Show simple item record

dc.contributor.authorJażdżewska, Iwona
dc.date.accessioned2021-10-19T12:34:23Z
dc.date.available2021-10-19T12:34:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationJażdżewska I., Od nauk geograficznych w kierunku nauki o geoinformacji, WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-599-2pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-599-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39448
dc.description.abstractOd kilkudziesięciu lat funkcjonuje w nauce światowej pojęcie „GIScience”, zaś w polskiej literaturze naukowej i na konferencjach związanych z Systemami Informacji Geograficznej pojawiło się ono jako „nauka o geoinformacji” lub jego angielski odpowiednik – „GIScience”. Naukowa dyskusja na jego temat trwa od wielu lat w literaturze światowej, a w jednym z jej nurtów stawiano pytanie o możliwości uznania GIScience za dyscyplinę naukową. […] Nauka o geoinformacji ma odniesienie do różnych koncepcji filozoficznych, które były szczegółowo opisane w literaturze przez filozofów i socjologów nauki, a także przedstawicieli różnych dyscyplin, w tym również geografii. Niniejsza publikacja nie ma na celu włączania się w dyskusję nad dziełami filozofów nauki, ale przypomnienie ich najważniejszych poglądów z punktu widzenia nauk geograficznych oraz nauki o geoinformacji. Nie bez znaczenia jest fakt, że wiele kluczowych publikacji z zakresu filozofii i metodologii nauk pojawiło się w przed pierwszą połową XX w., czyli w czasie przed „rewolucją cyfrową i internetową”, dlatego dyskusja na temat nauki o geoinformacji powinna uwzględniać nowe wyzwania stojące przed nauką i łączące się z tym nowe paradygmaty. Są one ściśle związane z nowymi technologiami wykorzystywanymi w badaniach naukowych oraz z gwałtownym przyrostem danych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectfilozofia technikipl_PL
dc.subjectfilozofia naukipl_PL
dc.subjectGISciencepl_PL
dc.subjectgeoinformacjapl_PL
dc.titleOd nauk geograficznych w kierunku nauki o geoinformacjipl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number172pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-600-5
dc.referencesAbler, R. F. (1987), „The National Science Foundation National Center for Geographic Information and Analysis”, International Journal of Geographical Information Systems, 1 (4), s. 303–326. doi: 10.1080/02693798708927819.pl_PL
dc.referencesAdamiak, M., Biczkowski, M., Leśniewska-Napierała, K., Nalej, M., Napierała, T. (2020), „Impairing land registry: Social, demographic, and economic determinants of forest classification errors”, Remote Sensing, 12 (6), s. 2628–2628. doi: 10.3390/RS12162628.pl_PL
dc.referencesAllen, R. S. (2001), „Interdisciplinary research: A literature-based examination of disciplinary intersections using a common tool, Geographic Information System (GIS)”, Science and Technology Libraries, 21 (3–4), s. 191–209. doi: 10.1300/J122v21n03_12.pl_PL
dc.referencesBac-Bronowicz, J., Górniak-Zimroz, J., Pactwa, K. (2014), „Wykorzystanie państwowych rejestrów geoprzestrzennych w środowisku GIS do identyfikacji środowiskowych i społecznych konfliktów spowodowanych odkrywkową eksploatacją złóż surowców zwięzłych”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 14 (4), s. 413–426.pl_PL
dc.referencesBacon, F. (1954), Nowa Atlantyda, przeł. i red. W. Kornatowski. Warszawa: PAX.pl_PL
dc.referencesBaerwald, T. J. (2010), „Prospects for geography as an interdisciplinary discipline”, Annals of the Association of American Geographers, 100 (3), s. 493–501. doi: 10.1080/00045608.2010.485443.pl_PL
dc.referencesBąkowska, E., Kaczmarek, T., Mikuła, Ł. (2017), „Wykorzystanie geoankiety jako narzędzia konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego w aglomeracji poznańskiej”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 15 (2), s. 147–158.pl_PL
dc.referencesBalcerowicz, L. (1994), „Transition to the market economy: Poland, 1989–93 in comparative perspective”, Economic Policy, 9 (19), s. 71–97.pl_PL
dc.referencesBalram, S., Dragićević, S. (2006a), „Collaborative Geographic Information Systems: Origins, Boundaries, and Structures”, w: S. Balram, S. Dragićević (red.), Collaborative Geographic Information Systems. IGI Global, s. 1–22. doi: 10.4018/978–1–59140–845–1.pl_PL
dc.referencesBalram, S., Dragićević, S. (red.) (2006b), Collaborative Geographic Information Systems. IGI Global. doi: 10.4018/978–1–59140–845–1.pl_PL
dc.referencesBański, J. (2013), „Jaka geografia? – uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość”, Przegląd Geograficzny, 85 (2), s. 291–307.pl_PL
dc.referencesBaranowski, M. (1991), „Rozwój kartografii komputerowej i systemów informacji geograficznej w Polsce na tle tendencji światowych”, Polski Przegląd Kartograficzny, 23 (1–2), s. 8–13.pl_PL
dc.referencesBaranowski, M. (2015), „Rozwój Systemów Informacji Geograficznej i ich zastosowań w pracach Instytutu Geodezji i Kartografii”, w: 70-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii. Seria Monograficzna nr 20. Wydanie jubileuszowe. Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii, s. 109–115.pl_PL
dc.referencesBaszczyńska, M., Madej, P., Kubacka, D. (2010), „Użycie technik GIS do szacowania zasobów wód powierzchniowych w skali kraju”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 7 (5), s. 23–30.pl_PL
dc.referencesBatty, M., Hudson-Smith, A., Milton, R., Crooks, A. (2010), „Map mashups, Web 2.0 and the GIS revolution”, Annals of GIS, 16 (1), s. 1–13. doi: 10.1080/19475681003700831.pl_PL
dc.referencesBatty, M., Hudson-Smith, A., Milton, R., Crooks, A. (2012), „Smart cities of the future”, European Physical Journal: Special Topics, 214, s. 481–518. doi: 10.1140/epjst/e2012–01703–3.pl_PL
dc.referencesBędkowski, K. (red.) (2011), Las w rastrowym modelu danych przestrzennych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.pl_PL
dc.referencesBędkowski, K., Piekarski, E. (2017), Podstawy fotogrametrii i teledetekcji dla leśników. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.pl_PL
dc.referencesBędkowski, K., Brach, M., Hawryło, P., Olenderek, T., Strzeliński, P., Szostak, Szymański, P., Tracz, W., Wężyk, P. (2015), „Geomatics education of foresters at agriculture universities”, w: I. Jażdżewska (red.), GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 36–59.pl_PL
dc.referencesBędkowski, K., Chabudziński, Ł., Gotlib, D., Kazimierski, W., Kunz, M., Zwoliński, Z. (2018), „Kształcenie na kierunkach studiów geoinformacja i geoinformatyka w wybranych uczelniach w Polsce”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 34, s. 25–43. doi: 10.18778/1508–1117.34.02.pl_PL
dc.referencesBell, S., Reed, M. (2004), „Adapting to the machine: Integrating GIS into qualitative research”, Cartographica, 39 (1), s. 55–66. doi: 10.3138/Y413–1G62–6H6G-0L3Q.pl_PL
dc.referencesBiałousz, S., Bielecka, E. (red.) (2010), INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej. Podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne. Skrypt dla uczestników Szkolenia Eksperckiego. Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii.pl_PL
dc.referencesBielecka, E. (2006), Systemy Informacji Geograficznej. Teoria i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.pl_PL
dc.referencesBielecka, E. (2009), „Metadane i jakość danych przestrzennych”, w: Modelowanie pojęciowe w projektowaniu i implementacji systemów geoinformacyjnych. Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii, s. 97–110.pl_PL
dc.referencesBielecka, E. (2015), „Blended learning as an alternative to traditional GIS training in higher education”, w: I. Jażdżewska (red.), GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion. Łódź: Wydawnictwo Uniwerstetu Łódzkiego, s. 60–74.pl_PL
dc.referencesBielecka, E., Burek, E. (2019), „Spatial data quality and uncertainty publication patterns and trends by bibliometric analysis”, Open Geosciences, 11 (1), s. 219–235. doi: 10.1515/geo-2019–0018.pl_PL
dc.referencesBielecka, E., Ciołkosz, A. (2000), „Zmiany użytkowania ziemi w dorzeczu Odry w świetle zdjęć satelitarnych i archiwalnych materiałów kartograficznych”, Fotointerpretacja w Geografii, 31, s. 91–102.pl_PL
dc.referencesBielecka, E., Ciołkosz, A. (2009), „Baza danych o pokryciu terenu w Polsce CLC-2006”, Polski Przegląd Kartograficzny, 41 (3), s. 227–236.pl_PL
dc.referencesBielecka, E., Dukaczewski, D., Janczar, E. (2018), „Spatial Data Infrastructure in Poland – lessons learnt from so far achievements”, Geodesy and Cartography, 76, s. 3–20.pl_PL
dc.referencesBielecka, E., Pokonieczny, K., Borkowska, S. (2020), „GiScience theory based assessment of spatial disparity of geodetic control points location”, ISPRS International Journal of Geo-Information, 9, s. 148. doi: 10.3390/ijgi9030148.pl_PL
dc.referencesBijker, W., Pinch, T., Hughes, T. P. (2012), The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology: Anniversary Edition. Cambridge–London: The MIT Press.pl_PL
dc.referencesBiljecki, F. (2016), „A scientometric analysis of selected GIScience journals”, International Journal of Geographical Information Science, 30 (7), s. 1302–1335. doi: 10.1080/13658816.2015.1130831.pl_PL
dc.referencesBlachowski, J., Woźniak, J. (2007), „Model kształcenia stacjonarnego i ustawicznego w zakresie systemów geoinformacyjnych na Politechnice Wrocławskiej”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 5 (3), s. 7–18.pl_PL
dc.referencesBlaschke, T., Eisank, C. (2012), „How influential is geographic information science?”, w: 17th International Conference on Science and Technology Indicators (STI). Montreal: Repro-UQAM, s. 1–6.pl_PL
dc.referencesBlaschke, T., Merschdorf, H. (2014), „Geographic information science as a multidisciplinary and multiparadigmatic field”, Cartography and Geographic Information Science, 41 (3), s. 196–213. doi: 10.1080/15230406.2014.905755.pl_PL
dc.referencesBlaschke, T., Strobl, J., Donert, K. (2011), „Geographic Information Science: Building a doctoral programme integrating interdisciplinary concepts and methods”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 21, s. 139–146. doi: 10.1016/j.sbspro.2011.07.013.pl_PL
dc.referencesBlaschke, T., Strobl, J., Schrott, L., Marschallinger, R., Neubaue, F., Koch, A., Beinat, E., Heistracher, T., Reich, S., Leitner, M., Donert, K. (2012), „Geographic information science as a common cause for interdisciplinary research”, w: J. Gensel, D. Josselin, D. Vandenbroucke (red.), Bridging the Geographic Information Sciences. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Berlin–Heidelberg: Springer, s. 411–428. doi: 10.1007/978–3–642–29063–3_22.pl_PL
dc.referencesBlumberg, A. E., Feigl, H. (2010), „Pozytywizm logiczny. Nowy ruch w filozofii europejskiej”, w: A. Koterski (red.), Naukowa koncepcja świata. Koło wiedeńskie. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, s. 181–204.pl_PL
dc.referencesBolter, J. D. (1984), Turing’s Man: Western Culture in the Computer Age. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.pl_PL
dc.referencesBolter, J. D. (1990), Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M. (2015), „Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w wybranych miastach województwa łódzkiego”, Prace Geograficzne, 140, s. 57–77. doi: 10.4467/20833113PG.15.004.3533.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M., Wiśniewski, S. (2017), „Network analyses in geography of transport”, Studia Informatica, 38 (4), s. 109–127.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M., Wiśniewski, S. (2018a), „Differentiation of land cover and geometric features of parcels along motorways and expressways in Poland”, Space – Society − Economy, 23, s. 95–110. https://doi.org/10.18778/1733–3180.23.06.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M., Wiśniewski, S. (2018b), „The use of network analysis in the process of delimitation as exemplified by the administrative division of Poland”, Geodesy and Cartography, 66 (2), s. 155–170. doi: 10.1515/geocart-2017–0019.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M., Wiśniewski, S. (2019), „Designation of paid parking zones in Łódź”, Logistics and Transport, 41 (1), s. 57–71. doi: 10.26411/83–1734–2015–1–41–8–19.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M., Leśniewska-Napierała, K., Wiśniewski, S. (2018a), „Land cover changes in Poland between 1990 and 2012”, Geografie-Sbornik CGS, 121 (1), s. 63–83. doi: 10.37040/geografie2018123010063.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M., Leśniewska-Napierała, K., Wiśniewski, S. (2018b), „Spatial variation in size and shape of land plots in Mazowieckie Voivodship”, European Spatial Research and Policy, 25 (1), s. 113–130. https://doi.org/10.18778/1231–1952.25.1.07.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M., Wiśniewski, S., Domagalski, A. (2018), „Changes concerning commute traffic distribution on a road network following the occurrence of a natural disaster – The example of a flood in the Mazovian Voivodeship (Eastern Poland)”, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 65, s. 116–137. doi: 10.1016/j.trd.2018.08.008.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska, M., Kowalski, M., Wiśniewski, S., Turoboś, F. (2019), „Optimisation patterns for the process of a planned evacuation in the event of a flood”, Environmental Hazards, 18 (4), s. 335–360.pl_PL
dc.referencesBoulos, M., Scotch, M., Cheung, K.-H., Burden, D. (2005), „Web GIS in practice VI: A demo playlist of geo-mashups for public health neogeographers”, International Journal of Health Geographics, 7 (37), s. 1–16. doi: 10.1186/1476–072X-4–2.pl_PL
dc.referencesBowen, M. (1981), Empiricism and geographical thought – from Francis Bacon to Alexander von Humboldt. doi: 10.2307/633380.pl_PL
dc.referencesBrovelli, M. A., Minghini, M., Zamboni, G. (2016), „Public participation in GIS via mobile applications”, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 114, s. 306–315. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2015.04.002.pl_PL
dc.referencesBrown, G. (2012), „An empirical evaluation of the spatial accuracy of public participation GIS (PPGIS) data”, Applied Geography, 34, s. 189–294. doi: 10.1016/j.apgeog.2011.12.004.pl_PL
dc.referencesBrown, G., Kyttä, M. (2014), „Key issues and research priorities for public participation GIS (PPGIS): A synthesis based on empirical research”, Applied Geography, 46, s. 122–136. doi: 10.1016/j.apgeog.2013.11.004.pl_PL
dc.referencesBrown, G., Reed, P. (2012), „Values compatibility analysis: Using public participation Geographic Information Systems (PPGIS) for decision support in national forest management”, Applied Spatial Analysis, 5, s. 317–332. doi: 10.1007/s12061–011–9072-x.pl_PL
dc.referencesBrown, G., Reed, P., Raymond, C. M. (2020), „Mapping place values: 10 lessons from two decades of public participation GIS empirical research”, Applied Geography, 116, s. 102–156. doi: 10.1016/j.apgeog.2020.102156.pl_PL
dc.referencesBryk, M., Chyla, J. M. (2013), „Zastosowanie technologii GIS w lokalizacji stanowisk archeologicznych podczas prospekcji terenowej”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 63 (1), s. 19–29.pl_PL
dc.referencesBugs, G., Granell, C., Fonts, O., Huerta, J., Painho, M. (2010), „An assessment of Public Participation GIS and Web 2.0 technologies in urban planning practice in Canela, Brazil”, Cities, 27, s. 172–181. doi: 10.1016/j.cities.2009.11.008.pl_PL
dc.referencesBujakowski, K., Pyka, K. (2009), „Rola INSPIRE w rozwoju społeczeństwa informacyjnego”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 7 (6), s. 7–15.pl_PL
dc.referencesBunge, M. (1966), „Technology as Applied Science”, Technology and Culture, 7 (3), s. 329–347. doi: 10.2307/3101932.pl_PL
dc.referencesBunge, M. (1976), „The Philosophical Richness of Technology”, PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, s. 153–172. doi: 10.1086/psaprocbienmeetp.1976.2.192379.pl_PL
dc.referencesBunge, M. (1985), Treatise on Basic Philosophy. Vol. 7: Philosophy of Science and Technology Part 1. Dordrecht: Reidel.pl_PL
dc.referencesVan den Bussche, J. (2001), „Applications of Alfred Tarski’s ideas in database theory”, w: Lecture Notes in Computer Science 2142. 15th International Workshop Proceedings, s. 20–37. doi: 10.1007/3–540–44802–0_2.pl_PL
dc.referencesCaron, C., Roche, S., Goyer, D., Jaton, A. (2008), „GIScience journals ranking and evaluation: An international Delphi study”, Transactions in GIS, 12 (3), s. 293–321. doi: 10.1111/j.1467–9671.2008.01106.x.pl_PL
dc.referencesChabudziński, Ł., Szulc, D., Brzezińska-Wójcik, T., Michalczyk, Z. (2018), „Changes in the location and function of small water bodies in the upper Sanna River catchment – case study (SE Poland)”, Landscape Research, 1 (43), s. 112–123. doi: 10.1080/01426397.2017.1296939.pl_PL
dc.referencesChang, Z. E., Li, S. (2013), „Geo-social model: A conceptual framework for real-time geocollaboration”, Transactions in GIS, 17 (2), s. 182–205. doi: 10.1111/j.1467–9671.2012.01352.x.pl_PL
dc.referencesChmielewska, M., Majchrowska, E. (2014), „Zastosowanie narzędzi GIS do analizy planu miasta w morfologii miast”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 16, s. 189–201.pl_PL
dc.referencesChojnicki, Z. (1970), „Podstawowe tendencje metodologiczne współczesnej geografii ekonomicznej”, Przegląd Geograficzny, 42 (2), s. 199–214.pl_PL
dc.referencesChojnicki, Z. (1985), „Orientacje filozoficzno-metodologiczne geografii ich koncepcje i modele”, Przegląd Geograficzny, 58 (3), s. 255–279.pl_PL
dc.referencesChojnicki, Z. (red.) (1991), Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.pl_PL
dc.referencesChojnicki, Z. (1996), „Geografía społeczno-ekonomiczna wobec transformacji systemowej w Polsce”, Przegląd Geograficzny, 68 (1–2), s. 19–29.pl_PL
dc.referencesChojnicki, Z. (1999), Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesChojnicki, Z. (2010), Koncepcje i studia metodologiczne i teoretyczne w geografii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesChojnicki, Z. (2011), „Model empiryczno-naukowy geografii”, w: A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności. 5 Forum Geografów Polskich. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, s. 9–34.pl_PL
dc.referencesChojnicki, Z., Dziewoński, K. (1978), „Podstawowe zagadnienia metodologiczne rozwoju geografii ekonomicznej”, Przegląd Geograficzny, 50 (2), s. 205–221.pl_PL
dc.referencesChojnicki, Z., Wróbel, A. (1977), „Geografia jako nauka w dobie rewolucji naukowo-technicznej”, Przegląd Geograficzny, 47 (2), s. 239–247.pl_PL
dc.referencesChojnicki, Z., Starkel, L., Wróbel, A. (1986), „Główne kierunki rozwoju polskiej geografii”, Przegląd Geograficzny, 58 (3), s. 323–338.pl_PL
dc.referencesChrobak, T., Gaździcki, J. (2007), „Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 5 (8), s. 7–12.pl_PL
dc.referencesChrzanowska-Kluczewska, E. (2016), „Konsiliencja, czyli o porozumieniu między naukami w trzecim tysiącleciu”, Półrocznik Językoznawczy Tertium, 1–2, s. 40–49.pl_PL
dc.referencesCiołkosz, A. (2008), „Stan i perspektywy rozwoju kartografii polskiej”, w: S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG, s. 99–105.pl_PL
dc.referencesCloke, P., Philo, C., Sadler, D. (1991), Approaching Human Geography: An Introduction to Contemporary Theoretical Debates. London: Paul Chapman Publisher.pl_PL
dc.referencesColwell, R. (2004), „The new landscape of science: A geographic portal”, Annals of the Association of American Geographers, 94 (4), s. 703–708. doi: 10.1111/j.1467–8306.2004.00423.x.pl_PL
dc.referencesComte, A. (2001), Rozprawa o duchu filozofii przyrody. Kęty: Wydawnictwo Antyk.pl_PL
dc.referencesCouclelis, H. (1986), „Artificial intelligence in geography: Conjectures on the shape of things to come”, Professional Geographer, 38 (1), s. 1–11. doi: 10.1111/j.0033–0124.1986.00001.x.pl_PL
dc.referencesCouclelis, H. (2012), „Climbing on a milestone for a better view: Goodchild’s «Geographical Information Science» paper as vantage point and ground for reflection”, International Journal of Geographical Information Science, 26 (12), s. 2291–2300. doi: 10.1080/13658816.2012.713959.pl_PL
dc.referencesCox, C., Morse, W., Anderson, C., Marzen, L. (2014), „Applying public participation Geographic Information Systems to wildlife management”, Human Dimensions of Wildlife, 19 (2), s. 200–214. doi: 10.1080/10871209.2014.871663.pl_PL
dc.referencesCzarnecka, B., Chabudziński, Ł. (2011), „Vegetation landscapes of a small-scale river valley in the light of the GIS analysis”, Problemy Ekologii Krajobrazu, 20, s. 293–299.pl_PL
dc.referencesCzarnecka, B., Rysiak, A., Chabudziński, Ł. (2017), „Topographic attributes and ecological indicator values in assessing the ground-floor vegetation patterns”, Biodiversity Research and Conservation, 47 (1), s. 9–22. doi: 10.1515/biorc-2017–0010.pl_PL
dc.referencesCzepkiewicz, M., Brudka, C., Jankowski, P., Kaczmarek, T., Zwoliński, Z., Mikuła, Ł., Bąkowska, E., Młodkowski, M., Wójcicki, M. (2016), „Public Participation GIS for sustainable urban mobility planning: Methods, applications and challenges”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 35, s. 9–35.pl_PL
dc.referencesDarwin, K. (2009), O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt, tłum. Sz. Dickstein, J. Nusbaum-Hilarowicz. Kraków: Vis-à-vis Etiuda. doi: 10.31338/uw.9788323514527.pl_PL
dc.referencesDeLyser, D., Sui, D. (2013), „Crossing the qualitative-quantitative divide II: Inventive approaches to big data, mobile methods, and rhythm analysis”, Progress in Human Geography, 37 (2), s. 293–305. doi: 10.1177/0309132512444063.pl_PL
dc.referencesDeLyser, D., Sui, D. (2014), „Crossing the qualitative-quantitative chasm III: Enduring methods, open geography, participatory research, and the fourth paradigm”, Progress in Human Geography, 38 (2), s. 294–307. doi: 10.1177/0309132513479291.pl_PL
dc.referencesDiBiase, D., DeMers, M., Johnson, A., Kemp, K. K., Taylor Luck, A., Plewe, B., Wentz, E. (red.) (2006), Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge. Washington: The Association of American Geographers.pl_PL
dc.referencesDidunyk, S. (1997), „A review of: Ground Truth. The Social Implications of Geographic Information Systems”, Canadian Geographer, 41 (1), s. 105–108.pl_PL
dc.referencesDmochowska-Dudek, K. (2017), „Fotogrametria bliskiego zasięgu – nowe możliwości dla badań w geografii osadnictwa”, w: W. Maik, A. Suliborski, M. Wójcik (red.), Nowe i stare perspektywy i ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 173–186. doi: 10.18778/8088‐505‐9.11.pl_PL
dc.referencesDmochowska-Dudek, K. (2020), „Przemiany morfologiczne i funkcjonalno-przestrzenne wsi zapisane w geokompozycjach”, w: M. Wójcik (red.), Reprezentacje przestrzenne wsi w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 21–38.pl_PL
dc.referencesDmowska, A., Zwoliński, Z., Gudowicz, J. (2010), „Cyfrowa adaptacja analogowych map geomorfologicznych”, Landform Analysis, 12, s. 35–47.pl_PL
dc.referencesDomański, R. (1975), „New methods and techniques in spatial planning”, Geographica Polonica, 32, s. 133–43.pl_PL
dc.referencesDomański, R. (1986), „Rozwój geografii ekonomicznej po II Kongresie Nauki Polskiej”, Przegląd Geograficzny, 58 (1), s. 339–355.pl_PL
dc.referencesDomański, R. (1997), „O rozwój ewolucyjnego paradygmatu w geografii ekonomicznej”, Przegląd Geograficzny, 69 (1–2), s. 3–18.pl_PL
dc.referencesDramowicz, K. (1986), „Modelowanie cyfrowe przestrzennych procesów społeczno-gospodarczych”, Przegląd Geograficzny, 48 (1), s. 17–34.pl_PL
dc.referencesDrop, P., Gajewski, P. (2013), „Zastosowanie danych OpenStreetMap oraz wolnego oprogramowania do badań dostępności komunikacyjnej w skali lokalnej”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14 (2), s. 157–167.pl_PL
dc.referencesDuckham, M. (2015), „GI Expertise”, Transactions in GIS, 19 (4), s. 499–515. doi: 10.1111/tgis.12166.pl_PL
dc.referencesDunn, C. E. (2007), „Participatory GIS. A people’s GIS?”, Progress in Human Geography, 31 (5), s. 616–637. doi: 10.1177/0309132507081493.pl_PL
dc.referencesDusek, V. (2011), Wprowadzenie do filozofii techniki, tłum. Z. Kasprzyk. Kraków: Wydawnictwo WAM.pl_PL
dc.referencesDygaszewicz, J. (2007), „GIS w statystyce publicznej”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 17a, s. 189–197.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz, J., Dmochowska-Dudek, K. (2014), „Wielkość i kształt działek gruntowych w Łodzi”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 16 (1), s. 149–167.pl_PL
dc.referencesDziewoński, K. (1965), „Zagadnienia integracji analizy kartograficznej i statystycznej w badaniach geograficznych”, Przegląd Geograficzny, 37 (4), s. 585–597.pl_PL
dc.referencesDziewoński, K. (1968), „Prognoza rozwoju nauk geograficznych”, Przegląd Geograficzny, 40 (1), s. 3–28.pl_PL
dc.referencesDziewoński, K. (1992), „Pluralizm i eklektyzm w polskiej myśli geograficznej”, Biuletyn KPZK PAN, 159, s. 7–12.pl_PL
dc.referencesEckes, K. (2015), „Engineering task-oriented GIS education, example of the course at the AGH University of Science and Technology AGH in Cracow”, w: I. Jażdżewska (red.), GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion. Łódź: Wydawnictwo Uniwerstetu Łódzkiego, s. 24–35.pl_PL
dc.referencesElden, S., Mendieta, E. (red.) (2011), Reading Kant’s Geography. Albany: State University of New York Press.pl_PL
dc.referencesEllul, C. (2015), „Geography and Geographical Information Science: Interdisciplinary integrators”, Journal of Geography in Higher Education, 39 (2), s. 191–194. doi: 10.1080/03098265.2015.1039797.pl_PL
dc.referencesEvans, J., Jones, P. (2011), „The walking interview: Methodology, mobility and place”, Applied Geography, 31 (2), s. 849–858. doi: 10.1016/j.apgeog.2010.09.005.pl_PL
dc.referencesEvans, J., Randalls, S. (2008), „Geography and paratactical interdisciplinarity: Views from the ESRC-NERC PhD studentship programme”, Geoforum, 39 (2), s. 581–592. doi: 10.1016/j.geoforum.2006.03.007.pl_PL
dc.referencesEwertowski, M., Tomczyk, A. (2007), „Ocena stanu środowiska geograficznego szlaków turystycznych – wykorzystanie GIS do integracji i analizy danych terenowych i kartograficznych”, Przegląd Geograficzny, 79 (2), s. 271–295.pl_PL
dc.referencesEwertowski, M., Ewertowski, W., Rzeszewski, M., Tomczyk, A. M. (2013), „Problem harmonizacji i integracji danych w systemach informacji geograficznej na potrzeby oceny uwarunkowań rozwoju przestrzennego”, Studia Miejskie, 11, s. 79–86.pl_PL
dc.referencesFefeman, S. (2006), „Tarski’s influence on computer science”, Logical Methods in Computer Sciences, s. 1–13. doi: 10.2168/LMCS-2 (3:6) 2006.pl_PL
dc.referencesFeibleman, J. K. (1972), Scientific Method: The Hypothetico-Experimental Laboratory Procedure of the Physical Sciences. Hague: Martinus Nijhoff Publishers.pl_PL
dc.referencesFeltynowski, M. (2012), „System Informacji Przestrzennej jako narzędzie podejmowania decyzji w gminach – badania wśród pracowników urzędów miast łódzkiego obszaru metropolitalnego”, Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, 11 (1), s. 29–38.pl_PL
dc.referencesFeltynowski, M. (2015a), „Spatial information systems – A tool supporting good governance in spatial planning processes of green areas”, Journal of Urban and Regional Analysis, 7 (1), s. 69–82.pl_PL
dc.referencesFeltynowski, M. (2015b), „Systemy informacji przestrzennej – narzędzie partycypacyjnej polityki rozwoju lokalnego”, w: A. Nowakowska (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 87–114. doi: 10.18778/7969–530–0.04.pl_PL
dc.referencesFeng, Y., Brenner, C., Sester, M. (2020), „Flood severity mapping from Volunteered Geographic Information by interpreting water level from images containing people: A case study of Hurricane Harvey”, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 169, s. 301–319. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2020.09.011.pl_PL
dc.referencesFiejdasz, W., Widacki, W. (red.) (1995), GIS dla obszarów chronionych. Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesField, K., O’Brien, J. (2010), „Cartoblography: Experiments in using and organising the spatial context of micro-blogging”, Transactions in GIS, 14 (1), s. 5–23. doi: 10.1111/j.1467–9671.2010.01210.x.pl_PL
dc.referencesFleck, L. (1929), „Zur Krise der «Wirklichkeit»”, Die Naturwissenschlaften, s. 425–430.pl_PL
dc.referencesFleck, L. (1935), Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Basel: Benno Schwabe und Co. Verlagbuchhandlung.pl_PL
dc.referencesFleck, L. (2006), „O kryzysie «rzeczywistości»”, tłum. W. Niemirowski, w: Z. Cyckowski, S. Symotiuk (red.), Psychosocjologia poznania naukowego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 174–184.pl_PL
dc.referencesFloridi, L. (2012), „Big data and their epistemological challenge”, Philosophy and Technology, 25, s. 435–437. doi: 10.1007/s13347–012–0093–4.pl_PL
dc.referencesFlowerdew, R. (1998), „Reacting to Ground Truth”, Environment and Planning A, 30 (2), s. 289–301. doi: 10.1068/a300289.pl_PL
dc.referencesFogel, P. (2013), „Wspomaganie procesu tworzenia polityki przestrzennej w gminie poprzez wykorzystanie prostych analiz GIS”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14 (2), s. 45–58.pl_PL
dc.referencesFranssen, M., Lokhorst, G.-J., van de Poel, I. (2018), „Philosophy of Technology”, w: E. N. Zalta (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/technology [dostęp: 5.01.2020].pl_PL
dc.referencesGajos-Gržetić, M. (2017), Reprezentacja nauki o geoinformacji w wybranych językach informacyjno-wyszukiwawczych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.pl_PL
dc.referencesGajos, M., Myga-Piątek, U. (red.) (2003), Geographical Information Systems: Interdisciplinary Aspects. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski.pl_PL
dc.referencesGawrysiak, L. (2018), Segmentacje rzeźby terenu z wykorzystaniem metod automatycznej klasyfikacji i ich relacja do mapy geomorfologicznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.pl_PL
dc.referencesGaździcki, J. (1975), Informatyka w geodezji i kartografii. Warszawa: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.pl_PL
dc.referencesGaździcki, J. (1990), Systemy informacji przestrzennej. Warszawa: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.pl_PL
dc.referencesGaździcki, J. (1995), Systemy katastralne. Warszawa–Wrocław: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.pl_PL
dc.referencesGaździcki, J. (2005), „Implikacje dyrektywy INSPIRE”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 3 (3), s. 19–25.pl_PL
dc.referencesGaździcki, J. (2006), „Zakres tematyczny dziedziny geoinformacji jako nauki i technologii”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 4 (2), s. 15–27.pl_PL
dc.referencesGaździcki, J. (2007), „Infrastruktury informacji przestrzennej oraz ich relacje względem dziedzictwa kulturowego”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 5 (8), s. 33–40.pl_PL
dc.referencesGaździcki, J. (2008), „Implementacja dyrektywy INSPIRE w Polsce: stan aktualny, problemy i wyzwania”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 6 (3), s. 23–32.pl_PL
dc.referencesGaździcki, J. (2009), „Studia wyższe w dziedzinie geoinformacji: aspekty modernizacji w Polsce”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 7 (3), s. 7–12.pl_PL
dc.referencesGaździcki, J. (2013), „Użyteczność społeczna produktów geoinformacyjnych”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 11 (2), s. 7–10.pl_PL
dc.referencesGaździcki, J., Baranowski, M. (2004), „Strategiczne aspekty tworzenia polskiej infrastruktury informacji przestrzennej”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 2 (2), s. 22–30.pl_PL
dc.referencesGaździcki, J., Linsenbarth, A. (2004), „GIS w Polsce: rozwój ukierunkowany na infrastruktury danych przestrzennych”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 2 (1), s. 11–19.pl_PL
dc.referencesGaździcki, J., Bielecka, E., Chrobak, T., Eckes, K., Iwaniak, A., Kozak, J., Michalak, J., Olenderek, H., Korpetta, D., Pachelski, W., Stepnowski, A., Moszyński, M., Szpor, G. (2009), „Opinie na temat koncepcji utworzenia kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 7 (3), s. 135–158.pl_PL
dc.referencesGaździcki, J., Gotlib, D., Jażdżewska, I., Zwoliński, Z. (2018), „Aktualne aspekty edukacji geoprzestrzennej w Polsce”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 16 (3), s. 235–240. http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2018–3-Gazdzicki-inni [dostęp: 5.01.2020].pl_PL
dc.referencesGehlert, S., Mininger, C., Cipriano-Steffens, T. M. (2010), „Placing biology in breast cancer disparities research”, w: L. Burton, S. Matthews, M. Leung, S. Kemp, D. Takeuchi (red.), Communities, Neighborhoods, and Health. Social Disparities in Health and Health Care, Vol. 1. New York: Springer, s. 57–72.pl_PL
dc.referencesGeodezyjne metody pozyskiwania danych w Systemie Informacji Geograficznych (1995), w: XV Jesienna Szkoła Geodezji, Szklarska Poręba 17–19 września 1995 r. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.pl_PL
dc.referencesGiełda-Pinas, K., Dzieszko, P., Zwoliński, Z., Ligmann-Zielińska, A. (2015), „Two strategies of agent-based modelling application for management of lakeland landscapes at a regional scale”, Quaestiones Geographicae, 34 (3), s. 33–50. doi: 10.1515/quageo-2015–0031.pl_PL
dc.referencesGillies, D. (1996), Artifical Intelligence and Scientific Method. Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesGiza, P. (2006), Filozoficzne i metodologiczne aspekty komputerowych systemów odkryć naukowych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.pl_PL
dc.referencesGlaser, M., Krause G., Ratter B. M. W., Welp M. (red.) (2012), Human-Nature Interactions in the Anthropocene: Potentials of Social-Ecological Systems Analysis. New York–London: Routledge. doi: 10.4324/9780203123195.pl_PL
dc.referencesGłosińska, E. (2013), „Zastosowanie GIS w szacowaniu potencjalnych strat powodziowych w kontekście zagospodarowania obszarów zalewowych na przykładzie miast województwa zachodniopomorskiego”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 11 (4), s. 25–39.pl_PL
dc.referencesGłosińska, E., Lechowski, Ł. (2013), „An estimation of potential flood losses in the context of floodplain development changes using GIS”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 3 (14), s. 117–132.pl_PL
dc.referencesGoodchild, M. F. (1992), „Geographical Information Science”, International Journal of Geographical Information Systems, 6 (1), s. 31–45. doi: 10.1080/02693799208901893.pl_PL
dc.referencesGoodchild, M. F. (1995), „GIS and geographic research”, w: J. Pickles (red.), Ground Truth. The Social Implications of Geographic Information Systems. New York–London: The Guildford Press, s. 31–50.pl_PL
dc.referencesGoodchild, M. F. (2004), „The validity and usefulness of laws in geographic information science and geography”, Annals of the Association of American Geographers, 94 (2), s. 300–303. doi: 10.1111/j.1467–8306.2004.09402008.x.pl_PL
dc.referencesGoodchild, M. F. (2007), „Citizens as Voluntary Sensors – Spatial data infrastructure in the World of Web 2.0”, International Journal of Spatial Data Infrastructures Research, 2, s. 24–32.pl_PL
dc.referencesGoodchild, M. F. (2010), „Twenty years of progress: GIScience in 2010”, Journal of Spatial Information Science, 1, s. 3–20. doi: 10.5311/josis.2010.1.2.pl_PL
dc.referencesGoodchild, M. F. (2015), „Two decades on: Critical GIScience since 1993”, The Canadian Geographer / Le Géographe canadien, 59 (1), s. 3–11. doi: 10.1111/cag.12117.pl_PL
dc.referencesGoodchild, M. F. (2018), „GIScience for a driverless age”, International Journal of Geographical Information Science, 32 (5), s. 849–855. doi: 10.1080/13658816.2018.1440397.pl_PL
dc.referencesGoodchild, M. F., Glennon, J. A. (2010), „Crowdsourcing geographic information for disaster response: A research frontier”, International Journal of Digital Earth, 3 (3), s. 231–241. doi: 10.1080/17538941003759255.pl_PL
dc.referencesGoodchild, M. F., Egenhofer, M. J., Kemp, K. K., Mark, D. M., Sheppard, E. (1999), „Introduction to the Varenius project”, International Journal of Geographical Information Science, 13 (8), s. 731–745.pl_PL
dc.referencesGoss, J. (1995), „Marketing the new marketing: The strategic discourse of Geodemografic Information Sytems”, w: J. Pickles, (red.), Ground Truth. The Social Implications of Geographic Information Systems. New York–London: The Guildford Press, s. 130–170.pl_PL
dc.referencesGotlib, D., Iwaniak, A., Olszewski, R. (2007), GIS. Obszary zastosowań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGraham, M., Stephens, M., Hale, S. (2013), „Featured graphic. Mapping the geoweb: A geography of Twitter”, Environment and Planning A, 44, s. 100–102. doi: 10.1068/a45349.pl_PL
dc.referencesGray, J. (2009), „Jim Gray on eScience: A Transformed Scientific Method”, w: T. Hey, S. Tansley, K. Tolle (red.), The Fourth Paradigm. Redmond (Washington): Microsoft Research, s. xviii–xxxi. doi: 10.1038/embor.2010.47.pl_PL
dc.referencesGryś, S., Minkina, W. (2020), „O znaczeniu odwrotnej notacji polskiej dla rozwoju technik informatycznych”, Pomiary. Automatyka. Robotyka, 2, s. 11–16. doi: 10.14343/PAR_236/11.pl_PL
dc.referencesGunasekera, R. (2004), „Use of GIS for environmental impact assessment: An interdisciplinary approach”, Interdisciplinary Science Reviews, 29 (1), s. 37–48. doi: 10.1179/030801804225012473.pl_PL
dc.referencesGutiérrez, J., López-Nieva, P. (2001), „Are international journals of human geography really international?”, Progress in Human Geography, 25 (1), s. 53–69. doi: 10.1191/030913201666823316.pl_PL
dc.referencesHägerstraand, T. (1970), „What about people in Regional Science?”, Papers of the Regional Science Association, 24 (1), s. 7–21. doi: 10.1007/BF01936872.pl_PL
dc.referencesHaines-Young, R. H., Petch, J. R. (1986), Physical Geography: Its Nature and Methods. London: Harper and Row.pl_PL
dc.referencesHaklay, M. (2012), „Geographic Information Science: Tribe, badge and sub-discipline”, Transactions of the Institute of British Geographers, 37 (4), s. 477–481. doi: 10.1111/j.1475–5661.2012.00541.x.pl_PL
dc.referencesHaklay, M., Jankowski, P., Zwoliński, Z. (2018), „Selected modern methods and tools for public participation in urban planning – a review”, Quaestiones Geographicae, 37 (3), s. 127–149. doi: 10.2478/quageo-2018–0030.pl_PL
dc.referencesHalik, Ł., Medyńska-Gulij, B. (2017), „The Differentiation of Point Symbols Using Selected Visual Variables in the Mobile Augmented Reality System”, Cartographic Journal. doi: 10.1080/00087041.2016.1253144.pl_PL
dc.referencesHalik, Ł., Lorek, D., Medyńska-Gulij, B. (2015), „Kartowanie terenowe w technologii GPS-GIS”, Badania Fizjograficzne, 66, s. 95–103.pl_PL
dc.referencesHall, K. L., Vogel, A. L., Stipelman, B. A., Stokols, D., Morgan, G., Gehlert, S. (2012), „A four-phase model of transdisciplinary team-based research: Goals, team processes, and strategies”, Translational Behavioral Medicine, 2 (4), s. 415–430. doi: 10.1007/s13142–012–0167-y.pl_PL
dc.referencesHamblin, C. L. (1962), „Translation to and from Polish notation”, The Computer Journal, 5 (3), s. 210–213. doi: https://doi.org/10.1093/comjnl/5.3.210.pl_PL
dc.referencesHan, S. Y., Tsou, M. H., Clarke, K. C. (2018), „Revisiting the death of geography in the era of Big Data: The friction of distance in cyberspace and real space”, International Journal of Digital Earth, 11 (5), s. 451–469. doi: 10.1080/17538947.2017.1330366.pl_PL
dc.referencesHandling Geographic Information. Report of the Committee of Enquiry Chaired by Lord Chorley (1987). London: HMSO. Department of the Environment.pl_PL
dc.referencesHarris, T. M., Weiner, D., Warner, T., Levin, R. (1995), „Pursuing social goals through participatory GIS: Redressing South Africa’s historical political ecology”, w: J. Pickles (red.), Ground Truth. The Social Implications of Geographic Information Systems. New York–London: The Guildford Press, s. 196–222.pl_PL
dc.referencesHarrison, C., Haklay, M. (2002), „The potential of public participation geographic information systems in UK environmental planning: Appraisals by active publics”, Journal of Environmental Planning and Management, 45 (6), s. 841–863. doi: 10.1080/0964056022000024370.pl_PL
dc.referencesHarrison, S., Massey, D., Richards, K., Magilligan, F. J., Thrift, N., Bender, B. (2004), „Thinking across the divide: Perspectives on the conversations between physical and human geography”, Area, 36 (4), s. 435–442. doi: 10.1111/j.0004–0894.2004.00243.x.pl_PL
dc.referencesHarvey, F. (1995), „A review of: Ground Truth. The Social Implications of Geographic Information Systems”, Professional Geographer, 47 (4), s. 484–486.pl_PL
dc.referencesHeller, M. (2009), Filozofia nauki. Wprowadzenie. Kraków: Petrus.pl_PL
dc.referencesHencz, I. (1993), „Mapa z AutoCad-a”, CADCAM Forum, 1 (19), s. 43–44.pl_PL
dc.referencesHencz, I. (1995), „Mapa numeryczna terenu”, w: A. Jagielski (red.), Zadania badawcze z geografii społecznej i ekonomicznej w obliczu transformacji ustrojowej i restrukturyzacji gospodarczej. Szklarska Poręba: Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 121–125.pl_PL
dc.referencesHetmański, M. (1999), „Nowi odkrywcy”, Coputerworld. https://www.computerworld.pl/news/Nowi-odkrywcy,286458,2.html [dostęp: 22.07.2020].pl_PL
dc.referencesHey, T. (2010), „The next scientific revolution”, Harvard Business Review, 88 (11), s. 56–63.pl_PL
dc.referencesHey, T., Trefethen, A. (2020), „The Fourth Paradigm 10 Years On”, Informatik Spektrum, 42, s. 441–447. doi: 10.1007/s00287–019–01215–9.pl_PL
dc.referencesHey, T., Tansley, S., Tolle, K. (red.) (2009), The Fourth Paradigm. Data-Intensive Scientific Discovery. Microsoft Research. Redmond (Washington): Microsoft Research.pl_PL
dc.referencesHofer, B. (2015), „Uses of online geoprocessing technology in analyses and case studies: A systematic analysis of literature”, International Journal of Digital Earth, 8 (11), s. 901–917. doi: 10.1080/17538947.2014.962632.pl_PL
dc.referencesHoffmann, P., Lisiak, M., Borowska, K. (2018), „Zastosowanie narzędzi GIS w edukacji z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oecomica, 34, s. 45–60. doi: 10.18778/1508–1117.34.03.pl_PL
dc.referencesHołub, B., Chabudziński, Ł. (2017), „I Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2017 w Lublinie”, Polski Przegląd Kartograficzny, 49 (1), s. 144–145.pl_PL
dc.referencesHurst, M. (2005), „GIS and the Blogosphere”, w: WWW 2005, 2nd Annual Workshop on the Blogging Ecosystem: Aggregation, Analysis and Dynamics, 10–14 May 2005. Chiba, Japan.pl_PL
dc.referencesIdris, N. H., Jackson, M. J., Abrahart, R. J. (2011), „Map mash-ups: What looks good must be good?”, w: GIS Research UK Conference (GISRUK 2011), 27–29 April 2011, Portsmouth, UK, s. 1–8. https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Idris-2/publication/260468643_Map_Mash-ups_What_looks_good_must_be_good/links/00b495315ed4e6481e000000/Map-Mash-ups-What-looks-good-must-be-good.pdf [dostęp: 24.02.2020].pl_PL
dc.referencesInternetowa encyklopedia PWN (2020). https://encyklopedia.pwn.pl [dostęp: 11.02.2021].pl_PL
dc.referencesInternetowy słownik języka polskiego PWN (2020). https://sjp.pwn.pl [dostęp: 11.02.2021].pl_PL
dc.referencesJanelle, D. G., Goodchild, M. F. (red.) (2004), Spatially Integrated Social Science. Oxford: Oxford University Press. 2004. http://eds.b.ebscohost.com.00000epy279e.han3.lib.uni.lodz.pl/eds/detail?sid=584af8fa-b834–4864-b26e-76c1d08ed74a@sdc-v-sessmgr02&vid=1&format=EB&rid=1#AN=120980&db=nlebk [dostęp: 5.05.2020].pl_PL
dc.referencesJankowski, P. (2008), „Spatial decision support systems”, w: Encyclopedia of Geographic Information Science. Thousand Oaks: SAGE Publications. doi: 10.4135/9781412953962.n189.pl_PL
dc.referencesJankowski, P., Nyerges, T. (2001), „GIS-supported collaborative decision making: Results of an experiment”, Annals of the Association of American Geographers, 91 (1), s. 48–70. doi: 10.1111/0004–5608.00233.pl_PL
dc.referencesJankowski, P., Nyerges, T., Smith, A., Moore, T. J., Horvath, E. (1997), „Spatial group choice: A SDSS tool for collaborative spatial decision-making”, International Journal of Geographical Information Science, 11 (6), s. 577–602. doi: 10.1080/136588197242202.pl_PL
dc.referencesJankowski, P., Robischon, S., Tuthill, D., Nyerges, T., Ramsey, K. (2006), „Design considerations and evaluation of a collaborative, spatio-temporal decision support system”, Transactions in GIS, 10 (3), s. 335–354. doi: 10.1111/j.1467–9671.2006.01001.x.pl_PL
dc.referencesJankowski, P., Czepkiewicz, M., Młodkowski, M., Zwoliński, Z. (2016), „Geo-questionnaire: A method and tool for public preference elicitation in land use planning”, Transactions in GIS, 20 (6), s. 903–924. doi: 10.1111/tgis.12191.pl_PL
dc.referencesJankowski, P., Kaczmarek, T., Zwoliński, Z., Bąkowska-Waldmann, E., Brudka, C., Czepkiewicz, M., Mikuła, Ł., Młodkowski, M. (2018), Zastosowanie aplikacji geoankiety i geodyskusji w partycypacyjnym planowaniu przestrzennym – dobre praktyki. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesJankowski, P., Czepkiewicz, M., Młodkowski, M., Zwoliński, Z., Wójcicki, M. (2019), „Evaluating the scalability of public participation in urban land use planning: A comparison of Geoweb methods with face-to-face meetings”, Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 46 (3), s. 511–533. doi: 10.1177/2399808317719709.pl_PL
dc.referencesJankowski, P., Czepkiewicz, M., Zwoliński, Z., Kaczmarek, T., Młodkowski, M., Bąkowska-Waldmann, E., Mikuła, Ł., Brudka, C., Walczak, D. (2019), „Geoweb methods for public participation in urban planning: Selected cases from Poland”, w: Geospatial Challenges in the 21st Century. Springer International Publishing, s. 249–269. doi: 10.1007/978–3–030–04750–4_13.pl_PL
dc.referencesJankowski, P., Najwer, A., Zwoliński, Z., Niesterowicz, J. (2020), „Geodiversity assessment with crowdsourced data and spatial multicriteria analysis”, ISPRS International Journal of Geo-Information, 9, s. 716. doi: 10.3390/ijgi9120716.pl_PL
dc.referencesJankowski, P., Forss, K., Czepkiewicz, M., Saarikosk, H., Kahila, M. (2021), „Assessing impacts of PPGIS on urban land use planning: Evidence from Finland and Poland”, European Planning Studies, s. 1–20. doi: 10.1080/09654313.2021.1882393.pl_PL
dc.referencesJantsch, E. (1970), „Inter- and transdisciplinary university: A systems approach to education and innovation”, Higher Education, 1, s. 403–428. doi: 10.1007/BF01956879.pl_PL
dc.referencesJantsch, E. (1972), „Vers l’Interdisciplinarité et la Transdisciplinarité dans l’Enseignement et l’Innovation”, w: Vários Autoresl’Interdisciplinarité. Paris: OECD.pl_PL
dc.referencesJasiewicz, J., Zwoliński, Z., Mitasova, H., Hengl, T. (red.) (2015), Geomorphomety for Geoscience. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesJaskulski, M. (2015), „Rekonstrukcja historycznej rzeźby za pomocą DEM obszarów przed przekształceniami antropogenicznymi – wybrane przykłady z Polski Środkowej”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, 14, s. 17–23. doi: 0.18778/1427–9711.14.02.pl_PL
dc.referencesJaskulski, M., Nalej, M. (2015), „Preparing historical maps for presentation in a Geoportal”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 7 (22), s. 141–159. doi: 10.18778/1508–1117.22.08.pl_PL
dc.referencesJaskulski, M., Nowak, T. (2019), „Transformations of landscape topography of the Bełchatów coal mine (Central Poland) and the surrounding area based on DEM analysis”, ISPRS International Journal of Geo-Information, 8 (9), s. 403. doi: 10.3390/ijgi8090403.pl_PL
dc.referencesJaskulski, M., Szmidt, A. (2015a), „Ocena przydatności automatycznego wyznaczania linii szkieletowych terenu do analiz geomorfometrycznych”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 3 (14), s. 145–156.pl_PL
dc.referencesJaskulski, M., Szmidt, A. (2015b), „Rzeźba terenu Lasu Łagiewnickiego w Łodzi jako atrakcja turystyczna”, Turyzm, 15, s. 27–35.pl_PL
dc.referencesJaskulski, M., Łukasiewicz, G., Nalej, M. (2013), „Porównanie metod transformacji map historycznych”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 11 (4), s. 41–56.pl_PL
dc.referencesJawgiel, K. (2015), „Ocena jakości informacji geograficznej (volunteered geographic information – VGI) na przykładzie monitoringu imisji odoru w Tarragonie i systemu ornitologicznego SABAP2”, Prace Geograficzne, 140, s. 9–23. doi: 10.4467/20833113PG.15.001.3530.pl_PL
dc.referencesJażdżewska, I. (1999a), Przemiany funkcjonalne i morfologiczne przestrzeni geograficznej wsi Rzgów w świetle metod numerycznych. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesJażdżewska, I. (1999b), „Zastosowanie numerycznej bazy adresowej w geografii społecznej”, w: J. Kaczmarek (red.), Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 97–103.pl_PL
dc.referencesJażdżewska, I. (2003), „Zastosowanie baz danych do analizy przestrzennej zjawisk społecznych”, Człowiek i Środowisko, 27, s. 179–186.pl_PL
dc.referencesJażdżewska, I. (2008), Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesJażdżewska, I. (2010), „Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w zachowaniu dziedzictwa kulturowego”, w: B. Więcek, J. Perkowski (red.), Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 167–183.pl_PL
dc.referencesJażdżewska, I. (2011), „Głos w dyskusji”, w: Z. Długosz, T. Rachwał (red.), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, s. 128–129.pl_PL
dc.referencesJażdżewska, I. (2012), „Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w geografii urbanistycznej”, w: S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 379–390.pl_PL
dc.referencesJażdżewska, I. (2014), „GIS in the studies of Łódź geographers”, w: E. Kobojek, T. Marszał (red.), Origin of Relief of Central Poland and Its Anthropogenic Transformation in Łódź University Geographical Research. Łódź: Wydawnictwo Uniwerstetu Łódzkiego, s. 129–145.pl_PL
dc.referencesJażdżewska, I. (red.) (2015), GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesJażdżewska, I. (2017a), „Changes in population density of the urban population in southern Poland in the period 1950–2011 against the background of political and economic transformation”, Miscellanea Geographica, 21 (3), s. 107–113. doi: 10.1515/mgrsd-2017–0017.pl_PL
dc.referencesJażdżewska, I. (2017b), „Spatial and dynamic aspects of the rank-size rule method. Case of an urban settlement in Poland”, Computers, Environment and Urban Systems, 62, s. 199–209. doi: 10.1016/j.compenvurbsys.2016.11.006.pl_PL
dc.referencesJażdżewska, I. (2017c), „Spójność i regionalizacja miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle teorii grafów”, Przegląd Geograficzny, 89 (2), s. 213–231. doi: 10.7163/PrzG.2017.2.2.pl_PL
dc.referencesJażdżewska, I. (2019), „Dane dotyczące miast jako przedmiot badań geograficznych”, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 4 (32), s. 123–131. doi: 0.18778/2543–9421.04.10.pl_PL
dc.referencesJażdżewska, I., Jasion, A. (2018), „Projekt interaktywnej mapy Starego Cmentarza w Łodzi jako element edukacji i promocji”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. doi: 10.18778/1508–1117.34.06.pl_PL
dc.referencesJażdżewska, I., Lechowski, Ł. (2018), Wstęp do geoinformacji z ArcGIS. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesJażdżewska, I., Lechowski, Ł. (2020), „Kształtowanie się miejskiej sieci osadniczej województwa łódzkiego”, Acta Geographica Lodziensia, 109, s. 59–74. doi: 10.26485/AGL/2019/109/4.pl_PL
dc.referencesJażdżewska, I., Urbański, J. (2013), „GIS w nauce/GIS in Sciences”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14, s. 5–15.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk, D. (2011), „Od scientyzmu do humanizmu. Geografia w poszukiwaniu nowego paradygmatu”, w: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii. Podstawowe idee i koncepcje w geografii. T. 5. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG, s. 13–22.pl_PL
dc.referencesJerczyński, M. (1967), „Konferencja ogólnopolska poświęcona zagadnieniom metodologiczno-teoretycznym w geografii ekonomicznej, Jabłonna, 16–19 kwietnia 1966 r.”, Przegląd Geograficzny, 39 (1), s. 255–262.pl_PL
dc.referencesJeziorska, J., Niedzielski, T. (2018), „Applicability of TOPMODEL in the mountainous catchments in the upper Nysa Kłodzka river basin (SW Poland)”, Acta Geophysica, 66 (2), s. 203–222. doi: 10.1007/s11600–018–0121–6.pl_PL
dc.referencesJi, R., Xie, X., Yao, H., Ma, W. Y. (2009), „Mining city landmarks from blogs by graph modeling”, w: MM’09 – Proceedings of the 2009 ACM Multimedia Conference, with Co-located Workshops and Symposiums, Beijing, China. New York: Association for Computing Machinery, s. 105–114. doi: 10.1145/1631272.1631289.pl_PL
dc.referencesJohnston, R. J. (1986), Philosophy and Human Geography: An Introduction to Contemporary Approaches. Wyd. 2. London: Edward Arnold.pl_PL
dc.referencesJohnston, R. J. (2006), „The politics of changing human geography’s agenda: Textbooks and the representation of increasing diversity”, Transactions of the Institute of British Geographers, 31, s. 286–303.pl_PL
dc.referencesJones, B. W., Spigel, B., Malecki, E. J. (2010), „Blog links as pipelines to buzz elsewhere: The case of New York theater blogs”, Environment and Planning B: Planning and Design, 37, s. 99–111. doi: 10.1068/b35026.pl_PL
dc.referencesJones, P., Evans, J. (2012), „The spatial transcript: Analysing mobilities through qualitative GIS”, Area, 44 (1), s. 92–99. doi: 10.1111/j.1475–4762.2011.01058.x.pl_PL
dc.referencesJucha, W. (2015), „Możliwości i ograniczenia wykorzystania wojskowych zdjęć lotniczych z okresu II wojny światowej”, Teledetekcja Środowiska, 53 (2), s. 27–39.pl_PL
dc.referencesJung, J. K. (2015), „Code clouds: Qualitative geovisualization of geotweets”, Canadian Geographer, 59 (1), s. 52–68. doi: 10.1111/cag.12133.pl_PL
dc.referencesJurecka, M., Niedzielski, T., Migoń, P. (2016), „A novel GIS-based tool for estimating present-day ocean reference depth using automatically processed gridded bathymetry data”, Geomorphology, 260, s. 91–98. doi: 10.1016/j.geomorph.2015.05.021.pl_PL
dc.referencesKahila-Tani, M., Broberg, A., Kyttä, M., Tyger, T. (2016), „Let the citizens map – public participation GIS as a planning support system in the Helsinki master plan process”, Planning Practice and Research, 31 (2), s. 195–214. doi: 10.1080/02697459.2015.1104203.pl_PL
dc.referencesKalińska, D., Ostrowski, W. (2006), „Obraz pełnej sieci osadniczej na mapie małoskalowej na przykładzie województwa mazowieckiego”, Polski Przegląd Kartograficzny, 38 (2), s. 113–123.pl_PL
dc.referencesKamiński, S. (2000), „Bacon Francis”, Powszechna encyklopedia filozofii, cz. 1. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.pl_PL
dc.referencesKant, I. (2001), Krytyka czystego rozumu. Kęty: Antyk.pl_PL
dc.referencesKarnatak, H. C., Shukla, R., Sharma, V. K., Murthy, Y. V. S., Bhanumurthy, V. (2012), „Spatial mashup technology and real time data integration in geo-web application using open source GIS – a case study for disaster management”, Geocarto International, 27 (6), s. 499–514. doi: 10.1080/10106049.2011.650651.pl_PL
dc.referencesKartezjusz (2002), Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach, tłum. T. Boy-Żeleński. Kraków: Zielona Sowa.pl_PL
dc.referencesKeenan, P. B., Jankowski, P. (2019), „Spatial Decision Support Systems: Three decades on”, Decision Support Systems, 116, s. 64–76. doi: 10.1016/j.dss.2018.10.010.pl_PL
dc.referencesKemp, K. K., Kuhn, W., Brox, C. (2013), Results of a Survey to Rate GIScience Publication Outlets. https://www.researchgate.net/profile/Karen_Kemp3/publication/267752355_Results_of_a_Survey_to_Rate_GIScience_Publication_Outlets/links/545991720cf26d5090ad0abd/Results-of-a-Survey-to-Rate-GIScience-Publication-Outlets.pdf [dostęp: 11.08.2020].pl_PL
dc.referencesKemp, K. K., Goodchild, M. F., Mark, D. M., Egenhofer, M. J. (1997), „Varenius: NCGIA’s project to advance geographic information science”, w: Proceedings of the Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information, 16–18 April, 1997. Vienna.pl_PL
dc.referencesKistowski, M. (1993), „Cyfrowe bazy informacji geograficznych”, Ekobałtyk, 11, s. 22–23.pl_PL
dc.referencesKistowski, M. (red.) (1998), Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. Gdańsk: Wydawnictwo DJ.pl_PL
dc.referencesKistowski, M. (1999), „Kartograficzne zastosowania systemów informacji geograficznej na przykładzie Cyfrowego atlasu środowiska przyrodniczego województwa gdańskiego”, Polski Przegląd Kartograficzny, 31 (2), s. 106–114.pl_PL
dc.referencesKistowski, M. (2000), „The application of GIS technologies in environmental management and sustainable development in Poland”, Problemy Ekologii Krajobrazu, 6, s. 131–141.pl_PL
dc.referencesKistowski, M. (2001), „Systemy informacji geograficznej – niechciane dziecko czy nadzieja dla geografii polskiej? Geografia a GIS w Polsce w latach 1990–1999”, Przegląd Geograficzny, 73 (1–2), s. 143–162.pl_PL
dc.referencesKistowski, M., Iwańska, M. (1997), Systemy informacji geograficznej. Podstawy techniczne i metodyczne. Przegląd pakietów oprogramowania i zastosowania w badaniach środowiska przyrodniczego. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesKistowski, M., Szydłowski, J. (2014), „Problem zastosowania GIS w regionalizacji fizycznogeograficznej Niżu Polskiego na przykładzie wybranych obszarów Pomorza”, Problemy Ekologii Krajobrazu, 38, s. 77–94.pl_PL
dc.referencesKitchin, R. (2013), „Big data and human geography: Opportunities, challenges and risks”, Dialogues in Human Geography, 3 (3), s. 262–267. doi: 10.1177/2043820613513388.pl_PL
dc.referencesKlosterman, R. E. (1996), „Reviews: Ground Truth. The Social Implications of Geographic Information Systems”, Journal of the American Planning Association, 62 (3), s. 398–399.pl_PL
dc.referencesKocur-Bera, K. (2010), „Geoinformacja w zarządzaniu siecią transportową, cz. 2”, Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 4, s. 55–64.pl_PL
dc.referencesKolecka, N., Kozak, J., Kaim, D., Dobosz, M., Ginzler, C., Psomas, A. (2016), „Mapping secondary forest succession on abandoned agricultural land in the Polish Carpathians”, w: International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences – ISPRS Archives, s. 931–935. doi: 10.5194/isprsarchives-XLI-B8–931–2016.pl_PL
dc.referencesKołodziej, A. (2011), „Bazy danych GIS o zabytkach nieruchomych i archeologicznych jako element infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce: stan prac, aktualne problemy i wyzwania w procesie wdrażania dyrektywy INSPIRE”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 9 (3), s. 83–94.pl_PL
dc.referencesKondracki, J. (1979), „Współczesne tendencje w rozwoju geografii fizycznej”, Przegląd Geograficzny, 51 (4), s. 587–597.pl_PL
dc.referencesKostrzewski, A., Roo-Zielińska, E. (2011), „Aktualny stan oraz tendencje rozwoju geografii w Polsce”, w: Z. Długosz, T. Rachwał (red.), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, s. 9–24.pl_PL
dc.referencesKozak, J. (1997), Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej – ćwiczenia. Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesKozak, J. (2005), Zmiany powierzchni lasów w Karpatach Polskich na tle innych gór świata. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesKozak, J., Szablowska-Midor, A. (2009), „Pożądane kompetencje absolwentów studiów geoinformatycznych: doświadczenia Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 6 (36), s. 73–80.pl_PL
dc.referencesKozak, J., Werner, P., Zwoliński, Z. (2009), „Kształcenie w zakresie geoinformatyki na kierunku geografia”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 33 (3), s. 57–73.pl_PL
dc.referencesKoziński, G. J., Nienartowicz, A., Domin, D. J., Filbrandt-Czaja, A., Kunz, M. (2003), Teledetekcja i Systemy Informacji Geograficznej w modelowaniu rozmieszczenia gatunków i zbiorowisk roślinnych w Borach Tucholskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKranzberg, M. (1986), „Turing’s man: Western culture in the computer age”, Journal of Interdisciplinary History, 16 (4), s. 724–726. doi: 10.2307/204546.pl_PL
dc.referencesKuhn, T. S. (2003), Droga po strukturze: eseje filozoficzne z lat 1970–1993 i wywiad rzeka z autorem słynnej „Struktury rewolucji naukowych”, tłum. S. Amsterdamski. Warszawa: Wydawnicwo Sic!pl_PL
dc.referencesKuhn, T. S. (2009), Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.pl_PL
dc.referencesKuhn, W., Brox, C. (2011), „Establishing a Publication Outlet Rating for GIScience”, w: S. Geertman, W. Reinhardt, F. Toppen (red.), Proceedings of the 14th AGILE International Conference on Geographic Information Science, 18–22 April 2011. Utrecht, Netherlands.pl_PL
dc.referencesKuipers, T. A. F. (red.) (2007), General Philosophy of Science. Amsterdam: Elsevier B.V.pl_PL
dc.referencesKukliński, A. (1982), „Dylematy rozwoju nauk geograficznych w Polsce”, Biuletyn KPZK PAN, 118.pl_PL
dc.referencesKukliński, A. (1983), „Mechanizmy rozwoju geografii polskiej w latach 1945–1982. Artykuł dyskusyjny”, Przegląd Geograficzny, 55 (3–4), s. 521–546.pl_PL
dc.referencesKukliński, A. (1984), „Druga rewolucja naukowa w geografii polskiej”, Przegląd Geograficzny, 56 (3–4), s. 145–149.pl_PL
dc.referencesKukliński, A. (2013), In search of new paradigms (selected papers 2001–2011). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.pl_PL
dc.referencesKukliński, A., Chojnicki, Z., Grzeszczak, J., Kozarski, S. (1974), „Nauki geograficzne i przestrzenne zagospodarowanie kraju. Osiągnięcia i perspektywy rozwoju”, Przegląd Geograficzny, 46 (1), s. 4–28.pl_PL
dc.referencesKunz, M. (1999), „System Informacji Geograficznej (GIS) Zaborskiego Parku Krajobrazowego”, w: A. Barcikowski, M. Boinski, A. Nienartowicz (red.), Wielofunkcyjna rola lasu. Ochrona przyrody – gospodarka – edukacja. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 127–143.pl_PL
dc.referencesKunz, M. (2006), „Standaryzacja danych kartograficznych i teledetekcyjnych do analizy zmian struktury krajobrazu”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 4 (3), s. 119–129.pl_PL
dc.referencesKunz, M. (2013), „Nowoczesne metody i narzędzia telegeoinformatyczne służące pozyskiwaniu informacji geograficznej”, w: M. Kunz, K. Nienartowicz (red.), Systemy Informacji Geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi – od teorii do praktyki. Toruń–Tuchola: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika/TPK, s. 85–96.pl_PL
dc.referencesLangley, P. (2019), „Scientific discovery, causal explanation, and process model induction”, Mind and Society, 18, s. 43–56. doi: 10.1007/s11299–019–00216–1.pl_PL
dc.referencesLatosińska, J., Nalej, M. (2018), „Zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) w dydaktyce geograficznej – przykład ćwiczeń terenowych «Geografia turyzmu i hotelarstwa»”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 34, s. 7–93. doi: 10.18778/1508–1117.34.05.pl_PL
dc.referencesLau, L., Pasquini, M. (2008), „«Jack of all trades»? The negotiation of interdisciplinarity within geography”, Geoforum, 39 (2), s. 552–560. doi: 10.1016/j.geoforum.2006.08.013.pl_PL
dc.referencesLazer, D., Pentland, A., Adamic, L., Aral, S., Barabási, A. L., Brewer, D., Christakis, N., Contractor, N., Fowler, J., Gutmann, M., Jebara, T., King, G., Macy, M., Roy, D., Van Alstyne, M. (2009), „Social science: Computational social science”, Science, 323 (5915), s. 721–723. doi: 10.1126/science.1167742.pl_PL
dc.referencesLechowski, Ł. (2011), „Dziedzictwo kulturowe przemysłu elektromaszynowego w Łodzi. Charakterystyka przestrzenna z wykorzystaniem narzędzi GIS”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oecomica, 11, s. 219–239.pl_PL
dc.referencesLechowski, Ł. (2013), „Analiza zmian pokrycia terenu wokół autostrad za pomocą metod GIS”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14 (2), s. 59–76.pl_PL
dc.referencesLechowski, Ł. (2016), „Wykorzystanie danych z rejestru pozwoleń na budowę do oceny oddziaływania autostrad na ruch budowalny na przykładzie gminy Zgierz”, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 10 (19), s. 56–71. doi: 10.4467/2543859xpkg.16.011.6309.pl_PL
dc.referencesLechowski, Ł. (2019), Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne terenów położonych wzdłuż autostrad A1 i A2 w gminach powiatu zgierskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. doi: 10.18778/8142–826–2.pl_PL
dc.referencesLeciejewski, S. (2013), Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych. Studium metodologiczno-filozoficzne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.pl_PL
dc.referencesLeetaru, K., Wang, S., Cao, G., Padmanabhan, A., Shook, E. (2013), „Mapping the global Twitter heartbeat: The geography of Twitter”, First Monday, 18 (5). doi: 10.5210%2Ffm.v18i5.4366.pl_PL
dc.referencesLeonelli, S. (2012), „Introduction: Making sense of data-driven research in the biological and biomedical sciences”, Studies in History and Philosophy of Science. Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 43 (1), s. 1–3. doi: 10.1016/j.shpsc.2011.10.001.pl_PL
dc.referencesLeskovec, J., Horvitz, E. (2008), „Planetary-scale views on a large instant-messaging network”, w: Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web 2008. New York: Association for Computing Machinery, s. 915–924. doi: 10.1145/1367497.1367620.pl_PL
dc.referencesLeszczycki, S. (1958), „Nowsze kierunki i prądy w geografii”, Przegląd Geograficzny, 30 (4), s. 543–571.pl_PL
dc.referencesLeszczycki, S. (1962), „Geografia”, Wielka encyklopedia powszechna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesLeszczycki, S. (1964), „Perspektywy rozwoju badań geograficznych w Polsce”, Przegląd Geograficzny, 36 (3), s. 311–326.pl_PL
dc.referencesLeszczycki, S. (1973), „Perspektywa rozwoju nauk geograficznych”, Przegląd Geograficzny, 45 (2), s. 247–256.pl_PL
dc.referencesLeszczycki, S. (1975), Geografia jako nauka i wiedza stosowana. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesLeszczycki, S. (1979), „Rozwój geografii polskiej w sześćdziesięcioleciu 1918–1978”, Przegląd Geograficzny, 51 (3), s. 411–455.pl_PL
dc.referencesLewandowicz, E. (2003), „Harmonizacja zbiorów publicznych. Problemy z nazwami i statusami jednostek administracyjnych”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23, s. 219–228.pl_PL
dc.referencesLewandowicz, E. (2016), „Geoinformatyczna ocena walorów geograficznych województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 14 (75), s. 583–595.pl_PL
dc.referencesLewandowicz, E., Packa, A., Kondratowicz, S. (2013), „Przekształcanie danych topologicznych, geometrycznych i atrybutowych GIS do modeli analitycznych”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14, s. 33–44.pl_PL
dc.referencesLi, L., Liu, Y., Zhu, H., Ying, S., Luo, Q., Luo, H., Kuai, X., Xia, H., Shen, H (2017), „A bibliometric and visual analysis of global geo-ontology research”, Computers and Geosciences, 99, s. 1–8. doi: 10.1016/j.cageo.2016.10.006.pl_PL
dc.referencesLichnerowicz, A. (1973), „Mathématique, Structuralisme et Transdisciplinarité”, w: Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, s. 5–14. doi: 10.1007/978–3–322–85929–7_1.pl_PL
dc.referencesLisowski, A. (2007), „Przedmiot badań, funkcje i tożsamość geografii na początku XXI wieku”, w: W. Maik, A., Suliborski, K. Rembowska (red.), Geografia a przemiany współczesnego świata. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 3. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, s. 39–54.pl_PL
dc.referencesLisowski, A. (2011a), „Geografia i nauki społeczne w nauce transdyscyplinarnej”, w: K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze w geografii. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, s. 69–90.pl_PL
dc.referencesLisowski, A. (2011b), „Geography and social sciences in transdisciplinary science”, Miscellanea Geographica, 15, s. 9–40. doi: 10.2478/v10288–012–0001-x.pl_PL
dc.referencesLisowski, A. (2011c), „Głos w dyskusji. Między «etapem rozwoju» a «kryzysem», czyli geografia w stanie zagubienia”, w: Z. Długosz, T. Rachwał (red.), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, s. 130–135.pl_PL
dc.referencesLisowski, A. (2012), „O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki/The place of human geography in geography and the science system”, Przegląd Geograficzny, 84 (2), s. 171–191. doi: 10.7163/przg.2012.2.1.pl_PL
dc.referencesLitwin, L., Myrda, G. (2005), Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Gliwice: Helion.pl_PL
dc.referencesLiu, F., Lin, A., Wang, H., Peng, Y., Hong, S. (2016), „Global research trends of geographical information system from 1961 to 2010. A bibliometric analysis”, Scientometrics, 106, s. 751–768. doi: 10.1007/s11192–015–1789-x.pl_PL
dc.referencesLiu, S. B., Palen, L. (2010), „The new cartographers: Crisis map mashups and the emergence of neogeographic practice”, Cartography and Geographic Information Science, 37 (1), s. 69–90. doi: 10.1559/152304010790588098.pl_PL
dc.referencesLizut, R. A. (2014), Technika a wartości: spór o aksjologiczną neutralność artefaktów. Lublin: Academicon.pl_PL
dc.referencesLloyd, G. E. R. (1973), „Analogy in early Greek thought”, w: The Dictionary of the History of Ideas. Wiener, Ph. Charles Scribner’s Sons. http://xtf.lib.virginia.edu/xtf/view?docId=DicHist/uvaBook/tei/DicHist1.xml;chunk.id=dv1–09;toc.depth=1;toc.id=dv1–09;brand=default [dostęp: 8.05.2020].pl_PL
dc.referencesLongley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. (2005), Geographic Information Systems and Science. Wyd. 2. West Sussex: John Wiley and Sons.pl_PL
dc.referencesLongley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. (2006), GIS. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesLongley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. (2015), Geographic Information Science and Systems. New York: John Wiley and Sons.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz, J. L. (1920), „Logika trójwartościowa”, Ruch Filozoficzny, 5, s. 166–171.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz, J. L. (1921), „Logika dwuwartościowa”, Przegląd Filozoficzny, 23, s. 189.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz, J. L. (1929), „O znaczeniu i potrzebach logiki matematycznej”, Nauka Polska, 10, s. 604–620.pl_PL
dc.referencesMagnuszewski, A. (1999), GIS w geografii fizycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesMagnuszewski, A., Kiedrzyńska, E., Kiedrzyński, M., Moran, S. (2014), „GIS approach to estimation of the total phosphorous transfer in the Pilica River lowland catchment”, Quaestiones Geographicae, 33 (3), s. 101–110. doi: 10.2478/quageo-2014–0033.pl_PL
dc.referencesMaik, W. (1992), „Problematyka rozwoju polskiej geografii społeczno-ekonomicznej w świetle paradygmatycznych modeli pojęciowych”, Przegląd Geograficzny, 64 (3–4), s. 231–246.pl_PL
dc.referencesMaik, W. (2008), „Aktualne problemy rozwoju geografii w świetle jedności i tożsamości dyscypliny”, w: S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG, s. 27–38.pl_PL
dc.referencesMaik, W. (2014), „Refleksje dotyczące rozwoju polskiej geografii społeczno‐ekonomicznej. Komentarz po trzydziestu latach od konferencji w Rydzynie”, w: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 8. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 219–242.pl_PL
dc.referencesMaik, W. (2016), „Nowe ujęcia i koncepcje badawcze w studiach nad współczesnym miastem”, w: T. Marszał (red.), Miasto – region – gospodarka badaniach geograficznych. W stulecie urodzin profesora Ludwika Straszewicza. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 63–74. doi: 10.18778/8088–005–4.04.pl_PL
dc.referencesMaik, W., Stachowski, J. (1991), „Geografia społeczna a społeczna geografia osadnictwa. Rozważania teoretyczno-metodologiczne dotyczące rozwoju geografii społecznej w Polsce”, w: S. Liszewski (red.), Geografia Społeczna. IV konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 20–32.pl_PL
dc.referencesMaik, W., Stachowski, J. (1995), „Preteoretyczne modele pojęciowe w geografii społecznej i ich rola w budowie, teorii i wyjaśnianiu zjawisk społeczno-przestrzennych”, Acta Universitatis Lodzensis. Folia Geographica, 19, s. 5–20.pl_PL
dc.referencesMaik, W., Rembowska, K., Suliborski, A. (red.) (2014), Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 8. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesMajchrowska, A. (2004), „Integracja informacji pochodzących z dawnych map w systemach geoinformacyjnych”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, 6, s. 115–134.pl_PL
dc.referencesMajorek, A. (2018), „Wykorzystanie technik GIS do wyznaczania obszarów kryzysowych na przykładzie miasta Żywiec”, Space – Society – Economy, 2 (24), s. 45–57. doi: 10.18778/1733–3180.24.03.pl_PL
dc.referencesMalinowski, M., Petryk, A., Rybiński, J. (2018), „Wykorzystanie GIS w projektowaniu lokalizacji obiektów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w regionie sądecko-gorlickim”, Biuletyn KPZK PAN, 272, s. 372–381.pl_PL
dc.referencesMarciszewski, W. (1998), Sztuczna inteligencja. Kraków: Znak.pl_PL
dc.referencesMarciszewski, W., Stacewicz, P. (2011), Umysł, komputer, świat. O zagadce umysłu z informatycznego punktu widzenia. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.pl_PL
dc.referencesMarczak S. (2015), „Ocena zaangażowania społeczeństwa w tworzenie danych przestrzennych w Polsce na przykładzie projektu OpenStreetMap”, Roczniki Geomatyki, 13 (3/69), s. 239–253.pl_PL
dc.referencesMark, D. M. (2003), „Geographic Information Science: Defining the field”, w: M. Duckham, M. F. Goodchild, M. F. Worboys (red.), Foundations of Geographic Information Science. London: Taylor and Francis, s. 3–18.pl_PL
dc.referencesMaruszczak, H. (1999), „Trzy paradygmaty geografii fizycznej XX wieku”, Przegląd Geograficzny, 71 (4), s. 375–386.pl_PL
dc.referencesMasser, I. (1988), „The regional research laboratory initiative: A progress report”, International Journal of Geographical Information Systems, 2 (1), s. 11–22. doi: 10.1080/02693798808927875.pl_PL
dc.referencesMasser, I., Plummer, S. (1990), „The regional research laboratory initiative: A progress report”, Area, 12 (1), s. 333–338.pl_PL
dc.referencesMax-Neef, M. A. (2005), „Foundations of transdisciplinarity”, Ecological Economics, 53, s. 5–16. doi: 10.1016/j.ecolecon.2005.01.014.pl_PL
dc.referencesMcClelland, A. G. (2020), „Spaces for public participation: Valuing the cross-border landscape in North West Ireland”, Irish Geography, 52 (2), s. 193–211. doi: 10.2014/igj.v52i2.1401.pl_PL
dc.referencesMcHaffie, P. H. (1995), „Manufacturing Metaphors: Public Cartography, the Market, and Democracy”, w: J. Pickles (red.), Ground Truth. The Social Implications of Geographic Information Systems. New York–London: The Guildford Press, s. 113–129. doi: 10.1002/9780470979587.ch17.pl_PL
dc.referencesMedyńska-Gulij, B. (2014), „Database of topographical objects as a ground for creation the spatial development study in Polish communes”, Geoinformatica Polonica, 12, s. 45–52. doi: 10.2478/v10300–012–0012–3.pl_PL
dc.referencesMedyńska-Gulij, B., Kaczmarek, L. (red.) (2007), Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesMelo, A. V. F. de, Queiroz, A. P. de (2019), „Bibliometric mapping of papers on Geographical Information Systems (2007–2016)”, Bulletin of Geodetic Sciences, 25 (3). doi: 10.1590/s1982–21702019000300015.pl_PL
dc.referencesDi Méo, G. (1996), „A review of: Les systèmes d’information géographique (S.I.G.): un enjeu socio-politique; Pickles (J.) éditeur, Ground Truth. The Social Implications of Geographic Information Systems”, Annales de Géographie, 105 (591), s. 535–536.pl_PL
dc.referencesMerschdorf, H., Blaschke, T. (2018), „Revisiting the role of place in geographic information science”, ISPRS International Journal of Geo-Information, 7, s. 364. doi: 10.3390/ijgi7090364.pl_PL
dc.referencesMierzejowska, A., Zogała, M. (2018), „The characteristics of geographical information systems in terms of their current use”, Journal of Water and Land Development, 39 (10–12), s. 101–108. doi: 10.2478/jwld-2018–0064.pl_PL
dc.referencesMiller, H. J. (2010), „The data avalanche is here. Shouldn’t we be digging?”, Journal of Regional Science, 50 (1), s. 181–201. doi: 10.1111/j.1467–9787.2009.00641.x.pl_PL
dc.referencesMing-Hsiang, T., Yang, J.-A., Lusher, D., Han, S., Spitzberg, B., Gawron, J. M., Gupta, D., Li, A. (2013), „Mapping Social Activities and Concepts with social media (Twitter) and web search engines (Yahoo and Bing): A case study in 2012 US presidential election”, Cartography and Geographic Information Science, 40 (4), s. 337–348. doi: 10.1080/15230406.2013.799738.pl_PL
dc.referencesMitcham, C. (1994), Thinking Through Technology: The Path between Engineering and Philosophy. Chicago–London: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesMłodkowski, M., Walczak, D., Jankowski, P. (2016), „Projektowanie zorientowane na użytkownika oraz metody zwinnego programowania w procesie tworzenia geoportalu wspierającego partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 5 (75), s. 597–608.pl_PL
dc.referencesMohamad, A. N., Masrek, M. N., Rasam, A. R. B. A. (2013), „A bibliometric analysis on scientific production of Geographical Information System (GIS) in Web of Science”, w: 2013 International Conference of Information and Communication Technology, ICoICT 2013, New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, s. 264–268. doi: 10.1109/ICoICT.2013.6574584.pl_PL
dc.referencesMordwa, S. (2013), „Zastosowanie GIS w badaniach przestępczości”, Acta Universitatis Lodzensis. Folia Geographica Socio-Economica, 14, s. 77–91.pl_PL
dc.referencesMordwa, S. (2019), „Profilowanie geograficzne, czyli wykorzystanie analiz przestrzennych do wykrywania sprawców przestępstw”, Space – Society – Economy, 30, s. 51–75. doi: 10.18778/1733–3180.30.03.pl_PL
dc.referencesMorgan III, J. M., Fleury, B. B. (1992), „Academic GIS directory: GIS in higher education”, Geo Info Systems, 2 (5), s. 50–73.pl_PL
dc.referencesMould, O., Joel, S. (2010), „Knowledge networks of «buzz» in London’s advertising industry: A social network analysis approach”, Area, 42 (3), s. 281–292. doi: 10.1111/j.1475–4762.2009.00924.x.pl_PL
dc.referencesMyrda, G. (1997), GIS, czyli mapa w komputerze. Gliwice: Helion.pl_PL
dc.referencesMyrda, G., Szady, B., Ławrynowicz, A. (2020), „Modeling and presenting incomplete and uncertain data on historical settlement units”, Transactions in GIS, 24 (2), s. 355–370. doi: 10.1111/tgis.12609.pl_PL
dc.referencesNajwer, A., Borysiak, J., Gudowicz, J., Mazurek, M., Zwoliński, Z. (2006), „Geodiversity and biodiversity of the postglacial landscape (Dębnica river catchment, Poland)”, Quaestiones Geographicae, 35 (1), s. 5–28. doi: doi.org/10.1515/quageo-2016–0001.pl_PL
dc.referencesNalej, M. (2016), „Agricultural land cover changes in metropolitan areas of Poland for the period 1990–2012”, Miscellanea Geographica, 20 (2), s. 39–45.pl_PL
dc.referencesNalej, M. (2018), „Zmiany pokrycia terenu w zachodniej części miasta Zduńska Wola w latach 1933–2015”, Teledetekcja Środowiska, 58, s. 13–22.pl_PL
dc.referencesNalej, M. (2019a), „Pokrycie terenu województwa łódzkiego w latach 2000–2018 w świetle danych Corine Land Cover”, Acta Geographica Lodziensia, 109, s. 85–89. doi: 10.26485/agl/2019/109/5.pl_PL
dc.referencesNalej, M. (2019b), Problem zmiennych jednostek odniesienia (MAUP) w badaniach pokrycia terenu. Przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Łódź: Uniwersytet Łódzki. http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/26386/nalej-streszczenie.pdf?sequence=3&isAllowed=y [dostęp: 31.08.2020].pl_PL
dc.referencesNalej, M., Jasion, A. (2018), „Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji «GIS w edukacji», 14–15 czerwca 2018 r. w Łodzi”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oecomica, 34, s. 111–114.pl_PL
dc.references„National Center for Geographic Information and Analysis” (1992), International Journal of Geographical Information Systems, 6 (1), s. 47–52. doi: 10.1080/02693799208901894.pl_PL
dc.referencesNeurath, O. (2010), „Drogi naukowej koncepcji świata”, tłum. A. Koterski, w: A. Koterski (red.), Naukowa koncepcja świata. Koło wiedeńskie. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, s. 155–179.pl_PL
dc.referencesNey, B. (2005), „Geoinformacja w społeczeństwie informacyjnym”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 3 (3), s. 11–18.pl_PL
dc.referencesNey, B. (2007), „Informacja przestrzenna w naukach o Ziemi”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 6, s. 119–124.pl_PL
dc.referencesNicolescu, B. (2005), „Transdisciplinarity. Past, present and future”, w: II Congresso Mundial de Transdisciplinaridade. Vila Velha/Vitória: CETRANS, s. 142–166.pl_PL
dc.referencesNicolescu, B., Ertas, A. (red.) (2008), Transdisciplinarity: Theory and Practice. Lubbock: ATLAS Publishing.pl_PL
dc.referencesNiedzielski, T., Jurecka, M., Miziński, B., Remisz, J., Ślopek, J., Spallek, W., Witek-Kasprzak, M., Kasprzak, Ł., Świerczyńska-Chlaściak, M. (2018), „A real-time field experiment on search and rescue operations assisted by unmanned aerial vehicles”, Journal of Field Robotics, 35 (6), s. 906–920. doi: 10.1002/rob.21784.pl_PL
dc.referencesNiedzielski, T. (2018), „Applications of unmanned aerial vehicles in geosciences: Introduction”, Pure and Applied Geophysics, 175, s. 3141–3144. doi: 10.1007/s00024–018–1992–9.pl_PL
dc.referencesNiedzielski, T., Witek, M., Spallek, W. (2016), „Observing river stages using unmanned aerial vehicles”, Hydrology and Earth System Sciences, 20 (8), s. 3193–3205. doi: 10.5194/hess-20–3193–2016.pl_PL
dc.referencesNienartowicz, A., Kunz, M. (red.) (2001), GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.pl_PL
dc.referencesNita, J., Myga-Piątek, U. (2012), „Rola GIS w ocenie historycznych opracowań kartograficznych na przykładzie Wyżyny Częstochowskiej”, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 16, s. 116–135.pl_PL
dc.referencesNowaczyk, A. (2001), „Uogólniająca parafraza teorii prawdy Tarskiego w języku teorii mnogości i jej filozoficzne implikacje”, w: J. Pelc (red.), Deskrypcje i prawda. Warszawa: BMS, s. 187–208. http://www.filozof.uni.lodz.pl/prac/an/teksty/35.%20Uog%C3%B3lniaj%C4%85ca%20parafraza%20teorii%20prawdy%20Tarskiego.pdf [dostęp: 20.12.2019].pl_PL
dc.referencesNowak Da Costa, J., Bielecka, E., Całka, B. (2016), „Jakość danych OpenStreetMap – analiza informacji o budynkach na terenie Siedlecczyzny”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 16 (2), s. 201–211.pl_PL
dc.referencesNyantakyi-Frimpong, H. (2019), „Visualizing politics: A feminist political ecology and participatory GIS approach to understanding smallholder farming, climate change vulnerability, and seed bank failures in Northern Ghana”, Geoforum, 105, s. 109–121. doi: 10.1016/j.geoforum.2019.05.014.pl_PL
dc.referencesO’Loughlin, J., Witmer, F., Linke, A., Thorwardson, N. (2010), „Peering into the fog of war: The geography of the WikiLeaks Afghanistan war logs, 2004–2009”, Eurasian Geography and Economics, 51 (4), s. 472–495. doi: 10.2747/1539–7216.51.4.472.pl_PL
dc.referencesO’Rourke, M., Crowley, S., Laursen, B., Robinson, B., Vasko, S. E. (2019), „Disciplinary diversity in teams: Integrative approaches from unidisciplinarity to transdisciplinarity”, w: K. L. Hall, A. L. Fogel, R. T. Croyle (red.), Strategies for Team Science Success: Handbook of Evidence-based Principles for Cross Disciplinary Science and Practical Lesson Learned from Health Reaserches. Cham: Springer, s. 21–46. doi: 10.1007/978–3–030–20992–6_2.pl_PL
dc.referencesOberski, T., Szczepaniak-Kołtun, Z. (2010), „Nowa koncepcja harmonizacji map tematycznych – sposób na zwiększenie zasięgu przestrzennego opracowania”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 21, s. 375–384.pl_PL
dc.referencesOlsen, J. K. B., Pedersen, S. A., Hendricks, V. F. (2009), A Companion to the Philosophy of Technology. Malden, MA: Wiley-Blackwell. doi: 10.1002/9781444310795.pl_PL
dc.referencesOpenshaw, S. (1984), Modifiable Areal Unit Problem, International Encyclopedia of Human Geography. doi: 10.1016/b978–008044910–4.00475–2.pl_PL
dc.referencesOpenshaw, S. (1997), „The truth about Ground Truth”, Transactions in GIS, 2 (1), s. 7–24. doi: 10.1111/j.1467–9671.1997.tb00002.x.pl_PL
dc.referencesOpenshaw, S., Openshaw, C. (1997), Artificial intelligence in geography. Chichester: John Wiley and Sons.pl_PL
dc.referencesOstrowski, K. (1979), „Informatyka w badaniach geograficznych”, Przegląd Geograficzny, 51 (2), s. 257–270.pl_PL
dc.referencesOziembłowski, P., Karnkowski, P. H. (2008), „Regionalizacja tektoniczna Polski a geologiczna baza danych PITAKA”, Przeglad Geologiczny, 56 (10), s. 93–98.pl_PL
dc.referencesPanecki, T. (2015), „Modelowanie obiektów topograficznych w bazach danych historycznych”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 21 (3), s. 37–51.pl_PL
dc.referencesParr, D. A., Lu, Y. (2010), „The landscape of GIScience publications 1997–2007: An empirical investigation with latent semantic analysis”, Transactions in GIS, 14 (5), s. 689–708. doi: 10.1111/j.1467–9671.2010.01228.x.pl_PL
dc.referencesPavlovskaya, M. (2006), „Theorizing with GIS: A tool for critical geographies?”, Environment and Planning A, 38 (11), s. 2003–2020. doi: 10.1068/a37326.pl_PL
dc.referencesPavlovskaya, M. (2018), „Critical GIS as a tool for social transformation”, Canadian Geographer, 62 (1), s. 40–54. doi: 10.1111/cag.12438.pl_PL
dc.referencesPiaget, J. (1972), „L’Epistémologie des Relations Interdisciplinaires”, w: L’interdisciplinarité: problèmes d’enseignement et de recherche dans les universités. Paris: Organisation de coopération et de développement economiques, s. 155–171.pl_PL
dc.referencesPickles, J. (red.) (1995a), Ground Truth. The Social Implications of Geographic Information Systems. New York–London: The Guildford Press. doi: 10.1016/0268–4012(96)82860-x.pl_PL
dc.referencesPickles, J. (1995b), „Preface”, w: J. Pickles (red.), Ground Truth. The Social Implications of Geographic Information Systems. New York–London: The Guildford Press, s. vii–xiv.pl_PL
dc.referencesPickles, J. (1995c), „Representations in an electronic age: Geography, GIS, and democracy”, w: J. Pickles (red.), Ground Truth. The Social Implications of Geographic Information Systems. New York–London: The Guildford Press, s. 1–30.pl_PL
dc.referencesPickles, J. (1997), „Tool or science? GIS, technoscience, and the theoretical turn”, Annals of the Association of American Geographers, 87 (2), s. 363–372. doi: 10.1111/0004–5608.00058.pl_PL
dc.referencesPickles, J. (2006), „Ground Truth 1995–2005”, Transactions in GIS, 10 (5), s. 763–772.pl_PL
dc.referencesPilarska, A. (2015), „Zwrot ku informacji przestrzennej. O przestrzeniach kształtowania się społeczeństwa geoinformacyjnego w Internecie”, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne, 11 (2), s. 97–115.pl_PL
dc.referencesPitt, J. C. (1995), „On the philosophy of technology, past and future”, Society for Philosophy and Technology Quarterly Electronic Journal, 1 (1/2), s. 18–22. doi: 10.5840/techne199511/26.pl_PL
dc.referencesPolak, P. (2010), „Komputery, wyobraźnia i współczesna filozofia przyrody”, w: M. Kuszyk-Bytniewska, A. Łukasik (red.), Filozofia przyrody współcześnie. Kraków: Universitas, s. 305–318.pl_PL
dc.referencesPoon, J. P. H., Cheong, P. (2009), „Objectivity, subjectivity, and intersubjectivity in economic geography: Evidence from the Internet and blogosphere”, Annals of the Association of American Geographers, 99 (3), s. 590–603. doi: 10.1080/00045600902967243.pl_PL
dc.referencesPopper, K. R. (1935), Logik der Forschung: Zur Erkenntnistheorie der Modernen Naturwissenschaft, Logik der Forschung. Wein: Verlag von Julius Springer. doi: 10.1007/978–3–7091–4177–9.pl_PL
dc.referencesPopper, K. R. (1959), The Logic of Scientific Discovery. New York: Basic Books.pl_PL
dc.referencesPopper, K. R. (1977), Logika odkrycia naukowego, tłum. U. Niklas. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesRamsey, K. (2009), „GIS, modeling, and politics: On the tensions of collaborative decision support”, Journal of Environmental Management, 90, s. 1972–1980. doi: 10.1016/j.jenvman.2007.08.029.pl_PL
dc.referencesRangpur, P., Shepard, J., Ewertowski, M., Rzeszewski, M. (2017), „Centralność i peryferyjność jednostek miejskich: integracja analiz GIS, teledetekcji, badań socjologicznych oraz eksploracyjnej analizy danych do retrodykcji i modelowania sieci osadniczych”, Journal of Nonsense Science, 13 (2), s. 1410–1424.pl_PL
dc.referencesRaper, J. F. (2009), „Geographical Information Science”, Annual Review of Information Science and Technology, 43 (1), s. 1–117. doi: 10.1002/aris.2009.1440430109.pl_PL
dc.referencesRdzany, Z., Szmidt, A., Tarnawska, K. (2013), „Rola procesów glacjalnych w kształtowaniu rzeźby południowego obrzeżenia Kotliny Kolskiej”, Biuletyn Uniejowski, 2, s. 5–21.pl_PL
dc.referencesRechciński M., Balon, J., Grodzińska-Jurczak, M. (2017), „Dane zastane – ocena użyteczności do badania konfliktów społecznych wokół obszarów chronionych w trzech skalach przestrzennych”, Prace Geograficzne, 149, s. 81–100. doi: 10.4467/20833113pg.17.011.6927.pl_PL
dc.referencesReitsma, F. (2013), „Revisiting the «Is GIScience a science?» debate (or quite possibly scientific gerrymandering)”, International Journal of Geographical Information Science, 27 (2), s. 2011–221. doi: 10.1080/13658816.2012.674529.pl_PL
dc.referencesRekers, J. V., Hansen, T. (2015), „Interdisciplinary research and geography: Overcoming barriers through proximity”, Science and Public Policy, 42 (2), s. 242–254. doi: 10.1093/scipol/scu048.pl_PL
dc.referencesRhind, D. W., Mounsey, H. M. (1989), „Research policy and review 29: The Chorley Committee and «Handling Geographic Information»”, Environment and Planning A, 21, s. 571–585. doi: 10.1068/a210571.pl_PL
dc.referencesRichardson, D. (2013), „Real-time space-time integration in GIscience and geography”, Annals of the Association of American Geographers, 103 (5), s. 1062–1071. doi: 10.1080/00045608.2013.792172.pl_PL
dc.referencesRichling, A. (1992), „Systemy informacji geograficznej i ich znaczenie dla przyszłości geografii”, Przegląd Geograficzny, 64 (1–2), s. 167–173.pl_PL
dc.referencesRicker, B. A., Rickles, P. R., Fagg, G. A., Haklay, M. E. (2020), „Tool, toolmaker, and scientist: Case study experiences using GIS in interdisciplinary research”, Cartography and Geographic Information Science, 47 (4), s. 350–366. doi: 10.1080/15230406.2020.1748113.pl_PL
dc.referencesRodela, R., Bregt, A. K., Ligtenberg, A., Pérez-Soba, M., Verweij, P. (2017), „The social side of spatial decision support systems: Investigating knowledge integration and learning”, Environmental Science and Policy, 76, s. 177–184. doi: 10.1016/ j.envsci.2017.06.015.pl_PL
dc.referencesRogowski, J., Nalej, M. (2015), „The Project Method in Education of Geoinformation Specialists”, w: I. Jażdżewska (red.), GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion. Łódź: Wydawnictwo Uniwerstetu Łódzkiego, s. 75–89.pl_PL
dc.referencesRóżycka-Czas, R., Salata, T., Gawroński, K., Czesak, B., Cegielska, K. (2016), „Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej do oceny stanu ładu przestrzennego”, Acta Scientiarum Polonorum: Formatio Circumiectus, 15 (4), s. 73–84.pl_PL
dc.referencesRura, M., Marble, D., Alvarez, D. (2014), „Roger Tomlinson, the father of GIS, and the transition to computerized geographic information. November 17, 1933 – February 7, 2014. In Memoriam”, Photogrammetric Engineering And Remote Sensing, 80 (5), s. 400–401.pl_PL
dc.referencesRykiel, Z. (1986), „Transformations of the paradigm of Polish socio-economic geography”, Concepts and Methods in Geography, 1, s. 33–43.pl_PL
dc.referencesRykiel, Z. (1988), „The functioning and the development of Polish human geography”, Progress in Human Geography, 12 (3), s. 391–408. doi: 10.1177/030913258801200304.pl_PL
dc.referencesRykiel, Z. (1991a), „Koncepcje geografii społecznej”, w: Z. Rykiel (red.), Studia z geografii społecznej. Dokumentacja geograficzna. Wrocław–Warszawa–Kraków: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN–Zakład Narodowy im. Ossolińskich–Wydawnictwo PAN, s. 9–17.pl_PL
dc.referencesRykiel, Z. (1991b), „Od antropogeografii przez geografię ekonomiczną do geografii społecznej”, w: S. Liszewski (red.), Geografia społeczna. IV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 41–52.pl_PL
dc.referencesRykiel, Z. (2001), Krytyka teorii regionu społeczno-ekonomicznego. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.pl_PL
dc.referencesRykiel, Z. (2011), „Krytyka krytyki, czyli elementy socjologii geografii”, Przestrzeń Społeczna (Social Space), 1 (1), s. 2011–2019.pl_PL
dc.referencesRykiel, Z. (2012), „Rydzyna: The anatomy and symbolism of a scientific counter-revolution”, Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2/2 (4), s. 135–153.pl_PL
dc.referencesSalata, T., Myga-Piątek, U. (2015), „Krajobraz jako nośnik danych przestrzennych. Próba zastosowania Dyrektywy INSPIRE do zapisów polityki krajobrazowej Polski”, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 30, s. 71–86.pl_PL
dc.referencesSandström, S., Sandström, P., Nikula, A. (2020), „Who is the public and where is participation in participatory GIS and public participation GIS”, w: J. McDonagh, S. Tuulentie (red.), Sharing Knowledge for Land Use Management. Northampton: Edward Elgar, s. 55–69. doi: 10.4337/9781789901894.pl_PL
dc.referencesScarletto, E. A. (2014), „Mapping the literature of GIS”, College and Research Libraries, 75 (2), s. 179–201. doi: 10.5860/crl12–389.pl_PL
dc.referencesScharff, R. C., Dusek (2006), Philosophy of Technology. The Technological Condition, Synthese. Blackwell Publishing.pl_PL
dc.referencesScharl, A., Tochtermann, K. (red.) (2007), The Geospatial Web: How Geobrowsers, Social Software and the Web 2.0 are Shaping the Network Society (Advanced Information and Knowledge Processing). London: Springer-Verlag.pl_PL
dc.referencesSchlossberg, M., Shuford, E. (2005), „Delineating «public» and «participation» in PPGIS”, Urban and Regional Information Systems Association (URISA) Journal, 16 (2), s. 15–26.pl_PL
dc.referencesScholten, H. J., van de Velde, R., van Manen, N. (red.) (2009), Geospatial Technology and the Role of Location in Science. Dordrecht–Heidelberg–London–New York: Springer. doi: 10.1007/978–90–481–2620–0_1.pl_PL
dc.referencesSchuurman, N. (2009), „Critical GIScience in Canada in the new millennium”, Canadian Geographer, 52 (1), s. 139–144. doi: 10.1111/j.1541–0064.2009.00250.x.pl_PL
dc.referencesShepherd, J. W., Masser, I., Blakemore, M., Rhind, D. W. (1989), „The ESRC’s regional research laboratories: An alternative approach to the NCGIA?”, w: Auto-Carto 9. Ninth International Symposium on Computer-Assisted Cartography, Baltimore, 2–7 April 1989. Falls Church, VA: The Congress, s. 764–774.pl_PL
dc.referencesSheppard, E. (1995), „GIS and Society: Towards a Research Agenda”, Cartography and Geographic Information Systems, 22 (1), s. 5–16. doi: 10.1559/152304095782540555.pl_PL
dc.referencesShook, E., Leetaru, K., Cao, G., Padmanabhan, A., Wang, S (2012), „Happy or not: Generating topic-based emotional heatmaps for culturomics using CyberGIS”, w: 2012 IEEE 8th International Conference on e-Science – e-Science 2012. Chicago: Institute of Electrical and Electronics Engineers, s. 1–6. doi: 10.1109/eScience.2012.6404440.pl_PL
dc.referencesSieber, R. (2006), „Public participation geographic information systems: A literature review and framework”, Annals of the Association of American Geographers, 96 (3), s. 491–507. doi: 10.1111/j.1467–8306.2006.00702.x.pl_PL
dc.referencesSimon, G. L., Graybill, J. K. (2010), „Geography in interdisciplinarity: Towards a third conversation”, Geoforum, 41, s. 356–363. doi: 10.1016/j.geoforum.2009.11.012.pl_PL
dc.referencesSimon, H. A. (1996), The sciences of the artificial, Cambridge–London: MIT Press.pl_PL
dc.referencesSkole, D. L. (2004), „Geography as a great intellectual melting pot and the preeminent interdisciplinary environmental discipline”, Annals of the Association of American Geographers, 94 (4), s. 739–743. doi: 10.1111/j.1467–8306.2004.00429.x.pl_PL
dc.referencesSkolimowski, H. (1966), „The structure of thinking in technology”, Technology and Culture, 7 (3), s. 371–383. doi: 10.2307/3101935.pl_PL
dc.referencesSkupin, A. (2014), „Making a Mark: A computational and visual analysis of one researcher’s intellectual domain”, International Journal of Geographical Information Science, 28 (6), s. 1209–1232. doi: 10.1080/13658816.2014.906040.pl_PL
dc.referencesŚleszyński, P. (2020), „Geografia wobec wyzwań systemowej reformy nauki w Polsce”, Prace i Studia Geograficzne, 65 (2), s. 57–69.pl_PL
dc.referencesSmith, B., Mark, D. M. (2001), „Geographical categories: An ontological investigation”, International Journal of Geographical Information Science, 15 (7), s. 591–612. doi: 10.1080/13658810110061199.pl_PL
dc.referencesSmith, J. B. (1994), Collective Intelligence in Computer-Based Collaboration. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.pl_PL
dc.referencesSmith, N. (1992), „History and philosophy of geography: Real wars, theory wars”, Progress in Human Geography, 16 (2), s. 257–271. doi: 10.1177/030913259201600208.pl_PL
dc.referencesSmith, N. (1996), „A review of: Ground Truth. The Social Implications of Geographic Information Systems”, Annals of the Association of American Geographers, 86 (3), s. 608–610.pl_PL
dc.referencesSmith, T. R. (1984), „Artificial intelligence and its applicability to geo- graphical problem solving”, Professional Geographer, 36 (2), s. 147–158. doi: 10.1111/j.0033–0124.1984.00147.x.pl_PL
dc.referencesSoja, E. W. (2009), „Taking space personally”, w: B. Warf, S. Arias (red.), The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives. London–New York: Routledge, s. 11–35. doi: 10.4324/9780203891308.pl_PL
dc.referencesSolon, J., Borzyszkowski, J., Bidłasik, M., Richling, A., Badora, K., Balon, J., Brzezińska-Wójcik, T., Chabudziński, Ł., Dobrowolski, R., Grzegorczyk, I., Jodłowski, M., Kistowski, M., Kot, R., Krąż, P., Lechnio, J., Macias, A., Majchrowska, A., Malinowska, E., Migoń, P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja, W (2018), „Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data”, Geographia Polonica, 91 (2), s. 143–170. doi: https://doi.org/10.7163/GPol.0115.pl_PL
dc.referencesSquire, S. J. (1996), „Re-territorializing knowledge(s): Electronic spaces and «virtual geographies»”, Area, 28 (1), s. 101–103.pl_PL
dc.referencesStacewicz, P. (2015), „Światopogląd informatyczny. Naukowe podstawy i filozoficzne perspektywy”, w: P. Stacewicz (red.), Informatyka a filozofia: od informatyki i jej zastosowań do światopoglądu informatycznego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 11–24.pl_PL
dc.referencesStach, A., Wysocka, P. (2014), „Zastosowanie metody krigingu Poissona w badaniach rozkładu przestrzennego problemów społecznych na przykładzie Poznania”, Acta Universitatis Lodzensis. Folia Geographica Socio-Economica.pl_PL
dc.referencesStamos, D. N. (2007), „Popper, laws, and the exclusion of biology from genuine science”, Acta Biotheoretica, 55, s. 357–375. doi: 10.1007/s10441–007–9025–6.pl_PL
dc.referencesStarkel, L. (1979), „Perspektywy wzrostu nauk fizycznogeograficznych w Polsce”, Przegląd Geograficzny, 51 (4), s. 637–639.pl_PL
dc.referencesStateczny, A. (2009), „Koncepcja kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 7 (3), s. 125–134.pl_PL
dc.referencesStewart, E. J., Jacobson, D., Draper, D. (2008), „Public participation geographic information systems (PPGIS): Challenges of implementation in Churchill, Manitoba”, Canadian Geographer, 52 (3), s. 351–366. doi: 10.1111/j.1541–0064.2008.00217.x.pl_PL
dc.referencesStojanovski, J., Frančula, N., Lapaine, M. (2015), „Indexing of mapping science journals”, Geography Environment Sustainability, 8 (1), s. 27–52. doi: 10.15356/2071–9388.pl_PL
dc.referencesStokols, D., Misra, S., Moser, R. P., Hall, K. L., Taylor, B. K. (2008), „The ecology of team science. Understanding contextual influences on transdisciplinary collaboration”, American Journal of Preventive Medicine, 35 (2), s. 96–115. doi: 10.1016/ j.amepre.2008.05.003.pl_PL
dc.referencesStuczyński, T., Jadczyszyn, J., Seweryn, K. (2006), „Wykorzystanie systemu informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej do analiz regionalnych”, Studia i Raporty IUNG-PIB, 3, s. 33–52. doi: 10.26114/sir.iung.2006.03.03.pl_PL
dc.referencesSugumaran, R., DeGroote, J. (2010), Spatial Decision Support Systems: Principles and Practices. Boca Raton–London–New Jork: CRC Press. doi: 10.1201/b10322.pl_PL
dc.referencesSui, D. (2008), „The wikification of GIS and its consequences: or Angelina Jolie’s new tattoo and the future of GIS”, Computers, Environment and Urban Systems, 32, s. 1–5. doi: 10.1016/j.compenvurbsys.2007.12.001.pl_PL
dc.referencesSui, D., DeLyser, D. (2012), „Crossing the qualitative-quantitative chasm I: Hybrid geographies, the spatial turn, and volunteered geographic information (VGI)”, Progress in Human Geography, 36 (1), s. 111–124. doi: 10.1177/0309132510392164.pl_PL
dc.referencesSui, D., Goodchild, M., Elwood, S. (2013), „Volunteered geographic information, the exaflood, and the growing digital divide”, w: D. Sui, S. Elwood, M. F. Goodchild (red.), Crowdsourcing Geographic Knowledge: Volunteered Geographic Information (VGI) in Theory and Practice. Dordrecht: Springer, s. 1–12. doi: 10.1007/978–94–007–4587–2_1.pl_PL
dc.referencesSun, S., Manson, S. M. (2011), „Social network analysis of the academic GIScience community”, Professional Geographer, 63 (1), s. 18–33. doi: 10.1080/00330124.2010.533560.pl_PL
dc.referencesSwanson, B. (2007), „The Coming Exaflood”, Wall Street Journal. https://www.discovery.org/a/3869/ [dostęp: 8.12.2019].pl_PL
dc.referencesŚwiątek, A. (2012), „Nauczanie GIS w praktyce na przykładzie warsztatów Letniej Szkoły Geoinformacji Geogorce 2012”, Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 1, s. 135–143.pl_PL
dc.referencesŚwitoń, J. (2013), „Budowa bazy danych graficznych i opisowych do trójwymiarowego modelu kopalni i pokładów węgla w środowisku ArcGIS”, CUPRUM, 67 (2), s. 37–48.pl_PL
dc.referencesSypion-Dutkowska, N. (2012), „Charakterystyka stanu i zmian rozmieszczenia wybranych przestępstw w Szczecinie z wykorzystaniem geostatystycznej analizy GIS”, Archiwum Kryminologii, 37, s. 304–326. doi: 10.7420/AK2015J.pl_PL
dc.referencesSzady, B. (2008), „Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii historycznej”, Polski Przegląd Kartograficzny, 40, s. 279–283.pl_PL
dc.referencesSzady, B. (2013), „Czasowo-przestrzenne bazy danych jako narzędzie w geografii historycznej”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oecomica, 14, s. 17–31.pl_PL
dc.referencesSzady, B. (2016), „Spatio-temporal databases as research tool in historical geography”, Geographia Polonica, 89 (3), s. 359–370. doi: 10.7163/GPol.0059.pl_PL
dc.referencesSzczuraszek, T., Chmielewski, J. (2007), „Zastosowanie systemu GIS do planowania rozwoju sieci transportowych miasta”, Transport Miejski i Regionalny, 10, s. 44–48.pl_PL
dc.referencesSzmidt, A. (2015), „Ocena przydatności archiwalnych materiałów kartograficznych dla analiz paleopowierzchni wykonywanych w technikach GIS na obszarze Polski Środkowej”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, 14, s. 63–68.pl_PL
dc.referencesSzpunar, R., Gotlib, D., Próchniewicz, D., Węzka, K., Markiewicz, J. (2019), „Centrum naukowych analiz geoprzestrzennych, obliczeń satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS)”, w: 25. medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni, 6–9.06.2019, Bratislava. Bratysława: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov.pl_PL
dc.referencesSzubert, M. (2008), „Geomatyka w badaniach geomorfologicznych”, Dokumentacja Geograficzna, 37, s. 7–13.pl_PL
dc.referencesTambassi, T. (red.) (2019), The Philosophy of GIS. Cham: Springer Geography. doi: 10.1007/978–3–030–16829–2.pl_PL
dc.referencesTargowski, A. (2010), Początki informatyki w Polsce, a może i w świecie (?). https://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/publication/1571/edition/1598#info [dostęp: 7.01.2020].pl_PL
dc.referencesTargowski, A. S. (2013), Historia, teraźniejszość i przyszłość informatyki. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.pl_PL
dc.referencesTarski, A. (1933), Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.pl_PL
dc.referencesTarski, A. (1948), A Decision Method for Elementary Algebra and Geometry, red. J. C. C. Kinsley. Santa Monica: Rand.pl_PL
dc.referencesTaylor, P. J., Johnston, R. J. (1995), „GIS and Geography”, w: J. Pickles (red.), Ground Truth. The Social Implications of Geographic Information Systems. New York–London: The Guildford Press, s. 51–67.pl_PL
dc.referencesTerefenko, P., Boski, T., Furmańczyk, K., Mazurkiewicz, A. (2005), „Stosowanie technologii GIS oraz modelowania trójwymiarowego w badaniach geologicznych strefy brzegowej”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 3 (4), s. 181–188.pl_PL
dc.references„The research plan of the National Center for Geographic Information and Analysis” (1989), International Journal of Geographical Information Systems, 3 (2), s. 117–136. doi: 10.1080/02693798908941502.pl_PL
dc.referencesThrift, N. (2002), „The future of geography”, Geoforum, 33, s. 291–298. doi: 10.1016/S0016–7185(02)00019–2.pl_PL
dc.referencesTian, E. (2020), „A prospect for the geographical research of sport in the age of Big Data”, Sport in Society, 23 (1), s. 159–169. doi: 10.1080/17430437.2018.1555233.pl_PL
dc.referencesTian, Y., Wen, C., Hong, S. (2008), „Global scientific production on GIS research by bibliometric analysis from 1997 to 2006”, Journal of Informetrics, 2 (1), s. 65–74. doi: 10.1016/j.joi.2007.10.001.pl_PL
dc.referencesTomczyk, A., Ewertowski, M. (2013), „Planning of recreational trails in protected areas: Application of regression tree analysis and geographic information systems”, Applied Geography, 40, s. 129–139. doi: 10.1016/j.apgeog.2013.02.004.pl_PL
dc.referencesTomczyk, A., Ewertowski, M. (2017), „Surface morphological types and spatial distribution of fan-shaped landforms in the periglacial high-Arctic environment of central Spitsbergen, Svalbard”, Journal of Maps, 13 (2), s. 239–251. doi: 10.1080/17445647.2017.1294543.pl_PL
dc.referencesTomlinson, R. (1962), „An introduction to the use of electronic computers in the storage, compilation and assessment of natural and economic data for the evaluation of marginal lands”, w: National Land Capability Inventory Seminar, 29–30 November 1962, Ottawa: Agricultural Rehabilitation and Development Administration of the Canada Department of Agriculture, s. 11. https://gisandscience.files.wordpress.com/2012/08/4-computermapping.pdf [dostęp: 15.01.2020].pl_PL
dc.referencesTorrens, P. M. (2010), „Geography and computational social science”, GeoJournal, 75 (2), s. 133–148. doi: 10.1007/s10708–010–9361-y.pl_PL
dc.referencesTravis, C., von Lünen, A. (red.) (2016), The Digital Arts and Humanities: Neogeography, Social Media and Big Data Integrations and Applications. Cham: Springer.pl_PL
dc.referencesTress, G., Tress, B., Fry, G. (2005), „Clarifying integrative research concepts in landscape ecology”, Landscape Ecology, 20, s. 479–493. doi: 10.1007/s10980–004–3290–4.pl_PL
dc.referencesTress, B., Tress, G., van der Valk, A., Fry, G. (red.) (2003), Interdisciplinary and Transdisciplinary Landscape Studies: Potential and Limitations. Wageningen: WUR, Alterra.pl_PL
dc.referencesTrzęsicki, K. (2006), „Wkład logików polskich w światową informatykę”, Filozofia Nauki, 55 (3), s. 5–19.pl_PL
dc.referencesTulloch, D. (2008), „Public Participation GIS (PPGIS)”, Encyclopedia of Geographic Information Science. Thousand Oaks: SAGE Publications. doi: 10.4135/9781412953962.n165.pl_PL
dc.referencesTuring, A. M. (1936), „On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem”, Proceedings of the London Mathematical Society, 42 (2), s. 230–265. doi: 10.1112/plms/s2–42.1.230.pl_PL
dc.referencesTuring, A. M. (1950), „Computer machinery and intelligence”, Mind, 49, s. 433–460. doi: 10.1093/mind/LI.202.200.pl_PL
dc.referencesTuring, A. M. (1995), „Maszyna licząca a inteligencja”, tłum. M. Szczubiałka, w: B. Chwedeńczuk (red.), Filozofia umysłu. Warszawa: Wydawnictwo Spacja–Aletheia, s. 272–300.pl_PL
dc.referencesTurner, A. J. (2006), Introduction to Neogeography. Sebastopol, CA: O’Reilly.pl_PL
dc.referencesTymków, P., Stodolak, R. (2012), „Sposoby reprezentacji danych geoprzestrzennych w systemach modelowania hydrodynamicznego przepływów powodziowych”, w: Problemes actuels de la protection contre les inondations / Anti-flood defences – today’s problems / Współczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej, Paris–Orléans 28–30.03.2012, Paryż–Orlean: Stacja Naukowa PAN, s. 255–265.pl_PL
dc.referencesTymków, P., Jóźków, G., Walicka, A., Karpina, M., Borkowski, A. (2019), „Identification of water body extent based on remote sensing data collected with unmanned aerial vehicle”, Water (Switzerland), 11 (2), s. 338. doi: 10.3390/w11020338.pl_PL
dc.referencesUnwin, D. (1996), „A review of: Ground Truth. The Social Implications of Geographic Information Systems”, International Journal of Geographical Information Systems, 10 (2), s. 237–238. doi: 10.1080/02693799608902076.pl_PL
dc.referencesUrbański, J. (1997), Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesUrbański, J. (2008), GIS w badaniach przyrodniczych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. https://kiw.ug.edu.pl/pl/ebooki/644-gis-w-badaniach-przyrodniczych.html [dostęp: 31.08.2019].pl_PL
dc.referencesUrbański, J. (2018), „A GIS tool for two-dimensional glacier-terminus change tracking”, Computers and Geosciences, 111, s. 97–104. doi: 10.1016/j.cageo.2017.11.004.pl_PL
dc.referencesUrbański, J., Grusza, G., Chlebus, N., Kryla, L. (2008), „A GIS-based WFD oriented typology of shallow micro-tidal soft bottom using wave exposure and turbidity mapping”, Estuarine, Coastal and Shelf Science, 78 (1), s. 21–31. doi: 10.1016/ j.ecss.2007.11.025.pl_PL
dc.referencesUrbański, J., Wochna, A., Bubak, I., Grzybowski, W., Lukawska-Matuszewska, K., Łącka, M., Śliwińska, S., Wojtasiewicz, B., Zajączkowski, M. (2016), „Application of Landsat 8 imagery to regional-scale assessment of lake water quality”, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 51, s. 28–36. doi: 10.1016/j.jag.2016.04.004.pl_PL
dc.referencesVeregin, H. (1995), „Computer innovation and adoption in geography: A critique a conventional technological models”, w: J. Pickles (red.), Ground Truth. The Social Implications of Geographic Information Systems. New York–London: The Guildford Press, s. 88–112.pl_PL
dc.referencesWałek, G. (2013), „Wykorzystanie programów Quantum GIS i SAGA GIS do budowy cyfrowego modelu wysokościowego zlewni Grajcarka”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14 (2), s. 133–144.pl_PL
dc.referencesWarf, B., Arias, S. (red.) (2009), The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives. London–New York: Routledge. doi: 10.4324/9780203891308.pl_PL
dc.referencesWarf, B., Janelle, D., Goodchild, M. F. (2012), „Spatially Integrated Social Science”, w: B. Warf (red.), Encyclopedia of Human Geography. https://sk.sagepub.com/reference/humangeography/n278.xml [dostęp: 15.03.2020]. doi: 10.4135/9781412952422.n278.pl_PL
dc.referencesWei, F., Grubesic, T. H., Bishop, B. W. (2015), „Exploring the GIS Knowledge Domain Using CiteSpace”, Professional Geographer, 67 (3), s. 374–384. doi: 10.1080/00330124.2014.983588.pl_PL
dc.referencesWerner, P. (1992), Wprowadzenie do geograficznych systemów informacyjnych. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesWerner, P. (2003), Geograficzne uwarunkowania rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesWerner, P. (2018), „Czy GIS podnosi rangę dyscyplin geograficznych? Znaczenie GIS i GIScience dla geografii”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 34, s. 5–23. doi: 10.18778/1508–1117.34.01.pl_PL
dc.referencesWerner, P., Prokop, P. (1999), „Zastosowania systemów informacji geograficznej w geografii polskiej”, w: B. Domański, W. Widacki (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, t. 4. Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 275–291.pl_PL
dc.referencesWerner, P., Jażdżewska, I., Zwoliński, Z. (2015), „Current state and future perspectives of university education of GIS and geoinformation in Poland”, w: I. Jażdżewska (red.), GIS in Higher Education in Poland – Curriculums, Issues, Discussion. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 3–14.pl_PL
dc.referencesWerner, S., Zittla, C., Schmaltza, F. (red.) (2007), Ludwik Fleck. Style myślowe i fakty. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.pl_PL
dc.referencesWężyk, P., Mansberger, R. (1997), „Przykład wykorzystania ortofotografii cyfrowej i systemu GIS w leśnictwie”, Archiwum Fotogrametrii. Kartografii i Teledetekcji, 6, s. 133–150.pl_PL
dc.referencesWężyk, P., Szostak, M., Tompalski, P. (2010), „Aktualizacja baz danych SILP oraz Leśnej Mapy Numerycznej w oparciu o dane z lotniczego skaningu laserowego”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 21, s. 437–446.pl_PL
dc.referencesWężyk, P., Borowiec, N., Szombara, S., Wańczyk, R. (2008), „Generowanie numerycznych modeli powierzchni oraz terenu w Tatrach na podstawie chmury punktów”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 18, s. 650–661.pl_PL
dc.referencesWiatkowska, B., Słodczyk, J. (2018), „Wykorzystanie zasobów baz danych GIS na potrzeby analizy zróżnicowania obszarów wiejskich w aspekcie działań PROW, Studia Obszarów Wiejskich, 52, s. 95–109. doi: 10.7163/sow.52.7.pl_PL
dc.referencesWidacki, W. (1996), „Od papierowych map do systemów informacji geograficznej”, Czasopismo Geograficzne, 67, s. 3–4.pl_PL
dc.referencesWidacki, W. (1997), Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej. Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesWidacki, W. (1998), „Polska geografia fizyczna w dobie transformacji politycznych – stan i perspektywy”, Przegląd Geograficzny, 70 (3–4), s. 215–235. https://rcin.org.pl/Content/1035/Wa51_3645_r1998-t70-z3–4_Przeg-Geogr.pdf#page=46 [dostęp: 12.12.2019].pl_PL
dc.referencesWidacki, W. (2001), „Systemy informacji geograficznej i ich rola w naukach przestrzennych”, Geoinformatica Polonica, 3, s. 47–55.pl_PL
dc.referencesWidacki, W. (2004), „Systemy informacji geograficznej w programach edukacyjnych uniwersyteckich studiów przyrodniczych w Polsce”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 2 (3), s. 11–23.pl_PL
dc.referencesWidacki, W. (2005), „O geografii w XXI wieku”, w: J. Jania, T. Jankowski (red.), Wpływ nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocję wiedzy geograficznej w Polsce. 2 Forum Geografów Polskich. Sosnowiec: Komitet Nauk Geograficznych PAN–Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, s. 60–64.pl_PL
dc.referencesWilson, E. O. (2011), Konsiliencja. Jedność wiedzy, tłum. J. Mikos. Poznań: Zysk i S-ka.pl_PL
dc.referencesWinowski, M. (2017), „Traineeships as a form of improvement of Geoinformation students’ professional competences on the labour market”, Journal of Education, Health and Sport, 7 (4), s. 689–693. doi: https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.569069.svg.pl_PL
dc.referencesWnek, K. (2010), „Systemy GIS w badaniach historycznych/GIS systems in historical research”, Prace Historyczne, 1 (137), s. 153–171.pl_PL
dc.referencesWójcik, M. (2012), Geografia wsi w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesWoleński, J. (1985), Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesWoleński, J. (2014), „Szkoła Lwowsko-Warszawska z perspektywy historycznej”, Przegląd Pedagogiczny, 1, s. 9–18.pl_PL
dc.referencesWright, D. J., Goodchild, M. F., Proctor, J. D. (1997), „GIS: Tool or science? Demystifying the persistent ambiguity of GIS as «tool» versus «science»”, Annals of the Association of American Geographers, 87 (2), s. 346–362. doi: 10.1111/0004–5608.872057.pl_PL
dc.referencesWu, J. (2013) „Geographical knowledge diffusion and spatial diversity citation rank”, Scientometrics, 94, s. 181–201. doi: 10.1007/s11192–012–0715–8.pl_PL
dc.referencesXuemei, W., Mingguo, M., Xin, L., Zhiqiang, Z. (2014), „Applications and researches of geographic information system technologies in bibliometrics”, Earth Science Informatics, 7, s. 147–152. doi: 10.1007/s12145–013–0132–4.pl_PL
dc.referencesYan, Y., Feng, C.-C., Fan, H., Wang, Y.-C., Zipf, A. (2020), „Volunteered geographic information research in the first decade: A narrative review of selected journal articles in GIScience”, International Journal of Geographical Information Science, 34 (9), s. 1765–1791. https://doi.org/10.1080/13658816.2020.1730848.pl_PL
dc.referencesZaleska-Bartosz, J., Pałkowska, H. (2003), „Geograficzne systemy informacyjne wykorzystywane w ocenach środowiskowych”, Nafta – Gaz, 59 (4), s. 181–188.pl_PL
dc.referencesZapart, P. (1994), GIS. Komputerowe systemy informacji przestrzennej. Warszawa: Intersoftland.pl_PL
dc.referencesZapłata, R., Borowski, M. (2013), „GIS w archeologii – przykład prospekcji i inwentaryzacji dziedzictwa archeologiczno-przemysłowego”, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, 11 (4), s. 103–112.pl_PL
dc.referencesZawadzka-Pawlewska, U. (2014), „Analiza rozmieszczenia osadnictwa średniowiecznego względem cieków z wykorzystaniem darmowego oprogramowania GIS na przykładzie północnego Mazowsza”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 16 (1), s. 239–253.pl_PL
dc.referencesZgłobicki, W., Baran-Zgłobicka, B., Gawrysiak, L., Telecka, M. (2014), „The impact of permanent gullies on present-day land use and agriculture in loess areas (E. Poland)”, Catena, 126, s. 28–36. doi: 10.1016/j.catena.2014.10.022.pl_PL
dc.referencesZhan, F. B., Gong, X., Liu, X. (2014), „Mark on the globe: A quest for scientific bases of geographic information and its international influence”, International Journal of Geographical Information Science, 28 (6), s. 1233–1245. doi: 10.1080/13658816.2013.847186.pl_PL
dc.referencesZhao, B., Zhang, S., Xu, C., Liu, X. (2020), „Spoofing in geography: Can we trust artificial intelligence to manage geospatial data?”, w: X. Ye, H. Lin (red.), Spatial Synthesis. Human Dynamics in Smart Cities. Cham: Springer. doi: 10.1007/978–3–030–52734–1_19.pl_PL
dc.referencesZhuang, Y., Liu, X., Nguyen, T., He, Q., Hong, S. (2013), „Global remote sensing research trends during 1991–2010: A bibliometric analysis”, Scientometrics, 96, s. 203–219. doi: 10.1007/s11192–012–0918-z.pl_PL
dc.referencesZiemińska-Stolarska, A., Imbierowicz, E., Jaskulski, M., Szmidt, A. (2020), „Assessment of the chemical state of bottom sediments in the eutrophied dam reservoir in Poland”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (10), s. 3424–3443. doi: 10.3390/ijerph17103424.pl_PL
dc.referencesZook, M., Graham, M., Shelton, T., Gorman, S. (2010), „Volunteered geographic information and crowdsourcing disaster relief: A case study of the Haitian earthquake”, World Medical and Health Policy, 2 (2), s. 7–33. doi: 10.2202/1948–4682.1069.pl_PL
dc.referencesZwoliński, Z. (2003), „Geoinformacja – studia uniwersyteckie”, w: Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych”, 15–17 września 2003. Wrocław–Polanica Zdrój, s. 77.pl_PL
dc.referencesZwoliński, Z. (2009a), „Rozwój myśli geoinformacyjnej”, w: Z. Zwoliński (red.), GIS – platforma integracyjna geografii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 9–21.pl_PL
dc.referencesZwoliński, Z. (2009b), „The routine of landform geodiversity map design for the Polish Carpathian Mts.”, Landform Analysis, 11, s. 77–85.pl_PL
dc.referencesZwoliński, Z. (2010), „Aspekty turystyczne georóżnorodności rzeźby Karpat”, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 14, s. 316–327.pl_PL
dc.referencesZwoliński, Z. (red.) (2010), GIS – woda w środowisku. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesZwoliński, Z., Guth, P. L. (2017), „Geomorphometry for geomodelling of natural hazards”, Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementary Issues, 61 (2), s. 1–7. doi: 10.1127/zfg_suppl/2017/0498.pl_PL
dc.referencesŻydek, K. (1995), „Franciszek Bacon – reformator nauki?”, Człowiek w Kulturze, 4–5, s. 103–119.pl_PL
dc.referencesŻyszkowska, W. (2002), „Wkład geoinformatyki do kartografii”, Geoinformatica Polonica, 4, s. 43–53.pl_PL
dc.referencesŻyszkowska, W. (2003), „Analizy przestrzenne w systemach informacji geograficznej”, Polski Przegląd Kartograficzny, 35 (2), s. 100–113.pl_PL
dc.referencesŻyszkowska, W., Spallek, W. (red.) (2011), Zastosowanie statystyki w GIS i kartografii: główne problemy współczesnej kartografii. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski–Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego.pl_PL
dc.referencesŻytkow, J. (1993), „Automatyzacja odkrycia naukowego: stan i perspektywy”, Filozofia Nauki, 1 (4), s. 37–54.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-599-2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe