Show simple item record

dc.contributor.authorCzyżewski, Marek
dc.contributor.authorRokuszewska-Pawełek, Alicja
dc.contributor.editorDopierała, Renata
dc.contributor.editorWaniek, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-10-22T08:52:17Z
dc.date.available2021-10-22T08:52:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationCzyżewski M., Rokuszewska-Pawełek A., Analiza autobiografii Rudolfa Hössa, [w:] Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Dopierała R., Waniek K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 374-445, DOI: 10.18778/8088-218-8.23pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-218-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39523
dc.descriptionPrzedmiotem analizy jest tekst pt. „Moja dusza, kształtowanie się, życie i przeżycia”, napisany przez Rudolfa Hössa, komendanta obozu Oświęcim, podczas jego pobytu w więzieniu w Krakowie. Przez polskich wydawców opatrzony został podtytułem „Autobiografia Rudolfa Hössa”.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDopierała R., Waniek K. (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectautobiografiapl_PL
dc.subjectRudolf Hösspl_PL
dc.subjectII wojna światowapl_PL
dc.subjectOświęcimpl_PL
dc.subject„Autobiografia Rudolfa Hössa”pl_PL
dc.subjectzbrodnie hitlerowskiepl_PL
dc.subject"Moja dusza, kształtowanie się, życie i przeżycia"pl_PL
dc.titleAnaliza autobiografii Rudolfa Hössapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number373-445pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Zakład Badań Komunikacji Społecznejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kultury; AHE, Zakład Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediówpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-219-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteMarek Czyżewski, dr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego i kierownik Zakładu Badań Komunikacji Społecznej w Instytucie Socjologii UŁ, przewodniczący Rady Konsorcjum Naukowego „Analiza Dyskursu”, redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Socjologiczny”. Główne zainteresowania: analiza dyskursu publicznego, demokratyzacja kultury, opinia publiczna i sposoby jej kształtowania, retoryka publiczna, fenomen „społeczeństwa wiedzy”, nowe formy panowania w obszarze komunikowania społecznego, język wrogości i mowa nienawiści, komunikacja międzykulturowa, jakościowe badania społeczne, teoria społeczna. Współautor i współredaktor książek „Cudze problemy”, „Rytualny chaos”, „Retoryka i polityka” i „Dyskurs elit symbolicznych” oraz zeszytu czasopisma „Societas/Communitas” pt. „Pedagogizacja życia społecznego”.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAlicja Rokuszewska-Pawełek, socjolog, dr hab., emerytowany prof. nadzw. w Katedrze Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego i w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów AHE w Łodzi. Główne zainteresowania badawcze to socjologiczna problematyka biografii i tożsamości, komunikacja społeczna i socjologia mediów oraz społeczna recepcja przekazów kulturowych. W latach 2008-2011 redaktor naczelna pisma „Media-Kultura- Społeczeństwo”. Autorka książki „Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna” (Łódź 2002) oraz współautorka książki „Biografia a tożsamość narodowa” (Łódź 1996).pl_PL
dc.referencesAdorno T., Frenkel-Brunswik E., Levison D. J., Sanford R. N. i in., 1950, The Authoritarian Personality, Harper and Brothers, New York.pl_PL
dc.referencesArendt H., 1987, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesBergmann R., 1984, Wykłady z analizy konwersacyjnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, wrzesień.pl_PL
dc.referencesBorowski T., 1971, Opowiadania wybrane, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBroszat M. (red. i wstęp), 1985, Kommendant in Auschwitz. Autobiographische Aufzeichnungen des Rudolf Höss, Deutscher Taschenbuch Verlag, München.pl_PL
dc.referencesBurke K., 1983, Retoryka „Mein Kampf”, tłum. M. Szpakowska, [w:] H. Krzeczkowski (red.), Nowa Krytyka. Antologia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 353–354.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., 1987, Interakcjonizm i analiza konwersacyjna jako sposoby badania biografii. Etnografia wobec etnometodologii, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 85–107.pl_PL
dc.referencesGarfinkel H., 1967, Studies in Ethnomethodology, Prentice, Hall, Englewood Cliffs.pl_PL
dc.referencesGarfinkel H., Sacks H., 1970, On Formal Structures of Practical Actions, [w:] J. C. McKinney, E. A. Tiryakian (red.), Theoretical Sociology, Appletom Century Crofts, New York.pl_PL
dc.referencesHughes E., 1958, Work and the Self, w zbiorze tego autora: Men and Their Work, The Free Press, Glencoe.pl_PL
dc.referencesHughes E., 1962, Good People and Dirty Work, „Social Problems” vol. 10, nr 1, s. 3–11.pl_PL
dc.referencesJayyusi L., 1984, Categorization and the Moral Order, Routledge and Kegan Paul, London.pl_PL
dc.referencesKroński T., 1934, Faszyzm a tradycja europejska, „Literatura”, nr 8.pl_PL
dc.referencesMerle R., 1956, Śmierć jest moim rzemiosłem, tłum. Cz. Przymusiński, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMoczarski K., 1978, Rozmowy z katem, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPollner M., 1974, Mundane Reasoning, “Philosophy of Social Sciences”, t. 4, s. 35–54.pl_PL
dc.referencesRawicz J., 1981, Wstęp, [w:] J. Bezwińska, D. Czech (red.), KL Auschwitz in den Augen der SS. Höss, Broad, Kremer, KAW, Katowice.pl_PL
dc.referencesRiemann G., 1987, Das Fremdwerden der eigenen Biographie: Narrathe Interviews mit psychiatrischen Patienten, Fink, München.pl_PL
dc.referencesSacks H., 1984, On Doing „Being Ordinary” [w:] J. M. Atkinson, J. Heritage, Structures of Social Action, Cambridge University Press, Cambridge, s. 413–429.pl_PL
dc.referencesSchütz A., Luckmann T., 1979, Strukturen der Lebenswelt, t. 1. Suhrkamp, Frankfurt am Main.pl_PL
dc.referencesSchütz A., 1984, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, tłum. D. Lachowska, [w:] Kryzys i schizma, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 137–192.pl_PL
dc.referencesSchütz A., 1979, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, „Studia Filozoficzne” nr 6, s. 22–54.pl_PL
dc.referencesSchütz A., 1967, Studies in Ethnomethodology, Prentice Hall, Englewood Clifls.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1981, Prozessstrukturen des Lebensablaufs, [w:] J. Matthcs, A. Pfeifenberger, S. Stosberg (red.), Biographie in handlungswissenschaflicher Perspektive, Verlag der nürnberger Forschungsvereinigung, Nürnberg, s. 67–156.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1982, Narrarive Repräsentation kolleciver Schicksalsbetroffenheit, [w:] E. Lämmert (red.), Erzählforschung. Metzler, Stuttgart, s. 568–590.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1983, Biographieforschung und narratives Interview, „Neue Praxis”, t. 13, s. 283–293.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1984, Kongnitive Figuren des autobiographischen Stegreiferzählens, [w:] M. Kohli, G. Robert (red.), Biographie and soziale Wirklichkeit. Metżler, Stuttgart.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1986, Short outline for the method of biography analysis (maszynopis powielony).pl_PL
dc.referencesSehn J. (Opracowanie i Wstęp), 1956, Wspomnienia Rudolfa Hössa, komendanta obozu oświęcimskiego, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, (tłum. J. Sehn i E. Kocwa), Wyd. Prawnicze, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSykes G. M., Matza D., 1957, Technigues of Neutraiisation: A Theory of Delinquency. „American Sociological Review”, vol. 22.pl_PL
dc.referencesWerner A., 1971, Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja obozów, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWalser M., 1981, Nasz Oświęcim, tłum. M. Świątek, [w:] J. Borejsza, S. H. Kaszyński (red.), Po upadku Trzeciej Rzeszy. Niemieccy intelektualiści a tradycja narodowa, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-218-8.23
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe