Show simple item record

dc.contributor.authorZawadzki, Robert K.
dc.date.accessioned2022-01-03T13:29:47Z
dc.date.available2022-01-03T13:29:47Z
dc.date.issued2021-12-28
dc.identifier.issn1733-0319
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40401
dc.description.abstractThe article is an attempt of interpretation of seven poems written by Wawrzyniec Korwin which were inserted in St. Bonaventura`s homilies and constitute forms of prayers to be said daily by Christians. The author analyses the artistic skill of the language used by the poet. His poems keep fascinating their readers because of their language, i.e. style as a system of remarkable pattern of linguistic elements and ancient metre.en
dc.description.abstractThe article is an attempt of interpretation of seven poems written by Wawrzyniec Korwin which were inserted in St. Bonaventura`s homilies and constitute forms of prayers to be said daily by Christians. The author analyses the artistic skill of the language used by the poet. His poems keep fascinating their readers because of their language, i.e. style as a system of remarkable pattern of linguistic elements and ancient metre.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesCollectanea Philologica;24pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectNeo-Latin literatureen
dc.subjectRenaissance poetryen
dc.subjectdeath of the Lorden
dc.subjectLiturgy of the Hoursen
dc.subjectliteratura neolatynistycznapl
dc.subjectpoezja renesansowapl
dc.subjectśmierć Bogapl
dc.subjectliturgia godzinpl
dc.titlePasja i antyk. Wawrzyńca Korwina (1465–1527) rozważania wielkanocnepl
dc.title.alternativeThe Passion and Antiquity. Wawrzyniec Korwin's (1465–1527) Easter Reflectionen
dc.typeArticle
dc.page.number155-171
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowiepl
dc.identifier.eissn2353-0901
dc.referencesBrahmer, M. (1957). W galerii renesansowej. Szkice literackie. Warszawa: PIW.pl
dc.referencesBurke, P. (1998). Die europäische Renaissance. Zentren und Peripherien. München: C.H. Beck.pl
dc.referencesCurtius, E.R. (2009). Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. A. Borowski. Kraków: Universitas.pl
dc.referencesDąbrowski, S. (1989). „Teologia literatury a wiedza o literaturze. (Porównania i propozycje)”. Przegląd Humanistyczny 12. 155–161.pl
dc.referencesDybciak, K. (1977). „Literatura wobec religii – izolacja czy przenikanie?”. Znak 11/12. 1359–1371.pl
dc.referencesFulińska, A. (1997). „Renesansowa aemulatio: alegacja czy intertekstualność?”. Teksty Drugie 4. 5–15.pl
dc.referencesFulińska, A. (2000). Naśladowanie i twórczość: renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu. Wrocław: FNP.pl
dc.referencesGłowiński, M. (1986). „O intertekstualności”. Pamiętnik Literacki 4. 75–100.pl
dc.referencesGutowski, W. (1994). Literatura wobec sacrum. Wątpliwości i propozycje. W: Gutowski, W. (red.). Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK. 5–20.pl
dc.referencesHuizinga, J. (1998). Jesień średniowiecza. Przeł. T. Brzostowski. Warszawa: PIW.pl
dc.referencesŁempicki, S. (1952). Renesans i humanizm w Polsce. Warszawa: Czytelnik.pl
dc.referencesPaciuszkiewicz, M. (1977). „Ku teologii słowa literackiego”. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 24. 67–72.pl
dc.referencesPelc, J. (1973). Renesans w literaturze polskiej. W: Pelc, J. (red.). Problemy literatury staropolskiej. Wrocław: Ossolineum. 29–104.pl
dc.referencesSinko, T. (1918). Historia poezji łacińskiej w Polsce. W: Tarnowski, S., Bruchnalski, W., Sinko, T., Chlebowski, B., Brückner, A., Chrzanowski, I., Kallenbach, J., Hahn, W., Gubrynowicz, B., Wojciechowski, K., Mann, M., Grabowski, T., Tretiak, J. (red.). Dzieje literatury pięknej w Polsce, t. 1. Kraków: PAU. 130–139.pl
dc.referencesSkwarczyńska, S. (1953). „Literatura katolicka” jako termin w nauce o literaturze. Zagadnienie oceny literatury katolickiej. O teorii inspiracji ze stanowiska katolickiego. W: Skwarczyńska, S. (ed.). Studia i szkice literackie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax. 9–20.pl
dc.referencesSzymik, J. (1994). W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Katowice: Wydawnictwo św. Jacka.pl
dc.referencesWoronczak, J. (1994). Studia o literaturze średniowiecza i renesansu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.pl
dc.referencesZarębianka, Z. (1990). „O poezji religijnej i sposobach jej badania”. Roczniki Humanistyczne 38(1). 25–55 https://doi.org/10.18290/rhpl
dc.referencesZawadzki, R.K. (2014). „Pobożność renesansowa, czyli precationes quotidianae (na podstawie Catechismi capita decem Ambrożego Moibana oraz elegii Ioannesa Stigeliusa i Joachima Camerariusa)”. Littera Antiqua 9. 142–161.pl
dc.referencesZawadzki, R.K. (2015). „Renesansowa poezja w służbie polemiki religijnej. Carmen in quadam theologica disputatione (1524)”. Meander 70. 97–111 https://doi.org/10.24425/118453pl
dc.referencesZiomek, J. (1998). Renesans. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl
dc.contributor.authorEmailrobertkzawadzki@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-0319.24.10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0