Show simple item record

dc.contributor.authorOlszewski, Jurek
dc.contributor.authorOwczarek, Kalina
dc.contributor.editorJaros, Irena
dc.contributor.editorGliwa, Renata
dc.date.accessioned2021-10-28T07:05:32Z
dc.date.available2021-10-28T07:05:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationOlszewski J., Owczarek K., Jakość mowy zastępczej u chorych po usunięciu krtani bez protezy głosowej i z wszczepioną protezą głosową typu PROVOX II, [w:] Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, Jaros I., Gliwa R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 95-102, DOI: 10.18778/8088-476-2.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-476-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39636
dc.description.abstractIntroduction. The quality of substitute speech with laryngectomees patients with or without the implanted voice prosthesis type Provox II on the bases of two clinical cases was compared. Material and methods. The evaluation of voice was compared on the bases of two patients treated in Otolaryngological and Laryngological Oncology Clinic. The patients K.P. aged 46 (medical history number 2778/2008) who, on March 12, 2008 underwent total laryngectomy with the Rethie method including the removal of left thyroid lobe due to thyroid and larynx cancer. The patients D.K. ages 44 (medical history number 13705/2010) who on November 4, 2010 underwent total laryngectomy with the Rethie method including selective lymphe node operation of Region II on the right side with the implanting of the voice prosthesis type Provox II due to larynx cancer. Each patients was instructed on tracheostomy care and systematic performing of the fallowing exercises: diaphragmatic‑ribbed tract breathing loosening masseter muscle system and esophageal sphincter, the use of lauder reflection in the process of voice production, the method of obtaining loud reflection lengthening of the time of phonation and eliminating breath sounds. The evaluation of the quality of substitutive speech was performed after three months. Results. On the basis of the conversation with the patients, it turned out that the patient with the implanted voice prosthesis had better quality of substitutive speech and better communication possibility. Conclusions. The learned substitutive speech with the interoperatively implanted the voice prosthesis type P. II turned out to be the best way of communication.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJaros I., Gliwa R. (red.), Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmowa zastępczapl_PL
dc.subjectlaryngektomiapl_PL
dc.subjectproteza głosowapl_PL
dc.subjectsubstitute speechpl_PL
dc.subjectlaryngectomiespl_PL
dc.subjectvoice prosthesispl_PL
dc.titleJakość mowy zastępczej u chorych po usunięciu krtani bez protezy głosowej i z wszczepioną protezą głosową typu Provox IIpl_PL
dc.title.alternativeThe quality of substitute speech with laryngectomees patients with or without the implanted voice prosthesis type Provox IIpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number95-102pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo‑Lekarski, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii, ul. S. Żeromskiego 113, 90-549 Łódźpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódźpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-477-9
dc.referencesBień Stanisław, Okła Sławomir, 2006, Historia rehabilitacji głosu i mowy u chorych po usunięciu krtani, „Otorynolaryngologia”, V, s. 17‒23.pl_PL
dc.referencesIwankiewicz Stanisław, 2007, Tracheostomia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanczewski Grzegorz, Latkowski Jan Bożydar, Olszewski Jurek, Kosiek Katarzyna, 2010, Algorytmy diagnostyki i postępowania w otorynolaryngologii, Poznań.pl_PL
dc.referencesJanczewski Grzegorz, Osuch‑Wójcikiewicz Ewa, 2002, Rak krtani i gardła dolnego, Bielsko‑Biała.pl_PL
dc.referencesLatkowski Jan Bożydar, Olszewski Jurek, Kosiek Katarzyna, 2010, Podstawy farmakoterapii i fizjoterapii w wybranych jednostkach otorynolaryngologii, Łódź.pl_PL
dc.referencesMozolewski Erwin, 1972, Chirurgiczna rehabilitacja głosu i mowy po laryngektomii, „Otolaryngologia Polska”, XXVI, s. 653‒661.pl_PL
dc.referencesOkła Sławomir, 2007, Chirurgiczna rehabilitacja głosu po całkowitej laryngektomii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOlszewski Jurek, 2005, Fizjoterapia w otorynolaryngologii dla studentów fizjoterapii, Bielsko‑Biała.pl_PL
dc.referencesOlszewski Jurek, 2010, Medical rehabilitation in otorhinolaryngology for students of medicine and physiotherapy, Lodz.pl_PL
dc.referencesOlszewski Jurek, 2011, Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStaffieri Mike, 1981, Laryngoplasty after total laryngectomy, „Archives of Otolaryngology”, LX, s. 254‒262.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-476-2.09
dc.disciplinenauki medycznepl_PL
dc.disciplinenauki o zdrowiupl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe