Show simple item record

dc.contributor.authorBukowska-Piestrzyńska, Agnieszka
dc.contributor.authorDoński-Lesiuk, Jakub
dc.contributor.authorKarkowski, Tomasz Adam
dc.contributor.authorMotowidlak, Urszula
dc.date.accessioned2022-05-11T07:22:30Z
dc.date.available2022-05-11T07:22:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationBukowska-Piestrzyńska A., Doński-Lesiuk J., Karkowski T. A., Motowidlak U., Adaptacyjność łańcuchów dostaw we współczesnej gospodarce. Studium na przykładzie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-789-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-789-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41813
dc.description.abstractMonografia przybliża zagadnienie adaptacyjności łańcuchów dostaw odpowiadających na zmienne warunki kształtowane przez zmieniające się, dynamiczne otoczenie. Składa się z czterech części: – teoriopoznawczych rozważań zmierzających do zbadania ewolucji łańcuchów dostaw w warunkach zakłóceń i kształtowania filarów adaptacyjności; – ekonomicznych aspektów adaptacyjności łańcuchów dostaw i ich podatności na rekonfigurację determinowaną odgórnie, np. za sprawą czynników politycznych; – doskonalenia łańcuchów dostaw w branży farmaceutycznej, w kontekście wzrostu adaptacyjnych relacji w obliczu nasilającej się niestabilności otoczenia; – uwarunkowań prawnych regulujących funkcjonowanie adaptacyjnych łańcuchów dostaw produktów leczniczych, w tym m.in. szczepionek przeciw COVID-19. Bazując na przeglądzie literatury i studium przypadków, autorzy odnoszą się do klasycznego ujęcia i obserwacji nowych, aktualnych zjawisk społeczno-gospodarczych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectłańcuch dostawpl_PL
dc.subjectzarządzanie łańcuchem dostawpl_PL
dc.subjectrekonfiguracja dostawpl_PL
dc.subjectadaptacyjność dostawpl_PL
dc.subjectprodukty lecznicze i wyroby medycznepl_PL
dc.titleAdaptacyjność łańcuchów dostaw we współczesnej gospodarce. Studium na przykładzie produktów leczniczych i wyrobów medycznychpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number144pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Logistyki i Innowacjipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Logistyki i Innowacjipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Logistyki i Innowacjipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Logistyki i Innowacjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-790-3
dc.referencesAdger W.N., Vulnerability, „Global Environmental Change” 2006, vol. 16, no. 3.pl_PL
dc.referencesAiginger K., Bärenthaler-Sieber S., Vogel J., Competitiveness under New Perspectives, Working Paper 44, Socio-economic Sciences and Humanities Europe moving towards a new path of economic growth and social development. EC, October 2013.pl_PL
dc.referencesAli A., Mahfouz A., Arisha A., Analysing Supply Chain Resilience: Integrating the Constructs in a Concept Mapping Framework via a Systematic Literature Review, „Supply Chain Management International Journal” 2017, vol. 22, no. 1.pl_PL
dc.referencesAmbroziak Ł., Chojna J., Gniadek J., Kępka H., Strzelecki J., Szlaki handlowe po pandemii COVID-19, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2020.pl_PL
dc.referencesAneks I. Charakterystyka Produktu Leczniczego COVID-19 Vaccine AstraZeneca.pl_PL
dc.referencesAntos Ł., Antos K., Just in Time jako metoda poprawy efektywności procesu logistycznego przedsiębiorstwa, „Logistyka” 2013, nr 5.pl_PL
dc.referencesAzevedo S.G., Govindan K., Carvalho H., Cruz-Machado V., Ecosilient Index to Asses the Greenness and Resilience of the Upstream Automotive Supply Chain, „Journal of Cleaner Production” 2013, vol. 56.pl_PL
dc.referencesBartkowiak P., Domański J., Organizacja procesów zaopatrzenia medycznego publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia. Szpitalne grupy zakupowe, Difin, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesBCI Horizon Scan Report 2020, The Business Continuity Institute 2020.pl_PL
dc.referencesBechtel Ch., Jayaram J., Supply Chain Management: A Strategic Perspective, „International Journal of Logistics Management” 1997, vol. 8, no. 1.pl_PL
dc.referencesBeltagui A., Rodriguez-Espindola O., Chowdhury S., Coronavirus: How AI, 3D Printing and Blockchain Can Help Overcome Supply Problems in a Crisis, „The Conversation” 18.03.2020.pl_PL
dc.referencesBlackhurst J.V., Scheibe K.P., Johnson D.J., Supplier Risk Assessment and Monitoring for the Automotive Industry, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 2008, vol. 38.pl_PL
dc.referencesBlaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesBoin A., Kelle P., Whybark D.C., Resilient Supply Chains for Extreme Situations: Outlining a New Field of Study, „International Journal of Production Economic” 2010, vol. 126, no. 1.pl_PL
dc.referencesBrakman S., Garretsen H., van Witteloostuijn A., The Turn from Just-in-time to Justin- case Globalization in and after Times of COVID-19. An Essay on the Risk Re-appraisal of Borders and Buffers, „Social Sciences & Humanities Open” 2020, vol. 2(1).pl_PL
dc.referencesBuckley P.J., Pass C.L., Prescott K., Measures of International Competitiveness: A Critical Survey, „Journal of Marketing Management” 1988, vol. 4, no. 2.pl_PL
dc.referencesBujak A., Zarządzanie i funkcjonowanie współczesnego i perspektywicznego łańcucha dostaw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 249.pl_PL
dc.referencesCapacity, Pricing & Technology. 2020 European Road Freight Transportation Survey; https://www.transporeon.com/en/expertise/library/reports/european-road-transportation-survey (dostęp: 20.02.2021).pl_PL
dc.referencesChaberek M., Ład logistyczny w gospodarowaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.pl_PL
dc.referencesChaberek M., Mańkowski C., A Methodological Approach to Modelling National Input-output Logistics Flows, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2019, vol. 63, no. 12.pl_PL
dc.referencesChaberek M., Trzuskawska-Grzesińska A., Logistyczne aspekty obrotu handlowego w sytuacjach kryzysowych gospodarki globalnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 382.pl_PL
dc.referencesCharakterystyka Produktu Leczniczego Comirnaty 30 mikrogramów/dawkę koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań.pl_PL
dc.referencesCharakterystyka Produktu Leczniczego COVID-19 Vaccine Janssen.pl_PL
dc.referencesCharakterystyka Produktu Leczniczego COVID-19 Vaccine Moderna.pl_PL
dc.referencesChristopher M., Peck H., Building the Resilient Supply Chain, „The International Journal of Logistics Management” 2004, vol. 15, no. 2.pl_PL
dc.referencesChristopher M., Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Adding Networks, Pearson, Harlow, England–London–New York–Boston–San Francisco– Toronto–Sydney–Tokyo–Hong Kong–Seoul–Taipei–New Delhi–Cape Town–Madrid–Mexico City–Amsterdam–Munich–Paris–Milan 2013.pl_PL
dc.referencesCooper W.H., Donnelly J.M., Johson R., Japan’s 2011 Earthquake and Tsunami: Economic Effects and Implications for the United States, Congressional Research Service, U.S. Congress, Washington, DC 2011.pl_PL
dc.referencesCosgrove E., How P&G Created a ‘Ready for Anything’ Supply Chain, „Supply Chain Dive”, June 3, 2019.pl_PL
dc.referencesCoyle J.J., Novack R.A., Gibson B.J., Bardi E.J., Transportation: A Supply Chain Perspective (Seventh edition), South-Western Cengage Learning, USA 2011.pl_PL
dc.referencesCraighead Ch.W., Blackhurst J., Rungtusanatham J.M., Handfield R.B., The Severity of Supply Chain Disruptions: Design Characteristics and Mitigation Capabilities, „Decision Sciences” 2007, vol. 38, no. 1.pl_PL
dc.referencesCreating Resilient Supply Chain: A Practical Guide, Centre for Logistics and Supply Chain Management, Cranfield University, Cranfield (UK) 2003.pl_PL
dc.referencesDalziell E.P., McManus S.T., Resilience, Vulnerability and Adaptive capacity: Implications for System Performance, International Forum for Engineering Decision Making (IFED), 6–8.12.2004, Stoos, Szwaicaria.pl_PL
dc.referencesDas T.K., Teng B., Risk Types and Inter-Firm Alliance Structures, „Journal of Management Studies” 1996, vol. 33.pl_PL
dc.referencesDetyna B., Możliwości aplikacyjne logistyki w procesie zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, „Zdrowie i Zarządzanie” 2004.pl_PL
dc.referencesDetyna B., Twaróg S., Logistyka w obszarze usług publicznych w świetle współczesnych uwarunkowań, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2013.pl_PL
dc.referencesDoński-Lesiuk J., Bukowska-Piestrzyńska A., CIM/SMGS Consignment Note As a Necessary Document in the New Legal Regime for Cross-border Rail Freight Transport – Trends on the External Border of the European Union, Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic 2020, IBIMA Conference.pl_PL
dc.referencesDoński-Lesiuk J., Bukowska-Piestrzyńska A., Competitiveness of Supply Chains Against the Alternative Use of Commercial Seaports – The Case of a Country with Access to The Seas of Three Oceans, [w:] K. Soliman (red.), Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30–31 May 2021, Cordoba, Spain, Innovation Management and Information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic.pl_PL
dc.referencesDruzhinin A., The Sea Factor in the Spatial and Socio-Economic Dynamics of Today’s Russia, „Quaestiones Geographicae” 2019, vol. 38, no. 2.pl_PL
dc.referencesDubel K., Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1998.pl_PL
dc.referencesDz.Urz. UE L 174, t. 54, z 1.07.2011 r.pl_PL
dc.referencesDz.Urz. UE L 32, s. 1, ze zm.pl_PL
dc.referencesFast forward: Rethinking chain resilience for a after-COVID-19 world, Capgemini Research Institute, 2020.pl_PL
dc.referencesFiksel J., Designing Resilient, Sustainable Systems, „Environmental Science and Technology” 2003, vol. 37, no. 23.pl_PL
dc.referencesFolke C., Carpenter S., Walker B., Scheffer M., Elmquist T., Gunderson L., Holling C.S., Shifts R., Resilience, and Biodiversity in Ecosystem Management, „Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics” 2004, vol. 35, no. 1.pl_PL
dc.referencesFriedmann J., A General Theory of Polarized Development. Ford Foundation, „Urban and Regional Development Advisory Program in Chile” 1967, vol. 473.pl_PL
dc.referencesFuture of Supply Chain: 5 Changes for Supply Chain Leaders to Act on Now, Gartner, Inc. USA, 2021.pl_PL
dc.referencesFuture of Supply Chain: 5 Trends to Act on Now, Gartner, Inc. USA, 2021.pl_PL
dc.referencesFuture of Supply Chain: Resilient, Agile, Purpose-Driven, Gartner, Inc. USA, 2021, https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-future-of-supply-chain-resilient-agile-purpose-driven (dostęp: 15.03.2021).pl_PL
dc.referencesGabrych A., Apteka szpitalna – Zimny łańcuch dostaw, „Biuletyn Informacyjny Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie” 2020, nr 2(98).pl_PL
dc.referencesGalar Z., Sadowski A., Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa farmaceutycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.pl_PL
dc.referencesGaniec J., Centra dystrybucji farmaceutyków. System informatyczny do zadań specjalnych, https://przemyslfarmaceutyczny.pl/artykul/centra-dystrybucji-farmaceutykow-system-informatyczny-do-zadan-specjalnych (dostęp: 10.07.2021).pl_PL
dc.referencesGdański K., Lotniczy transport medyczny w czasie pandemii, [w:] M. Ziółko, D. Dziedzic (red.), Transport i łańcuchy dostaw w czasie pandemii, CeDeWu, Warszawa 2021.pl_PL
dc.referencesGetzen T.E., Ekonomika zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesGiovannini E., Linster M., Measuring sustainable development. Achievements and challenges, OECD [E/ECE/]CES/2005/27, Genewa 2005.pl_PL
dc.referencesGood Practice Guidelines. The global guide to good practice in business continuity, Global Edition 2018, The Business Continuity Institute 2018.pl_PL
dc.referencesGordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesGrzelakowski A.S., Globalne łańcuchy dostaw w dobie pandemii, „Namiary na Morze i Handel” 2020, nr 17.pl_PL
dc.referencesHałas E., Gawrońska-Błaszczyk A., Logistyka w szpitalach, [w:] J. Szołtysek (red.), Nowe zastosowania logistyki, Biblioteka Logistyka, Poznań 2010.pl_PL
dc.referencesHenricsson J.P.E., Ericsson S., Flanagan R., Jewell C.A., Rethinking Competitiveness for the Construction Industry, [w:] F. Khosrowshahi (red.), 20th Annual ARCOM Conference, 1–3 September 2004, Heriot Watt University, Association of Researchers in Construction Management, vol. 1.pl_PL
dc.referencesHolling S.C., Resilience and Stability of Ecological Systems, „Annual Review of Ecology and Systematics” 1973, vol. 4.pl_PL
dc.referencesHorizon Scan Report 2019, The Business Continuity Institute 2019.pl_PL
dc.referencesHugos M., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2011.pl_PL
dc.referencesIvanov D., Dolgui A., A Digital Supply Chain Twin Far Managing the Disruption Risks and Resilience in the Era of Industry 4.0, „Production Planning & Control” 2020, www.doi.org/10.1080/09537287.2020.1768450 (dostęp: 25.04.2021).pl_PL
dc.referencesIvanov D., Sokolov B., Kaeschel J., A Multi-structural Framework for Adaptive Supply Chain Planning and Operations Control with Structure Dynamics Considerations, „European Journal of Operational Research” 2010, vol. 200, issue 2.pl_PL
dc.referencesJak powstają leki, www.infarma.pl/innowacje/jak-powstaja-leki (dostęp: 22.01.2022).pl_PL
dc.referencesJakubiak K., Chiny popierają wyjęcie szczepionek na COVID-19 spod ochrony patentowej, https://www.mzdrowie.pl/fakty/chiny-popieraja-uwolnienie-szczepionek-na-covid-19-z-patentow/ (dostęp: 13.12.2021).pl_PL
dc.referencesKannan V.R., Tan K.C., Attitudes of US and European Managers to Supplier Selection and Assessment and Implications for Business Performance, „Benchmarking: An International Journal” 2003, vol. 10.pl_PL
dc.referencesKautsch M., Cele systemu ochrony zdrowia a efektywność w ochronie zdrowia w Polsce, „Problemy Zarządzania” 2011, t. 9, nr 3(33).pl_PL
dc.referencesKawa A., Konfigurowanie łańcucha dostaw. Teoria, instrumenty i technologie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesKisperska-Moroń D. (red.), Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.pl_PL
dc.referencesKnemeyer A.M., Corsi T.M., Murphy P.R., Logistics Outsourcing Relationships: Customer Perspectives, „Journal of Business Logistics” 2003, vol. 24, no. 1.pl_PL
dc.referencesKondrat M., Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesKonecka S., Romanow P., Stajniak M., Procesy transportowe w warunkach zakłóceń łańcuchów dostaw, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2019.pl_PL
dc.referencesKotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.pl_PL
dc.referencesKulińska E., Dendera-Gruszka M., Masłowski D., Mapa ryzyka jako narzędzie analityczne wspomagające zarządzanie ryzykiem, „Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach” 2017, t. 21, nr 4.pl_PL
dc.referencesKulińska E., Dendera-Gruszka M., Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw, Difin, Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesKwiecień A., Elastyczność funkcjonowania podmiotów gospodarczych a sukces i kreacja wartości przedsiębiorstwa, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 377.pl_PL
dc.referencesLambert D.M., The Supply Chain Management and Logistics Controversy, [w:] A.M. Brewer, K.J. Button, D.A. Hensher (red.), Handbook of Logistics and Supply Chain Management, Elsevier Science, Oxford 2001.pl_PL
dc.referencesLambert D.M., Schwieterman M.A., Supplier Relationship Management as a Macro Business Process, „Supply Chain Management: An International Journal” 2012, vol. 17.pl_PL
dc.referencesLambert D.M., Cooper M.C., Pagh J.D., Implementation Issues and Research Opportunities, „International Journal of Logistics Management” 1998, vol. 9, no. 2.pl_PL
dc.referencesLambert D.M., García-Dastugue S.J., Croxton K.L., An Evaluation of Process- Oriented Supply Chain Management Frameworks, „Journal of Business Logistics” 2005, vol. 26, no. 1.pl_PL
dc.referencesLeończuk D., Ocena dokonań adaptacyjnego łańcucha dostaw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019.pl_PL
dc.referencesLiker J., Choi T.Y., Building Deep Supplier Relationships, „Harvard Business Review Analytics and Data Science”, https://hbr.org/2004/12/building-deep-supplier-relationships (dostęp: 1.12.2021).pl_PL
dc.referencesLogistyka szpitalna – konieczność czy moda?, www.aptekarzpolski.pl/farmacja-szpitalna/logistyka-szpitalna-koniecznosc-czy-moda/ (dostęp: 20.20.2021).pl_PL
dc.referencesMańkowski C., Teorie ekonofizyczne w zarządzaniu logistycznym, [w:] J. Witkowski, A. Baraniecka (red.), Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.pl_PL
dc.referencesManuj I., Mentzer J.T., Global Supply Chain Risk Management Strategies, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 2008, vol. 38, no. 3.pl_PL
dc.referencesMarzantowicz Ł., Rozwój logistyki w ochronie zdrowia w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 249.pl_PL
dc.referencesMasters J., Earth’s 40 Billion-Dollar Weather Disasters of 2019: 4th Most Billion- Dollar Events on Record, „Scientific American”, https://blogs.scientificamerican. com/eye-of-the-storm/earths-40-billion-dollar-weather-disasters-of-2019-4th-most-billion-dollar-events-on-record/ (dostęp: 22.01.2020).pl_PL
dc.referencesMelnyk S.A., Closs D.J., Griffis S.E., Zobel C.W., Macdonald J.R., Understanding Supply Chain Resilience, „Supply Chain Management Review” 2014, vol. 18, no. 1.pl_PL
dc.referencesMerk O. (red.), The Competitiveness of Global Port-Cities; Synthesis Report. Regional Development Working Papers 2013/13, OECD Working Papers 2013/13, https://dx.doi.org/10.1787/5k40hdhp6t8s-en.pl_PL
dc.referencesMerks P., Dyrektywa fałszywkowa, wytyczne implementacji dla polskiego systemu ochrony zdrowia i szpitalnictwa, Lideo, Wrocław 2020.pl_PL
dc.referencesMichail N.A., World Economic Growth and Seaborne Trade Volume: Quantifying the Relationship, „Transportation Research Interdisciplinary Perspectives” 2020, vol. 4, https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100108.pl_PL
dc.referencesMiller N., Latest Trends in Logistics Point Toward Automation, 2014, www.exclusive.multibriefs.com/content/latest-trends-in-logistics-point-toward-automation (dostęp: 1.10.2019).pl_PL
dc.referencesNajważniejsze informacje o serializacji leków, www.nia.org.pl/serializacja/ (dostęp: 28.10.2021).pl_PL
dc.referencesNIKE, Inc. Reports Fiscal 2020 Fourth Quarter and Full Year Results, June 25, 2020, https://news.nike.com/news/nike-inc-reports-fiscal-2020-fourth-quarter-and-full-year-results (dostęp: 22.03.2021).pl_PL
dc.referencesNotteboom T., van der Lugt L., van Saase N., Sel S., Neyens K., The Role of Seaports in Green Supply Chain Management: Initiatives, Attitudes, and Perspectives in Rotterdam, Antwerp, North Sea Port, and Zeebrugge, „Sustainability” 2020, vol. 2(4), https://doi.org/10.3390/su12041688.pl_PL
dc.referencesNowicka K., Szymczak M., Logistyka i łańcuchy dostaw w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej, „Studia BAS” 2020, t. 3, nr 63.pl_PL
dc.referencesNowocin D., Wyzwania dla szpitalnictwa w dobie COVID-19, cz. 1, https://medidesk.pl/wyzwania-dla-szpitalnictwa-w-dobie-covid-19-cz-1/ (dostęp: 20.03.2021).pl_PL
dc.referencesPacud Ż., Ochrona patentowa produktów leczniczych, LEX a Wolters Kluwer, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesPaszkowska M., Choroby zakaźne oraz instrumenty zapobiegania ich rozprzestrzenianiu w polskim systemie ochrony zdrowia, CeDeWu, Warszawa 2021.pl_PL
dc.referencesPeck H., Reconciling Supply Chain Vulnerability, Risk and Supply Chain Management, „International Journal of Logistics Research and Applications” 2006, vol. 9, no. 2.pl_PL
dc.referencesPEMP, A comprehensive analysis of the port industry, https://porteconomic smanagement.org/pemp/contents/part1/ports-and-maritime-supply-chains/port-nexus-global-supply-chains/ (dostęp: 4.05.2021).pl_PL
dc.referencesPettit T.J., Fiksel J., Croxton K.L., Ensuring Supply Chain Resilience: Development of a Conceptual Framework, „Journal of Business Logistics” 2010, vol. 31, no. 1.pl_PL
dc.referencesPharmaceutical Strategy for Europe 2020, European Commission, Brussels 2020.pl_PL
dc.referencesPietrzczyk M., Jak skutecznie zbudować odporność łańcucha dostaw, Ernst & Young Polska, https://www.ey.com/pl_pl/business-5-0/odpornosc-lancucha-dostaw-znane-wyzwanie-w-nowym-wydaniu (dostęp: 2.12.2021).pl_PL
dc.referencesPiontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesPłonka K., Logistyka szpitalna – konieczność czy moda?, https://www.aptekarzpolski.pl/farmacja-szpitalna/logistyka-szpitalna-koniecznosc-czy-moda/ (dostęp: 10.08.2021).pl_PL
dc.referencesPorter M.E., Ketels C., Delgado M., The Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index, Global Competitiveness Report 2007–2008, World Economic Forum 2008.pl_PL
dc.referencesPowell W., Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization, „Research in Organizational Behavior” 1990, vol. 12.pl_PL
dc.referencesReligioni U., Zarządzanie produktami leczniczymi. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesThe Resilient Economy: Integrating Competitiveness and Security, Council on Competitiveness, Washington 2007.pl_PL
dc.referencesRevisiting Pandemic Resilience the Race against the Virus: What We’ve Learned One Year into COVID-19 and How The World’s Healthcare Supply Chains Will Be Ready for the Next Public Health Emergency, DHL White Paper, Bonn 2021.pl_PL
dc.referencesRice J.B. Jr., Caniato F., Building a Secure and Resilient Supply Network, „Supply Chain Management Review” 2003, vol. 7, no. 5.pl_PL
dc.referencesThe Ripple Effect – How manufacturing and retail executives view the growing challenge of supply chain risk, Deloitte Development LLC, London 2013.pl_PL
dc.referencesRisk, resilience and rebalancing in global value chains. Report, McKinsey Global Institute 2020.pl_PL
dc.referencesRoszak M., Handel równoległy produktami leczniczymi w prawie unijnym. Granice swobody przepływu towarów na rynku farmaceutycznym, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3.12.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2101).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.06.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (tekst jedn. Dz.U. 2017 r., poz. 509).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 728).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491).pl_PL
dc.referencesRunowski H., Rozwój zrównoważony rolnictwa i gospodarstw rolniczych, [w:] Wieś i rolnictwo perspektywy rozwoju, IERiGŻ, IRWiR PAN, SGH, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesRutkowski K., Rekonfiguracja międzynarodowych łańcuchów dostaw jako narzędzie zapobiegania zagrożeniom kryzysowym – szansa dla Polski, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 382.pl_PL
dc.referencesRutkowski K., Zarządzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania terminu i określenia zawiązków z logistyką, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2004, nr 12.pl_PL
dc.referencesSharma N., Ghosh S., Saha M., Open Data for Sustainable Community: Glocalized Sustainable Development Goals, Springer, Singapore 2021.pl_PL
dc.referencesSheffi Y., Building a Resilient Supply Chain, „Harvard Business Review: Supply Chain Strategy” 2005, vol. 1, no. 8.pl_PL
dc.referencesSheffi Y., The Resilient Enterprise: Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage, MIT Press, Cambridge, MA 2005.pl_PL
dc.referencesSingh C.S., Soni G., Badhotiya G.K., Performance Indicators for Supply Chain Resilience: Review and Conceptual Framework, „Journal of Industrial Engineering International” 2019, vol. 15.pl_PL
dc.referencesSkipper J.B., Managing supply chain disruptions, praca doktorska, Auburn University, Alabama, za: S. Konecka, P. Romanow, M. Stajniak, Procesy transportowe w warunkach zakłóceń łańcuchów dostaw, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2019.pl_PL
dc.referencesSławatyniec Ł., Pojęcie leku w ustawie refundacyjnej, LEX Ochrona Zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/konfiguracja.html (dostęp: 1.12.2021).pl_PL
dc.referencesSołtysik M., Zarządzanie logistyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesStadtler H., Supply Chain Management – An Overview, [w:] H. Stadtler, Ch. Kilger (red.), Supply Chain Management and Advanced Planning. Concepts, Models, Software and Case Studies, Springer, Berlin 2005.pl_PL
dc.referencesStankiewicz R., Wytwarzanie i import produktów leczniczych oraz substancji czynnych, [w:] R. Stankiewicz (red.), Instytucje rynku farmaceutycznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesStanny M., Czarnecki A., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich zielonych płuc Polski próba analizy empirycznej, IRWIR PAN, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSupply chain resilience report 2020. Industry trends and supply chain strategy for manufacturing, 3D HUBS, London 2020.pl_PL
dc.referencesSvensson G., A Conceptual Framework of Vulnerability in Firm’s Inbound and Outbound Logistics Flows, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 2002, vol. 32, no. 2.pl_PL
dc.referencesSvensson G., Vulnerability in Business Relationships: The Gap between Dependence and Trust, „Journal of Business and Industrial Marketing” 2004, vol. 19, no. 7.pl_PL
dc.referencesSzołtysek J., Pryncypium logistyki, „Logistyka” 2015, nr 1.pl_PL
dc.referencesSzołtysek J., Twaróg S., Outsourcing obsługi logistycznej szpitali w warunkach kryzysu, [w:] J. Witkowski, A. Skowrońska (red.), Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.pl_PL
dc.referencesSzymczak M., Ewolucja łańcuchów dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.pl_PL
dc.referencesSzynkiewicz P., Nowoczesne metody zarządzania a specyfika sektora ochrony zdrowia, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2012, t. XIII, z. 5.pl_PL
dc.referencesŚliwczyński B., Kim jest logistyk?, [w:] M. Fertsch (red.), Podstawy logistyki, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesŚwiatowiec-Szczepańska J., Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesŚwierczek A., Koncepcja rezylientnego łańcucha dostaw jako złożonego systemu adaptacyjnego, PWE, Warszawa 2020.pl_PL
dc.referencesŚwierczek A., Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012.pl_PL
dc.referencesTang C.S., Perspectives in Supply Chain Risk Management, „International Journal of Production Economics” 2006, vol. 103, no. 2.pl_PL
dc.referencesTowill D., Childerhouse P., Simplified Material Flow Holds the Key to Supply Chain Integration, „The International Journal of Management Science” 2003, nr 31.pl_PL
dc.referencesTrochymiak B., Farmacja i usługi medyczne przyszłością branży TSL?, https:// mojafirma.infor.pl/moto/logistyka/transport/574060,2,Farmacja-i-uslugi-medyczne-przyszloscia-branzy-TSL.html (dostęp: 3.03.2021).pl_PL
dc.referencesTruong T.H., Azadivar F., Simulation based Optimization for Supply Chain Configuration Design, [w:] S. Chick, P.J. Sánchez, D. Ferrin, D.J. Morrice (red.), Proceedings of the 2003 Winter Simulation Conference, vol. 2, s. 1268, doi: 10.1109/WSC.2003.1261560.pl_PL
dc.referencesTwaróg S., Szołtysek J., Przesłanki stosowania logistycznego wsparcia usług medycznych w polskich szpitalach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 234.pl_PL
dc.referencesTymlez Group Ltd (ASX:TYM) Plots Blockchain Marketplace For COVID-19 Supplies, „MarketWatch” 14.05.2020, www.marketwatch.com/press-release/ tymlez-group-ltd-asxtym-plots-blockchain-marketplace-for-covid-19-supplies-2020-05-14?tesla=y (dostęp: 1.12.2020).pl_PL
dc.referencesUchwała nr 187/2020 Rady Ministrów z dnia 15.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.pl_PL
dc.referencesUrban K., Warmińska-Friberg E., Nowe obowiązki dotyczące weryfikacji oryginalności produktu leczniczego, LEX 2019.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne, (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1977).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 463).pl_PL
dc.referencesUstawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 849).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2069).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 5.07.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 136.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U. z 2018 r., poz. 646.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 17.12.2020 r. o rezerwach strategicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 637).pl_PL
dc.referencesVälikangas L., The Resilient Organization: How Adaptive Cultures Thrive Even When Strategy Fails, McGraw-Hill, New York 2010.pl_PL
dc.referencesvan Hoek R., Lacity M., How the Pandemic is Pushing Blockchain Forward, „Harvard Business Review” 27.04.2020, www.hbr.org/2020/04/how-the-pandemic-ispushing- blockchain-forward (dostęp: 1.12.2020).pl_PL
dc.referencesvan Hoek R., Research Opportunities for a More Resilient Post-COVID-19 Supply Chain – Closing the Gap between Research Findings and Industry Practice, „International Journal of Operations & Production Management” 2020, vol. 40, no. 4, https://doi.org/10.1108/IJOPM-03-2020-0165 (dostęp: 27.04.2021).pl_PL
dc.referencesVazirani A.A., O’Donoghue O., Brindley D., Meinert E., Blockchain Vehicles for Efficient Medical Record Management, „npj Digital Medicine” 2020, no. 3, www.doi.org/10.1038/s41746-019-0211-0 (dostęp: 1.12.2020).pl_PL
dc.referencesW jaki sposób stworzyć zrównoważoną firmę i zapewnić jej bezpieczeństwo? Rozwiązania dla zarządzania łańcuchem dostaw, SGS, www.sgs.com/whitepapers (dostęp: 20.10.2021).pl_PL
dc.referencesWąsik D., Kuczur T., Badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zagadnienia prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesWhite Paper Healthcare. Przyszłość łańcucha dostaw w sektorze healthcare, Arvato Supply Chain Solutions, 2020.pl_PL
dc.referencesWieland A., Wallenburg C.M., The Influence of Relation Competencies on Supply Chain Resilience: A Relational View, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 2013, vol. 43, no. 4.pl_PL
dc.referencesWięckowski Z., Licencje przymusowe w systemie ochrony patentowej produktów leczniczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.pl_PL
dc.referencesWilding R., Supply Chain Temple of Resilience, „Logistics & Transport Focus” 2013, vol. 15, no. 11.pl_PL
dc.referencesWitkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesWorld Bank, The Worldwide Governance Indicators 2019.pl_PL
dc.referencesWytyczne ws. transportu szczepionki przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2021.pl_PL
dc.referencesZaczyk M., Bezpieczeństwo i odporność w łańcuchach dostaw: Kontekst niezawodności, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2019.pl_PL
dc.referencesZaczyk M., Strategie budowania i wzmacniania odporności łańcucha dostaw – przegląd teoretyczny, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie” 2016, z. 99.pl_PL
dc.referenceshttps://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Business_functions (dostęp: 1.12.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://ec.europa.eu/health/human-use/strategy/dialogue_medicines-supply_en (dostęp: 1.12.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en (dostęp: 1.12.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://haccp-polska.pl/cgmp-medyczne (dostęp: 28.10.2021).pl_PL
dc.referenceshttp://przemyslfarmaceutyczny.pl/artykul/bezpieczenstwo-lancucha-dostaw-w-dystrybucji-farmaceutycznej (dostęp: 1.12.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.blockchain.news/analysis/blockchain-against-corona-world-health-organization-mipasa-dlt-world (dostęp: 1.12.2020).pl_PL
dc.referenceshttps://www.cyfrowyszpital.pl/cyberprzestepczosc-w-medycynie-przestepczosc-komputerowa-a-szpitale/ (dostęp: 28.10.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.cyfrowyszpital.pl/doskonala-obsluga-pacjenta-w-sluzbie-zdrowia-przyklady-innowacji-na-swiecie/ (dostęp: 10.08.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.cyfrowyszpital.pl/healt-it-czy-tego-potrzebuje-kazdy-szpital (dostęp: 10.08.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.cyfrowyszpital.pl/narzedzia-business-intelligence-lekiem-dla-przemyslu-farmaceutycznego/ (dostęp: 10.08.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.cyfrowyszpital.pl/serwery-i-aplikacje-qnap/ (dostęp: 28.10.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.cyfrowyszpital.pl/technologia-5g-zalety-i-korzysci-dla-medycyny/ (dostęp: 28.10.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.cyfrowyszpital.pl/technologia-blockchain-w-medycynie/ (dostęp: 28.10.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.dhl.com/pandemic-resilience (dostęp: 28.10.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.hub.fi/pl/2020/05/21/chiny-1-czyli-jak-pandemia-moze-przemodelowac-lancuchy-dostaw/ (dostęp: 10.05.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.supplychain.nhs.uk (dostęp: 28.10.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.tsl-biznes.pl/newsy/kuehnenagel-gotowy-na-dystrybucje-szczepionek/ (dostęp: 28.10.2021).pl_PL
dc.referenceshttps://www.theconversation.com/coronavirus-how-a-i-3d-printing-and-blockchain-can-help-overcome-supply-problems-in-a-crisis-133826 (dostęp: 1.12.2020).pl_PL
dc.referenceswww.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/2809/1/12593870_ResOrgs_IFED_dec04_EDSM.pdf (dostęp: 12.06.2020).pl_PL
dc.referenceswww.ir.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/2809/1/12593870_ResOrgs_IFED_dec04_EDSM.pd (dostęp: 20.11.2020).pl_PL
dc.referenceswww.nia.org.pl/serializacja/ (dostęp: 28.10.2021).pl_PL
dc.referenceswww.producencilekow.pl/leki-generyczne-i-bionastepcze/ (dostęp: 22.01.2022).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-789-7


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe