Show simple item record

dc.contributor.authorStoch, Magdalena
dc.contributor.editorDesperak, Iza
dc.date.accessioned2021-10-27T13:02:01Z
dc.date.available2021-10-27T13:02:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39622
dc.description.abstractThe aim of the paper is to outline new perspectives in research on the category of resistance in the formal education system in Poland. I adopt the feminist perspective because I am convinced that the issue of gender and sexuality in Polish school is particularly tabooed and marginalised, which reinforces the existing system of cultural, political and economic domination. This system is materialised in the form of new education reform, closely associated with the government and dominant religion. Polish students and teachers use social media, they can learn about social protests (including #meetoo action and protests in defence of court independence) and take an active part in them. What certainly connects both spaces (off-line and on-line) is a post-truth category.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.relation.ispartofseriesWładza Sądzenia;14
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjecteducationpl_PL
dc.subjecteducational systempl_PL
dc.subjectgender perspectivepl_PL
dc.subjectfeminist perspectivepl_PL
dc.titleResistance in the Polish Formal Education System The Feminist Perspectivepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number30-39pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPedagogical University of Cracowpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMagdalena Stoch – PhD, professor assistant at the Department of Media and Cultural Studies at the Pedagogical University in Cracow. She specializes in British cultural studies, anti-discrimination education and social activism.pl_PL
dc.referencesBaudrillard, J. (2005). Symulakry i symulacja. Warszawa: Wydawnictwo Sic!pl_PL
dc.referencesBernstein, B. (1990). Odtwarzanie kultury. Warszawa: Wydawnictwo PIW.pl_PL
dc.referencesBilewicz, M., Marchlewska, M., Soral W., Winiewski, M. (2014). Mowa nienawiści. Warszawa: Center for Research on Prejudice, access 11.05.2016: http:// www.mowanienawisci.info/wp-content/uploads/2014/06/raport_final_poj.pdfpl_PL
dc.referencesBilińska-Suchanek, E. (2006). Obraz szkoły w perspektywie paradygmatu oporu. In: E. Bilińska-Suchanek (red.), Opór w edukacji – aspekty teoretyczne i praktyczne. Słupsk: Akademia Pomorska w Słupskupl_PL
dc.referencesBilińska-Suchanek, E. (2009), Kreatywność oporu w edukacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.pl_PL
dc.referencesBilińska-Suchanek, E. (2011). Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu. Studium socjopedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.pl_PL
dc.referencesBilińska-Suchanek, E. (2013). Nauczyciel i opór (wobec) systemu edukacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.pl_PL
dc.referencesBourdieu, P., Passeron, J.C. (1990). Reprodukcja. Elementy teorii nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesBourdieu, P. (2004). Męska dominacja. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesCzerepniak-Walczak, M. (2006). Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologicznepl_PL
dc.referencesJournal of Laws 2004.90.864/30 – Treaty on European Union – consolidated text recognising the changes introduced by the Treaty of Lisbonpl_PL
dc.referencesFreire, P. (1993). Pedagogy of the Oppressed. London: Penguin Bookspl_PL
dc.referencesFreire, P. (2016). Pedagogy of hope. Reliving Pedagogy of the Oppressed. London: Bloomsbury Academicpl_PL
dc.referencesFreire, P. (2016). Education for Critical Consciousness. London: Bloomsbury Academic.pl_PL
dc.referencesGawlicz, K., Rudnicki, P., Starnawski, M. (2015). Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Warszawa: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnepl_PL
dc.referencesGilligan, C. (2013). Chodźcie z nami! Psychologia i opór. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.pl_PL
dc.referencesGiroux, H.A. (1991). Reprodukcja. Opór i akomodacja. In: Z. Kwieciński (red.), Nieobecne dyskursy, cz. 1. Toruń: Studia Kulturowe i Edukacyjne.pl_PL
dc.referencesGiroux, H.A. (2001). Theory and resistance in education. Towards a Pedagogy for the Opposition. London: Praeger.pl_PL
dc.referencesKeys, R. (2017). Czas postprawdy. Nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesMcLaren, P. (2015). Życie w szkołach. Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.pl_PL
dc.referencesPasikowski, S. (2014). Ambiwalencja i opór. Nauczyciele i studenci wobec szkoły. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.pl_PL
dc.references„Polonistyka. Innowacje” 2016/4, s. 167–202.pl_PL
dc.referencesRakoczy, M. (2015). Pismo jako narzędzie oporu? Emancypacyjny projekt Paula Freirego z perspektywy antropologiczno-historycznej. W: J. Wach, Ł. Janicki (red.) Opór – protest – wykroczenie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.pl_PL
dc.referencesStoch, M. (2015). Gender na lekcjach polskiego. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.pl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe