Show simple item record

dc.contributor.authorMarciniak, Mieczysław
dc.contributor.editorDopierała, Renata
dc.contributor.editorWaniek, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-10-22T08:47:57Z
dc.date.available2021-10-22T08:47:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMarciniak M., Pasja i folklor pamięci, [w:] Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Dopierała R., Waniek K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 341-356, DOI: 10.18778/8088-218-8.21pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-218-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39521
dc.descriptionAutor przedstawia swoją propozycję rozumienia pasji (cierpienia), która jest konstrukcją typu idealnego służącego wyznaczeniu pewnego wymiaru, w jakim mogą lokować się empiryczne narracje autobiograficzne, to znaczy między pasją a folklorem. Na mocy założenia konstrukcyjnego większość empirycznie danych narracji lokuje się w pobliżu bieguna folkloru, zarazem cała konstrukcja byłaby chybiona, gdyby nie można było podać przypadku leżącego blisko bieguna pasji.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDopierała R., Waniek K. (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcierpienie (pasja)pl_PL
dc.subjectfolklor pamięcipl_PL
dc.subjectnarracjapl_PL
dc.subjectpole pamięcipl_PL
dc.titlePasja i folklor pamięcipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number341-356pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Kulturypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-219-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Socjologii Kultury UŁ. Główne zainteresowania badawcze to socjologia biografistyczna, pamięć społeczna i jej reprezentacje w narracjach (m. in. na temat wojny i okupacji).pl_PL
dc.referencesCichy M., 1999, Baśnie dokumentalne Hanny Krall, „Gazeta Wyborcza”, 23–24 I.pl_PL
dc.referencesFürstenberg D., 1999, Mój wujek. Próba szkicu o „całkiem normalnym sprawcy”, „Więź”, nr 11.pl_PL
dc.referencesHabermas J., 1990, Sposób zacierania winy, czyli tendencje apologetyczne we współczesnej historiografii niemieckiej, [w:] Historikerstreit. Spór o miejsce III Rzeszy w historii Niemiec, Aneks, Londyn, s. 81–89.pl_PL
dc.referencesHabermas J., 1983, Teoria i praktyka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHillgrüber A., 1990, Dwie katastrofy, [w:] Historikerstreit. Spór o miejsce III Rzeszy w historii Niemiec, Aneks, Londyn, s. 10–37.pl_PL
dc.referencesJedlicki J., 1993, Źle urodzeni, czyli o doświadczeniu historycznym: scripta i postscripta, Aneks, Londyn–Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaniowski M., 1999, Wstęp. Rehabilitacja i transformacja filozofii praktycznej, [w:] J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. IX–LXXXVI.pl_PL
dc.referencesKłoskowska A., 1996, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKłoskowska A., 1991, Wobec pokoleniowego przeżycia zła, [w:] A. Siciński (red.), Sens uczestnictwa. Wokół idei Jana Strzeleckiego. Zbiór szkiców, IFIS PAN, Warszawa, s. 53–64.pl_PL
dc.referencesMarciniak M., 1995, Pozytywne doświadczenie biograficzne w kontekście okupacji: oportunizm i opór, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 135–158.pl_PL
dc.referencesRiemann G., Schütze F., 1992, „Trajektoria” jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 89–109.pl_PL
dc.referencesSzczepański J., 1973, Odmiany czasu teraźniejszego, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrzelecki J., 1989, Ślady tożsamości, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1990, Presja i wina: doświadczenia młodego żołnierza niemieckiego w czasie drugiej wojny światowej i ich implikacje biograficzne, [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań, s. 325–339.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-218-8.21
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe