Show simple item record

dc.contributor.authorChądzyński, Jacek
dc.contributor.authorTrippner-Hrabi, Justyna
dc.date.accessioned2022-01-24T10:06:18Z
dc.date.available2022-01-24T10:06:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationChądzyński J., Trippner-Hrabi J., Samoorganizacja i samoświadczenie usług w organizacjach publicznych, WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-683-8pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-683-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40477
dc.description.abstractPrzedmiotem rozważań podejmowanych w publikacji jest problematyka samozarządzania w strukturach organizacyjnych instytucji publicznych oraz wykorzystywania alternatywnych form dostarczania usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które angażują w te procesy samych obywateli. Jej celem jest przede wszystkim usystematyzowanie wiedzy w tych dwóch obszarach, zdefiniowanie powiązanych z nimi podstawowych pojęć i procesów oraz klasyfikacja opisywanych rozwiązań. Opisane na kartach książki zagadnienia nie były do tej pory kompleksowo analizowane przede wszystkim w literaturze krajowej, ale również międzynarodowej. Za nowatorskie należy uznać: — propozycje związane z typologią samoobsługi; — interesujące poznawczo zestawienie cech charakterystycznych modeli świadczenia usług publicznych; — szczegółowe rozważania na temat samoorganizacji i samoświadczenia usług publicznych w praktyce. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców. Po pierwsze, do środowiska praktyków z sektora publicznego (przedstawicieli władz oraz pracowników administracji publicznej); po drugie, do przyszłych praktyków – studentów wybranych kierunków szkół wyższych; po trzecie zaś, do mieszkańców jako prosumentów usług publicznych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsamoorganizacjapl_PL
dc.subjectsamozarządzaniepl_PL
dc.subjectusługi publicznepl_PL
dc.subjectsamoświadczeniepl_PL
dc.subjectorganizacje i instytucje publicznepl_PL
dc.titleSamoorganizacja i samoświadczenie usług w organizacjach publicznychpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number142pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnegopl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-684-5
dc.referencesAbrashoff M., It’s your ship – Management techniques from the best damn ship in the navy, Business Plus, New York, Boston 2002; w polskiej wersji językowej: Ty tu dowodzisz. Najskuteczniejsze metody kierowania załogą, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesAbualoush S., Masa’deh R., Bataineh K., Alrowwad A., The role of knowledge management process and intellectual capital as intermediary variables between knowledge management infrastructure and organization performance, „Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management” 2018, vol. 13.pl_PL
dc.referencesAdams J., Thomas C., The changing place of the public in public management, [w:] J.C. Thomas (red.), Citizen, customer, partner: Engaging the public in public management, M.E. Sharpe, Reading, MA 2012.pl_PL
dc.referencesAlford J., Engaging public sector clients. From service delivery to co-production, Houndmills, Palgrave Macmillan, Hamps., UK–New York, NY 2009.pl_PL
dc.referencesAlford J., Engaging public sector clients. From service-delivery to co-production, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2009.pl_PL
dc.referencesAli I. Methodological approaches for researching complex organizational phenomena, „Informing Science: the International Journal of an Emerging Transdiscipline” 2014, vol. 17.pl_PL
dc.referencesAli A., Li W., Hussain R., He X., Williams B., Memon A.H. i in., Overview of current microgrid policies, incentives and barriers in the European Union, United States and China, „Sustainability” 2017, vol. 9(1146); https://doi.org/10.3390/su9071146 (data dostępu: 6.04.2021).pl_PL
dc.referencesAnaliza poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarze województwa łódzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego i Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego, Łódź, styczeń 2017.pl_PL
dc.referencesAndrzejewska M., Pieczunko A., Rogalski M., Sankiewicz Sz., Standard opisu elektronicznej usługi publicznej w działaniu 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, Centralny Ośrodek Informatyki Centrum Kompetencyjne „POPC Wsparcie”, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesAntczak Z., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Drukarnia Antykwa S.C, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesBalte-Balciuniene R., Kharitonova T., Development of leadership qualities through methods of direct experience of live living, „International Journal of Social Sciences” 2020, vol. 6(1).pl_PL
dc.referencesBaron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBekkers V., Edelenbos J., Steijn B., Innovation in public sector: Linking capacity and leadership, Springer, London 2018.pl_PL
dc.referencesBergstrom C., Rosvall M., Multilevel compression of random walks on networks reveals hierarchical organization in large integrated systems, „PLoS One” 2011, vol. 6(4).pl_PL
dc.referencesBielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBlikle A.J., Doktryna jakości. Wydanie II turkusowe. Rzecz o turkusowej samoorganizacji, One Press, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesBombiak E., Istota i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2011, nr 15(88).pl_PL
dc.referencesBovaird T., Beyond engagement and participation: User and community coproduction of public services, „Public Administration Review” September/October 2007, vol. 67(5).pl_PL
dc.referencesBrandsen T., Honingh M., Distinguishing different types of co-production: a conceptual analysis based on the classical definitions, „Public Administration Review” 2015, vol. 8, https://doi.org/10.1111/puar.12465 (data dostępu: 8.09.2020).pl_PL
dc.referencesBrandsen T., Pestoff V., Co-production, the third sector and the delivery of public services, „Public Management Review” 2006, vol. 8(4).pl_PL
dc.referencesBrooking A., Intellectual capital, Cengage Learning EMEA, London 1993.pl_PL
dc.referencesBrzozowski M., Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesCaiden G.E., Caiden N.J., Toward more democratic governance: Modernizing the administrative state in Australia, North America and the United Kingdom, [w:] E. Vigoda (red.), Public administration: An interdisciplinary analysis, Marcel Dekker, New York, NY 2002.pl_PL
dc.referencesCervantes N., Radge Z., Weber’s bureaucratic model in Brazil: The corruption of ideas as obstacles to the implementation of public policies, „Geoforum” 2018, vol. 95.pl_PL
dc.referencesCianci R., Gambrel P.A., Maslow’s hierarchy of needs: Does it apply in a collectivist culture, „Journal of Applied Management and Entrepreneurship” 2003, vol. 8(2).pl_PL
dc.referencesCiepielewska-Kowalik A., Co-production in Poland: from recognition to research? Some preliminary evidence, „Problemy Polityki Społecznej” 2018, vol. 40.pl_PL
dc.referencesCordella A., Tempini N., E-government and organizational change: Reappraising the role of ICT and bureaucracy in public service delivery, „Government Information Quarterly” October 2015.pl_PL
dc.referencesCzernek K., Wójcik D., Gospodarka współdzielenia z perspektywy przedsiębiorców sektora turystycznego, „Handel Wewnętrzny” 2017, t. 1, nr 3(368).pl_PL
dc.referencesCzernek K., Wójcik D., Marszałek P., Zaufanie w gospodarce współdzielenia, „Gospodarka Narodowa” 2018, nr 3 (295).pl_PL
dc.referencesCzerwiński A., Znaczenie wiedzy dla gospodarki w ujęciu makro- i mikroekonomicznym, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zarządzanie” 2018, t. 45, nr 3.pl_PL
dc.referencesDąbrowska-Karasińska E., Wpływ metod pomiaru kapitału ludzkiego na wartość firmy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia” 2002, nr 36.pl_PL
dc.referencesDebicki B.J., Forgotten contributions to scientific management: Work and ideas of Karol Adamiecki, „Journal of Management History” 2015, vol. 21(1).pl_PL
dc.referencesDeichmann D., Jensen M., I can do that alone… or not? How idea generators juggle between the pros and cons of teamwork, „Strategic Management Journal” 2018, vol. 39.pl_PL
dc.referencesDetyna B., Integrated management system of local administration against modern challenges of the economy, „Economic and Regional Studies” 2016, vol. 9(1).pl_PL
dc.referencesDetyna B., Zarządzanie jakością w logistyce. Metody i narzędzia wspomagające. Przykłady, zadania, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2011.pl_PL
dc.referencesDias J.A.F.F., Rodrigues J.J.P.C., Xia F., Mavromoustakis C.X., A cooperative watchdog system to detect misbehavior nodes in vehicular delay-tolerant networks, „IEEE Transactions on Industrial Electronics” 2015, vol. 62(12).pl_PL
dc.referencesDrobniak A., Definiowanie koncepcji hybrydyzacji rozwoju, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2019, nr 45.pl_PL
dc.referencesDunleavy P., Margetts H., Bastow S., Tinkler J., New public management is dead-long live digital-era governance, „Journal of Public Administration Research and Theory” 2006, vol. 16(31).pl_PL
dc.referencesDylewski M., Filipiak B., Usługi publiczne, [w:] S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.), Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesEdvinsson L., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesEjimabo N.O., The influence of decision making in organizational leadership and management activities, „Entrepren Organization Management” 2015, vol. 4.pl_PL
dc.referencesElmersjö M., The principle of help to self-help in Sweden: A study of representations and norms regarding old age and care needs and their moral and ethical implications for care work, „Nordic Social Work Research” 2020, vol. 10(3), s. 270–282, https://doi.org/10.1080/2156857X.2018.1551240 (data dostępu: 10.03.2021).pl_PL
dc.referencesFelson M., Spaeth J., Community structure and collaborative consumption: A routine activity approach, „The American Behavioral Scientist” 1978, March–April.pl_PL
dc.referencesFeltynowski M., Dostępność systemu oświaty w województwie łódzkim w kontekście wzmacniania wartości kapitału ludzkiego w regionie, [w:] Z. Przygodzki (red.), Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesFeltynowski M., Local initiatives for green space using Poland’s Village Fund: Evidence from Lodzkie voivodeship, „Bulletin of Geography. Socio-economic Series” 2020, vol. 50(50).pl_PL
dc.referencesFeltynowski M., Możliwości finansowania i rozwoju projektów w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych w administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2009, nr 573.pl_PL
dc.referencesFeltynowski M., Rzeńca A., Solecki Fund as instrument in the hands of rural development policy makers, [w:] A. Krakowiak-Bal, M. Vaverkova (red.), Infrastructure and environment, Springer, Cham 2019.pl_PL
dc.referencesFeltynowski M., Systemy informacji przestrzennej – narzędzie partycypacyjnej polityki rozwoju lokalnego, [w:] A. Nowakowska (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesFeltynowski M., Wykorzystanie baz danych Systemu Informacji Oświatowej do oceny poziomu dostępności szkół na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2013, nr 13.pl_PL
dc.referencesFerdous J., Organization theories: From classical perspective, „International Journal of Business, Economics and Law” 2016, vol. 9(2).pl_PL
dc.referencesFirlej K., Modele systemów zarządzania – model Levitta i Wattermana w ujęciu holistycznym, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017.pl_PL
dc.referencesFlejterski S., Kłóska R., Majchrzak M., Usługi w teorii ekonomii, [w:] S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa i in. (red.), Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesFonseca Escudero D., Conde-González M.A., García-Peñalvo F.J., Improving the information society skills: Is knowledge accessible for all?, „Universal Access in the Information Society” 2018, vol. 17(2).pl_PL
dc.referencesFox Ch.J., Miller H.T., Postmodern philosophy, postmodernity, and public organization theory, [w:] T.D. Lynch, P.L. Cruise (red.), Handbook of organizational theory and management: The philosophical approach, Routledge, New York 2005.pl_PL
dc.referencesFrąś J., Zintegrowany system zarządzania administracją publiczną, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2009, t. 12.pl_PL
dc.referencesFudaliński J., Kwieciński M., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesGasperi D., Pennisi G, Rizzati N., Magrefi F., Bazzocchi G., Mezzacapo U., Centrone Stefani M., Sanyé-Mengual E., Orsini F., Gianquinto F., Towards regenerated and productive vacant areas through urban horticulture: Lessons from Bologna, Italy, „Sustainability” 2016, vol. 8(12).pl_PL
dc.referencesGerasimov B., Gerasimov K., Modeling the development of organization management system, „Asian Social Science” 2015, vol. 1(20).pl_PL
dc.referencesGössling S., Hall C.M., Sharing versus collaborativeeconomy: How to align ICT developments and the SDGs in tourism?, „Journal of Sustainable Tourism” 2019, vol. 27(1).pl_PL
dc.referencesGössling S., Hall C.M., Andersson A.-Ch., The manager’s dilemma: A conceptualization of online review manipulation strategies, „Current Issues in Tourism” 2018, vol. 21(5).pl_PL
dc.referencesGriffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesGriffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesGrodzka D., E‐administracja w Polsce, [w:] D. Grodzka (red.), Społeczeństwo informacyjne, „Studia BAS” 2009, nr 3(19).pl_PL
dc.referencesGumiński M. Guzowski W., Huet M., Kwiatkowska M., Mordan P., Orczykowska M., Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa– Szczecin 2020.pl_PL
dc.referencesHandzic M., Zhou A., Knowledge management, Chandos Publishing Elsevier Ltd, Amsterdam 2005.pl_PL
dc.referencesHaradhan M., The impact of knowledge management models for the development of organizations, „Journal of Environmental Treatment Techniques” 2017, vol. 5(1).pl_PL
dc.referencesHausner J., Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki, „Ekonomia Społeczna” 2007, nr 1.pl_PL
dc.referencesHendel M., Współdzielenie w gospodarce. Syntetyczne ujęcie zjawiska, Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, „Studia Ekonomiczne” 2018, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesHollins B., Shinkins S., Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, PWE, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesHomburg V., ICT, e-government and e-governance: Bits & bytes for public administration, [w:] E. Ongaro, S. Van Thiel (red.), The Palgrave handbook of public administration and management in Europe, Palgrave Macmillan, London 2018.pl_PL
dc.referencesHou J., Urban community gardens as multimodal social spaces, [w:] P.Y. Tan, C.Y. Jim (red.), Greening cities: Forms and functions, advances in 21st century human settlements, Springer Nature Singapore Pte Ltd., Singapore 2017.pl_PL
dc.referencesIvanko Š., Modern theory of organization, University of Ljubljana Faculty of Public Administration, Ljubljana 2013.pl_PL
dc.referencesIzdebski H., Od administracji publicznej do public governance, „Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zarządzanie Publiczne” 2007, t. 1.pl_PL
dc.referencesJaruga A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002.pl_PL
dc.referencesJastrzębska E., Legutko-Kobus P., Ekonomia współpracy – definicje, klasyfikacje i dobre praktyki, „Zarządzanie Publiczne” 2017, t. 4(40).pl_PL
dc.referencesJoshi A., Moore M., Institutionalised co-production: unorthodox public service delivery in challenging environment, „Institute of Development Studies, Research Summary” 2003, no. 18.pl_PL
dc.referencesKachniarz M., Efektywność usług publicznych – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.pl_PL
dc.referencesKaczorowska A., E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesKaplan R.S., Norton D.P., The Balance Scorecard – Measures that drive performance, „Harvard Business Review” January‒February 1992.pl_PL
dc.referencesKaraszewski R., Skrzypczyńska K., Znaczenie integracji w koncepcji Total Quality Management, „Problemy Jakości” 2013, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesKaźmierczak T., Partycypacja publiczna: obywatel jako koproducent usług publicznych, [w:] A. Olech (red.) Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, ISP, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKickert W., Public governance in the Netherlands: An alternative to Anglo-American ‘managerialism’, „Public Administration” Winter 1997, vol. 75.pl_PL
dc.referencesKisiel P., Millenialsi – nowy uczestnik życia społecznego?, „Studia Socialia Cracoviensia 8” 2016, nr 1(14).pl_PL
dc.referencesKitana A., Overview of the managerial thoughts and theories from the history: Classical management theory to modern management theory, „Indian Journal of Management Science” 2016, vol. 6(1).pl_PL
dc.referencesKlincewicz K. (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesKobylińska U., Koprodukcja usług publicznych w świetle przeglądu literatury, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy” 2018, z. 162.pl_PL
dc.referencesKopelman R., Prottas D., Falk D., Construct validation of a Theory X/Y behaviorscale, „Leadership & Organization Development Journal” 2010, vol. 31(2).pl_PL
dc.referencesKopelman R., Prottas D., Falk D., Further development of a measure of Theory X and Y managerial assumptions, „Journal of Managerial Issues” 2012, vol. 24(4).pl_PL
dc.referencesKotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKowalik W., Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury, „Zarządzanie Publiczne” 2017, nr 2(40).pl_PL
dc.referencesKozarkiewicz A., Perlak J., Samoorganizujące się zespoły projektowe – dotychczasowe rozwiązania i nowe propozycje badawcze, „Przegląd Organizacji” 2019, nr 5(952).pl_PL
dc.referencesKoźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Poltext, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesKożuch B., Kożuch A., Istota współczesnych usług publicznych, [w:] B. Kożuch, A. Kożuch (red.), Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesKrajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej, MRPiPS, Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesKrok E., Collaborative consumption in a sharing economy, „Scientific Papers of the Silesian University of Technology, Organization and Management Series” 2019, no. 135.pl_PL
dc.referencesKryk B., Skubiak B., Metody ilościowe w ekonomii, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.pl_PL
dc.referencesKrzakiewicz K., Cyfert Sz., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo UEP, Poznań 2018.pl_PL
dc.referencesKrzyżanowski L., Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesKudrycka B., Nowe wyzwania i trendy w reformowaniu sytuacji urzędników administracji publicznej, [w:] B. Kudrycka (red.), Rozwój kadr administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2001.pl_PL
dc.referencesKugiel M. (red.), Zarządzanie, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKuźnik F., Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych, Studia KPZK PAN, t. CXLIII, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKuźnik F., Zarządzanie efektywnością miejskich usług publicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 391.pl_PL
dc.referencesLachiewicz S., Matejun M., Ewolucja nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesLaloux F., Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości, Studio Emka, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesLigier Q., Stefan M., Britton J., Social economy. Study for the IMCO Committee, European Union, Brussels 2016.pl_PL
dc.referencesLinderman K., McKone-Sweet K., Anderson J., An integrated systems approach to process control and maintenance, „European Journal of Operational Research” 16 July 2005, vol. 164(2).pl_PL
dc.referencesLindgren I., Jansson G., Electronic services in the public sector: A conceptual framework, „Government Information Quarterly” 2013, vol. 2(30).pl_PL
dc.referencesLippe S., Brocke J., Situational project management for collaborative research projects, „Project Management Journal” 2016, vol. 47(1).pl_PL
dc.referencesLissowski O., Usługi publiczne i usługi w interesie ogólnym – koncepcja i niektóre problemy instytucjonalne marketyzacyjnej modernizacji świadczenia usług publicznych w Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej” 2017, z. 74.pl_PL
dc.referencesŁobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Monografie i Opracowania, Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 527.pl_PL
dc.referencesMagpili N.C., Pazos P., Self-managing team performance: A systematic review of multilevel input factors, „Small Research Group” 2018, vol. 49(1).pl_PL
dc.referencesMarkowitz F., Involvement in mental health self-help groups and recovery, „Health Sociology Review” 2015, vol. 24(2).pl_PL
dc.referencesMartyniak Z., Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesMaslow A., Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.pl_PL
dc.referencesMeuter M.L., Ostrom A.L., Roundtree R.I., Bitner M.J., Self-service technologies: Understanding customer satisfaction with technology-based service encounters, „Journal of Marketing” 2000, vol. 64.pl_PL
dc.referencesMikuła B., Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, „E-mentor” 2006, nr 5(17).pl_PL
dc.referencesMingers J., White L., A review of the recent contribution of systems thinking to operational research and management science, „European Journal of Operational Research” 16 December 2010, vol. 207(3).pl_PL
dc.referencesMioduszewski J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Expol, Olsztyn 2013.pl_PL
dc.referencesModrzyński P., Globalne trendy w zarządzaniu publicznym – przykład centrów usług wspólnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2018, z. 129.pl_PL
dc.referencesMroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMusiał-Karg M., Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii. Wykorzystanie ICT w procedurach głosowania, [w:] M. Marczewska-Rytko, A.K. Piasecki (red.), Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.pl_PL
dc.referencesNalepka A., Struktura organizacyjna, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesNoor A., Mohd S., Halim N., Jaffar A., Yusof N., Jaafar R., Adnan A., Azira N., Standardized work in TPS production line, „Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering)” 2015, vol. 76(6).pl_PL
dc.referencesNoszczyk T., Wolny Ł., Dyjakon A., System awaryjnego zasilania domu jednorodzinnego systemem fotowoltaicznym, „Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym” 2018, vol. 7(2).pl_PL
dc.referencesNoworól A., Hybrydyzacja zarządzania rozwojem terytorialnym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020.pl_PL
dc.referencesNowról K., Wyzwania partycypacji w zarządzaniu publicznym, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.pl_PL
dc.referencesNożdżak A., Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, „Rocznik Administracji Publicznej” 2017, r. 3.pl_PL
dc.referencesOramus M., Model współzarządzania (governance) i problemy dotyczące jego wdrażania w administracji publicznej, „Rocznik Administracji Publicznej” 2015, r. 1.pl_PL
dc.referencesOsborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej, Media Rodzina, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesOsborne S., McLaughlin K., The cross-cutting review of the voluntary sector: Where next for local government voluntary sector relationships?, „Regional Studies” 2004, vol. 38(5).pl_PL
dc.referencesOstrom E., Crossing the great divide: Coproduction, Synergy and development, „World Development” 1996, vol. 24(6).pl_PL
dc.referencesOwyang J., Tran Ch., Silva Ch., The collaborative economy: Products, services, and market relationships have changed as sharing startups impact business models. To avoid disruption, companies must adopt the Collaborative Economy Value Chain, „Altimeter Research Theme: Digital Economies” 4 June 2013.pl_PL
dc.referencesParks R.B., Baker P.C., Kiser L., Oakerson R., Ostrom E., Ostrom V., Perry S.L., Vandivort M.B., Whitaker G.P., Wilson R., Consumers as co-producers of public services: Some economic and institutional considerations, „Policy Studies Journal” 1981, vol. 9.pl_PL
dc.referencesPawłowska A., Governance jako podejście teoretyczne – kilka kwestii spornych, „Polityka i Społeczeństwo” 2016, nr 3(14).pl_PL
dc.referencesPestoff V., Co-production and public service management. Citizenship, governance and public service management, Routledge, New York 2019.pl_PL
dc.referencesPietruszka-Ortyl A., Kapitał intelektualny w organizacji, [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPietruszka-Ortyl A., Modele diagnozy kapitału intelektualnego organizacji, [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Rozwój i pomiar kapitału intelektualnego w organizacji. Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesPistelok P., Martela B. (red.), Raport o stanie polskich miast. Partycypacja publiczna, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa–Kraków 2019.pl_PL
dc.referencesPoocharoen O., Tang B., Collaboration, co-production, networks. Convergence of theories, „Public Management Review” 2015, vol. 17(4).pl_PL
dc.referencesProvan K.G., Milward B.H., Do networks really work? A framework for evaluating publis-sector organizational networks, „Public Administration Review” 2001, vol. 61.pl_PL
dc.referencesPrzygodzki Z., Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesPublic services in the European Union & in the 27 Member States. Statistics, organisation and regulations, Mapping of the Public Services, CEEP, May 2010.pl_PL
dc.referencesQuatro S.A., New age or age old: Classical management theory and traditional organized religion as underpinnings of the contemporary organizational spirituality movement, „Human Resource Development Review” 2004, vol. 3(3).pl_PL
dc.referencesRamirez R., Value co-production: Intellectual origins and implications for practice and research, „Strategic Management Journal” 1999, vol. 20(1).pl_PL
dc.referencesRapacka-Wojdat M., Motywacja pokoleń – co napędza do pracy osoby z generacji baby boomers, X i Y?, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2016 (e-book).pl_PL
dc.referencesRaport zawierający zbiorcze informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2020 r. (art. 6a ustawy OZE), Urząd Regulacji i Energetyki, Warszawa, marzec 2021.pl_PL
dc.referencesRealizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Informacja o wynikach kontroli, NIK, Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesRifkin J., Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesRosvall M., Bergstrom C.T., Multilevel compression of random walks on networks reveals hierarchical organization in large integrated systems, „PLoS ONE” 2011, vol. 6(4), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3072965/pdf/pone.0018209.pdf (data dostępu: 10.06.2021).pl_PL
dc.referencesRutkowska M., Kamieńska A., Turquoise management model – Teal organizations, Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Seville 2020.pl_PL
dc.referencesSatoła Ł., Usługi użyteczności publicznej w ocenach społeczności lokalnych, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2017, t. XIX, z. 3.pl_PL
dc.referencesSavas E.S., Alternative arrangements for providing goods and services, [w:] E.S. Savas, Privatization and public-private partnerships, Seven Bridges Press, New York 2000.pl_PL
dc.referencesSavas E.S., Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa 1992 (oryg. 1987).pl_PL
dc.referencesSeidman S., Contested knowledge, Social Theory Today, Wiley Blackwell Publishing, Chichester West Sussex 2017.pl_PL
dc.referencesShafritz J.M., Ott J.S., Jang Y.S., Classics of organization theory, 6th Edition, Wadsworth, Belmont, CA 2005.pl_PL
dc.referencesSharma G., Creating knowledge based organizations, Idea Group Inc., Calgary 2004.pl_PL
dc.referencesSiebers L.Q., Hybridization practices as organizational responses to institutional demands: The development of Western retail TNCs in China, „Journal of Economic Geography” 2017, vol. 17.pl_PL
dc.referencesSkarka W., CATIA V5. Podstawy budowy modeli autoregenerujących, Helion, Gliwice 2009.pl_PL
dc.referencesSkelcher C., Public-private partnerships and hybridity, [w:] E. Ferlie, L.E. Lynn Jr., C. Pollitt (red.), The Oxford handbook of public management, Oxford University Press, New York 2005.pl_PL
dc.referencesSmith S.R., Hybridization and non profit organizations: The governance challenge, „Policy and Society” 2010, vol. 29(3).pl_PL
dc.referencesSmoke M.P., Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform, „Public Administration and Development” 2015, vol. 35(2).pl_PL
dc.referencesSobolewska-Noe J., Rynkowe trendy i koncepcje w dziedzinie zarządzania w administracji publicznej jako odpowiedź na potrzeby reform współczesnej administracji publicznej, „Zarządzanie Publiczne” 2013, nr 1(21).pl_PL
dc.referencesSokołowska A., Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSokołowski D., Starzyński S., Rok B., Zgiep Ł., Raport Ekonomia Współpracy w Polsce 2016, https://www.slideshare.net/lukaszzgiep/raport-ekonomia-wspopracy-w-polsce-2016 (data dostępu: 20.04.2020).pl_PL
dc.referencesSpicker P., The nature of a public service, „International Journal of Public Administration” 2009, vol. 32(11).pl_PL
dc.referencesSpringer A., Talent jako czynnik sukcesu organizacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2015, t. 60(3).pl_PL
dc.referencesStabryła A., Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesStiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesStokes K., Clarence E., Anderson L., Rinne A., Making sense of the UK collaborative economy, Nesta, Collaborative Lab, London 2014.pl_PL
dc.referencesStroińska E., Trippner-Hrabi J., Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu wiedzą – dobre praktyki, [w:] D. Miłaszewicz, P. Szkudlarek, Problemy współczesnej ekonomii, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.pl_PL
dc.referencesSzałkowski A. (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesSześciło D., Koprodukcja a ekonomia społeczna. Alternatywa rozłączna czy komplementarność?, „Ekonomia Społeczna” 2015, nr 1.pl_PL
dc.referencesSześciło D., Samoobsługowe państwo dobrobytu. Czy obywatelska koprodukcja uratuje usługi publiczne?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesSześciło D., Współzarządzanie jako koprodukcja usług publicznych, „Zarządzanie Publiczne” 2015, nr 1(31).pl_PL
dc.referencesSztaba M., Ważna E., Zarządzanie wiedzą warunkiem wzrostu firmy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Jarosław 2008.pl_PL
dc.referencesŚledziewska K., Zięba D., E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak z niej (nie) korzystamy, Digital Economy Lab UW, Warszawa, czerwiec 2016.pl_PL
dc.referencesTabaszewska-Zajbert E., Sokołowska-Durkalec A., Towards a turquoise organization – Personal change of employees and its socio-cultural barriers, „Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business” 2019, vol. 63.pl_PL
dc.referencesToruński J., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie usługowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2013, nr 97.pl_PL
dc.referencesTrippner-Hrabi J., Organizacja zespołów wiedzy. Charakterystyka, funkcjonowanie, rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.pl_PL
dc.referencesVamstad J., Co-Production as a defining principle – A new typology for provision of welfare services in Sweden, Paper presented at EGPA conference, September, Ljubljana, Slovenia 2004.pl_PL
dc.referencesVidotto J.D.F., Ferenhof H.A., Selig P.M., Bastos R.C., A human capital measurement scale, „Journal of Intellectual Capital” 2017, vol. 18(2).pl_PL
dc.referencesWest M.A, Effective teamwork: Practical lessons from organizational research, 3rd Edition, John Wiley & Sons, New Jersey 2012.pl_PL
dc.referencesWiatrak A.P., Innowacyjność w zarządzaniu sektorem publicznym, [w:] A. Gołębiowska, P.B. Zientarski (red.), Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicznej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej – Kancelaria Senatu, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesWieseman J., Improving service delivery through information integration: Building a single view of the citizen, „Innovations in Public Service Delivery Issue” 2017, no. 5.pl_PL
dc.referencesWojciechowski E., Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesWojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesWojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., Chądzyński J., Private and civic organisations as providers of public services in municipalities, „Studia Regionalne i Lokalne” 2018, nr 3(73).pl_PL
dc.referencesWojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., Kalisiak-Mędelska M., Chądzyński J., Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesWoźniak M., Ilościowe metody analizy funkcjonowania systemów informacyjno-decyzyjnych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 1980, nr 48.pl_PL
dc.referencesWoźniczko J., Konsultacje społeczne jako narzędzie partycypacji publicznej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesYang Ch.-X., Liu H.-M., Wang X.-X., Organization theories: From classical to modern, „Journal of Applied Sciences” 2013, vol. 13(2).pl_PL
dc.referencesZalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesŻur A., Komunikacja w organizacji opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, Kraków 2005, nr 671.pl_PL
dc.referencesBadanie rodziców i nauczycieli: Zdalne nauczanie ma więcej wad niż zalet, „Dziennik Gazeta Prawna” on-line z dnia 22.12.2020 r., https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8051227,zdalne-nauczanie-koronawirus-badanie-rodzicow-nauczycieli.html (data dostępu: 6.04.2021).pl_PL
dc.referencesBotsman R., The case for collaborative econsumption, https://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption?language=my (data dostępu: 22.03.2020).pl_PL
dc.referencesChen T., AI-based self-service technology in public service delivery: User experience and influencing factors, Government Information Quarterly, https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101520 (data dostępu: 15.03.2021).pl_PL
dc.referencesDe Grave A., So long, collaborative economy!, https://www.ouishare.net/article/so-long-collaborative-economy (data dostępu: 29.04.2020).pl_PL
dc.referencesEncyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Podej%C5%9Bcie_systemowe (data dostępu: 19.03.2020).pl_PL
dc.referencesGrotowska E., Ruman H., Ogrody społeczne. Bank dobrych praktyk, Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o. o., Wrocław 2019, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/95443/9_wr_ogrodyspolecznee-book-1.pdf (data dostępu: 21.03.2021).pl_PL
dc.referencesIszkowska J., Kawecka K., Malinowska M., Marciniak T., Młodziejewska M., Novak J., Pastusiak B., Purta M., Valachovicova I., Digital Challengers in the next normal Central and Eastern Europe on a path to digitally-led growth, McKinsey & Company 2020, https://www.mckinsey.com/pl/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Polska/Raporty/Digital%20Challengers%20raport/McKinsey%20report%20CEE%20Digital%20Challengers.pdf (data dostępu: 19.03.2021).pl_PL
dc.referencesJak wprowadzić obywatelską inicjatywę uchwałodawczą w swojej miejscowości, Stowarzyszenie 61, Warszawa, https://mamprawowiedziec.pl/file/17536 (data dostępu: 27.03.2021).pl_PL
dc.referencesJaki był udział wymiany barterowej w historii kreowania współczesnego pieniądza?, https://barterklub.pl/jaki-byl-udzial-wymiany-barterowej-w-historii-kreowaniawspolczesnego-pieniadza (data dostępu: 30.04.2020).pl_PL
dc.referencesKernangan K., Anywhere, anytime, any device: Innovations in public sector self-service delivery, 2012, https://citizenfirst.ca/assets/uploads/publications/Self-Service_Kernaghan_Report-Final-Sept_2012.pdf (data dostępu: 14.08.2020).pl_PL
dc.referencesKuzionko-Ochrymiuk E., Koncepcje tradycyjnej i nowoczesnej administracji publicznej, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/60502/kuzionko-ochrymiuk_koncepcje_tradycyjnej_i_nowoczesnej_administracji_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y (data dostępu: 17.03.2021).pl_PL
dc.referencesLevi-Faur D., From „big government” to „big governance”?, The Oxford Handbook of Governance, https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199560530.001.0001/oxfordhb-9780199560530-e-1?print=pdf (data dostępu: 21.04.2020).pl_PL
dc.referencesLewiński J., Wymiana barterowa a pieniężna, https://www.nbportal.pl/archive/artykuly/na-poczatek/wymiana_barterowa_a_pieniezna (data dostępu: 30.04.2020).pl_PL
dc.referencesOchoa J., Sanyé-Mengual E., Specht K., Fernándes J.A., Bañón S., Orsini F., Magrefi F., Bazzocchi G., Halder S., Martens D., Kappel N., Gianquinto G., Sustainable community gardens require social engagement and training: A users’ needs analysis in Europe, https://www.mdpi.com/2071-1050/11/14/3978 (data dostępu: 1.04.2021).pl_PL
dc.referencesPrzewodnik dotyczący stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej z zakresu pomocy państwa, zamówień publicznych i rynku wewnętrznego do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, w szczególności do usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Komisja Europejska, Bruksela SWD (2013) 53 final/2, https://ec.europa.eu/ competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_pl.pdf (data dostępu: 3.07.2020).pl_PL
dc.referencesRaport Najwyższej Izby Kontroli z dnia 31.12.2019 r. (KPS.430.008.2019, Nr ewid. 172/2019/I/18/003/KPS), https://www.nik.gov.pl/plik/id,21939,vp,24606.pdf (data dostępu: 18.08.2020).pl_PL
dc.referencesRay B.D., Research facts on homeschooling, homeschool fast facts, https://www.nheri.org/ research-facts-on-homeschooling (data dostępu: 7.04.2021).pl_PL
dc.referencesRyńska B., Coraz więcej dzieci z obszarów wiejskich uczy się w miastach, „Magazyn Rolniczy AgroProfil” 30 sierpnia 2019 r., https://agroprofil.pl/aktualnosci/coraz-wiecej-dzieci-z-obszarow-wiejskich-uczy-sie-w-miastach (data dostępu: 5.04.2021).pl_PL
dc.referencesStaszewski W., Y to Polska właśnie, „Newsweek”, https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/millenialsi-czyli-pokolenie-y/x4s9qs8#articleGallery (data dostępu: 29.04.2020).pl_PL
dc.referencesSzarfenberg R., Remunicypalizacja (rekomunalizacja) usług publicznych, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/remunicypalizacja.pdf (data dostępu: 4.06.2017).pl_PL
dc.referencesWisławska J., Edukacja domowa na świecie, https://edunews.pl/system-edukacji/szkoly/2039-edukacja-domowa-na-swiecie%E2%80%BA (data dostępu: 8.04.2021).pl_PL
dc.referenceshttp://archiwum2020.nysa.eu/strona-2031-zielone_podworka_2015.html (data dostępu: 21.04.2021).pl_PL
dc.referenceshttp://miasto-ogrodow.eu/strona/placnaglanc/mid/65 (data dostępu: 10.08.2021).pl_PL
dc.referenceshttp://rewitalizacja.wloclawek.eu/info,dla_projekty,81.html (data dostępu: 20.04.2020).pl_PL
dc.referenceshttp://www.jedendrugiemu.pl/sklep-patronacki-w-warszawie.html (data dostępu: 28.10.2020)pl_PL
dc.referenceshttp://www.medinwestycje.pl/przelom-w-zdalnej-diagnostyce-pluc-aiocare-podpisal-umowe-z-globalnym-liderem (data dostępu: 9.04.2021).pl_PL
dc.referenceshttp://www.wzieu.pl/zn/453/summ/23_rzempala.pdf (data dostępu: 20.10.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=22 (data dostępu: 15.08.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/programy-publikacje-raporty/inwestycje/program-zielone-podworka (data dostępu: 2.04.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/fotowoltaika-jak-uruchomic-wlasna-instalacje-krok-po-kroku (data dostępu: 28.03.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/egovernment (data dostępu: 16.03.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://emes.net (data dostępu: 12.05.2020).pl_PL
dc.referenceshttps://hslda.org/post/poland (data dostępu: 8.04.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://naprawmyto.pl/home (data dostępu: 1.05.2020).pl_PL
dc.referenceshttps://nextbike.pl (data dostępu: 2.05.2020)pl_PL
dc.referenceshttps://ourbabelschool.blogspot.com/2012/10/homeschooling-czyli-edukacja-domowa-w.html (data dostępu: 6.04.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://polakpotrafi.pl (data dostępu: 1.05.2020).pl_PL
dc.referenceshttps://poradnik.ngo.pl/co-to-sa-konsultacje-spoleczne (data dostępu: 25.03.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://poradnikhandlowca.com.pl/artykuly/patrole-sasiedzkie-na-strazy-bezpieczenstwa (data dostępu: 6.04.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://sjp.pwn.pl/sjp/hybryda;2560929.html (data dostępu: 26.02.2020).pl_PL
dc.referenceshttps://turkusowawieza.pl (data dostępu: 24.03.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://wolnemiejsce.pl/spichlerz (data dostępu: 3.03.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://wszystkoconajwazniejsze.pl/jaroslaw-kordzinski-turkusowe-szkoly (data dostępu: 24.03.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.airbnb.pl (data dostępu: 1.05.2020).pl_PL
dc.referenceshttps://www.couchsurfing.com/about/how-it-works (data dostępu: 1.05.2020).pl_PL
dc.referenceshttps://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl (data dostępu: 10.08.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.facebook.com/FoodsharingPolska/?ref=page_internal (data dostępu: 20.12.2020).pl_PL
dc.referenceshttps://www.gov.pl/web/cyfryzacja/odpis-od-reki (data dostępu: 29.03.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.inonecar.com (data dostępu: 2.05.2020).pl_PL
dc.referenceshttps://www.nieruchomoscigda.pl/podworka/projekty/wspolne-podworko (data dostępu: 10.08.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.nnw.org/about-neighborhood-watch#section1 (data dostępu: 25.03.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/oko-na-gospodarke-rece-uciekaja-z-produkcji-do-uslug (data dostępu: 2.07.2020).pl_PL
dc.referenceshttps://www.poznan.pl/mim/rewitalizacja/-,p,38552,38582.html (data dostępu: 3.04.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.se.pl/warszawa/wychodza-wieczorami-na-ulice-i-sami-pilnuja-porzadku-straz-sasiedzka-dziala-na-woli-audio-aa-kcnz-8Gpk-ZN5v.html (data dostępu: 7.04.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.selfhelpservices.org.uk/about-us/our-impact (data dostępu: 25.03.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.texas.gov (data dostępu: 9.04.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.uber.com/pl (data dostępu: 1.05.2020).pl_PL
dc.referenceshttps://manager.money.pl/strategie/zarzadzanie/artykul/rewolucja-w-firmach-zniknie-stanowisko,248,0,1983736.html (data dostępu: 25.08.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.buurtzorg.com/about-us (data dostępu: 25.08.2021).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130 ze zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301 ze zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 28, poz. 146).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1057).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 920).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1668).pl_PL
dc.referencesUstawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.).pl_PL
dc.referencesWstępny projekt założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, https://www.ekonomiaspoleczna. gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/Wstepny_projekt_zalozen_do_ustawy.pdf (data dostępu: 15.08.2021).pl_PL
dc.referencesZałącznik do zarządzenia nr 3357/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 lutego 2020 r., https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/akty_prawne/VIII_3357.pdf (data dostępu: 2.04.2021).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-683-8


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe