Show simple item record

dc.contributor.authorGarncarek, Emilia
dc.contributor.authorMatuszewska-Kubicz, Agata
dc.date.accessioned2022-01-14T07:19:08Z
dc.date.available2022-01-14T07:19:08Z
dc.date.issued2021-12-03
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40445
dc.description.abstractOver the last two decades, there has been a significant improvement in the participation of women in education and the labour market in the European Union. Nevertheless, there are still many challenges to improving the situation of women. The excessive burden of household duties is a major barrier to the educational and professional activity of women, especially young women with small children. Apart from the inability to balance work and personal life, other factors limiting women’s professional activity include the mismatch between their education and the challenges of the modern labour market. Although the majority of people with higher education are women, when planning their careers, they tend to choose less attractive courses of study which are not linked to the professions of the future. The text presents the results of an analysis of research on the needs and expectations of young women (mothers) regarding the development of professional competences. The results show in which types of activities raising competences the surveyed women participate; how they evaluate the effectiveness of activities raising their competences in the professional area; what factors influence the decision of women to participate in the selected form of training; what are the attitudes of the external environment of the surveyed women towards their participation in training; what problems the surveyed women encounter in connection with participation in training raising their professional competences. The focus was on similarities and differences in statements of young women (mothers) from Poland, Lithuania, Spain and Cyprus who participating in the international project Mommypreneurs.en
dc.description.abstractW ciągu ostatnich dwóch dekad w Unii Europejskiej nastąpiła znacząca poprawa w zakresie udziału kobiet w edukacji i na rynku pracy. Niemniej jednak nadal istnieje wiele wyzwań związanych z poprawą sytuacji tej kategorii społecznej. Nadmierne obciążenie obowiązkami domowymi stanowi główną barierę dla aktywności edukacyjnej i zawodowej kobiet, zwłaszcza młodych matek. Do czynników ograniczających aktywność zawodową kobiet, oprócz niemożności pogodzenia życia zawodowego i osobistego, należy niedopasowanie wykształcenia do wyzwań współczesnego rynku pracy. Mimo że większość osób z wyższym wykształceniem stanowią kobiety, planując swoją karierę zawodową, wybierają one zwykle mniej atrakcyjne kierunki studiów, które nie są związane z zawodami przyszłości. W tekście przedstawiono wyniki analizy badań dotyczących potrzeb i oczekiwań młodych kobiet (głównie matek) w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych. Wyniki pokazują, w jakich rodzajach zajęć podnoszących kompetencje uczestniczą badane kobiety; jak oceniają skuteczność zajęć podnoszących ich kompetencje w obszarze zawodowym; jakie czynniki wpływają na decyzję kobiet o udziale w wybranej formie szkolenia; jakie są postawy otoczenia zewnętrznego badanych kobiet wobec ich udziału w szkoleniach; jakie problemy napotykają badane kobiety w związku z udziałem w szkoleniach podnoszących ich kompetencje zawodowe. Skupiono się na podobieństwach i różnicach w wypowiedziach młodych kobiet/matek z Polski, Litwy, Hiszpanii i Cypru, które uczestniczyły w międzynarodowym projekcie „Mommypreneurs”.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;78pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectyoung womenen
dc.subjectmothersen
dc.subjecttrainingsen
dc.subjectcompetencesen
dc.subjectlabour marketen
dc.subjectEUen
dc.subjectMommypreneurs projecten
dc.subjectmłode kobietypl
dc.subjectmatkipl
dc.subjectszkoleniapl
dc.subjectkompetencjepl
dc.subjectrynek pracypl
dc.subjectUEpl
dc.subjectprojekt Mommypreneurspl
dc.titleYoung women’s (mother’s) needs and expectations regarding the development of professional competences – A comparative analysis of research results from Poland, Lithuania, Spain and Cyprusen
dc.title.alternativePotrzeby i oczekiwania młodych kobiet (matek) w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych –analiza porównawcza wyników badań z Polski, Litwy, Hiszpanii i Cyprupl
dc.typeOther
dc.page.number99-116
dc.contributor.authorAffiliationGarncarek, Emilia - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódźen
dc.contributor.authorAffiliationMatuszewska-Kubicz, Agata - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, ul. Rewolucji 1905 r. 37, 90-214 Łódźen
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesDobroszek K. (2021), Fatalna sytuacja matek na rynku pracy. „Zarabiają nawet o 20 proc. mniej od współpracowników” https://mycompanypolska.pl/artykul/fatalna-sytuacja-matekna-rynku-pracy-%22zarabiaja-nawet-o-20-proc-mniej-od-wspolpracownikow%22/6894 (accessed: 30.05.2021).en
dc.referencesDolan P., Peasgood T., White M. (2008), Do We Really Know What Makes Us Happy? A Review of the Economic Literature on the Factors Associated With Subjective Well-Being, “Journal of Economic Psychology”, vol. 29(1) https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.09.001en
dc.referencesDomański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.en
dc.referencesDzwonkowska-Godula K., Garncarek E. (2013), Family and work, family or work – the dilemmas of young educated Poles, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, vol. 43.en
dc.referencesEurostat (2020), Being young in Europe today – labour market – access and participation https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_today_-_labour_market_-_access_and_participation (accessed: 1.03.2021).en
dc.referencesGarncarek E. (2013), Gender and Education in Poland, [in:] C. Quaiser-Pohl, V. Ruthsatz, M. Endepohls-Ulpe (eds.), Diversity and Diversity Management in Education, Waxmann, Münster.en
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny (GUS) (2019), Praca a obowiązki rodzinne w 2018 r. [Reconciliation between work and family life in 2018], Departament Rynku Pracy [Statistics Poland, Labour Market Department] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/praca-a-obowiazki-rodzinne-w-2018-roku,25,3.html# (accessed: 20.12.2020).en
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny (GUS) (2020), Informacje sygnalne. Informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 2020 roku (dane wstępne), Substantive study: Labor Market Department https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/ (accessed: 6.06.2021).en
dc.referencesGórniak J., Strzebońska A., Worek B. (2020), Rozwój kompetencji. Uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy. Bilans Kapitału Ludzkiego 2019, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.en
dc.referencesLoi D., Patrizio M., Samek M. (2017), Young Women’s unemployment in EU https://www.youthimpact.eu/2020/05/22/young-womens-unemployment-in-eu/ (accessed: 1.03.2021).en
dc.referencesLuka płacowa między kobietami a mężczyznami: definicja i przyczyny (2020), News of the European Parliament https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200109STO69925/luka-placowa-miedzy-kobietami-a-mezczyznami-definicja-i-przyczyny (accessed: 27.07.2021).en
dc.referencesMacierzyństwo a aktywność zawodowa (2021), report of “Rodzic w mieście/Parent in town” Foundation https://rodzicwmiescie.pl/aktywnosc-zawodowa-a-macierzynstwo/ (accessed: 30.06.2021).en
dc.referencesMikołajczyk M., Stankowska M. (2021), Aktywność zawodowa a macierzyństwo. Perspektywa matek małych dzieci, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.en
dc.referencesPregnancy and Maternity (2018a), Pregnancy and Maternity – Related Discrimination and Disadvantage: Experiences of Mothers https://www.equalityhumanrights.com/en/managingpregnancy-and-maternity-workplace/pregnancy-and-maternity-discrimination-researchfindings (accessed: 20.12.2020).en
dc.referencesPregnancy and Maternity (2018b), Pregnancy and Maternity – Related Discrimination and Disadvantage: Summary of key findings https://www.equalityhumanrights.com/en/managingpregnancy-and-maternity-workplace/pregnancy-and-maternity-discrimination-researchfindings (accessed: 20.12.2020).en
dc.referencesRękas M. (2013), Kobiety-matki i ich powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka w wynikach badań, “Studia Ekonomiczne”, vol. 161/13 – “Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy”, ed. D. Kotlorz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studies-in-risk-and-sustainable-developmentryzyko-i-zrownowazony-rozwoj/wydania-w-latach-2013-2020/2013/2013/se-16113-spolecznoekonomiczne-problemy-rynku-pracy-red-dorota-kotlorz.html (accessed: 30.06.2021).en
dc.referencesRokicka E., Przybylski B. (2012), Wykształcenie i dodatkowe umiejętności jako komponenty kapitału ludzkiego, [in:] P. Starosta (ed.), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en
dc.referencesRoss C.E., Van Willigen M. (1997), Education and the Subjective Quality of Life, “Journal of Health and Social Behavior”, vol. 38(3), pp. 275–297 https://doi.org/10.2307/2955371en
dc.referencesSłowik M. (2020), “Pracuj sobie, ale ogarnij też dom”. Zamknięcie uświadomi nam ogrom prac domowych i nierówności związane z ich podziałem? https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,158669,25867481,kobiety-podczas-epidemii-przejmuja-wykonywanieobowiazkow-ktore.html (accessed: 7.06.2021).en
dc.referencesSocha M., Sztanderska U. (2002), Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesSzlendak T. (2010), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesSzyszka M. (2016), Aktywność zawodowa w opinii pracujących kobiet, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. XLI(2), sectio I https://doi.org/10.17951/i.2016.41.2.103en
dc.referencesTitkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B. (2004), Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.en
dc.contributor.authorEmailGarncarek, Emilia - emilia.garncarek@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailMatuszewska-Kubicz, Agata - agata.matuszewska@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.78.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0