Show simple item record

dc.contributor.authorRykała, Andrzej
dc.contributor.editorMusiaka, Łukasz
dc.date.accessioned2021-09-22T13:47:01Z
dc.date.available2021-09-22T13:47:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationRykała A., Związani historią. O wielowymiarowości stosunków polsko-żydowskich (od XVI do XX wieku), [w:] Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego, Ł. Musiaka (red.), „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” 2020, t. 9-10, WUŁ, https://doi.org/10.18778/8220-630-2.17pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-630-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39139
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPrzestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectstosunki polsko-żydowskiepl_PL
dc.subjectŻydzipl_PL
dc.titleZwiązani historią. O wielowymiarowości stosunków polsko-żydowskich (od XVI do XX wieku)pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number387-397pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-631-9
dc.referencesAdelson J., 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:] Tomaszewski J. (red.), Najnowsze dzieje Żydów w Polsce. W zarysie (do 1950) roku, Warszawa: 387–477.pl_PL
dc.referencesCała A., 2014, Ochrona bezpieczeństwa fizycznego Żydów w Polsce powojennej. Komisje Specjalne przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCała A., Datner-Śpiewak H., 1997, Dzieje Żydów w Polsce 1944–1968. Teksty źródłowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDoktór J., 2019, Bracia, obcy czy współobywatele. Debaty chrześcijańskie na temat judaizmu i jego wyznawców w Europie do początków XIX wieku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 2010, Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939–1945), Poznań.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2007, Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej, Łódź.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2018, O „topografii pustki” w krajobrazie kulturowym. Miejsca niepamięci i nie‑miejsca pamięci w kontekście mordów dokonanych na Żydach w Polsce w pierwszych miesiącach po drugiej wojnie światowej, [w:] Figlus T. (red.), Współczesne badania geograficzno‑historyczne krajobrazu kulturowego, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2020, W reakcji na powojenną przemoc antysemicką. Samoobrona Żydów w Łodzi – uwarunkowania społeczno-polityczne i przestrzenne, Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorEmaile-mail: andrzej.rykala@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-630-2.17


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe