Show simple item record

dc.contributor.authorSołtys, Jacek
dc.contributor.editorBartosiewicz, Bartosz
dc.contributor.editorMarszał, Tadeusz
dc.date.accessioned2022-05-24T08:00:05Z
dc.date.available2022-05-24T08:00:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationSołtys J., Przemiany małych miast w województwie pomorskim, [w:] Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 141-155, https://doi.org/10.18778/7525-565-2.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-565-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41897
dc.descriptionW niniejszym rozdziale Autor prezentuje wyniki badań, których celem było rozpoznanie przemian małych miast w województwie pomorskim. Za wielkość graniczną miast objętych badaniem przyjęto 20 tys. mieszkańców. W województwie pomorskim takich miast jest 28. Przedmiotem badań są: przemiany demograficzne, powiązania z otoczeniem oraz przemiany gospodarcze mierzone zatrudnieniem. Metodą badań były analizy dostępnych danych statystycznych.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBartosiewicz B., Marszał T. (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmałe miastapl_PL
dc.subjectwojewództwo pomorskiepl_PL
dc.subjectRedapl_PL
dc.subjectprzemiany demograficznepl_PL
dc.subjectpowiązania z otoczeniempl_PL
dc.subjectprzemiany gospodarcze mierzone zatrudnieniempl_PL
dc.titlePrzemiany małych miast w województwie pomorskimpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011pl_PL
dc.page.number141-155pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Gdańska, Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnegopl_PL
dc.referencesBank Danych Regionlnych GUS, www.stat.gov.plpl_PL
dc.referencesDziewoński K., Kosiński L. (1967), Rozwój i rozmieszczenie ludności Polski w XX wieku, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHeffner K., Marszał T. (2005), Wprowadzenie, [w:] Heffner K., Marszał T., Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 220.pl_PL
dc.referencesKwiatek-Sołtys A. (2004), Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej, Wyd. Akademii Pedagogicznej, Kraków.pl_PL
dc.referencesSołtys J. (2009), Małe miasta w Polsce Północnej – typy i uwarunkowania rozwoju, [w:] Heffner K., Polko A. (red.), Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych, AE, Katowice.pl_PL
dc.referencesWojewództwo pomorskie w 1998 roku (1999), Urząd Statystyczny, Gdańsk.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-565-2.09
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe