regionalia, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesWojnarowska A., Bariery urbanistyczne rewitalizacji. Wnioski na tle opracowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi, [w:] Ossowicz T., Zipser T. (red.), Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka, Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesWojnarowska A., Zintegrowany Program Rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi Prorevita. Etap I, [w:] Walczak B. (red.), Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, International Conference Prorevita 2006, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesWojtowicz E., Odbudowa starego miasta w Głogowie, [w:] Billert A. (red.), Odbudowa i rewitalizacja starych miast w Głogowie, Lubaniu, Polkowicach, Frankfurt (Oder), Görlitz i Kamenz, Lubań 2007.pl_PL
dc.referencesVandorpe H., Dwa podejścia do rewitalizacji jako nośnika toŜsamości i rozwoju miasta Gandawa, [w:] Walczak B. (red.), Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, International Conference Prorevita 2006, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesZawadzki E., Analiza funkcjonujących programów modernizacyjnych miejskich zasobów mieszkaniowych i użyteczności publicznej, Biuro Studiów i Ekspertyz, Raport nr 164, 1999.pl_PL
dc.referencesZborowski A., Dej M., Ocena stopnia zaawansowania zjawisk degradacji społecznej (patologie społeczne, wykluczenie społeczne i ubóstwo), procesy polaryzacji i segregacji, segmentacja rynku pracy w miastach Polski, [w:] Zborowski A. (red.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce; Rewitalizacja Miast Polskich, t. 5, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesZuziak Z. (red.), Managing Tourism in Historic Cities, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesZuziak Z. (red.), Managing Historic Cities, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesZuziak Z., Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesArbeitgemeinschaft „Städte mit historischen Stadtkern” des Landes Brandenburg, Reisen in die Stadtgeschichte. 28 historische Stadtkerne in Brandenburg.pl_PL
dc.referencesBaugesetzbuch, Besonderes Staedtebaurecht, 2004.pl_PL
dc.referencesBIG, SES, Sanierungsträger Potsdam, Zurück in die Stadt. Beispiele der Stadterneuerung in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, Potsdam 2004.pl_PL
dc.referencesFinal Report of the Meeting of the Selection Panel of the Second Round of the European Capital of Culture competition – Slovakia 2013, Bratislava, October 2008.pl_PL
dc.referencesLeben, Wohnen, Arbeiten in der Altstadt. 10 Jahre Stadterneuerung Hansestadt Stralsund, SES – Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH, 2003.pl_PL
dc.referencesSanierungsträger Potsdam, Ideen, Prozesse, Projekte. Schritte der Erneuerung. Eine Werkstattausstellung zur Erneuerung der Potsdamer Innenstadt. Der Prozess, 1995.pl_PL
dc.referencesSanierungsträger Potsdam, Potsdam Bundesgartenschau 2001, Historische Innenstadt, Orte am Fluss, 2001.pl_PL
dc.referencesSanierungsträger Potsdam, Potsdams neue Mitte. Ziele der Stadterneuerung, 2001.pl_PL
dc.referencesSanierungsträger Potsdam, Potsdam. Am Kanal-Stadtmauer. Sanierungsverfahren, Bürgerbeteiligung, 2003.pl_PL
dc.referencesSanierungsträger Potsdam, Potsdam. Alter Markt. Landschaftsplanerischer Ideen und Realisierungswettbewerb, 2004.pl_PL
dc.referencesSanierungsträger Potsdam, Potsdam – Innenstadt. Stand der Erneuerung in den Sanierungs- und Entwicklungsgebieten, 2004.pl_PL
dc.referencesBiegański L., Buczek G., Gzell S., Kowalewski A., Markowski T. – lider projektu, Cichy-Pazder E., Karta Przestrzeni Publicznej, 2009.pl_PL
dc.referencesBIG Staedtebau: Adamczyk-Arns G., Wojnarowska A., Feresztyn E., Hultsch F., Hultsch F., Miejski Program Rewitalizacji Krakowa, październik 2008 www.rewitalizacja.krakow.plpl_PL
dc.referencesBIG Staedtebau, Praca konkursowa na LPR Krakowa, 2006.pl_PL
dc.referencesBiuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław, strategia wdrożenia procesu rewitalizacji, Wrocław, maj 2006.pl_PL
dc.referencesCentrum Wspierania Projektów Europejskich S.A., Lokalny Program Rewitalizacji miasta Głogowa na lata 2007–2013.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., Liszewski S., Jażdżewska I, Wolaniuk A., Bińczyk A., Kurycka B., Marcińczak Sz., Siejkowska A., Studium inwentaryzacji urbanistycznej i demograficznej wybranych fragmentów śródmieścia Łodzi, [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi Prorevita. Etap I, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesJaroszewska H., Wycichowska B., Analiza stanu środowiska, [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi Prorevita. Etap I, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesKazimierz – Plan działań. Projekt opracowany przez miasta Kraków, Edynburg i Berlin w ramach programu Unii Europejskiej ECOS, 1993–1994.pl_PL
dc.referencesLokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Lublin, Uchwała nr 742/XXXI/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2005 r.pl_PL
dc.referencesLokalny program rewitalizacji i aktywizacji poprzemysłowego obszaru Zabłocia, Uchwała nr CXIX/1284/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r.pl_PL
dc.referencesLokalny Program Rewitalizacji Lublina, aktualizacja 2009 http://www.bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=3042pl_PL
dc.referencesLokalny program rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w Szczecinie, Uchwała nr XXXI/617/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 5 stycznia 2005 r.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Stawasz D., Analizy ekonomiczne, [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi Prorevita. Etap I, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Stawasz D., Nowakowska A., Plan systemu okresowej aktualizacji zadań, [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi Prorevita. Etap II, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Stawasz D., Nowakowska A., Sikora D., Turała M., Program wspierania rozwoju przedsiębiorczości, [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi Prorevita. Etap II, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Stawasz D., Nowakowska A., Turała M., Określenie sposobów monitorowania i oceny. Koncepcja wskaźników ocen, wskaźników monitorowania procesu rewitalizacji – produktu, rezultatu, oddziaływania, [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi Prorevita. Etap II, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Stawasz D., Sikora D., Polityka mieszkaniowa – cele i instrumenty, [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi Prorevita. Etap II, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesMiejski Program Rewitalizacji dla miasta Poznania – etap pilotażowy – Śródka, Uchwała nr LXXXIX/1006/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 7 marca 2006 r.pl_PL
dc.referencesMiejski Program Rewitalizacji dla miasta Poznania – etap pilotazowy – Śródka, Uchwała nr LXXXIX/1006/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 7 marca 2006 r.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Gospodarki i Pracy, Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Dokument Roboczy Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Przewodnik dotyczący kryteriów planowania oraz projektami dotyczącymi rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, po-przemysłowych i po-wojskowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesMuszyńska E., Brzezińska-Kwaśny B., Szczegółowa koncepcja programowo-przestrzenna, obszar północny, [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi Prorevita. Etap II, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesPawłowski K., Muszyńska E., Wesołowski J., Wojnarowska A., Brzezińska-Kwaśny B., Rozwiązania urbanistyczne, [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi Prorevita. Etap I, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesPawłowski K., Agajew M., Walczak B., Wesołowski J., Wojnarowska A., Szczegółowa koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu. Obszar południowy rewitalizacji, [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi Prorevita. Etap II, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesPolska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesProgram aktywizacji i rewitalizacji poprzemysłowego obszaru Zabłocie, Uchwała nr CXIX/1284/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r.pl_PL
dc.referencesRegionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesRudnicki A., Kopta T., Zalewski A., Komunikacja, [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi Prorevita. Etap I, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesRudnicki A., Kopta T., Zalewski A., Komunikacja – etap II, [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi Prorevita. Etap II, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesSpołeczna Strategia Rewitalizacji, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesSpołeczna Strategia Rewitalizacji. Raport z badania, badanie wykonane przez firmę Mediator, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesSzymański P., Konsultacje społeczne, [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi Prorevita. Etap I, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesTurała M., Instrumenty finansowe procesu rewitalizacji, [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi Prorevita. Etap II, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesUproszczony Lokalny Program Rewitalizacji wybranych obszarów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013, oprac. S. Liszewski, T. Markowski, K. Pawłowski, A. Wojnarowska, Uchwała nr XXXIV/568/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 r., zmieniona uchwałą nr XLIII/753/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2005 r.pl_PL
dc.referencesUrząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Podręcznik rewitalizacji – zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesUrząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, projekt Ustawy o programach rewitalizacji, 2003.pl_PL
dc.referencesUzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006, DzU 2006, nr 102, poz. 706.pl_PL
dc.referencesWesołowski J., Pawłowski K., Analiza wartości kulturowych, [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi Prorevita. Etap I, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesWesołowski J., Wojnarowska A., Bartosiewicz B., Kowara S., Polańska A., Goździk Z., Bińkowski M., Szwed Z., Inwentaryzacja urbanistyczna, mapy do celów lokalizacyjnych oraz koncepcje programowo-przestrzenne zagospodarowania terenu zespołów zabytkowych domów familijnych na Księżym Młynie, Placu Zwycięstwa oraz ulicy Ogrodowej w Łodzi, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesZałożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa, Kraków, luty 2006.pl_PL
dc.referencesZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004–2006, DzU 2004, nr 166, poz. 1745.pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm 10.2009.pl_PL
dc.referenceshttp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1304&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=enm 12.2009.pl_PL
dc.referenceshttp://forum.investmap.pl/remonty-kamienic-zabytkow/rewitalizacja-nadodrza-t2750.html 11.2009.pl_PL
dc.referenceshttp://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.budapeszt.infinity.waw.pl/pogorze/miskolc/miskolc_20.jpgm 10.2009.pl_PL
dc.referenceshttp://um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=31405 12.2009.pl_PL
dc.referenceshttp://urbact.eu/thematic-poles/growth-and-jobs/thematicnetworks/ctur/presentation.html 11.2008.pl_PL
dc.referenceshttp://web2.um.bielsko.pl/bb/dzialy/polityka/ue/index.jsp 09.2009.pl_PL
dc.referenceshttp://whc.unesco.org/archive/periodicreporting/EUR/cycle01/section2/730-summary.pdf 01.2009.pl_PL
dc.referenceshttp://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/212729.html 12.2009.pl_PL
dc.referenceswww.bielsko-biala.pl/bip 10.2009.pl_PL
dc.referenceswww.britishcouncil.org/slovakia-common-projects-creative-cities-2.htm 12.2009.pl_PL
dc.referenceswww.club-strasbourg.eu/pages-50pdf/2.htm 12.2009.pl_PL
dc.referenceswww.communities.gov.uk/citiesandregions/regeneration/rescuingregeneration/ 11.2008.pl_PL
dc.referenceswww.e-teatr.pl 12.2009.pl_PL
dc.referenceswww.eukn.org/eukn/news/2008/09/Kosice-European-Capital-Culture-2013_1024.html 12.2009.pl_PL
dc.referenceswww.eurob.org 12.2008.pl_PL
dc.referenceswww.glogow.pl/ 12.2009.pl_PL
dc.referenceswww.glogow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=470 12.2009.pl_PL
dc.referenceswww.komunalny.pl/index.php?name=archive&op=show&id=8612 12.2009, Krzyżański A, Metamorfoza na podwórkach.pl_PL
dc.referenceswww.kosice.sk/clanok.asp?sekcia=vseobecne_info 10.2009.pl_PL
dc.referenceswww.kosice2013.sk/en/clanok/use-the-c-ty-festival 09.2009.pl_PL
dc.referenceswww.krasnale.pl 10.2009.pl_PL
dc.referenceswww.lublin.eu/Historia_miasta-1-109.html 12.2009.pl_PL
dc.referenceswww.lublin.eu/infobiz_server.php?keywords=rewitalizacja&mod=30&x=0&y=0 12.2009.pl_PL
dc.referenceswww.odyssei.com/pl/travel-article/11891-1.html 08.2009.pl_PL
dc.referenceswww.ozeaneum.de 12.2009.pl_PL
dc.referenceswww.panorama-miast.com.pl/76/html/rewitalizacja.htm 12.2009.pl_PL
dc.referenceswww.potsdam.de/cms/beitrag/10000933/26990/ 08.2009.pl_PL
dc.referenceswww.poznan.pl/mim/public/ 05.2010.pl_PL
dc.referenceswww.presov.info/ 11.2009.pl_PL
dc.referenceswww.regioportal.pl/pl63/teksty981/wroclawskie_nadodrze_do_rewitalizacji 12.2009.pl_PL
dc.referenceswww.rewitalizacja.krakow.pl 12.2009.pl_PL
dc.referenceswww.slovakia.org/presov.htm/ 11.2009.pl_PL
dc.referenceswww.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=5&idp=3406&temp=1 12.2009.pl_PL
dc.referenceswww.stadtkanal.potsdam.com 09.2009.pl_PL
dc.referenceswww.szczecin.pl/UMSzczecinSwiat/chapter_59009.asp?soid=257280B9A858499BBC9E790BB72E0FDA&target=rewitalizacji 12.2009.pl_PL
dc.referenceswww.uml.lodz.pl/prorevita 01.2010.pl_PL
dc.referenceswww.wroclaw.pl/m3470/p110886.aspx 11.2009.pl_PL
dc.referencesKucharska-Stasiak E., Ledzion-Trojanowska Z., Stosunki własnościowe, zasady gospodarowania mieniem komunalnym, polityka użytkowania gruntów i obrotu nieruchomościami obszaru rewitalizowanego, [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi Prorevita. Etap II, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesStarosta P., Frykowski M., Bujwicka A., Społeczne uwarunkowania rewitalizacji obszaru centralnego, [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi Prorevita. Etap I, Łódź 2004.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-557-7
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe