Show simple item record

dc.contributor.authorKrysieniel, Krzysztof
dc.contributor.editorChmielewski, Paweł
dc.contributor.editorSzczesio, Sławomir Lucjan
dc.date.accessioned2021-11-29T10:44:51Z
dc.date.available2021-11-29T10:44:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKrysieniel K., Ewolucja systemu politycznego Bośni i Hercegowiny w latach 1990–1995, [w:] Bałkany Zachodnie — między przeszłością a przyszłością, Bałkany XX/XXI, t. 3, Chmielewski P., Szczesio S. L. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 225-242, https://doi.org/10.18778/7525-969-8.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-969-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39910
dc.descriptionAutor przedstawia w swoim artykule skupia się na Bośni i Hercegowinie(BiH), która w pierwszej połowie lat 90. XX w. ściągnęła na siebie uwagę niemal całej wspólnoty międzynarodowej. W szczególny sposób na niej właśnie odbił się kryzys jugosłowiański. Jako jedyna spośród podmiotów federacji nie posiadała narodu dominującego, co było niejako początkiem do ewolucji systemu politycznego omawianego państwa na początku lat 90. XX wieku.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofChmielewski P., Szczesio S. L. (red.), Bałkany Zachodnie — między przeszłością a przyszłością, Bałkany XX/XXI, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.relation.ispartofseriesBałkany XX/XXI;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectBośnia i Hercegowinapl_PL
dc.subjectkonfliktpl_PL
dc.subjectrozpad Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławiipl_PL
dc.subjectkryzys instytucjonalno-prawnypl_PL
dc.titleEwolucja systemu politycznego Bośni i Hercegowiny w latach 1990–1995pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number225-242pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Katedra Nauki o Polityce, Wydział Zamiejscowy w Chorzowiepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-167-8
dc.identifier.doi10.18778/7525-969-8.12
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe