Show simple item record

dc.contributor.authorJanuszkiewicz, Katarzyna
dc.contributor.editorJanuszkiewicz, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-09-18T08:44:34Z
dc.date.available2021-09-18T08:44:34Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationJanuszkiewicz K., Polityka personalna a relacje międzyludzkie, [w:] Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Januszkiewicz K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 62-88, DOI: 10.18778/7525-698-7.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-698-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39092
dc.descriptionCelem autorki niniejszego rozdziału jest wskazanie, jak zmiany w zakresie polityki personalnej (stosunku do pracownika, rozumienia jego roli etc.) wpływają na zachowania organizacyjne. Dlatego też, zgodnie z założeniami opracowania, poniżej omówione zostaną modele polityki personalnej, charakterystyczne dla organizacji określanych jako tradycyjne, współczesne i przyszłości, przy czym podział ten ma charakter umowny. Każda z części tego rozdziału składa się z trzech elementów: analizy najważniejszych koncepcji i tendencji charakterystycznych dla danego okresu, w których należy upatrywać źródeł danego modelu, omówienia wybranych obszarów polityki personalnej wynikających z modelu oraz dywagacji na temat ich konsekwencji dla zachowań ludzi w organizacji.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJanuszkiewicz K. (red.), Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpolityka personalnapl_PL
dc.subjectrelacje międzyludzkiepl_PL
dc.subjectpracownikpl_PL
dc.subjectadministrowanie zatrudnieniempl_PL
dc.subjectorganizacje współczesnepl_PL
dc.subjectzarządzanie zasobami ludzkimipl_PL
dc.subjectorganizacje przyszłościpl_PL
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.subjectorganizacje tradycyjnepl_PL
dc.titlePolityka personalna a relacje międzyludzkiepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number62-88pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.referencesAdamkiewicz J., Praca zawodowa problemem życia rodzinnego, w: B. Pietrulewicz, Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników, Zakład Poligrafii EURODRUK, Zielona Góra 2005.pl_PL
dc.referencesArmstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesBabbage Ch., O podziale pracy, za: J. Kurnal (red.), Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism, PWE, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesBańka A., Wołowska A., Geneza i rozwój pojęcia przywiązania, w: M. Strykowska (red.), Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesBartkowiak G., Psychologia w zarządzaniu. Nowe spojrzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.pl_PL
dc.referencesBłaszczyk W., Januszkiewicz K., Śmigielski J., Oblicza jakości życia. Człowiek w sytuacji pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesBohdziewicz P., Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie grupy zawodowej informatyków), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesCzekaj J., Lisiński M., Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesDobrowolska M., w: Perspektywy psychologii pracy, red. M. Górnik-Durose, B. Kożusznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.pl_PL
dc.referencesFayol H., Ogólne zasady administracji, za: J. Kurnal, Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism, PWE, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesGableta M., Pietroń-Pyszczek A., Funkcjonowanie pracownika w wirtualnych warunkach gospodarowania, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesHislop D., Axtell C., Daniels K., The challenge of remote working, w: S. Susan, C. L. Cooper (red.), Personnel psychology, Oxford University Press, New York 2008.pl_PL
dc.referencesHuselid M. A., Beatty R. W., Becker B. E., Gracze klasy A czy stanowiska klasy A. Nowe strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, „Harvard Business Review Polska” 2006, nr 11.pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz K. Rozwój zawodowy. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesJasiński Z., Telepraca i zespoły wirtualne, w: Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesJuchnowicz M., Motywacyjne aspekty zarządzania, w: M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie zasobami pracy – strategia i instrumentarium, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesKożusznik B., Zachowanie człowieka w organizacjach wiedzy, w: L. Zbiegień-Maciąg, E. Beck (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym”, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesLenart M., E-zarządzanie zasobami ludzkimi, w: L. Zbiegień-Maciąg, E. Beck (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym”, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesListwan T., Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami, w: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesE. Mayo, Pierwsze badania oraz Hawthorne i Western electric Company, wybór tekstów zamieszczony w: J. Kurnal (red.), Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism, PWE, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesMyjak T., Myjak S., Praktyka elastycznych form zatrudnienia i ich wpływ na funkcjonowanie jednostki w organizacji, w: L. Zbiegień-Maciąg, E. Beck (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym”, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesOleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – kanony, realia, kontrowersje, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesRobbins S. P., Coulter M., Management, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, Prentice-Hall International Ltd., London 2004.pl_PL
dc.referencesRogovsky N., Restructuring for corporate success. A socially sensitive approach, International Labour Office, Geneva 2005.pl_PL
dc.referencesStrykowska M., Adaptacyjna funkcja tożsamości zawodowej, w: M. Strykowska (red.), Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesSzałkowski A., Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesTaylor F., Zasady naukowego zarządzania, za: J. Kurnal (red.), Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism, PWE, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesWiernek B., Personel firmy jako zasób strategiczny, w: L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesWojalski M. Z., 575 lat miasta Łodzi, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesZając Cz., Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa w świetle współczesnych koncepcji zarządzania, w: B. Nogalski, B. Wierzbicka, Systemowe aspekty zarządzania organizacjami. Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/1/2011, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-698-7.05
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe