Show simple item record

dc.contributor.authorGoszczyńska, Aleksandra
dc.contributor.editorKuran, Michał
dc.date.accessioned2022-05-12T13:46:12Z
dc.date.available2022-05-12T13:46:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationGoszczyńska A., Szesnastowieczne spojrzenie na niewolną pracę chrześcijan w Imperium Osmańskim, [w:] „Labor omnia vincit improbus”. Etos pracy w literaturze i kulturze – wybrane ujęcia, Analecta Literackie i Językowe, t. X, Kuran M. (red.) przy współpracy A. Goszczyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 99-114, https://doi.org/10.18778/8142-437-0.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-437-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41824
dc.description.abstractAn image of Christians’ slave labor in the Ottoman Empire, presented in the 16th century translation of the Latin “turcica” entitled “Rozmowa z Turczynem o wierze krześcijańskiej…”,(“The dispute with a Turk over the Christian faith…”) by Bartłomiej Georgiewicz is probably the first in the Old Polish literature extensive description of the Turkish captivity aspect. This article analyzes Georgiewicz’s description and emphasizes its realism. It is also an attempt to defend the author against the accusation of stereotyping, raised against his writing in some contemporary Polish studies.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuran M. (red.) przy współpracy A. Goszczyńskiej, „Labor omnia vincit improbus”. Etos pracy w literaturze i kulturze – wybrane ujęcia, Analecta Literackie i Językowe, t. X, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019;
dc.relation.ispartofseriesAnalecta Literackie i Językowe;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpraca niewolnapl_PL
dc.subjectniewola tureckapl_PL
dc.subjectBartłomiej Georgiewiczpl_PL
dc.subject"Rozmowa z Turczynem o wierze krześcijańskiej"pl_PL
dc.subjectchrześcijaniepl_PL
dc.subjectliteratura antytureckapl_PL
dc.subjectslave laborpl_PL
dc.subjectTurkish captivitypl_PL
dc.subjectBartholomaeo Georgiuspl_PL
dc.subject"The dispute with a Turk over the Christian faith" ("Rozmowa z Turczynem o wierze krześcijańskiej")pl_PL
dc.subjectChristianspl_PL
dc.subjectanti-Turkish literaturepl_PL
dc.titleSzesnastowieczne spojrzenie na niewolną pracę chrześcijan w Imperium Osmańskimpl_PL
dc.title.alternativeA 16th Century Look at the Slave Labor of Christians in the Ottoman Empirepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2019; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019pl_PL
dc.page.number99-114pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-438-7
dc.contributor.authorBiographicalnoteAleksandra Goszczyńska — absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego (specjalizacje: edytorska i grafika komputerowa). Jej praca magisterska (edycja „Rozmowy z Turczynem…” Bartłomieja Georgiewicza) przygotowana pod kierunkiem dr. hab. Michała Kurana uzyskała pierwszą lokatę w wydziałowym konkursie na najlepszą pracę magisterską napisaną na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2016/2017, nagrodę Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego oraz nagrodę specjalną dla prac inspirowanych dorobkiem Czesława Zgorzelskiego lub innych wybitnych polonistów w ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego organizowanym przez Konferencję Polonistyk Uniwersyteckich. Część wynikow badań autorka opisała w artykule "„Rozmowa z Turczynem o wierze krześcijańskiej” Bartłomieja Georgiewicza jako XVI-wieczna realizacja misji antytureckiej w Polsce”". Autorka działa w Kole Naukowym Literatury i Kultury Staropolskiej afiliowanym przy Zakładzie Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ.pl_PL
dc.referencesGeorgiewicz B., De captivate sua apud Turcas [Gefangen in der Türkei], hrsg. R. Klockow, M. Ebertowski, Berlin 2002, s. 24–42, 48–52.pl_PL
dc.referencesGeorgiewicz B., Pro fide Christiana cum Turca disputationis habitae et mysterio Sanctae Trinitatis in Alchorano invento, nunc primum in latinum sermonem verso, brevis descriptio, Kraków 1548.pl_PL
dc.referencesGeorgiewicz B., Prognoma sive Praesagium Musulmannorum, de Christianorum calamitatibus et de eorum interitu ex Turcico sermone in Latinum conversum, Kraków 1548.pl_PL
dc.referencesGeorgiewicz B., Rozmowa z Turczynem o wierze krześcijańskiej i o tajności Trójce Świętej, która w Alkoranie stoi napisana, Kraków 1548.pl_PL
dc.referencesPaszkowski M., Dzieje tureckie i utarczki kozackie z Tatary, Kraków 1615.pl_PL
dc.referencesRej M., Pisma wierszem, oprac. J. Niedźwiedź, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesBałczewski M., Mikołaj Rej wobec Turków i Turcji, [w:] Mikołaj Rej — w pięćsetlecie urodzin, red. J. Okoń, cz. 1: Humanizm, reformacja, retoryka i język, Łódź 2005, s. 79–107.pl_PL
dc.referencesHöfert A., Bartholomaeo Georgius, [w:] Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History, vol. 7: Central and Eastern Europe, Asia, Africa and South America (1500–1600) [online], red. D. Thomas, J. Chesworth, Leiden–Boston 2015, s. 321–330, dostępny: https://books.google.pl/books?id=nohjCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage-&q&f=false [dostęp: 19 października 2018].pl_PL
dc.referencesKrasić S., Đurđević Bartul, [w:] Hrvatski biografski leksikon [online], t. 4, gl. ur. T. Macan, Zagreb 1998, dostępny: http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=4996 [dostęp 19 października 2018].pl_PL
dc.referencesKuran M., Losy i doświadczenia turecko-tatarskie Jakuba Kimikowskiego w epickiej próbie Marcina Paszkowskiego „Dzieje tureckie”, „Napis” 2000, seria 11, s. 29–52.pl_PL
dc.referencesKuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, wyd. 5 popr., Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesMajda T., Przedmowa do wydania polskiego, [w:] S.J. Shaw, Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej, t. I: 1280–1808, przekł. B. Świetlik, Warszawa 2012, s. 10–12.pl_PL
dc.referencesNosowski J., Polska literatura polemiczno-antyislamistyczna. XVI, XVII i XVIII w., Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesPyłypenko W., W obliczu wroga. Polska literatura antyturecka od połowy XVI do polowy XVII wieku, przekł. P. Tafiłowski, Oświęcim 2016.pl_PL
dc.referencesRyba R., Literatura staropolska wobec zjawiska niewoli tatarsko-tureckiej. Studia i szkice, Katowice 2014.pl_PL
dc.referencesShaw S.J., Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej, t. 1: 1280–1808, przekł. B. Świetlik, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesTafiłowski P., Imago Turci. Studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce (1453–1572), Lublin 2013 .pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-437-0.03
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe