Show simple item record

dc.contributor.authorWiśniewski, Szymon
dc.date.accessioned2021-09-24T11:49:22Z
dc.date.available2021-09-24T11:49:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationWiśniewski S., Dostępność transportowa i obciążenie sieci drogowej w Polsce w świetle zagrożeń powodziowych, WUŁ–Agent PR, Łódź–Kraków 2021, https://doi.org/10.18778/8220-526-8pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-526-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39219
dc.description.abstractMonografia zawiera wyniki badań poświęconych określeniu wrażliwości osobowego transportu drogowego w Polsce poprzez identyfikację charakteru i skali zmian dostępności transportowej oraz zmian obciążenia sieci osobowym ruchem drogowym w sytuacji powodzi (o różnych prawdopodobieństwach wystąpienia), prowadzonych w ramach projektu o numerze 2018/29/B/HS4/01020, który został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki. W toku realizacji tak sformułowanego celu głównego opracowania podjęto się osiągnięcia grupy celów szczegółowych o charakterze poznawczym, metodycznym oraz aplikacyjnym. Badania prowadzono głównie na podstawie wtórnych danych dotyczących zasięgów obszarów zagrożonych powodzią w Polsce i ich zagospodarowania oraz sieci drogowej wraz z zagospodarowaniem jej sąsiedztwa. Publikacja może zainteresować badaczy zajmujących się geografią transportu lub – szerzej – geografią społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną. Może być również pomocnym materiałem dla studentów kierunków, które w swoim programie odnoszą się do geografii transportu, dostępności transportowej czy mobilności przestrzennej. Treść pracy obejmuje zagadnienia, które mogą zostać wykorzystane przez specjalistów zajmujących się zarządzaniem kryzysowym czy też zarządzaniem infrastrukturą drogową w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem powodzi.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecttransport drogowypl_PL
dc.subjectpowodzie w Polscepl_PL
dc.subjectinfrastruktura drogowa w Polscepl_PL
dc.subjectbezpieczeństwo drogowepl_PL
dc.titleDostępność transportowa i obciążenie sieci drogowej w Polsce w świetle zagrożeń powodziowychpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number456pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennejpl_PL
dc.identifier.eisbn-978-83-8220-527-5
dc.referencesAbdullah, N.S. & Hua, T.K. (2017). Using ford-fulkerson algorithm and max flow-min cut theorem to minimize traffic congestion in Kota Kinabalu, Sabah. „Journal of Information System and Technology Management”, 2(4), 18–34.pl_PL
dc.referencesAdams, T.M., Bekkem, K.R., & Toledo-Durán, E.J. (2012). Freight resilience measures. „Journal of Transportation Engineering”, 138(11), 1403–1409.pl_PL
dc.referencesAdamson, M. (2018). Flood risk management in Europe: the EU ‘Floods’ directive and a case study of Ireland. „International Journal of River Basin Management”, 16(3), 261–272.pl_PL
dc.referencesAdger, W.N. (2006). Vulnerability. „Global Environmental Change”, 16(3), 268–281.pl_PL
dc.referencesAerts, J.C.J.H., Botzen, W.J., Clarke, K., Cutter, S.L., Michel-Kerjan, E., Surminski, S., & Kunreuther, H. (2018). Including human behavior in flood risk assessment. „Nature Climate Change”, 8, 193–199.pl_PL
dc.referencesAlcántara-Ayala, I. (2002). Geomorphology, natural hazards, vulnerability and prevention of natural disasters in developing countries. „Geomorphology”, 47(2–4), 107–124.pl_PL
dc.referencesAntoniou, E.A., Stuyfzand, P.J., & van Breukelen, B.M. (2013). Reactive transport modeling of an aquifer storage and recovery (ASR) pilot to assess long-term water quality improvements and potential solutions. „Applied Geochemistry”, 35, 173–186.pl_PL
dc.referencesAsbjørnslett, B.E., & Rausand, M. (1999). Assess the vulnerability of your production system. „Production Planning and Control”, 10(3), 219–229.pl_PL
dc.referencesBadanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce (2015). Główny Urząd Statystyczny.pl_PL
dc.referencesBajorek, J. (2001). Wdrażanie rozwiązań proponowanych w planach: założenia i problemy praktyczne. „Gospodarka Wodna”, 8, 337–338.pl_PL
dc.referencesBalijepalli, C., & Oppong, O. (2014). Measuring vulnerability of road network considering the extent of serviceability of critical road links in urban areas. „Journal of Transport Geography”, 39, 145–155.pl_PL
dc.referencesBanister, D.J. (2014). Transport and Accessibility. Progress in Rural Geography (Routledge Revivals), 130.pl_PL
dc.referencesBank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.pl_PL
dc.referencesBarceló, J., Grzybowska, H., & Pardo, S. (2005). Combining vehicle routing models and microscopic traffic simulation to model and evaluating city logistics applications. The proceedings of the 16th mini-EURO conference and 10th meeting of EWGT, Italy.pl_PL
dc.referencesBarczyk, A. (1999). Przebieg wezbrania w dorzeczu Wisły. W: J. Grela, H. Słota, J. Zieliński. (red.) Dorzecze Wisły monografia powodzi lipiec 1997. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 45–72.pl_PL
dc.referencesBarć, M. (2017). Zarządzanie ewakuacją ludności i mienia podczas zagrożeń niemilitarnych przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP. „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”, 45(2), 61–78.pl_PL
dc.referencesBarker, K., Ramirez-Marquez, J.E., & Rocco, C.M. (2013). Resilience-based network component importance measures. „Reliability Engineering & System Safety”, 117, 89–97.pl_PL
dc.referencesBarmpounakis, E. & Geroliminis, N. (2020). On the new era of urban traffic monitoring with massive drone data: The pNEUMA large-scale field experiment. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 111, 50–71.pl_PL
dc.referencesBaroud, H., Barker, K., Ramirez-Marquez, J.E., & Rocco, C.M. (2014a). Importance measures for inland waterway network resilience. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 62(1), 55–67.pl_PL
dc.referencesBarszcz, M., Theobald, S., & Rötz, A. (2013). Metodyka planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla zlewni Fuldy w Niemczech. „Gospodarka Wodna”, 1, 21–24.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz, B., & Pielesiak, I. (2012). Powiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. „Studia KPZK”.pl_PL
dc.referencesBartuška, L., Čejka, J., & Caha, Z. (2015). The application of mathematical methods to the determination of transport flows. „NAŠE MORE: znanstveno-stručni časopis za more i pomorstvo”, 62(3 Special Issue), 91–96.pl_PL
dc.referencesBateman, I.J., Garrod, G.D., Brainard, J.S., & Lovett, A.A. (1996). Measurement issues in the travel cost method: a geographical information systems approach. „Journal of Agricultural Economics”, 47(1–4), 191–205.pl_PL
dc.referencesBateman, I.J., Lovett, A.A., & Brainard, J.S. (1999). Developing a methodology for benefit transfers using geographical information systems: modelling demand for woodland recreation. „Regional Studies”, 33(3), 191–205.pl_PL
dc.referencesBaza Danych Obiektów Topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii.pl_PL
dc.referencesBaza danych wektorowych prezentujących sieć drogową Polski i krajów sąsiadujących, OpenStreetMap.pl_PL
dc.referencesBerdica, K. (2002). An intrduction to road vulnerability: what has been done, is done and should be done. „Transport Policy”, 9(2), 117–127.pl_PL
dc.referencesBerezowski, S. (1975). Zarys geografii komunikacji. Państwowe Wydawn. Naukowe.pl_PL
dc.referencesBergen, S.D., Bolton, S.M., & Fridley, J.L. (2001). Design principles for ecological engineering. „Ecological Engineering”, 18(2), 201–210.pl_PL
dc.referencesBerle, Ø, Norstad, I., & Asbjørnslett, B.E. (2013). Optimization, risk assessment and resilience in LNG transportation systems. Supply Chain Management: An International Journal, 18(3), 253–264.pl_PL
dc.referencesBeuthe, M., Jourquin, B., Geerts, J.F., & à Ndjang’Ha, C.K. (2001). Freight transportation demand elasticities: a geographic multimodal transportation network analysis. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 37(4), 253–266.pl_PL
dc.referencesBhamra, R., Dani, S., & Burnard, K. (2011). Resilience: The concept, a literature review and future directions. „International Journal of Production Research”, 49(18), 5375– 5393.pl_PL
dc.referencesBiedroń, I., Bogdańska-Warmuz, R. & Kwiecień, M. (2011). Szkody i straty powodziowe w dorzeczu Wisły. W: M. Maciejewski, M.S. Ostojski, T. Walczykiewicz (red.) Dorzecze Wisły monografia powodzi czerwiec 2010. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 171–182.pl_PL
dc.referencesBielecka, E., & Bober, A. (2013). Reliability Analysis of Interpolation Methods in Travel Time Maps – The Case of Warsaw. „Geodetski vestnik”, 57(2), 299–312.pl_PL
dc.referencesBielecka, E., & Filipczak, A. (2010). Zasady opracowywania map dostępności. „Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics”, 8(6 (42)), 29–38.pl_PL
dc.referencesBieńczak, M., Fierek, S., Kiciński, M., Kwaśnikowski, J., & Sawicki, P. (2014). Regionalny model podróży na potrzeby planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. „Logistyka”, 4, 1673–1682.pl_PL
dc.referencesBieńczak, M., Fierek, S., Kiciński, M., Kwaśnikowski, J., & Sawicki, P. (2015). Planowanie zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w oparciu o regionalny model podróży. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej: Transport, 105, 5–20.pl_PL
dc.referencesBland, S.H., O’Leary, E.S., Farinaro, E., Jossa, F., Krogh, V., Violanti, J.M., & Trevisan, M. (1997). Social network disturbances and psychological distress following earthquake evacuation. „The Journal of Nervous and Mental Disease”, 185(3), 188–195.pl_PL
dc.referencesBlockley, D., Godfrey, P., & Agarwal, J. (2012). Infrastructure resilience for high-impact low-chance risks. „Proceedings of the ICE – Civil Engineering”, 165(CE6), 13–19.pl_PL
dc.referencesBobiński, E., & Żelaziński, J. (1996). Czy można przerwać błędne koło ochrony przeciwpowodziowej?. „Gospodarka Wodna”, 4, 99–107.pl_PL
dc.referencesBochniak, A., & Krzaczek, P. (2015). Wpływ zmian infrastruktury drogowej na ruch lokalny na trasie Lublin-Końskowola. „Logistyka”, 5 (CD 1), 63–70.pl_PL
dc.referencesBoin, A., & McConnell, A. (2007). Preparing for critical infrastructure breakdowns: the limits of crisis management and the need for resilience. „Journal of Contingencies and Crisis Management”, 15(1), 50–59.pl_PL
dc.referencesBorkowski, A. (2014). Numeryczne modele wysokościowe i produkty pochodne. W: P. Wężyk (red.) Podręcznik dla uczestnikówszkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. GUGiK, Warszawa, 110–131.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M. (2014). Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy Powodziowej – przykład Uniejowa. „Problemy Rozwoju Miast”, 3, 5–11.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M. (2015a). Flood risk assessment of Łódź province communes. „Humanities and Social Sciences”, 20(22), 9–23.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M. (2015b). Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M. (2016). Metodologia oceny ryzyka powodziowego gmin województwa łódzkiego. „Prace Geograficzne”, 147, 119–144.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M., & Wiśniewski, S. (2018). Changes in transport accessibility as a result of flooding: a case study of the Mazovia Province (Eastern Poland). „Environmental Hazards”, 17(1), 56–83.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M., Domagalski, A., & Wiśniewski, S. (2018). Changes concerning commute traffic distribution on a road network following the occurrence of a natural disaster– The example of a flood in the Mazovian Voivodeship (Eastern Poland). Transportation Research Part D: Transport and Environment, 65, 116–137.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M., Kobojek, S., Kowalski, M., Lewicki, M., Tomalski, P., & Wiśniewski, S. (2020b). Changes in the spatial development of flood hazard areas in Poland between 1990 and 2018 in the light of legal conditions. „Land Use Policy”, 102, 105–274.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M., Kowalski, M., & Wiśniewski, S. (2019a). The Measurement of Mobility-Based Accessibility – The Impact of Floods on Trips of Various Length and Motivation. „ISPRS International Journal of Geo-Information”, 8(12), 534.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M., Kowalski, M., & Wiśniewski, S. (2019c). Wewnętrzna samochodowa dostępność transportowa Łodzi w świetle pomiarów z Inteligentnych Systemów Transportowych. „Prace Geograficzne”, 159, 7–24.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M., Kowalski, M., & Wiśniewski, S. (2020a). On determining the weight of edges in map-representing graphs – applications of heuristic methods in planning escape routes. „Journal of Traffic and Transportation Engineering” (English Edition), w druku.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M., Kowalski, M., Turoboś, F., & Wiśniewski, S. (2019b). Optimisation patterns for the process of a planned evacuation in the event of a flood. „Environmental Hazards”, 18(4), 335–360.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M., Wiśniewski, S., & Andrei, M.T. (2017). Accessibility to places of evacuation for inhabitants of flood-prone areas in Mazovia Province. „Geomatics and Environmental Engineering”, 11, 31–37.pl_PL
dc.referencesBrijs, T., Karlis, D., & Wets, G. (2008). Studying the effect of weather conditions on daily crash counts using a discrete time-series model. „Accident Analysis & Prevention”, 40(3), 1180–1190.pl_PL
dc.referencesBrown, J.D., & Damery, S.L. (2002). Managing flood risk in the UK: towards an integration of social and technical perspectives. „Transactions of the institute of British Geographers”, 27(4), 412–426.pl_PL
dc.referencesBrown, R., Curley, J., & Smith, B. (2014). Transport Resilience Review: A review of the resilience of the transport network to extreme weather events. Department for Transport: London (UK).pl_PL
dc.referencesBruneau, M., Chang, S.E., Eguchi, R.T., Lee, G.C., O’Rourke, T.D., Reinhorn, A.M., & Von Winterfeldt, D. (2003). A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities. „Earthquake spectra”, 19(4), 733–752.pl_PL
dc.referencesBryndal, T. (2014). Parametry hydrologiczne wezbrań opadowo-nawalnych w polskiej, słowackiej i rumuńskiej części Karpat. „Przegląd Geograficzny”, 86(1), 5–21.pl_PL
dc.referencesBuczek, A., & Nachlik, E. (2011). Wykorzystanie BDOT w ocenie ryzyka powodziowego – problemy integracji informacji przestrzennej. Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 9(6 (50), 77–87.pl_PL
dc.referencesBudyn, M., & Sowa, A. (2016). Skutki zmiany organizacji ruchu na wybranym skrzyżowaniu w Krakowie. „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe”, 17, 560–565.pl_PL
dc.referencesBul, R. (2016). Wpływ infrastruktury transportowej na zmiany dostępności czasowej Poznania z obszaru województw a wielkopolskiego w latach 2010–2016. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(2), 16–30.pl_PL
dc.referencesBurnewicz, J. (2017). Economic paradoxes in transport. „Transport Economics and Logistics”, 67, 11–21.pl_PL
dc.referencesByczkowski, A. (2005). W sprawie definicji powodzi. „Przegląd Geofizyczny”, 1–2, 73–76.pl_PL
dc.referencesCaceres, N., Wideberg, J.P., & Benitez, F.G. (2008). Review of traffic data estimations extracted from cellular networks. „IET Intelligent Transport Systems”, 2(3), 179–192.pl_PL
dc.referencesChalfen, M., & Kamińska, J. (2013). Modelowanie przestrzennego rozkładu gęstości ruchu samochodowego w mieście o niejednorodnej prędkości przejazdu. „TTS Technika Transportu Szynowego”, 20, 665–674.pl_PL
dc.referencesChen, A., Yang, C., Kongsomsaksakul, S., & Lee, M. (2007). Network-based accessibility measures for vulnerability analysis of degradable transportation networks. „Networks and Spatial Economics”, 7(3), 241–256.pl_PL
dc.referencesChen, L., & Miller-Hooks, E. (2012). Resilience: an indicator of recovery capability in intermodal freight transport. „Transportation Science”, 46(1), 109–123.pl_PL
dc.referencesChen, X., Kwan, M.P., Li, Q., & Chen, J. (2012). A model for evacuation risk assessment with consideration of pre-and post-disaster factors. „Computers, Environment and Urban Systems”, 36(3), 207–217.pl_PL
dc.referencesChen, X., Meaker, J.W., & Zhan, F.B. (2006). Agent-based modeling and analysis of hurricane evacuation procedures for the Florida Keys. „Natural Hazards”, 38(3), 321.pl_PL
dc.referencesChen, Z., Liu, X.C., & Zhang, G. (2016). Non-recurrent congestion analysis using data-driven spatiotemporal approach for information construction. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 71, 19–31.pl_PL
dc.referencesChojnicki, Z. (1961). Analiza przepływów towarowych w Polsce w układzie międzywojewódzkim. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.pl_PL
dc.referencesChung, Y. (2012). Assessment of non-recurrent congestion caused by precipitation using archived weather and traffic flow data. „Transport Policy”, 19(1), 167–173.pl_PL
dc.referencesChurch, R.L., & Cova, T.J. (2000). Mapping evacuation risk on transportation networks using a spatial optimization model. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 8(1–6), 321–336.pl_PL
dc.referencesClarke, L. (1999). Mission improbable: Using fantasy documents to tame disaster. University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesCondeço-Melhorado, A., Puebla, J.G., & Palomares, J.G. (2013). Influence of distance decay on the measurement of spillover effects of transport infrastructure: a sensitivity analysis. GeoFocus. Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica, 13(1), 22–47.pl_PL
dc.referencesCook, B.R., & Zurita, M.D.L.M. (2016). Planning to learn: an insurgency for disaster risk reduction (DRR). „International Journal of Disaster Risk Reduction”, 19, 265–272.pl_PL
dc.referencesCools, M., Moons, E., & Wets, G. (2010). Assessing the impact of weather on traffic intensity. „Weather, Climate, and Society”, 2(1), 60–68.pl_PL
dc.referencesCox, A., Prager, F., & Rose, A. (2011). Transportation security and the role of resilience: A foundation for operational metrics. „Transport Policy”, 18(2), 307–317.pl_PL
dc.referencesCresswell, T. (2011). Mobilities I: catching up. „Progress in Human Geography”, 35(4), 550–558.pl_PL
dc.referencesCui, M., & Levinson, D. (2018). Full cost accessibility. „Journal of Transport and Land Use”, 11(1), 661–679.pl_PL
dc.referencesCzaban, S. (2008). Powodzie w Europie w latach 1985–2007. „Infrastruktura i Ekologia terenów wiejskich”, 7, 243–254.pl_PL
dc.referencesCzaja, S.W. (2010). Zmiany krajobrazów doliny Małej Wisły w obrębie Kotliny Oświęcimskiej przez wezbrania powodziowe w XVIII–XX wieku. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 13, 29–40.pl_PL
dc.referencesCzerechowski, P. (2015). Wybrane problemy ewakuacji ludności. Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego, 1, 71–78.pl_PL
dc.referencesDalziell, E.P., & McManus, S.T. (2004). Resilience, vulnerability, and adaptive capacity: implications for system performance.pl_PL
dc.referencesDane wysokościowe jako wsparcie procesu projektowania i realizacji inwestycji drogowych, GDDKiA.pl_PL
dc.referencesDash, N., & Gladwin, H. (2007). Evacuation decision making and behavioral responses: Individual and household. „Natural Hazards Review”, 8(3), 69–77.pl_PL
dc.referencesDawson, R.J. (2016) Infrastructure. UK Climate Change Risk Assessment Evidence Report. Report prepared for the Adaptation Sub-Committee of the Committee on Climate Change, London.pl_PL
dc.referencesDąbrowska-Loranc, M., Wojsz, T., Bany, P., Jankowska-Karpa, D., Sicińska, K., Wnuk, A., Zielińska, A., Nadowski, A., Szyprowska, M., & Zieliński, J. (2015). Prędkość pojazdów w Polsce w 2015 r. Sesja I. Warszawa.pl_PL
dc.referencesde Oliveira, E.L., da Silva Portugal, L., & Junior, W.P. (2014). Determining critical links in a road network: vulnerability and congestion indicators. „Procedia-Social and Behavioral Sciences”, 162, 158–167.pl_PL
dc.referencesDe-Los-Santos, A., Laporte, G., Mesa, J.A., & Perea, F. (2012). Evaluating passenger robustness in a rail transit network. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 20(1), 34–46.pl_PL
dc.referencesDeng, B., Denman, S., Zachariadis, V., & Jin, Y. (2015). Estimating traffic delays and network speeds from lowfrequency GPS taxis traces for urban transport modelling. „European Journal of Transport and Infrastructure Research”, 15(4).pl_PL
dc.referencesDeng, Y., Chen, Y., Zhang, Y., & Mahadevan, S. (2012). Fuzzy Dijkstra algorithm for shortest path problem under uncertain environment. „Applied Soft Computing”, 12(3), 1231–1237.pl_PL
dc.referencesD’este, G.A., & Taylor, M.A. (2003). Network vulnerability: an approach to reliability analysis at the level of national strategic transport networks. Emerald Group Publishing Limited.pl_PL
dc.referencesDiemientiew, G. (2018). Ekstremalne zjawiska pogodowe w Polsce w dobie zmian klimatycznych na przykładzie powodzi i silnych wiatrów. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka– Praktyka–Refleksje, 32, 79–100.pl_PL
dc.referencesDijkstra, E.W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. „Numerische mathematik”, 1(1), 269–271.pl_PL
dc.referencesDo, M., & Jung, H. (2018). Enhancing road network resilience by considering the performance loss and asset value. „Sustainability”, 10(11), 4188.pl_PL
dc.referencesDojazdy do pracy w Polsce (2014), Główny Urząd Statystyczny.pl_PL
dc.referencesDomański R. (2002). Gospodarka przestrzenna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDrabicki, A., Szarata, A., & Kucharski, R. (2018). Analiza symulacyjna postulowanych zmian w ciągu III oraz II obwodnicy Krakowa i ich oddziaływania na układ drogowy miasta pod kątem potencjalnego zjawiska ruchu wzbudzonego. „Transport Miejski i Regionalny”, 7, 18–26.pl_PL
dc.referencesDrabicki, A., Szarata, A., & Kucharski, R. (2019). Modelowanie skutków zjawiska wzbudzenia (tłumienia) ruchu w analizach efektywności miejskich inwestycji drogowych. „Annały Inżynierii Ruchu i Planowania Transportu”, 3(XII), 183–196.pl_PL
dc.referencesDrobot, S.D., Benight, C., & Gruntfest, E.C. (2007). Risk factors for driving into flooded roads. „Environmental Hazards”, 7(3), 227–234.pl_PL
dc.referencesDrozdowska, K., & Grabowski, L. (2014). Sytuacje kryzysowe na obiektach komunikacyjnych podczas wielkich powodzi. Przykłady zniszczeń wybranych obiektów i ważniejsze skutki zakłóceń funkcjonowania społecznego. „Logistyka”, 6, 3247–3255.pl_PL
dc.referencesDu, E., Cai, X., Sun, Z., & Minsker, B. (2017). Exploring the role of social media and individual behaviors in flood evacuation processes: An agent‐based modeling approach. „Water Resources Research”, 53(11), 9164–9180.pl_PL
dc.referencesDubicki, A. (1999). Ocena rozmiaru powodzi 1997 roku na tle powodzi historycznych. W: A. Dubicki, H. Słota, J. Zieliński (red.). Dorzecze Odry: monografia powodzi lipiec 1997. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 119–124.pl_PL
dc.referencesDubicki, A. (1999). Rzeczowe i finansowe straty powodziowe. W: A. Dubicki, H. Słota, J. Zieliński (red.). Dorzecze Odry: monografia powodzi lipiec 1997. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 177–190.pl_PL
dc.referencesDybicz, T. (2001). Modelowanie ruchu generowanego przez centra usługowo-handlowe. „Inżynieria komunikacyjna”, 4, 15-22.pl_PL
dc.referencesDybicz, T. (2009). Modelowanie i symulacje ruchu, rys historyczny i aktualnie stosowane oprogramowanie. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie, 90, 57–73.pl_PL
dc.referencesDybicz, T. (2014). Odwzorowanie fenomenu dwóch przepustowości w mikrosymulacyjnym modelu ruchu w programie Vissim. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 1, 41–56.pl_PL
dc.referencesDynowska, I. (1994). Reżim odpływu rzecznego. Mapa 1: 2 500 000, 32–33.pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 327 z dnia 22 grudnia 2000 r., s. 1, ze zm.).pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) (Dz. Urz. UE L 288 z dnia 6 listopada 2007 r., s. 27).pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/2.pl_PL
dc.referencesDziadek, S. (1986). Sieć komunikacyjna w ośrodkach zurbanizowanych.pl_PL
dc.referencesDziadek, S. (1991). Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych. Państwowe Wydawn. Nauk.pl_PL
dc.referencesDzieszko, P., Bartkowiak, K., & Giełda-Pinas, K. (2013). Agenci w modelowaniu agentowym (ABM). „Roczniki Geomatyki”, 11, 17–23.pl_PL
dc.referencesEckert, M. (1925). Kartenwissenschaft. Forschungen Und Grundlagen zu einer Kartographie ais Wissenschaft. Bd. 2., De Gruyter, Berlin.pl_PL
dc.referencesEikenberg, C. (1998). Journalist’s manual on disaster management: 1998. German IDNDR Committee for Natural Disaster Reduction.pl_PL
dc.referencesEinarsson, S., & Rausand, M. (1998). An approach to vulnerability analysis of complex industrial systems. „Risk Analysis”, 18(5), 535–546.pl_PL
dc.referencesEsm, S.O., Oam, P.C., & Davies, B. (2010). Timeline modelling of flood evacuation operations. „Procedia Engineering”, 3, 175–187.pl_PL
dc.referencesFaturechi, R., & Miller-Hooks, E. (2014a). A mathematical framework for quantifying and optimizing protective actions for civil infrastructure systems. „Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering”, 29, 572–589.pl_PL
dc.referencesFaturechi, R., & Miller-Hooks, E. (2014b). Measuring the performance of transportation infrastructure systems in disasters: A comprehensive review. „Journal of Infrastructure Systems”, 21(1), 1–15.pl_PL
dc.referencesFellendorf, M., & Vortisch, P. (2010). Microscopic traffic flow simulator VISSIM. In Fundamentals of traffic simulation (63–93). Springer, New York, NY.pl_PL
dc.referencesFierek, S., & Zak, J. (2012). Planning of an integrated urban transportation system based on macro-simulation and MCDM/A methods. „Procedia-Social and Behavioral Sciences”, 54, 567–579.pl_PL
dc.referencesFiksel, J. (2003). Designing resilient, sustainable systems. „Environmental Science and Technology”, 37(23), 5330–5339.pl_PL
dc.referencesFlooding in Wales: A National Assessment of Flood Risk. UK: Environment Agency Wales, 2009.pl_PL
dc.referencesFord Jr, L.R., & Fulkerson, D.R. (2015). Flows in networks. Princeton university press.pl_PL
dc.referencesForman, R., Sperling, D., Bissonette, J., Clevenger, A.P., Cutshall, C., Dale, V., & Jones, J. (2009). Ekologia dróg. Związek Stowarzyszeń „Polska Zielona Sieć”.pl_PL
dc.referencesFox, I.B. (2003). Introduction to Flood Management–Getting ADB’s Water Policy to Work. The Impact of Floods, Drought, and Other Water Disasters on the Poor.pl_PL
dc.referencesFrancis, R., & Bekera, B. (2014). A metric and frameworks for resilience analysis of engineered and infrastructure systems. Reliability Engineering & System Safety, 121, 90–103.pl_PL
dc.referencesFranczak, P. (2014). Rola wielkich wezbrań powodziowych w kształtowaniu życia ludności w zlewni górnej Skawy od XV wieku. W: P. Krąż (red.) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, 2, 117–129.pl_PL
dc.referencesFranczak, P., Listwan-Franczak, K., Działek, J., & Biernacki, W. (2016). Planowanie przestrzenne na obszarach zalewowych w zlewniach górskich różnego rzędu w dorzeczu górnej Wisły oraz górnej i środkowej Odry. Prace i Studia Geograficzne, 61(4), 25–45.pl_PL
dc.referencesFröhlich, P., & Axhausen, K.W. (2002). Development of Car-based Accessibility in Switzerland from 1950 Through 2000: First Results: 2nd Swiss Transport Research Conference, Monte Verità, Ascona, March 20–22, 2002. Arbeitsberichte Verkehrs-und Raumplanung, 111.pl_PL
dc.referencesFröhlich, P., & Axhausen, K.W. (2004). Sensitivity of accessibility measurements to the underlying transport network model. Arbeitsberichte Verkehrs-und Raumplanung, 245.pl_PL
dc.referencesFu, L., Sun, D., & Rilett, L.R. (2006). Heuristic shortest path algorithms for transportation applications: state of the art. „Computers & Operations Research”, 33(11), 3324– 3343.pl_PL
dc.referencesFu, R., Li, Z., Sun, Q., & Wang, C. (2019). Human-like car-following model for autonomous vehicles considering the cut-in behavior of other vehicles in mixed traffic. Accident „Analysis & Prevention”, 132, 105–260.pl_PL
dc.referencesGaca, S., Suchorzewski, W., & Tracz, M. (2008). Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.pl_PL
dc.referencesGadziński, J. (2016). Wpływ dostępności transportu publicznego na zachowania transportowe mieszkańców – przykład aglomeracji poznańskiej. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(1), 31–42.pl_PL
dc.referencesGadziński, J. (2018). Perspectives of the use of smartphones in travel behaviour studies: Findings from a literature review and a pilot study. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 88, 74–86.pl_PL
dc.referencesGadziński, J., & Beim, M. (2009). Dostępność przestrzenna lokalnego transportu publicznego w Poznaniu. „Transport Miejski i Regionalny”, 5, 10–16.pl_PL
dc.referencesGadziński, J., & Beim, M. (2010). Dostępność czasowa celów podróży przy dojazdach lokalnym transportem publicznym w Poznaniu. „Transport Miejski i Regionalny”, 3, 9–13.pl_PL
dc.referencesGadziński, J., & Goras, E. (2019). Jak zmieniła się codzienna ruchliwość mieszkańców polskich miast? 50 lat badań zachowań transportowych ludności w Polsce. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 22(4), 8–24.pl_PL
dc.referencesGalton, F. (1881). On the construction of isochronic Passage-Charts. Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography, 3(11), 657–658.pl_PL
dc.referencesGarnaut, R. (2008). The Garnaut climate change review. Cambridge, Cambridge.pl_PL
dc.referencesGdańskie badanie ruchu (2016).pl_PL
dc.referencesGeertman, S.C., & Ritsema Van Eck, J.R. (1995). GIS and models of accessibility potential: an application in planning. International journal of geographical information systems, 9(1), 67–80.pl_PL
dc.referencesGeroliminis, N., & Daganzo, C.F. (2007). Macroscopic modeling of traffic in cities. Transportation Research Board 86th Annual Meeting, 07-0413.pl_PL
dc.referencesGeurs, K. (2006). Accessibility, Land Use and Transport: Accessibility Evaluation of Land-use and Transport Developments and Policy Strategy. Eburon Uitgeverij BV.pl_PL
dc.referencesGeurs, K.T., & Ritsema van Eck, J.R. (2001). Accessibility measures: review and applications. Evaluation of accessibility impacts of land-use transportation scenarios, and related social and economic impact. RIVM rapport 408505006.pl_PL
dc.referencesGeurs, K.T., & Van Wee, B. (2004). Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and research directions. „Journal of Transport Geography”, 12(2), 127–140.pl_PL
dc.referencesGissing, A., Opper, S., Tofa, M., Coates, L., & McAneney, J. (2019), Influence of road characteristics on flood fatalities in Australia. Environmental Hazards, 1–12.pl_PL
dc.referencesGłosińska, E. (2013). Zastosowanie GIS w szacowaniu potencjalnych strat powodziowych w kontekście zagospodarowania obszarów zalewowych na przykładzie miast województwa zachodniopomorskiego. „Roczniki Geomatyki”, 11, 25–39.pl_PL
dc.referencesGłosińska, E. (2014). Spatial planning in floodplains for implementation by the Floods Directive in Poland. „Geographia Polonica”, 87(1), 127–142.pl_PL
dc.referencesGoetz, A.R., & Szyliowicz, J.S. (1997). Revisiting transportation planning and decision making theory: The case of Denver International Airport. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 31(4), 263–280.pl_PL
dc.referencesGoldberg, A.V., & Tarjan, R.E. (1988). A new approach to the maximum-flow problem. „Journal of the ACM”, 35(4), 921–940.pl_PL
dc.referencesGoldberg, A.V., Kaplan, H., & Werneck, R.F. (2006). Reach for A*: Efficient point-to-point shortest path algorithms. 2006 Proceedings of the Eighth Workshop on Algorithm Engineering and Experiments (ALENEX) (129–143). Society for Industrial and Applied Mathematics.pl_PL
dc.referencesGoliszek, S. (2014a). Zmiany dostępności miejskim transportem zbiorowym w Lublinie w wyniku inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE do roku 2020. „Transport Miejski i Regionalny”, 9, 15–21.pl_PL
dc.referencesGoliszek, S. (2014b). Poprawa dostępności miejskim transportem zbiorowym w Olsztynie w świetle inwestycji infrastrukturalnych z perspektywy UE 2014–2020. „Transport Miejski i Regionalny”, (5), 30–36.pl_PL
dc.referencesGoliszek, S. (2016). Zmiany dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w Kielcach – badanie wpływu środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020. „Transport Miejski i Regionalny”, (2), 12–19.pl_PL
dc.referencesGoliszek, S., & Połom, M. (2016a). Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej. „TTS Technika Transportu Szynowego”, 23, 20–29.pl_PL
dc.referencesGoliszek, S., & Połom, M. (2016b). Wpływ budowy nowej linii tramwajowej w Olsztynie na zmianę dostępności transportem zbiorowym. „Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum”, 15(3), 19–34.pl_PL
dc.referencesGołembska, E., & Szymczak, M. (2004). Logistyka międzynarodowa, 146. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.pl_PL
dc.referencesGoyal, A., Mogha, P., Luthra, R., & Sangwan, N. (2014). Path finding: A* or Dijkstra’s? „International Journal in IT & Engineering”, 2(1), 1–15.pl_PL
dc.referencesGrant-Muller, S. M., & Laird, J. J. (2007). Costs of congestion: literature based review of methodologies and analytical approaches (p. 79). Scottish Executive, Edinburgh.pl_PL
dc.referencesGrela, J., Zieliński, J. & Słota, H. (red.) (1999). Dorzecze Wisły: monografia powodzi lipiec 1997. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.pl_PL
dc.referencesGrochulski, J. (1975). Hydrologiczno-ekonomiczne kryteria oceny wezbrań dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej. „Gospodarka Wodna”, 1, 14–22.pl_PL
dc.referencesGromek, P. (2014). Aspekt społeczny analizy ryzyka ewakuacji ludności w obliczu klęski żywiołowej w Polsce. „Prace i Studia Geograficzne”, 53, 43–53.pl_PL
dc.referencesGromek, P., & Kozioł, J. (2015). Wpływ samoewakuacji na wybrane parametry ruchu drogowego podczas masowej ewakuacji ludności – część 1. Zeszyty Naukowe SGSP/ Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 53(1), 58–70.pl_PL
dc.referencesGromek, P., Gawroński, W., & Wróbel, R. (2014). Wpływ samoewakuacji na masową ewakuację ludności w Polsce – wprowadzenie do problematyki. Zeszyty Naukowe SGSP/ Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 51(3), 70–83.pl_PL
dc.referencesGunes, A.E., & Kovel, J.P. (2000). Using GIS in emergency management operations. „Journal of Urban Planning and Development”, 126(3), 136–149.pl_PL
dc.referencesGutiérrez, J. (2001). Location, economic potential and daily accessibility: an analysis of the accessibility impact of the high-speed line Madrid–Barcelona–French border. „Journal of Transport Geography”, 9(4), 229–242.pl_PL
dc.referencesGutiérrez, J., & Urbano, P. (1996). Accessibility in the European Union: the impact of the trans-European road network. „Journal of Transport Geography”, 4(1), 15–25.pl_PL
dc.referencesGutiérrez, J., Condeço-Melhorado, A., & Martín, J.C. (2010). Using accessibility indicators and GIS to assess spatial spillovers of transport infrastructure investment. „Journal of Transport Geography”, 18(1), 141–152.pl_PL
dc.referencesGuzik, R. (2011). Dostępność komunikacyjna wybranych miast Małopolski 2011–2020. Transport availability of selected towns of Małopolska, 2020.pl_PL
dc.referencesGuzik, R. (2014). Dostępność transportowa wybranych miast Małopolski 2014–2023: raport z badania dostępności w 2014 roku wraz z prognozą dostępności w latach 2020 i 2023.pl_PL
dc.referencesGuzik, R. (2016). Transport publiczny a dostępność na obszarach wiejskich Szwajcarii. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(4), 49–61.pl_PL
dc.referencesGuzman, L.A., Oviedo, D., & Rivera, C. (2017). Assessing equity in transport accessibility to work and study: The Bogotá region. „Journal of Transport Geography”, 58, 236–246.pl_PL
dc.referencesHaimes, Y.Y. (2009). On the definition of resilience in systems. „Risk Analysis”, 29(4), 498–501.pl_PL
dc.referencesHalama, A. (2013a). Polityka przestrzenna na terenach zalewowych w małych miastach. „Studia Ekonomiczne”, 144, 311–322.pl_PL
dc.referencesHalama, A. (2013b). Zrównoważony rozwój małych miast w aspekcie zagrożenia powodziowego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15(3), 255–269.pl_PL
dc.referencesHamilton, K., Price, S., Keech, J.J., Peden, A.E., & Hagger, M.S. (2018). Drivers’ experiences during floods: Investigating the psychological influences underpinning decisions to avoid driving through floodwater. „International Journal of Disaster Risk Reduction”, 28, 507–518.pl_PL
dc.referencesHannam, K., Sheller, M., & Urry, J. (2006). Mobilities, immobilities and moorings. „Mobilities”, 1(1), 1–22.pl_PL
dc.referencesHassinger, H., Beiträge zur Siedlungs– und Verkehrs-Geographie von Wien, Mitt. d. K.K. Geogr. Ges. in Wien, 53, 1910, No. 1, 5–88.pl_PL
dc.referencesHelbing, D., Hennecke, A., Shvetsov, V., & Treiber, M. (2002). Micro-and macro-simulation of freeway traffic. „Mathematical and Computer Modelling”, 35(5–6), 517–547.pl_PL
dc.referencesHensher, D. A., & Button, K.J. (2000). Handbook of transport modelling (No. 1).pl_PL
dc.referencesHoll, A. (2004). Manufacturing location and impacts of road transport infrastructure: empirical evidence from Spain. „Regional Science and Urban Economics”, 34(3), 341–363.pl_PL
dc.referencesHolling, C.S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics, 4, 1–23.pl_PL
dc.referencesHossain, M.S., & Davies, C.G. (2004). A GIS to reduce flood impact on road transportation systems. In ESRI International User Conference. San Diego, California.pl_PL
dc.referencesHranac, R., Sterzin, E.D., Krechmer, D., Rakha, H., & Farzaneh, M. (2006). Empirical studies on traffic flow in inclement weather (No. FHWA-HOP-07-073). United States. Federal Highway Administration. Road Weather Management Program.pl_PL
dc.referencesHsu, Y.T., & Peeta, S. (2014). Risk-based spatial zone determination problem for stage-based evacuation operations. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 41, 73–89.pl_PL
dc.referencesHunt, J.D., Kriger, D.S., & Miller, E.J. (2005). Current operational urban land‐use–transport modelling frameworks: A review. „Transport Reviews”, 25(3), 329–376.pl_PL
dc.referencesIlba, M. (2018). Ryzyko powodziowe miasta Krakowa w kontekście polityki planowania przestrzennego. „Świat Nieruchomości”, 3(105), 61–67.pl_PL
dc.referencesImmers, B., Yperman, I., Stada, J., & Bleukx, A. (2004). Reliability and robustness of transportation networks; problem survey and examples. In proceedings of the NECTAR Cluster Meeting on Reliability of Networks.pl_PL
dc.referencesInstrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia (2008). Szef Obrony Cywilnej Kraju. Warszawa.pl_PL
dc.referencesJacobs-Crisioni, C., & Koomen, E. (2017). Population growth, accessibility spillovers and persistent borders: Historical growth in West-European municipalities. „Journal of Transport Geography”, 62, 80–91.pl_PL
dc.referencesJacobs-Crisioni, C., e Silva, F.B., Lavalle, C., Baranzelli, C., Barbosa, A., & Castillo, C.P. (2016). Accessibility and territorial cohesion in a case of transport infrastructure improvements with changing population distributions. „European Transport Research Review”, 8(1), 9.pl_PL
dc.referencesJacyna, M. (2009). Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydaw. Politechnika Warszawska. Warszawa.pl_PL
dc.referencesJamroz, K., Birr, K., Grulkowski, S., Kalkowski, K., & Budziszewski, T. (2014). Analiza możliwości wzrostu udziału transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich na przykładzie województwa pomorskiego. „Transport Miejski i Regionalny”, 8, 11–18.pl_PL
dc.referencesJarzębińska, T. (2006). Zagrożenie powodziowe. Vademecum Ochrony Przeciwpowodziowej. Gdańsk.pl_PL
dc.referencesJąkała, M., Michno, M., (2004). Budowa systemów wieloagentowych. W: Techniki wnioskowania z użyciem rozproszonej inteligencji, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.pl_PL
dc.referencesJeihani, M., & Ardeshiri, A. (2017). Transportation Network Modeling and Calibration. Momentum Press.pl_PL
dc.referencesJeleński, J. (2004). Droga i jej odwodnienie jako trwałe uszkodzenie doliny i łożyska cieku. Zesz. Nauk.-Techn. SITK RP, Oddział w Krakowie, 112, 115–135.pl_PL
dc.referencesJenelius, E., & Mattsson, L.G. (2006). Developing a methodology for road network vulnerability analysis. „Nectar Cluster”, 1, 1–9.pl_PL
dc.referencesJenelius, E., & Mattsson, L.G. (2012). Road network vulnerability analysis of area-covering disruptions: A grid-based approach with case study. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 46(5), 746–760.pl_PL
dc.referencesJenelius, E., Petersen, T., & Mattsson, L.G. (2006). Importance and exposure in road network vulnerability analysis. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 40(7), 537–560.pl_PL
dc.referencesJia, Y., Wu, J., & Xu, M. (2017). Traffic flow prediction with rainfall impact using a deep learning method. „Journal of Advanced Transportation”, 1–10.pl_PL
dc.referencesJonkman, S.N. (2005). Global perspectives on loss of human life caused by floods. „Natural Hazards”, 34(2), 151–175.pl_PL
dc.referencesJonkman, S.N., Vrijling, J.K., & Vrouwenvelder, A.C.W.M. (2008). Methods for the estimation of loss of life due to floods: a literature review and a proposal for a new method. „Natural Hazards”, 46(3), 353–389.pl_PL
dc.referencesJunming, F., Taowei, Y., & Erpu, Y. (2013). The Study of City Circle’s Interval Traffic Forecast based on Volume Spatial Contact Model. „Procedia-Social and Behavioral Sciences”, 96, 1721–1727.pl_PL
dc.referencesKaroń, G., & Łazarz, B. (2010). Wybrane zagadnienia budowy modelu ruchu. „Logistyka”, 4, 1–11.pl_PL
dc.referencesKaroń, G., & Mikulski, J. (2011). Transportation systems modelling as planning, organisation and management for solutions created with ITS. In International Conference on Transport Systems Telematics (277–290). Springer, Berlin, Heidelberg.pl_PL
dc.referencesKaroń, G., Janecki, R., & Sobota, A. (2010). Modelowanie ruchu w konurbacji górnośląskiej – sieć publicznego transportu zbiorowego. „Zeszyty Naukowe”. Transport/Politechnika Śląska, 35–42.pl_PL
dc.referencesKaroń, G., Żochowska, R., & Sobota, A. (2014). Oczekiwana płynność ruchu w gęstych sieciach zatłoczonych – wąskie gardło sieci transportowej aglomeracji. „Logistyka”, 6, 5234–5243.pl_PL
dc.referencesKaufmann, V. (2002). Re-thinking mobility.pl_PL
dc.referencesKeay, K., & Simmonds, I. (2005). The association of rainfall and other weather variables with road traffic volume in Melbourne, Australia. Accident analysis & Prevention, 37(1), 109–124.pl_PL
dc.referencesKendra, J.M., & Wachtendorf, T. (2003). Elements of resilience after the world trade center disaster: reconstituting New York City’s Emergency Operations Centre. „Disasters”, 27(1), 37–53.pl_PL
dc.referencesKieć, M., Tracz, M., & Gaca, S. (2012). Design of cross-section on roads through built-up areas. „Archives of Civil Engineering”, 3, 243–257.pl_PL
dc.referencesKim, S., & Yeo, H. (2016). A flow-based vulnerability measure for the resilience of urban road network. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 218, 13–23.pl_PL
dc.referencesKim, S., Lewis, M.E., & White, C.C. (2005). Optimal vehicle routing with real-time traffic information. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 6(2), 178–188.pl_PL
dc.referencesKlemm, K. (2013). Kryterium komfortu człowieka w terenach zabudowanych. „Budownictwo i Architektura”, 12(2), 127–133.pl_PL
dc.referencesKnoop, V.L., Snelder, M., van Zuylen, H.J., & Hoogendoorn, S.P. (2012). Link-level vulnerability indicators for real-world networks. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 46(5), 843–854.pl_PL
dc.referencesKoetse, M.J., & Rietveld, P. (2009). The impact of climate change and weather on transport: An overview of empirical findings. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 14(3), 205–221.pl_PL
dc.referencesKomar, Z., & Wołek, C. (1994). Inżynieria Ruchu Drogowego – Wybrane Zagadnienia. Politechnika Wrocławska.pl_PL
dc.referencesKomornicki, T. (1999). Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990–1996, „Geopolitical Studies”, 5, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKomornicki, T. (2019a). Efektywny czy równomierny? Jakiemu rozwojowi służą inwestycje transportowe w Polsce? Równość czy efektywność rozwoju: Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka, 132.pl_PL
dc.referencesKomornicki, T. (2019b). Polska sprawiedliwa komunikacyjnie. Fundacja im. Stefana Batorego.pl_PL
dc.referencesKomornicki, T., Bański, J., Śleszyński, P., Rosik, P., Swiątek, D., Czapiewski, K., Bednarek- Szczepańska, M., Stępniak, M., Mazur, M., Wiśniewski, R. & Solon, B. (2010). Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post npr 2004–2006), IGiPZ PAN.pl_PL
dc.referencesKomornicki, T., Rosik, P., & Stępniak, M. (2011). Dostępność transportowa w Polsce Wschodniej, ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.pl_PL
dc.referencesKomornicki, T., Rosik, P., Stępniak, M., Goliszek, S. & Kowalczyk, K. (2017). Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014–2020 (aktualizacja), IGiPZ PAN.pl_PL
dc.referencesKomornicki, T., Rosik, P., Stępniak, M., Śleszyński, P., Goliszek, S., Pomianowski, W., & Kowalczyk, K. (2018). Ewaluacja i monitoring zmian dostępności transportowej w Polsce z wykorzystaniem wskaźnika WMDT. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.pl_PL
dc.referencesKomornicki, T., Śleszynski, P., Rosik, P., Pomianowski, W., Stępniak, M., & Siłka, P. (2009). Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej. Biul. Kom. Przestrz. Zagospod. Kraj. Pan, 241, 163.pl_PL
dc.referencesKomornicki, T., Wiśniewski, R., Baranowski, J., Błażejczyk, K., Degórski, M., Goliszek, S., & Zawiska, I. (2015). Wpływ wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych. Prace Geograficzne, 249, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.pl_PL
dc.referencesKoncepcja integracji systemów transportowych na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (2017).pl_PL
dc.referencesKoncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKongsomsaksakul, S., Yang, C., & Chen, A. (2005). Shelter location-allocation model for flood evacuation planning. „Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies”, 6, 4237–4252.pl_PL
dc.referencesKordel, Z. (2003). Rola transportu samochodowego w łańcuchu dostaw, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKordel, Z. (2013). Problematyka funkcjonowania transportu samochodowego w łańcuchach dostaw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 46(12), 195–202.pl_PL
dc.referencesKowalczak, P. (2008). Zagrożenia związane z deficytem wody. Wydawnictwo Kurpisz.pl_PL
dc.referencesKowalewski, Z. (2006). Powodzie w Polsce – rodzaje, występowanie oraz system ochrony przed ich skutkami. „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie”, 6, 207–220.pl_PL
dc.referencesKowalski, M., & Wiśniewski, S. (2017). Dostępność transportowa łódzkich centrów handlowych. „Handel Wewnętrzny”, 3(368), Tom II, 339–357.pl_PL
dc.referencesKowalski, M., & Wiśniewski, S. (2019). Transport accessibility and mobility: a forecast of changes in the face of planned development of the network of expressways and motorways in Poland. „European Spatial Research and Policy”, 26(2), 151–176.pl_PL
dc.referencesKoziarski, S. (2007). Transport lądowy na świecie, Studia i monografie UO, Opole.pl_PL
dc.referencesKoziarski, S. (2018). Kierunki rozwoju sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21(3), 7–30.pl_PL
dc.referencesKoziarski, S. (2020). Expanding the network of highways and expressways in the post-socialist countries of the European Union in the years 2004–2019. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 23(3), 41–60.pl_PL
dc.referencesKoźlak, A. (2010). Znaczenie dostępności transportowej dla rozwoju regionalnego i metody jej oceny. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 110, 287–298.pl_PL
dc.referencesKoźlak, A. (2012). Znaczenie usprawnienia pasażerskich powiązań międzygałęziowych dla poprawy dostępności transportowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 45, 57–71.pl_PL
dc.referencesKraft, S. (2014). Daily spatial mobility and transport behaviour in the Czech Republic: pilot study in the Písek and Bystrice and Pernštejnem regions. „Human Geographies – Journal of Studies & Research in Human Geography”, 8(2).pl_PL
dc.referencesKrajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, część A aktualizacja 2020, część B aktualizacja 2019, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.pl_PL
dc.referencesKruszyna, M. (2014). Modelowanie podróży do centralnego miasta aglomeracji z otaczających go miejscowości. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 1(103), 205–214.pl_PL
dc.referencesKrych, A. (2018). Badania kompleksowe, modelowanie i planowanie ruchu. Słownik terminologiczny. Annały Inżynierii Ruchu i Planowania Transportu, 2(XI).pl_PL
dc.referencesKrych, A., & Kaczkowski, M. (2010). Słownictwo kompleksowych badań i modelowania potoków ruchu. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne.pl_PL
dc.referencesKrych, A., Cejrowski, M., Fierek, S., Kaczmarek, M., Maćkowiak, A., McFarland, K., & Żak, J. (2012). Wielopoziomowe struktury syntetyczne a struktury dedykowane w modelowaniu i prognozowaniu potoków ruchu. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały konferencyjne, 1(97), 123–158.pl_PL
dc.referencesKryk, B. (2003). Ekologiczne aspekty integracji europejskiej a działalność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 521, 189–200.pl_PL
dc.referencesKułakowska-Bicz, A. (2011). System finansowania strat ludności po zdarzeniach katastroficznych w świetle badań empirycznych. Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 41, 167–180.pl_PL
dc.referencesKurczyński, Z. (2012). Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego a dyrektywa powodziowa. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23, 209–217.pl_PL
dc.referencesKurczyński, Z. (2014). Korzyści płynące z realizacji projektu ISOK, W: P. Wężyk (red.) Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. GUGiK, Warszawa, 20–21.pl_PL
dc.referencesKwarciński, T. (2013). Dostępność usług transportowych jako kryterium oceny publicznego regionalnego systemu transportowego. „Studia Ekonomiczne”, 143, 230–236.pl_PL
dc.referencesKyte, M., Khatib, Z., Shannon, P., & Kitchener, F. (2000). Effect of environmental factors on free-flow speed. US National Academy of Sciences Transportation Research Board, 18(1), 10–25.pl_PL
dc.referencesLambor, J. (1954). Klasyfikacja typów powodzi i ich przewidywanie. „Gospodarka Wodna”, 4, 129–133.pl_PL
dc.referencesLaska, S.B. (1990). Homeowner adaptation to flooding: An application of the general hazards coping theory. „Environment and Behavior”, 22(3), 320–357.pl_PL
dc.referencesLee Jr, D.B., Klein, L.A., & Camus, G. (1999). Induced traffic and induced demand. „Transportation Research Record”, 1659(1), 68–75.pl_PL
dc.referencesLeveson, N., Dulac, N., Zipkin, D., Cutcher-Gershenfeld, J., Carroll, J., & Barrett, B. (2006). Engineering resilience into safety-critical systems. Resilience engineering: Concepts and precepts, 95–123.pl_PL
dc.referencesLeyn, U., & Vortisch, P. (2015). Calibrating VISSIM for the German highway capacity manual. „Transportation Research Record”, 2483(1), 74–79.pl_PL
dc.referencesLi, Q., Zhang, T., Wang, H., & Zeng, Z. (2011). Dynamic accessibility mapping using floating car data: a network-constrained density estimation approach. „Journal of Transport Geography”, 19(3), 379–393.pl_PL
dc.referencesLi, T., Cao, X.S., & Huang, X.Y. (2012). The relationship between spatial structure of accessibility and population change in Pearl River Delta. „Geographical Research”, 31(9), 1661–1672.pl_PL
dc.referencesLijewski, T. (1967). Dojazdy do pracy w Polsce. Państwowe Wydawn. Naukowe.pl_PL
dc.referencesLijewski, T. (1986). Geografia transportu Polski. Państwowe Wydawn. Ekonomiczne.pl_PL
dc.referencesLitman, T. (2017). Generated traffic and induced travel. Victoria Transport Policy Institute.pl_PL
dc.referencesLiu, K., Yamamoto, T., & Morikawa, T. (2009). Feasibility of using taxi dispatch system as probes for collecting traffic information. „Journal of Intelligent Transportation Systems”, 13(1), 16–27.pl_PL
dc.referencesLiu, Y., Hatayama, M., & Okada, N. (2006). Development of an adaptive evacuation route algorithm under flood disaster. Annuals of Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 49, 189–195.pl_PL
dc.referencesLovett, A., Haynes, R., Sünnenberg, G., & Gale, S. (2002). Car travel time and accessibility by bus to general practitioner services: a study using patient registers and GIS. „Social Science & Medicine”, 55(1), 97–111.pl_PL
dc.referencesLucas, K., Van Wee, B., & Maat, K. (2016). A method to evaluate equitable accessibility: combining ethical theories and accessibility-based approaches. „Transportation”, 43(3), 473–490.pl_PL
dc.referencesLumbroso, D. (2008). Evacuation and traffic management. T17-07-02.pl_PL
dc.referencesŁadyka, S. (2012). Liberalizm czy neoliberalizm w polityce gospodarczej państwa. „International Business and Global Economy”, 31.pl_PL
dc.referencesŁadysz, J., & Ładysz, I. (2010). Zarządzanie kryzysowe jako dziedzina współpracy transgranicznej. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 3, 126–137.pl_PL
dc.referencesMaciejewski, M., Ostojski, M.S. i Tokarczyk, T. (red.) (2011). Dorzecze Odry: monografia powodzi 2010. Warszawa: IMGW – Państwowy Instytut Badawczy.pl_PL
dc.referencesMadaj, A., & Wołowicki, W. (2003). Podstawy projektowania budowli mostowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.pl_PL
dc.referencesMadaj, A., & Wołowicki, W. (2013). Budowa i utrzymanie mostów: wymagania techniczne, badania, naprawy. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.pl_PL
dc.referencesMalasek, J. (2017). Metoda oceny dostępności i atrakcyjności przystanków miejskiego transportu zbiorowego. „Transport Miejski i Regionalny”, 9, 26–32.pl_PL
dc.referencesMapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.pl_PL
dc.referencesMarchetti, C. (1994). Anthropological invariants in travel behavior. „Technological Forecasting and Social Change”, 47(1), 75–88.pl_PL
dc.referencesMarcinkowski, R. (2006). Osłona techniczna infrastruktury drogowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.pl_PL
dc.referencesMarcinkowski, R. (2009). Inżynieria eksploatacji infrastruktury drogowej w sytuacjach kryzysowych: zadania, technologie, wspomaganie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.pl_PL
dc.referencesMartínez, L.M., & Viegas, J.M. (2013). A new approach to modelling distance-decay functions for accessibility assessment in transport studies. „Journal of Transport Geography”, 26, 87–96.pl_PL
dc.referencesMasłowska-Szczerba, M. (2015). Ewakuacja – pojęcie, zasady i podstawy prawne. „Ostry Dyżur”, 2, 37–40.pl_PL
dc.referencesMaślanka, M., & Wężyk, P. (2014). Podstawowe informacje o projekcie ISOK. W: P. Wężyk (red.) Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. GUGiK, Warszawa, 12–19.pl_PL
dc.referencesMaze, T.H., Agarwal, M., & Burchett, G. (2006). Whether weather matters to traffic demand, traffic safety, and traffic operations and flow. Transportation Research Record, 1948(1), 170–176.pl_PL
dc.referencesMazur, E. (1985). Wpływ transportu na degradację ziemi. „Przegląd Komunikacyjny”, 8, 144.pl_PL
dc.referencesMazur, E. (1998). Transport a środowisko przyrodnicze Polski, wyd. II popr. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.pl_PL
dc.referencesMcConnell, A., & Drennan, L. (2006). Mission impossible? Planning and preparing for crisis. „Journal of Contingencies and Crisis management”, 14(2), 59–70.pl_PL
dc.referencesMerz, B., & Thieken, A.H. (2004). Flood risk analysis: Concepts and challenges. Österreichische Wasser-und Abfallwirtschaft, 56(3–4), 27–34.pl_PL
dc.referencesMerz, B., Kreibich, H., Schwarze, R., & Thieken, A. (2010). Review article’Assessment of economic flood damage’. „Natural Hazards and Earth System Sciences”, 10(8), 1697–1724.pl_PL
dc.referencesMerz, B., Kreibich, H., Thieken, A., & Schmidtke, R. (2004). Estimation uncertainty of direct monetary flood damage to buildings. „Natural Hazards and Earth System Sciences”, 4, 153–163.pl_PL
dc.referencesMikulski, Z. (1962). Występowanie niżówek, wezbrań i powodzi w rzekach polskich. „Wiadomości Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej”, 49, 3–23.pl_PL
dc.referencesMikulski, Z. (1963). Zarys hydrografii Polski. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesMikulski, Z. (1997). Powódź jako odwieczna klęska żywiołowa. Gospodarka Wodna, 11, 364–370.pl_PL
dc.referencesMikulski, Z. (1998). Gospodarka wodna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesMiller-Hooks, E., Zhang, X., & Faturechi, R. (2012). Measuring and maximizing resilience of freight transportation networks. „Computers & Operations Research”, 39(7), 1633–1643.pl_PL
dc.referencesMindur, M. (2005). Związki i zależności między transportem a gospodarką. „Przegląd Komunikacyjny”, 44(12), 10–13.pl_PL
dc.referencesMioduszewski, W. (1998). Woda jako czynnik zagrozenia w krajobrazie rolniczym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 459, 43–69.pl_PL
dc.referencesMitsakis, E., Stamos, I., Papanikolaou, A., Aifadopoulou, G., & Kontoes, H. (2014). Assessment of extreme weather events on transport networks: case study of the 2007 wildfires in Peloponnesus. „Natural Hazards”, 72(1), 87–107.pl_PL
dc.referencesMoore, E.J., Kichainukon, W., & Phalavonk, U. (2013). Maximum flow in road networks with speed-dependent capacities-application to Bangkok traffic. „Songklanakarin Journal of Science & Technology”, 35(4), 489–499.pl_PL
dc.referencesMoretti, F., Pizzuti, S., Panzieri, S., & Annunziato, M. (2015). Urban traffic flow forecasting through statistical and neural network bagging ensemble hybrid modeling. „Neurocomputing”, 167, 3–7.pl_PL
dc.referencesMurray-Tuite, P., & Wolshon, B. (2013). Evacuation transportation modeling: An overview of research, development, and practice. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 27, 25–45.pl_PL
dc.referencesMurray-Tuite, P., Garrido, R.H., & Nune, R. (2006). Path prediction methodology for hazardous materials transported by malicious entities. 11th World Conference on Transport Research.pl_PL
dc.referencesNachlik, E. (2007). Miejsce ochrony przed powodzią w programowaniu rozwoju społecznogospodarczego. Gospodarka Wodna, 7, 269–275.pl_PL
dc.referencesNachlik, E. (2008). Ograniczenia zagrożenia przed powodzią. Zeszyt Aktualne uwarunkowania stanu i potencjału ekologicznego rzek i potoków górskich w obszarze działania RZGW w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesNachlik, E., & Drużyńska, E. (2006). Podstawy metodyczne i standardy zintegrowanego planowania w gospodarce wodnej. Kraków.pl_PL
dc.referencesNarodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2020, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.pl_PL
dc.referencesNeutens, T., Schwanen, T., Witlox, F., & De Maeyer, P. (2010). Equity of urban service delivery: a comparison of different accessibility measures. „Environment and Planning A”, 42(7), 1613–1635.pl_PL
dc.referencesNicholson, A.J., & Du, Z.P. (1994). Improving transportation system reliability: a framework. 17th ARRB Conference, Gold Coast, Queensland, 15–19 August 1994; Proceedings, 17 (6).pl_PL
dc.referencesNoulas, A., Scellato, S., Lambiotte, R., Pontil, M., & Mascolo, C. (2012). A tale of many cities: universal patterns in human urban mobility. „PloS one”, 7(5), e37027.pl_PL
dc.referencesNumeryczny model pokrycia terenu w formacie ASCII XYZ GRID, Główny Urząd Geodezji i Kartografii.pl_PL
dc.referencesNutley, S., & Thomas, C. (1995). Spatial mobility and social change: the mobile and the immobile. „Sociologia Ruralis”, 35(1), 24–39.pl_PL
dc.referencesOgrodniczak, M., & Ryba, J. (2015). Planowanie ewakuacji, jako element zarządzania kryzysowego. „Logistyka”, 5, 1185–1190.pl_PL
dc.referencesOkazawa, Y., Yeh, P.J.F., Kanae, S., & Oki, T. (2011). Development of a global flood risk index based on natural and socio-economic factors. „Hydrological Sciences Journal”, 56(5), 789–804.pl_PL
dc.referencesOlszewski, P., Dybicz, T., & Śleszyński, P. (2013). Proponowane miary dostępności czasowej w transporcie publicznym. „Przegląd Komunikacyjny”, 12, 10–17.pl_PL
dc.referencesOmer, M., Mostashari, A., Nilchiani, R., & Mansouri, M. (2012). A framework for assessing resiliency of maritime transportation systems. „Maritime Policy & Management”, 39(7), 685–703.pl_PL
dc.referencesOpoczyński, K. (2016a). Synteza wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg krajowych.pl_PL
dc.referencesOpoczyński, K. (2016b). Synteza wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich.pl_PL
dc.referencesOrtega, E., López, E., & Monzón, A. (2012). Territorial cohesion impacts of high-speed rail at different planning levels. „Journal of Transport Geography”, 24, 130–141.pl_PL
dc.referencesÖsth, J., Lyhagen, J., & Reggiani, A. (2016). A new way of determining distance decay parameters in spatial interaction models with application to job accessibility analysis in Sweden. „European Journal of Transport and Infrastructure Research”, 16(2).pl_PL
dc.referencesOstrowski, J., Czarnecka, H., Glowacka, B., Krupa-Marchlewska, J., Zaniewska, M., Sasim, M., & Dobrowolski, A. (2012). Nagłe powodzie lokalne (flash flood) w Polsce i skala ich zagrożeń. W: H. Lorenc (red.), Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo, 3, 123–149.pl_PL
dc.referencesPajewska-Kwaśny, R. (2012). Zagrożenie katastrofami naturalnymi w Polsce. „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, 3, 77–87.pl_PL
dc.referencesParysek, J. (2006). Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesParysek, J., & Mierzejewska, L. (2013). Życie miasta. Studium Poznania. Miasto i jego mieszkańcy, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesPawlak, P., & Brdulak, J. (2018). Infrastructure barriers, in the development aspect of the problematic regions. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, „Systemy Transportowe”, 19(10), 62–65.pl_PL
dc.referencesPel, A.J., Hoogendoorn, S.P., & Bliemer, M.C. (2010). Evacuation modeling including traveler information and compliance behavior. „Procedia Engineering”, 3, 101–111.pl_PL
dc.referencesPiepiora, Z. (2019). Ekonomiczna efektywność strukturalnej ochrony przeciwpowodziowej w Polsce. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPiepiora, Z., & Brzywcz, M. (2017). Powodzie w Jeleniej Górze – przyczyny i skutki. „Słupskie Prace Geograficzne”, 14.pl_PL
dc.referencesPlate, E.J. (2002). Flood risk and flood management. „Journal of Hydrology”, 267(1–2), 2–11.pl_PL
dc.referencesPociask-Karteczka, J., & Żychowski, J. (2014). Powodzie błyskawiczne (flash floods): przyczyny i przebieg. W: T. Ciupa, R. Suligowski (red.) Woda w mieście. Monografie Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2.pl_PL
dc.referencesPosthumus, H., Hewett, C.J.M., Morris, J., & Quinn, P.F. (2008). Agricultural land use and flood risk management: engaging with stakeholders in North Yorkshire. „Agricultural Water Management”, 95(7), 787–798.pl_PL
dc.referencesPotrykowski, M., & Taylor, Z. (1982). Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesPregnolato, M. (2019). Bridge safety is not for granted – a novel approach to bridge management. „Engineering Structures”, 196, 109193.pl_PL
dc.referencesPregnolato, M., Ford, A., Wilkinson, S.M., & Dawson, R. J. (2017). The impact of flooding on road transport: A depth-disruption function. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 55, 67–81.pl_PL
dc.referencesPregnolato, M., Sarhosis, V., & Kilsby, C. (2018). Transport resilience to flood-induced bridge failures. EPiC Series in Engineering, 3, 1698–1702.pl_PL
dc.referencesPriest, S.J., Parker, D.J., & Tapsell, S.M. (2011). Modelling the potential damage-reducing benefits of flood warnings using European cases. „Environmental Hazards”, 10(2), 101–120.pl_PL
dc.referencesProgram bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu Wisły Środkowej – założenia, 2011.pl_PL
dc.referencesProgramu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.pl_PL
dc.referencesPrzepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r. (2019). Główny Urząd Statystyczny.pl_PL
dc.referencesPrzeworski, K. (2002). Ewakuacja jako sposób ochrony ludności. AON, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzybyszewski, R., & Wędrowska, E. (2005). Aksjomatyczna teoria entropii. „Przegląd Statystyczny”, 52(2), 85–101.pl_PL
dc.referencesPuławska, S., & Starowicz, W. (2011). Dostępność miejskich systemów transportu zbiorowego. „Transport Miejski i Regionalny”, 12, 6–11.pl_PL
dc.referencesRadosavljevic, V., Belojevic, G., & Pavlovic, N. (2017). Tool for decision-making regarding general evacuation during a rapid river flood. „Public Health”, 146, 134–139.pl_PL
dc.referencesRadzimski, A. (2012). Ruch pieszy i rowerowy jako elementy systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Kopenhadze. „Transport Miejski i Regionalny”, 2, 13–22.pl_PL
dc.referencesRakha, H., Farzaneh, M., Arafeh, M., Hranac, R., Sterzin, E., & Krechmer, D. (2007). Empirical studies on traffic flow in inclement weather. Final Report–Phase I, 385.pl_PL
dc.referencesRaport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.pl_PL
dc.referencesRaport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, załącznik nr 3, Metodyka opracowania map zagrożenia powodziowego dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych – wariant całkowitego zniszczenia obwałowania.pl_PL
dc.referencesRawłuszko, K. (2016). Podstawy prawne ewakuacji podczas powodzi. „Logistyka”, 1(2) (CD 1), 376–383.pl_PL
dc.referencesReggiani, A. (2013). Network resilience for transport security: Some methodological considerations. „Transport Policy”, 28, 63–68.pl_PL
dc.referencesRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, https://warszawa.wody.gov.pl/ (dostęp: 05.10.2020 r.).pl_PL
dc.referencesRenkiel, P. (2014). Przegląd możliwości zastosowania systemu wieloagentowego w transporcie. „Transport Miejski i Regionalny”, 2, 17–22.pl_PL
dc.referencesRewieńska, W. (1929). Izochrony Wilna, Prace Zakładów Geologii i Geografi i Uniwersytetu im. S. Batorego w Wilnie, 4, 1–20.pl_PL
dc.referencesReynard, N.S., Prudhomme, C., & Crooks, S.M. (2001). The flood characteristics of large UK rivers: potential effects of changing climate and land use. „Climatic Change”, 48(2–3), 343–359.pl_PL
dc.referencesRichter, K.F., Shi, M., Gan, H.S., & Winter, S. (2013). Decentralized evacuation management. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 31, 1–17.pl_PL
dc.referencesRietveld, P., & Bruinsma, F. (2012). Is transport infrastructure effective?: transport infrastructure and accessibility: impacts on the space economy. Springer Science & Business Media.pl_PL
dc.referencesRokicki, B., & Stępniak, M. (2018). Major transport infrastructure investment and regional economic development–An accessibility-based approach. „Journal of Transport Geography”, 72, 36–49.pl_PL
dc.referencesRomanowska, A., & Jamroz, K. (2015). Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe – zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych? „Transport Miejski i Regionalny”, 2, 4–13.pl_PL
dc.referencesRose, G. (2006). Mobile phones as traffic probes: practices, prospects and issues. „Transport Reviews”, 26(3), 275–291.pl_PL
dc.referencesRosik, P. (2009). Potencjał własny oraz szacowanie parametrów dostępności wewnetrznej na przykładzie Warszawy. „Czasopismo Geograficzne”, 80(1–2).pl_PL
dc.referencesRosik, P. (2012). Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 233.pl_PL
dc.referencesRosik, P., & Kowalczyk, K. (2015). Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej a przesunięcie modalne w Polsce w latach 2000–2010. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 248.pl_PL
dc.referencesRosik, P., & Stępniak, M. (2015). Monitoring of changes in road potential accessibility at municipality level in Poland, 1995–2015. „Geographia Polonica”, 88(4), 607–620.pl_PL
dc.referencesRosik, P., & Śleszyński, P. (2009). Wpływ zaludnienia w otoczeniu drogi, ukształtowania powierzchni terenu oraz natężenia ruchu na średnią prędkość jazdy samochodem osobowym. „Transport Miejski i Regionalny”, 10, 26–31.pl_PL
dc.referencesRosik, P., Komornicki, T., & Goliszek, S. (2017). The Role of Eu Funds in the Perspective 2014–2020 for Changes in National and International Road Accessibility. Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics, 74, 369–378.pl_PL
dc.referencesRosik, P., Komornicki, T., Goliszek, S. & Duma, P. (2020b). Dostępność potencjałowa regionów w Europie – zasięg przestrzenny, długość podróży i efekt granicy (EU-ROAD-ACC). Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 270.pl_PL
dc.referencesRosik, P., Komornicki, T., Goliszek, S., Śleszyński, P., Szarata, A., Szejgiec-Kolenda, B., & Kowalczyk, K. (2018). Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce: uwarunkowania na poziomie gminnym. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 267.pl_PL
dc.referencesRosik, P., Komornicki, T., Stępniak, M., & Pomianowski, W. (2013). Dostępność transportowa, czyli jak ocenić za pomocą modelu potencjału, które inwestycje są najważniejsze? „Przegląd Komunikacyjny”, 12, 18–22.pl_PL
dc.referencesRosik, P., Pomianowski, W., Goliszek, S., Stępniak, M., Kowalczyk, K., Guzik, R., & Komornicki, T. (2017). Multimodalna dostępność transportem publicznym gmin w Polsce (MULTIMODACC). „Prace Geograficzne IGiPZ PAN”, 258.pl_PL
dc.referencesRosik, P., Pomianowski, W., Komornicki, T., Goliszek, S., Szejgiec-Kolenda, B., & Duma, P. (2020a). Regional dispersion of potential accessibility quotient at the intra-European and intranational level. Core-periphery pattern, discontinuity belts and distance decay tornado effect. „Journal of Transport Geography”, 82, 102–554.pl_PL
dc.referencesRosik, P., Stępniak, M., & Komornicki, T. (2015). The decade of the big push to roads in Poland: Impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective. „Transport Policy”, 37, 134–146.pl_PL
dc.referencesRothfeld, R., Straubinger, A., Paul, A., & Antoniou, C. (2019). Analysis of European airports’ access and egress travel times using Google Maps. „Transport Policy”, 81, 148–162.pl_PL
dc.referencesRowicki, M. (1934). Izochrony Warszawy, „Wiadomości Służby Geograficznej”, 8, 435– 466.pl_PL
dc.referencesRozmieszczenia form ochrony przyrody, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.pl_PL
dc.referencesRozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, 2013, Dz.U., poz. 104.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobu ich ustalania, Dz.U. 2019, poz. 244.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne, Dz.U. 2019, poz. 227.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. 2000, nr 63, poz. 735.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły.pl_PL
dc.referencesRucińska, D. (1998). Zarządzanie marketingowe działalnością transportową. Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego.pl_PL
dc.referencesRudnicki, A. (2014). Porównanie modeli podróży dla wybranych dużych polskich miast. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 1(103), 329–349.pl_PL
dc.referencesRuin, I., Lutoff, C., & Shabou, S. (2017). Anticipating or coping: Behaviors in the face of flash floods. „Floods”, 2, 259–275.pl_PL
dc.referencesSabir, M., Van Ommeren, J., Koetse, M., & Rietveld, P. (2011). Adverse weather and commuting speed. „Networks and Spatial Economics”, 11(4), 701–712.pl_PL
dc.referencesSadri, A.M., Ukkusuri, S.V., Murray-Tuite, P., & Gladwin, H. (2014). Analysis of hurricane evacuee mode choice behavior. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 48, 37–46.pl_PL
dc.referencesSalas-Olmedo, M.H., García, P., & Gutiérrez, J. (2015). Accessibility and transport infrastructure improvement assessment: The role of borders and multilateral resistance. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 82, 110–129.pl_PL
dc.referencesSalonen, M., & Toivonen, T. (2013). Modelling travel time in urban networks: comparable measures for private car and public transport. „Journal of Transport Geography”, 31, 143–153.pl_PL
dc.referencesSamuels, P.G., Morris, M.W., Sayers, P., Creutin, J.D., Kortenhaus, A., Klijn, F., & Schanze, J. (2009). Advances in flood risk management from the FLOODsite project. Flood risk management: research and practice. London: Taylor & Francis Group, 433–443.pl_PL
dc.referencesSarna, S. (2018). Analiza zmian natężeń ruchu drogowego w obszarach dużych aglomeracji. „Drogownictwo”, 5, 160–168.pl_PL
dc.referencesSawicki, P., Kiciński, M., & Fierek, S. (2016). Selection of the most adequate trip-modelling tool for integrated transport planning system. „Archives of Transport”, 37(1), 55–66.pl_PL
dc.referencesSchanze, J., Zeman, E., & Marsalek, J. (Eds). (2007). Flood risk management: hazards, vulnerability and mitigation measures, 67, Springer Science & Business Media.pl_PL
dc.referencesScheffer, M., Carpenter, S., Foley, J.A., Folke, C., & Walker, B. (2001). Catastrophic shifts in ecosystems. „Nature”, 413(6856), 591–596.pl_PL
dc.referencesSchjerning, W. (1903). Studien über Isochronenkarten, Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde, 4, 693–705.pl_PL
dc.referencesShahabi, K., & Wilson, J.P. (2014). CASPER: Intelligent capacity-aware evacuation routing. „Computers, Environment and Urban Systems”, 46, 12–24.pl_PL
dc.referencesSieradzka-Stasiak, A. (2010). Prewencja przestrzenna lekarstwem na negatywne skutki powodzi? „Przegląd Komunalny”, 7, 52–54.pl_PL
dc.referencesSierpiński, G. (2010). Miary dostępności transportowej miast i regionów. Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska, 66, 91–96.pl_PL
dc.referencesSierpiński, G. (2012). Zachowania komunikacyjne osób podróżujących a wybór środka transportu w mieście. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 84, 93–106.pl_PL
dc.referencesSimonovic, S.P., & Ahmad, S. (2005). Computer-based model for flood evacuation emergency planning. „Natural Hazards”, 34(1), 25–51.pl_PL
dc.referencesSiqueira-Gay, J., Giannotti, M.A., & Tomasiello, D.B. (2016). Accessibility and flood risk spatial indicators as measures of vulnerability. XVII GEOINFO, 17, 93–104.pl_PL
dc.referencesSkabardonis, A., Varaiya, P., & Petty, K.F. (2003). Measuring recurrent and nonrecurrent traffic congestion. „Transportation Research Record”, 1856(1), 118–124.pl_PL
dc.referencesSkrzypczak, I., Kokoszka, W., Rojowski, R., & Kogut, J. (2015). Zagrożenia infrastruktury komunikacyjnej na terenach osuwiskowych i zalewowych. „TTS Technika Transportu Szynowego”, 22(12), 1385–1390.pl_PL
dc.referencesSłysz, K., & Pawłowska, K. (2010). Powodzie a planowanie przestrzenne. W: Forum Naukowo- Techniczne Powódź 2010. IMGW-PIB, Warszawa, 174–186.pl_PL
dc.referencesSolon, J., Borzyszkowski, J., Bidłasik, M., Richling, A., Badora, K., Balon, J., & Jodłowski, M. (2018). Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. „Geographia Polonica”, 91(2), 143–170.pl_PL
dc.referencesSouthworth, F. (1991). Regional evacuation modeling: A state-of-the-art review. Technical Raport 1991, U.S. Department of Energy Office of Scientific and Technical Information.pl_PL
dc.referencesSpiekermann, K., & Neubauer, J. (2002). European accessibility and peripherality: Concepts, models and indicators. Nordregio Working Paper, 9.pl_PL
dc.referencesSpiekermann, K., & Schürmann, C. (2007). Update of selected potential accessibility indicators. Final report. Spiekermann & Wegener, urban and regional research (S&W), RRG Spatial Planning and Geoinformation.pl_PL
dc.referencesSpiekermann, K., Wegener, M., Květoň, V., Marada, M., Schürmann, C., Biosca, O., & Bielańska, D. (2013). TRACC transport accessibility at regional/local scale and patterns in Europe. Draft final report. ESPON applied research.pl_PL
dc.referencesStachy, J. (1996). Niezwykłe przybory wody na małym potoku górskim. Gazeta Obserwatora IMGW, 45(5), 3–4.pl_PL
dc.referencesStarkel, L. (1999). Geografia Polski: Środowisko przyrodnicze. Wydaw. Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesStathopoulos, A., Dimitriou, L., & Tsekeris, T. (2008). Fuzzy modelling approach for combined forecasting of urban traffic flow. „Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering”, 23(7), 521–535.pl_PL
dc.referencesStępniak, M. & Rosik, P. (2013). Accessibility improvement, territorial cohesion and spillovers: a multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland. „Journal of Transport Geography”, 31, 154–163.pl_PL
dc.referencesStępniak, M., & Rosik, P. (2016). From improvements in accessibility to the impact on territorial cohesion: the spatial approach. „Journal of Transport and Land Use”, 9(3), 1–13.pl_PL
dc.referencesStępniak, M., & Rosik, P. (2018). The role of transport and population components in change in accessibility: the influence of the distance decay parameter. „Networks and Spatial Economics”, 18(2), 291–312.pl_PL
dc.referencesStrang, K. D. (2013). Homeowner Behavioral Intent to Evacuate After Flood Risk Warnings. International Journal of Risk and Contingency Management (IJRCM), 2(3), 1–22.pl_PL
dc.referencesSuarez, P., Anderson, W., Mahal, V., & Lakshmanan, T.R. (2005). Impacts of flooding and climate change on urban transportation: A systemwide performance assessment of the Boston Metro Area. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 10(3), 231–244.pl_PL
dc.referencesSuliborski, A. (2018). Geografia versus gospodarka przestrzenna. Studia KPZK, 183, 17–26.pl_PL
dc.referencesSun, D., Zhang, L., & Su, Z. (2020). Evacuate or stay? A typhoon evacuation decision model in China based on the evolutionary game theory in complex networks. „International Journal of Environmental Research and Public Health”, 17(3), 682.pl_PL
dc.referencesSzarata, A. (2010). Modelowanie symulacyjne ruchu wzbudzonego i tłumionego. „Transport Miejski i Regionalny”, 3, 14–17.pl_PL
dc.referencesSzarata, A. (2013). Modelowanie podróży wzbudzonych oraz tłumionych zmianą stanu infrastruktury transportowej. Kraków: Wydawnictwo PK.pl_PL
dc.referencesSzarata, A., & Nosal Hoy, K. (2019). Wpływ awarii infrastruktury drogowej na warunki ruchu i zachowania komunikacyjne na obszarach miejskich – przykład Mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Monografia awarie budowlane: zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje, M. Kaszyńska (red.), Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 501–504.pl_PL
dc.referencesSzczuraszek, T. (2009). Prędkość pojazdów w ruchu swobodnym jako wyznacznik jakości ruchu. „Magazyn Autostrady”, 11, 16–21.pl_PL
dc.referencesSzczuraszek, T., & Chmielewski, J. (2017). Opis sieci transportowej na potrzeby budowy symulacyjnych modeli transportowych. „Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, 18(12), 1630–1635.pl_PL
dc.referencesSzerszynski, B., & Urry, J. (2006). Visuality, mobility and the cosmopolitan: inhabiting the world from afar. „The British Journal of Sociology”, 57(1), 113–131.pl_PL
dc.referencesSzwagrzyk, M., Kramarczyk, M., & Szczęśniak, M. (2014). Opracowanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego. W: P. Wężyk (red.) Podręcznik dla uczestnikówszkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. GUGiK, Warszawa, 161–168.pl_PL
dc.referencesSzymonik, A. (2013). Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka (i): teoria i praktyka. Difin.pl_PL
dc.referencesŚleszyński, P. (2009). Dostępność metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni. Mazowsze Studia Regionalne, 2, 53–72.pl_PL
dc.referencesŚleszyński, P. (2014). Dostępność czasowa i jej zastosowania. „Przegląd Geograficzny”, 86(2), 171–215.pl_PL
dc.referencesŚleszyński, P., & Kretowicz, P. (2016). Ocena efektów inwestycji drogowych pod względem dostępności przestrzennej wskutek realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego (2007–2013). Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19 (4), 30–48.pl_PL
dc.referencesŚleszyński, P., Dybicz, T., & Olszewski, P. (2015). Stopień dostępności czasowej jako syntetyczny wskaźnik poziomu obsługi transportowej. „Przegląd Komunikacyjny”, 6, 23–27.pl_PL
dc.referencesŚleszyński, P., Komornicki, T., Rosik, P., Duma, P., Goliszek, S., Kubiak, Ł., Wiśniewski, R., Guzik, R., Fiedeń, Ł., Kocaj, A., Kołoś, A., Wiedermann, K. (2019). Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem. Raport syntetyczny.pl_PL
dc.referencesTadeuszewski, B., & Wilczak, M. (2011). Przebieg powodzi w zlewni Warty. W: M. Maciejewski, M.S. Ostojski, T. Tokarczyk (red.). Dorzecze Odry: monografia powodzi 2010, 63–68.pl_PL
dc.referencesTagg, A., Davison, M., & Wetton, M. (2016). Use of agent-based modelling in emergency management under a range of flood hazards. E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 7, 19006.pl_PL
dc.referencesTarski, I. (1973). Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.pl_PL
dc.referencesTaylor, Z. (1998). Możliwości poprawy dostępności usług w obszarach wiejskich. „Przegląd Geograficzny”, 70(1–2), 47–68.pl_PL
dc.referencesTaylor, Z. (1999). Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 171.pl_PL
dc.referencesTaylor, Z. (2004). Przestrzenna dostępność i codzienna ruchliwość ludności w warunkach polskiej wsi. W: T. Markowski (red.), Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, Biuletyn, 211, KPZK PAN, Warszawa, 453–485.pl_PL
dc.referencesTaylor, M.A., & D’Este, G.M. (2007). Transport network vulnerability: a method for diagnosis of critical locations in transport infrastructure systems. „Critical Infrastructure” (pp. 9–30). Springer, Berlin, Heidelberg.pl_PL
dc.referencesTeodorovic, D. (2003). Transport modeling by multi-agent systems: a swarm intelligence approach. „Transportation Planning and Technology”, 26(4), 289–312.pl_PL
dc.referencesTokarczyk, T., Chudzik, B., Garncarz-Wilk, B., Pasiecznik-Dominiak, A., & Wojczakowska, Z. (2012). Wstępna ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania dyrektywy powodziowej. „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3/III.pl_PL
dc.referencesTransportation Research Board of the National Academies 2010.pl_PL
dc.referencesTransportowy model prognostyczny podróży dla Obszaru Metropolitalnego w ramach Strategii Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot do roku 2030, 2015.pl_PL
dc.referencesTsakiris, G., Bellos, V., & Ziogas, C. (2010). Embankment dam failure: a downstream flood hazard assessment. „European Water”, 32, 35–45.pl_PL
dc.referencesTsakiris, G., Nalbantis, I., & Pistrika, A. (2009). Critical technical issues on the EU flood directive. „European Water”, 25(26), 39–51.pl_PL
dc.referencesTsapakis, I., Cheng, T., & Bolbol, A. (2013). Impact of weather conditions on macroscopic urban travel times. „Journal of Transport Geography”, 28, 204–211.pl_PL
dc.referencesTukamuhabwa, B.R., Stevenson, M., Busby, J., & Zorzini, M. (2015). Supply chain resilience: definition, review and theoretical foundations for further study. „International Journal of Production Research”, 53(18), 5592–5623.pl_PL
dc.referencesTyszka, Z. (1954). Powodzie w Polsce i ochrona przed nimi w zarysie historycznym. „Gospodarka Wodna”, 4, 144–146.pl_PL
dc.referencesUno, K., & Kashiyama, K. (2008). Development of simulation system for the disaster evacuation based on multi-agent model using GIS. „Tsinghua Science and Technology”, 13(S1), 348–353.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 października 1974 r. – Prawo budowlane, Dz.U. 1974, Nr 38, poz. 229 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne, Dz.U. Nr 38, poz. 230 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym, tekst jedn. Dz.U. 1989 r. Nr 17, poz. 99 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jedn Dz.U. 1985, Nr 14, poz. 60 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, tekst jedn. Dz.U. 1991, Nr 32, poz. 131 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jedn. Dz.U. 1999, Nr 15, poz. 139 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. Dz.U. 1997, nr 115, poz. 741 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, tekst jedn. Dz.U. 2001, Nr 5, poz. 43 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, Dz.U. 2001, Nr 115, poz. 1229 ze zm; Dz.U. 2012, poz. 145 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, Dz.U. 2011, Nr 32, poz. 159.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, Dz.U. 2017 r. poz. 1121 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jedn. Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tekst jedn. Dz.U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, tekst jedn. Dz.U. 2007, Nr 89, poz. 590 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, Dz.U. 2018 poz. 2268.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.pl_PL
dc.referencesVickerman, R., Spiekermann, K., & Wegener, M. (1999). Accessibility and economic development in Europe. „Regional Studies”, 33(1), 1–15.pl_PL
dc.referencesVoorhees, A.M. (2013). A general theory of traffic movement. „Transportation”, 40(6), 1105–1116.pl_PL
dc.referencesVugrin, E.D., Warren, D.E., Ehlen, M.A., & Camphouse, R.C. (2010). A framework for assessing the resilience of infrastructure and economic systems. In Sustainable and resilient critical infrastructure systems (pp. 77–116). Springer, Berlin, Heidelberg.pl_PL
dc.referencesWan, C., Yang, Z., Zhang, D., Yan, X., & Fan, S. (2018). Resilience in transportation systems: a systematic review and future directions. „Transport Reviews”, 38(4), 479–498.pl_PL
dc.referencesWang, H., Mostafizi, A., Cramer, L.A., Cox, D., & Park, H. (2016). An agent-based model of a multimodal near-field tsunami evacuation: Decision-making and life safety. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 64, 86–100.pl_PL
dc.referencesWarakomska, K. (1993). Izochrony zmodyfikowane jako kartograficzna metoda przedstawiania dostępności ludności do miasta wojewódzkiego (na przykładzie województwa lubelskiego). „Polski Przegląd Kartograficzny”, 25(2), 66–72.pl_PL
dc.referencesWardrop, J.G. (1952). Road paper. Some theoretical aspects of road traffic research. Proceedings of the Institution of Civil Engineers, 1(3), 325–362.pl_PL
dc.referencesWells, C.R., Sah, P., Moghadas, S.M., Pandey, A., Shoukat, A., Wang, Y., & Galvani, A.P. (2020). Impact of international travel and border control measures on the global spread of the novel 2019 coronavirus outbreak. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(13), 7504–7509.pl_PL
dc.referencesWężyk, P. (2015). Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWiedemann, R. (2019). Materiały dydaktyczne, Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu, Zakład Systemów Transportowych Politechniki Poznańskiej.pl_PL
dc.referencesWiskulski, T. (2013). Dostępność transportowa centrów turystycznych Chorwacji na przykładzie transportu lotniczego. Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych, 2, 165–172.pl_PL
dc.referencesWiskulski, T., & Taraszkiewicz, T. (2015). Inwestycje w infrastrukturę transportową a atrakcyjność turystyczna regionu na przykładzie Portu Lotniczego Gdańsk. „Logistyka”, 4, 6613–6620.pl_PL
dc.referencesWiśniewski, S. (2015). Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesWiśniewski, S. (2016). Teoretyczna i rzeczywista wewnętrzna dostępność transportowa Łodzi. „Prace i studia Geograficzne”, 61(3), 95–108.pl_PL
dc.referencesWiśniewski, S., Kowalski, M., & Borowska-Stefańska, M. (2020a). Flooding and mobility: a polish analysis. „Environmental Hazards”, 20(3), 300–322.pl_PL
dc.referencesWiśniewski, S., Borowska-Stefańska, M., Kowalski, M., & Sapińska, P. (2020b). Vulnerability of the accessibility to grocery shopping in the event of flooding. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 87, 102510.pl_PL
dc.referencesWolański, M. (2010). Możliwości zwiększania wpływu inwestycji unijnych na poprawę dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym obszarów peryferyjnych. „Transport Miejski i Regionalny”, 1, 14–17.pl_PL
dc.referencesWołoszyn, E., (2006). Oddziaływanie powodzi na środowisko. W: S. Bednarczyk, T. Jarzębińska, S. Mackiewicz, E. Wołoszyn (red.), Vademecum ochrony przeciwpowodziowej. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Gdańsk, 125–158.pl_PL
dc.referencesYang, J., Sun, H., Wang, L., Li, L., & Wu, B. (2013). Vulnerability evaluation of the highway transportation system against meteorological disasters. „Procedia-Social and Behavioral Sciences”, 96, 280–293.pl_PL
dc.referencesYin, J., Yu, D., Yin, Z., Liu, M., & He, Q. (2016). Evaluating the impact and risk of pluvial flash flood on intra-urban road network: A case study in the city center of Shanghai, China. „Journal of Hydrology”, 537, 138–145.pl_PL
dc.referencesYuan, L.F.V., Argyroudis, S.A., Tubaldi, E., Pregnolato, M., & Mitoulis, S.A. (2019). Fragility of bridges exposed to multiple hazards and impact on transport network resilience. Proceedings of the 2019 Society for Earthquake and Civil Engineering Dynamics conference (SECED 2019). Society for Earthquake and Civil Engineering Dynamics (SECED).pl_PL
dc.referencesYuan, S., Chun, S.A., Spinelli, B., Liu, Y., Zhang, H., & Adam, N.R. (2017). Traffic evacuation simulation based on multi-level driving decision model. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 78, 129–149.pl_PL
dc.referencesZaktualizowana metodyka wstępnej oceny ryzyka powodziowego (2018).pl_PL
dc.referencesZałącznik do Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2020, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje.pl_PL
dc.referencesZałącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych, t. I, Dz.U. 2011, Nr 279, poz. 1642.pl_PL
dc.referencesZałącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich, które są stosowane w czasie wykonywania okresowych kontroli obiektów inżynierskich zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.pl_PL
dc.referencesZarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Punktu Informacji Drogowej oraz zasad gromadzenia i przekazywania informacji o warunkach ruchu na drogach krajowych.pl_PL
dc.referencesZarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przygotowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do realizacji zadań zarządzania kryzysowego wskazano kategorie utrudnień.pl_PL
dc.referencesZarządzenie nr 56 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wytycznych dokonywania objazdów dróg krajowych.pl_PL
dc.referencesZasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności (2015). Główny Urząd Statystyczny.pl_PL
dc.referencesZasady zachowania się ludności w czasie ogłoszenia informacji o konieczności ewakuacji – poradnik dla ludności (2016). Obrona Cywilna, Urząd Miejski w Bornem Sulinowie.pl_PL
dc.referencesZeng, W., & Church, R.L. (2009). Finding shortest paths on real road networks: the case for A. „International Journal of Geographical Information Science”, 23(4), 531–543.pl_PL
dc.referencesZhan, F.B., & Chen, X. (2008). Agent-based modeling and evacuation planning. Geospatial Technologies and Homeland Security (pp. 189–208). Springer, Dordrecht.pl_PL
dc.referencesZhang, X., Miller-Hooks, E., & Denny, K. (2015). Assessing the role of network topology in transportation network resilience. „Journal of Transport Geography”, 46, 35–45.pl_PL
dc.referencesZmuda-Trzebiatowski, P. (2016). Dostępność transportowa a partycypacja w aktywnościach, ubóstwo oraz zagrożenie wykluczeniem społecznym. „Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, 17(12), 754–759.pl_PL
dc.referencesŻochowska, R., & Karoń, G. (2012). Przegląd literatury na temat zjawiska kongestii i zakłóceń ruchu w systemie transportowym miasta w aspekcie modelowania podróży. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 2(98), 252–276.pl_PL
dc.referencesŻochowska, R., & Karoń, G. (2018). Model kształtowania mobilności miejskiej w ujęciu systemowo- funkcjonalnym. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 120, 471–480.pl_PL
dc.referencesŻochowska, R., Sobota, A., & Karoń, G. (2016). Modele generowania podróży w obszarze miejskim na przykładzie Bielska-Białej. „Transport Miejski i Regionalny”, 7, 13–17.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-526-8


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe