Show simple item record

dc.contributor.authorBylok, Felicjan
dc.date.accessioned2022-03-24T12:11:56Z
dc.date.available2022-03-24T12:11:56Z
dc.date.issued2019-09-30
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41290
dc.description.abstractThe aging of society in Poland is beginning to be perceived as an important challenge in the social and economic spheres. Hence, it is becoming essential to become familiar with the various aspects of aging. One of the most important aspects would seem to be the sphere of consumption. The consumption of elderly people has been acknowledged as the subject matter in the herein paper. The author reflects on the changes in their consumer behaviour. On the basis of self‑research conducted in 2012 and in 2018, there is a search for answers to the following research questions: “What are the specifics of the consumption of elderly people?” and “Are changes observed in their consumer behaviour?”. The survey method was employed in the research and the results acquired indicate changes to the strategies of consumer behaviour of senior citizens in the direction of greater rationality in terms of the fulfilment of needs.en
dc.description.abstractStarzenie się społeczeństwa w Polsce zaczyna być postrzegane jako ważne wyzwanie dla sfery życia społecznego i gospodarczego. Konieczne staje się zatem poznanie różnych aspektów starzenia. Jednym z ważniejszych wydaje się sfera konsumpcji. W artykule przedmiotem rozważań uczyniono konsumpcję ludzi starszych. Autor podejmuje refleksję nad zmianą ich zachowań konsumpcyjnych. Na podstawie badań własnych, przeprowadzonych w 2012 i 2018 roku, szuka odpowiedzi na pytania badawcze: „Jaka jest specyfika konsumpcji osób starszych?” i „Czy obserwuje się zmiany w ich zachowaniach konsumpcyjnych?”. W badaniach zastosowano metodę sondażu. Uzyskane wyniki wskazują na zmiany strategii zachowań konsumpcyjnych seniorów w kierunku większej racjonalności zaspokajania potrzeb.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;344en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
dc.subjectconsumptionen
dc.subjectconsumer behaviouren
dc.subjectsenior citizensen
dc.subjectagingen
dc.subjectkonsumpcjapl
dc.subjectzachowania konsumpcyjnepl
dc.subjectseniorzypl
dc.subjectstarzenie siępl
dc.titleKierunki zmian strategii konsumpcji seniorów – słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wiekupl
dc.title.alternativeDirections of Changes in Strategies of Consumption for Senior Citizensen
dc.typeArticle
dc.page.number49-66
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzaniapl
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBauman Z. (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl
dc.referencesBlack I. R., Cherrier H. (2010) Anti‑consumption as part of living a sustainability lifestyle: daily practices, contextual motivation and subjective values, „Journal of Consumer Behavior”, t. 9, nr 6, s. 467–487.pl
dc.referencesBombol M., Słaby T. (2011), Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.pl
dc.referencesBrinkmann J., Peattie K. (2008), Consumer Ethics Research: Reframing the Debate about Consumption for Good, „Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies”, nr 13(1), s. 22–31.pl
dc.referencesBylok F. (2005), Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.pl
dc.referencesBylok F. (2013), Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym społeczeństwie. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.pl
dc.referencesCampbell C. (1987), The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, Basil Blackwell Publisher, London.pl
dc.referencesCampbell C. (2008), Zakupy, spędzanie czasu wolnego i wojna płci, [w:] P. Sztomka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 357–369.pl
dc.referencesCBOS (2016), Jakiej pomocy potrzebują osoby starsze i kto jej im udziela? Komunikat z badań, Warszawa, grudzień, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_160_09.PDF [dostęp: 9.11.2018].pl
dc.referencesCuddy A. J.C., Norton M. I., Fiske S. T. (2005), This Old Stereotype: The Pervasiveness and Persistence of the Elderly Stereotype, „The Journal of Social Issues”, t. 61, nr 2, s. 265–283.pl
dc.referencesDąbrowska M., Gutkowska K., Janoś‑Kresło M., Ozimek I. (2010), Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Uwarunkowania i tendencje, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl
dc.referencesDobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. (2008), Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesDuda A. (2016), Konsumpcja. Teorie i badania, Wydawnictwo KUL, Lublin.pl
dc.referencesGilleard Ch., Higss P. (2013), Ageing, Corporeality and Embodiment, Anthem Press, London.pl
dc.referencesHaubl R. (1996), „Welcome to the pleasure dome” Einkaufen als Zeitvertrieb, [w:] H. A. Hartmann, R. Haubl (red.), Freizeit in der Erlebnisgesellschaft. Amüsement zwischen Selbstverwiwklischung und Kommerz, Auflag 1, Westdeucher Verlag, Wiesbaden, s. 199–224.pl
dc.referencesKiełczewski D. (2004), Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.pl
dc.referencesKryk B. (2011), Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, nr 51, s. 206–218.pl
dc.referencesMaciejewski G. (2015), Konsumenci wobec nowych trendów w konsumpcji – wyniki badań, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 232, s. 124–134.pl
dc.referencesMarody M. (2014), Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl
dc.referencesMiles S. (1998), Consumerism – as a Way of Life, Sage Publications Ltd., London.pl
dc.referencesOpaschowski H. W. (1992), Konsum 2000 – Szenarien über die Zukunft von Konsum und Freizeit, [w:] G. Rosenberger (red.), Konsum 2000. Veränderung im Verbraucheralltag, Verlag Campus, Frankfurt am Main, s. 206–225.pl
dc.referencesPortwood‑Stacer L. (2012), Anti‑consumption as tactical resistance: Anarchists, subculture, and activist strategy, „Journal of Consumer Culture”, t. 12, nr 1, s. 87–105.pl
dc.referencesSobiesiak P., Zalewska J. (2011), Między wstydem a towarzyskością. Modele uczestnictwa społecznego osób starszych, [w:] M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 257–273.pl
dc.referencesStarr M. A. (2009), The Social Economics of Ethical Consumption: Theoretical Considerations and Empirical Evidence?, „Journal of Socio‑Economics”, t. 38, nr 6, s. 916–925.pl
dc.referencesUtzig M. (2018), Zrównoważona konsumpcja w gospodarstwach domowych w Polsce według grup społeczno‑ekonomicznych, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1(22), s. 66–78.pl
dc.referencesVarul M. Z. (2009), Ethical Consumption: The Case of Fair Trade, „Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie“, Sonderheft nr 49, s. 366–385.pl
dc.referencesWeinberg P. (1986), Erlebnisorienterte Einkaufsstattengestaltung im Einzelhandel, „Marketing: ZFP – Journal of Research and Management“, 8. Jahrg., H. 2, Mai, s. 97–102.pl
dc.referencesZalega T. (2016), Segment osób w wieku 65+ w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl
dc.referencesZalewska J. (2010), Starość a przemiany więzi społecznych, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 131–150.pl
dc.contributor.authorEmailbylokfelicjan@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.344.04
dc.relation.volume5


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/