Show simple item record

dc.contributor.authorBogołębska, Joanna
dc.contributor.authorFeder-Sempach, Ewa
dc.contributor.authorStawasz-Grabowska, Ewa
dc.date.accessioned2022-06-08T09:20:13Z
dc.date.available2022-06-08T09:20:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationBogołębska J., Feder-Sempach E., Stawasz-Grabowska E., Safe assets w międzynarodowym systemie finansowym. Problemy kreacji i perspektyw, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-791-0pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-791-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42101
dc.description.abstractMonografia stanowi pierwsze na polskim rynku opracowanie poświęcone problematyce funkcjonowania aktywów bezpiecznych (ang. safe assets) w międzynarodowym systemie finansowym. Pojęcie safe assets jest coraz powszechniej wykorzystywane w odniesieniu do zjawisk zachodzących na rynkach finansowych, w tym na rynkach długu, jednakże nie podjęto dotychczas próby kompleksowego wytłumaczenia jego złożonej, wielowątkowej natury. Autorki monografii podejmują pionierską próbę usystematyzowania pojęcia safe assets, osadzenia go w polskiej literaturze przedmiotu poprzez wskazanie atrybutów i funkcji tej kategorii aktywów. Przyjmują dwie perspektywy badawcze: popytową i podażową. Perspektywa podażowa, stanowiącą obszerniejszą część monografii, podkreśla dominującą pozycję publicznych aktywów bezpiecznych w stosunku do instrumentów emitowanych przez sektor prywatny. Perspektywa popytowa ukazuje główne podmioty akumulujące safe assets – ich motywy, zakres wykorzystania, tendencje. Ze względu na ograniczoną możliwość podaży bezpiecznego długu publicznego oraz rosnący popyt, powstaje kluczowe pytanie o alternatywne źródła dostarczania tych aktywów. Mając świadomość, że niedopasowania popytowo-podażowe na rynku aktywów bezpiecznych stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego, Autorki wskazują na szczególny potencjał do zwiększania puli safe assets w ramach europejskiej unii walutowej oraz w Chinach. Publikacja jest niezbędnym źródłem wiedzy dla ekonomistów, doktorantów i studentów na kierunkach: finanse, ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, a także dla praktyków rynku finansowego, zainteresowanych tą kategorią aktywów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsafe assetspl_PL
dc.subjectdług publicznypl_PL
dc.subjectpodaż safe assetspl_PL
dc.subjectniedobór safe assetspl_PL
dc.subjectaktywa bezpiecznepl_PL
dc.titleSafe assets w międzynarodowym systemie finansowym. Problemy kreacji i perspektywpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number148pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowegopl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-792-7
dc.referencesAfonso A. (2003), Understanding the determinants of sovereign debt ratings: Evidence for the two leading agencies, „Journal of Economics and Finance”, Vol. 27, s. 56–74, https://doi.org/10.1007/bf02751590pl_PL
dc.referencesAfonso A., Gomes P., Rother P. (2011), Short‑ and long‑run determinants of sovereign debt credit ratings, „International Journal of Finance & Economics”, Vol. 16(1), s. 1–15, https://doi.org/10.1002/ijfe.416pl_PL
dc.referencesAfonso A., Huart F., Tovar Jalles J., Stanek P. (2021), International transmission of interest rates: the role of international reserves and sovereign debt, „EconPol Working Paper”, No. 54.pl_PL
dc.referencesAizenman J., Inoue K. (2012), Central banks and gold puzzles, „NBER Working Paper”, No. 17894, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesAizenman J., Lee J. (2006), Financial versus monetary mercantilism: long‑run view of large international reserve hoarding?, „IMF Working Paper”, No. 06/280.pl_PL
dc.referencesAizenman J., Sun Y. (2009), The financial crisis and sizable international reserves depletion: from fear of floating to the fear of losing international reserves?, „NBER Working Paper”, No. 15308, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesAizenman J., Cheung Y.‑W., Qian X. (2019), The currency composition of international reserves, demand for international reserves, and global safe assets, „NBER Working Paper”, No. 25934, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesAl‑Hassan A., Papaioannou M., Skancke M., Chih Sung C. (2013), Sovereign Wealth Funds: Aspects of Governance Structures and Investment Management, „International Monetary Fund”, Vol. 2013, issue 231, s. 1–33.pl_PL
dc.referencesAllen W. (2013), International liquidity and the financial crisis, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesAltarturi B., Alshammari A., Saiti B., Erol T. (2018), A three‑way analysis of the relationship between the USD value and the prices of oil and gold: A wavelet analysis, „AIMS Energy”, Vol. 6(3), s. 487–504, https://doi.org/10.3934/energy.2018.3.487pl_PL
dc.referencesAmstad M., He Z. (2019), Chinese bond market and interbank market, „NBER Working Paper”, No. 25549, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesArslan Y., Cantu C. (2019), The size of foreign exchange reserves, „BIS Papers”, No. 104.pl_PL
dc.referencesBanco de España (2021), Supranational debt and financing needs in the European Union, Documentos Ocasionales, Madrid.pl_PL
dc.referencesBank for International Settlements (2001), Collateral in wholesale financial markets: recent trends, risk management and market dynamics, Committee on the Global Financial System, Basel.pl_PL
dc.referencesBank for International Settlements (2015), The international monetary and financial system, BIS 85th Annual Report, Basel.pl_PL
dc.referencesBaur D., Lucey B. (2010), Is Gold a Hedge or a Safe Haven? An Analysis of Stocks, Bonds and Gold, „Financial Review”, Vol. 45(2), s. 217–229, https://doi.org/10.1111/j.1540–6288.2010.00244.xpl_PL
dc.referencesBaur D., McDermott T. (2010), Is gold a safe haven? International evidence, „Journal of Banking Finance”, Vol. 34(8), s. 1886–1898.pl_PL
dc.referencesBaur D., McDermott T. (2016), Why is gold a safe haven?, „Journal of Behavioral and Experimental Finance”, No. 10, s. 63–71.pl_PL
dc.referencesBernanke B. (2005), The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit, Technical Report, The Federal Reserve Board, Richmond.pl_PL
dc.referencesBertaut C., Tabova A., Wong V . (2015), The replacement of safe assets: evidence from the U.S. bond portfolio, „FRB International Finance Discussion Paper”, No. 1123.pl_PL
dc.referencesBilski J. (2006), Międzynarodowy system walutowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBissoondoyal‑Bheenick E. (2005), An analysis of the determinants of sovereign ratings, „Global Finance Journal”, Vol. 15, No. 3, s. 251–280, https://doi.org/10.1016/j.gfj.2004.03.004pl_PL
dc.referencesBlanchard O., Rajan R., Rogoff K., Summers L.H. (red.) (2016), Progress and confusion: the state of macroeconomic policy, The MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBogołębska J. (2013), Nierównowagi globalne a stabilność międzynarodowego systemu walutowego. Analiza na przykładzie akumulacji rezerw walutowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBogołębska J. (2015), Poziom, motywy utrzymywania oraz funkcje rezerw walutowych krajów rozwiniętych. Analiza ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Systemu Banków Centralnych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 5(316), s. 57–68.pl_PL
dc.referencesBogołębska J. (2020), Stabilność międzynarodowego system walutowego. Problemy i kierunki reformy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBogołębska J., Feder‑Sempach E., Stawasz‑Grabowska E. (2021), Uwarunkowania i wyzwania kreacji safe assets – szczególna rola długu publicznego, „Studia Prawno‑Ekonomiczne”, nr 20, s. 141–159.pl_PL
dc.referencesBordo M., Jonung L. (1999), The future of EMU: what does the history of monetary unions tell us?, „NBER Working Paper”, No. 7365, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBordo M., McCauley R. (2017), A global shortage of safe assets: a new Triffin Dilemma?, „International Atlantic Economic Society”, Vol. 45(4), s. 443–451.pl_PL
dc.referencesBouis R. (2019), Banks’ Holdings of Government Securities and Credit to the Private Sector in Emerging Market and Developing Economies, „IMF Working Papers”, No. 19/224, https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/11/Banks‑Holdings‑of‑Government‑Securities‑and‑Credit‑to‑the‑Private‑Sector‑in‑Emerging‑Market–48651 (dostęp: 27.07.2021).pl_PL
dc.referencesBrunnermeier M. (2016), Safe Assets, World Finance Conference, https://www.slideshare.net/Macropru/markus‑brunnermeier‑keynote‑at‑world‑finance‑conference‑safe‑assets (dostęp: 27.07.2021).pl_PL
dc.referencesBrunnermeier M., Huang L. (2018), A global safe asset for and from emerging economies, „Working Paper”, No. 25373.pl_PL
dc.referencesBrunnermeier M., Langfield S., Pagano M., Reis R., Nieuwerburgh S., Vayanos D. (2016), ESBies: safety in the tranches, „ESRB Working Paper Series”, No. 21.pl_PL
dc.referencesBruno V., Shin H. (2012), Capital flows, cross‑border banking and global liquidity, „NBER Working Paper”, No. 19038, National Bureau of Economic Research, Cambridge, https://doi.org/10.3386/w19038pl_PL
dc.referencesCaballero R. (2006), On the macroeconomics of asset shortages, NBER Working Paper”, No. 12753, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesCaballero R. (2010), The “other” imbalance and the financial crisis, „NBER Working Paper”, No. 15636, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesCaballero R., Farhi E. (2013), A model of safe asset mechanism (SAM): safety traps and economic policy, „NBER Working Paper”, No. 18737, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesCaballero R., Farhi E. (2014), The safety trap, „NBER Working Paper”, No. 19927, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesCaballero R., Krishnamurthy A. (2009), Global imbalances and financial fragility, „American Economic Review. Papers & Proceedings”, Vol. 99, No. 2, s. 584–588.pl_PL
dc.referencesCaballero R., Farhi E., Gourinchas P.‑O. (2008), An equilibrium model of global imbalances and low interest rates, „American Economic Review”, Vol. 98(1), s. 358–393.pl_PL
dc.referencesCaballero R., Farhi E., Gourinchas P.‑O. (2015), Global imbalances and currency wars at the ZLB, „NBER Working Paper”, No. 21670, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesCaballero R., Farhi E., Gourinchas P.‑O. (2017), The safe assets shortage conundrum, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 31, No. 3, s. 29–46.pl_PL
dc.referencesCantor R., Packer F. (1996), Determinants and impact of sovereign credit ratings, „Economic Policy Review”, Vol. 2, No. 2, s. 37–53.pl_PL
dc.referencesCecchetti S., Mohanty M., Zampolli F. (2010), The future of public debt: prospects and implications, „BIS Working Paper”, No. 300.pl_PL
dc.referencesCerutti E., Obstfeld M. (2018), China’s bond market and global financial markets, „IMF Working Paper”, WP/18/253.pl_PL
dc.referencesCheng X., Chen H., Zhou Y. (2021), Is the renminbi a safe‑haven currency? Evidence from conditional coskewness and cokurtosis, „Hong Kong Institute for Monetary and Financial Research Working Paper”, No. 24/2021.pl_PL
dc.referencesCiner C., Lucey B. (2013), Hedges and safe havens: an examination of stocks, bonds, gold, oil and exchange rates, „International Review of Financial Analysis”, Vol. 29, s. 202–211.pl_PL
dc.referencesCiupa K.M. (2018), Technologia Blockchain i jej wpływ na rozwój infrastruktury rynku kapitałowego, [w:] T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Rynek kapitałowy – regulacje i fundamenty, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 95–112, http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133‑wydawnictwo‑/Rynek_kapita%C5%82owy_‑_regulacje_DRUK.pdf#page=95 (dostęp: 29.11.2021).pl_PL
dc.referencesClaeys G. (2018), Are SBBS really the safe asset the euro area is looking for?, http://www.bruegel.org/2018/05/are‑sbbs‑really‑the‑safe‑asset‑the‑euro‑area‑is‑looking‑for/2018 (dostęp: 27.07.2021).pl_PL
dc.referencesCsonto B., Tovar C.E. (2017), Uphill capital flows and the international monetary system, „IMF Working Papers”, WP/17/174.pl_PL
dc.referencesDaiwa Capital Markets (2021), At a Glance: Supranational and Agency Issuers, https://uk.dai wacm.com/media/217309/at‑a‑glance‑ssas‑mar–2021.pdf (dostęp: 4.10.2021).pl_PL
dc.referencesDang T., Gorton G., Holmström B. (2012), Ignorance, debt and financial crisis, „Working Paper Yale University”, http://www.columbia.edu/~td2332/Paper_Ignorance.pdf (dostęp: 4.10.2021).pl_PL
dc.referencesDąbrowski M. (2009), Czy akumulacja rezerw walutowych przez kraje Azji Wschodniej jest przejawem interwencjonizmu państwowego?, „Ekonomista”, nr 2, s. 241–257.pl_PL
dc.referencesDąbrowski M. (2015), Jakość danych o rezerwach dewizowych a kryzysy finansowe w gospodarkach wschodzących, „Gospodarka Narodowa”, nr 3, s. 49–78.pl_PL
dc.referencesDe Grauwe P., Ji Y. (2018), How Safe is a Safe Asset?, „CEPS Policy Insight”, No. 2018–08, https://ssrn.com/abstract=3187208 (dostęp: 4.10.2021).pl_PL
dc.referencesDincer N., Eichengreen B. (2014), Central Bank Transparency and Independence: Updates and New Measures, International Journal of Central Banking, „International Journal of Central Banking”, Vol. 10(1), s. 189–259.pl_PL
dc.referencesErdem O., Varli Y. (2014), Understanding the sovereign credit ratings of emerging markets, „Emerging Markets Review”, Vol. 20, s. 42–57, https://doi.org/10.1016/j.ememar.2014.05.004pl_PL
dc.referencesESM, ESM Pandemic Crisis Support. Explainer, Timeline and Documents, https://www.esm.europa.eu/content/europe‑response‑corona‑crisis (dostęp: 12.10.2021).pl_PL
dc.referencesESRB (2018), Sovereign bond‑backed securities: a feasibility study, Frankfurt am Main.pl_PL
dc.referencesEuropean Central Bank (2012), Technical features of Outright Monetary Transactions, https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html (dostęp: 12.10.2021).pl_PL
dc.referencesEuropean Central Bank (2019a), The international role of the euro, Frankfurt am Main.pl_PL
dc.referencesEuropean Central Bank (2019b), Trends in central banks’ foreign currency reserves and the case of the ECB, „Economic Bulletin”, issue 7.pl_PL
dc.referencesEuropean Central Bank (2021), The international role of the euro, Frankfurt am Main.pl_PL
dc.referencesEuropean Parliament Briefings, Which supervisory or regulatory treatment of banks’ exposures to sovereign risks?, 2019, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/624434/IPOL_BRI(2019)624434_EN.pdf (dostęp: 12.10.2021).pl_PL
dc.referencesEurostat, https://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 14.10.2021).pl_PL
dc.referencesFan L., Tian S., Zhang C. (2010), Why are excess returns on China’s treasury bonds so predictable?, http://doi.org/10.2139/ssrn.1579840pl_PL
dc.referencesFarhi E., Maggiori M. (2016), A model of the international monetary system, „NBER Working Paper”, No. 22295, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesFarhi E., Gourinchas P.‑O., Rey H. (2011), Reforming the international monetary system, Centre for Economic Policy Research, London.pl_PL
dc.referencesFeder‑Sempach E., Bogołębska J., Stawasz‑Grabowska E. (2020), Główne determinanty podaży publicznych aktywów bezpiecznych. Analiza na podstawie krajów emitentów walut rezerwowych w okresie 1989–2018, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 64(5), s. 49–64.pl_PL
dc.referencesFinancial Times (2020a), The safe asset shortage after Covid–19, https://www.ft.com/content/b98078c0–6acc–43e6–929b–13883c211288 (dostęp: 12.10.2021).pl_PL
dc.referencesFinancial Times (2020b), Nine eurozone countries issue call for ‘coronabonds, https://www.ft.com/content/258308f6–6e94–11ea–89df–41bea055720b (dostęp: 12.10.2021).pl_PL
dc.referencesFurey D., Zhang B., Binny J. (2018), Opening of China’s Bond Market. What Global Investors Need to Know, State Street Global Advisors, https://www.ssga.com/investment‑topics/general‑investing/2018/05/opening‑of‑chinas‑bond‑market‑what‑global‑investors‑need‑to‑know.pdf (dostęp: 12.10.2021).pl_PL
dc.referencesGabor D., Vestergaard J. (2018), Chasing unicorns: the European single safe asset project, „Sage Journals”, Vol. 22, issue 2, s. 139–164, https://doi.org/10.1177/1024529418759638pl_PL
dc.referencesGelpern A., Gerding E. (2016), Inside Safe Assets, Georgetown University Law Center, Georgetown, https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2845 &context=facpub (dostęp: 12.10.2021).pl_PL
dc.referencesGerlach‑Kristen P., McCauley R.N., Ueda K. (2012), Currency intervention and the global portfolio balance effect: Japanese lessons, „BIS Working Papers”, No. 389.pl_PL
dc.referencesGhosh A. (2016), What drives gold demand in central bank’s foreign exchange portfolio, „Finance Research Letters”, No. 17, s. 146–150.pl_PL
dc.referencesGold Hub, Monthly central bank statistics, 2021, https://www.gold.org/goldhub/data/gold‑reserves‑by‑country (dostęp: 3.11.2021).pl_PL
dc.referencesGoldman Sachs (2020), The Future, Now. Integrating Sustainability with Purpose across Our Business, https://www.goldmansachs.com/our‑commitments/sustainability/sustainable‑finance/documents/reports/2020‑sustainability‑report.pdf (dostęp: 3.11.2021).pl_PL
dc.referencesGolec P., Perotti E. (2017), Safe assets: a review, „Working Paper Series”, No. 2035, European Central Bank.pl_PL
dc.referencesGopinath G., Stein J. (2018), Banking, trade and the making of a dominant currency, „NBER Working Paper”, No. 24485, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesGorton G. (2016), The history and economics of safe assets, „NBER Working Paper”, No. 22210, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesGorton G., Lewellen S., Metric A. (2012), The safe asset share, „American Economic Review”, Vol. 102(3), s. 101–106.pl_PL
dc.referencesGourinchas P.‑O. (2017), The fundamental structure of the international monetary system, [w:] M.D. Bordo, J.B. Taylor (red.), Rules for international monetary stability. Past, present, and future, Hoover Institution Press, Stanford, s. 169–203.pl_PL
dc.referencesGourinchas P.‑O., Jeanne O. (2012), Global safe assets, „BIS Working Papers”, No. 399.pl_PL
dc.referencesGourinchas P.‑O., Rey H. (2016), Real interest rates, imbalances and the curse of regional safe asset providers at the zero lower bound, „NBER Working Paper”, No. 22618, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesGourinchas P.‑O., Rey H., Sauzet M. (2019), The international monetary and financial system, „NBER Working Paper”, No. 25782, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesGrisse C., Nitschka T. (2015), On financial risk and the safe haven characteristics of Swiss franc exchange rates, „Journal of Empirical Finance”, Vol. 32, issue C, s. 153–164.pl_PL
dc.referencesGruszecki T. (2015), Problemy z rozumieniem współczesnego pieniądza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 6/317, s. 49–69.pl_PL
dc.referencesHabib M., Stracca L. (2012), Getting beyond carry trade: what makes a safe haven currency?, „Journal of International Economics”, Vol. 87, issue 1, s. 50–64.pl_PL
dc.referencesHabib M., Stracca L., Venditti F. (2020), The fundamentals of safe assets, „ECB Working Paper Series”, No. 2355, https://voxeu.org/article/fundamentals‑safe‑assets (dostęp: 25.07.2021).pl_PL
dc.referencesHe Z., Krishnamurthy A., Milbradt K. (2015), A model of reserve asset, „Working Paper”, No. 3279, Stanford Business.pl_PL
dc.referencesHe Z., Krishnamurthy A., Milbradt K. (2016), A model of safe asset determination, „NBER Working Paper”, No. 22272, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesHolmström B. (2015), Understanding the role of debt in the financial system, „BIS Working Paper”, No. 479.pl_PL
dc.referencesHolmström B., Tirole J. (2011), Inside and outside liquidity, MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesHu G., Pan J., Wang J. (2018), Chinese capital market: an empirical overview, „NBER Working Paper”, No. 24346, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesIlzetzki E., Reinhart C.M., Rogoff K.S. (2020), Why is the euro punching below its weight?, „NBER Working Paper”, No. 26760, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesInternational Monetary Fund (2012), Safe Assets: Financial System Cornerstone?, Global Financial Stability Report.pl_PL
dc.referencesInternational Monetary Fund (2021), Switzerland. Selected Issues, IMF Country Report, No. 21/131.pl_PL
dc.referencesIOSCO (2017), Examination of liquidity of the secondary corporate bond markets, http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD558.pdf (dostęp: 25.07.2021).pl_PL
dc.referencesJabłecki J. (2018), Instrumenty zabezpieczone obligacjami skarbowymi: próba wyceny i analizy ryzyka, „Bank i Kredyt”, nr 49(4), s. 379–404.pl_PL
dc.referencesJiang Z., Krishnamurthy A., Lustig H. (2018), Foreign safe asset demand and the dollar exchange rate, „NBER Working Paper”, No. 24439, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesJiang Z., Krishnamurthy A., Lustig H. (2021), Foreign safe asset demand and the dollar exchange rate, „The Journal of Finance”, No. 76, s. 1049–1089.pl_PL
dc.referencesKacperczyk M., Perignon C., Vuillemey G. (2017), The private production of safe assets, „CEPR Discussion Papers”, No. 12086.pl_PL
dc.referencesKacperczyk M., Perignon C., Vuillemey G. (2020), The private production of safe assets, „The Journal of Finance”, Vol. 76, issue 2, s. 495–535, https://doi.org/10.1111/jofi.12997pl_PL
dc.referencesKawalec S., Pytlarczyk E. (2013), Controlled dismantlement of the Eurozone: a proposal for a new European Monetary System and a new role for the European Central Bank, Warszawa, https://www.nbp.pl/badania/seminaria/28vi2013.pdf (dostęp: 25.07.2021).pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (b.r.), Instrument SURE, https://ec.europa.eu/info/business‑economy‑euro/economic‑and‑fiscal‑policy‑coordination/financial‑assistance‑eu/funding‑mechanisms‑and‑facilities/sure_pl (dostęp: 12.10.2021).pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2011), Zielona księga w sprawie możliwości wprowadzenia obligacji stabilnościowych, https://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0818 (dostęp: 12.10.2021).pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2021), NextGenerationEU: European Commission raises €20 billion in first transaction to support Europe’s recovery, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2982 (dostęp: 12.10.2021).pl_PL
dc.referencesKrautzberger M. (2020), The implications of EU bond issuance, https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/pdf/bmcg/200923/20200923_Item_3a_The%20implications_of%20EU_bond_issuance_Blackrock.pdf (dostęp: 12.10.2021).pl_PL
dc.referencesKrishnamurthy A., Lustig H. (2019), Mind the gap in sovereign debt markets: the U.S. treasury basis and the dollar risk factor, Jackson Hole Economic Symposium, https://www.kansascityfed.org/documents/6963/Krishnamurthy_JH2019.pdf (dostęp: 12.10.2021).pl_PL
dc.referencesKrishnamurthy A., Vissing‑Jørgensen A. (2007), The demand for Treasury debt, „NBER Working Paper”, No. 12881, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesKrishnamurthy A., Vissing‑Jørgensen A. (2012a), The aggregate demand for treasury debt, „Journal of Political Economy”, Vol. 120, No. 2, s. 233–267.pl_PL
dc.referencesKrishnamurthy A., Vissing‑Jørgensen A. (2012b), Short term debt and financial crisis: what we can learn from U.S. treasury supply?, „Working Paper”, Northwestern University.pl_PL
dc.referencesKrishnamurthy A., Vissing‑Jørgensen A. (2015), The impact of treasury supply on financial sector lending and stability, „Journal of Financial Economics”, Vol. 118, issue 3, s. 571–600.pl_PL
dc.referencesLam R., Wang J. (2018), China’s local government bond market, „IMF Working Paper”, WP/18/219.pl_PL
dc.referencesLuitel P., Vanpee R., DeMooe L. (2016), Pernicious effects: How the credit rating agencies disadvantage emerging markets, „Research in International Business and Finance”, No. 38, s. 286–298, http://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.04.009pl_PL
dc.referencesMamcarz K. (2014), Rynek podaży złota, https://r.uek.krakow.pl/bitstream/123456789/2906/1/Rynek%20poda%C5%BCy%20z%C5%82ota.pdf (dostęp: 12.10.2021).pl_PL
dc.referencesMasujima Y. (2019), Time‑variant safe‑haven currency status and determinants, „RIETI Discussion Paper Series”, July.pl_PL
dc.referencesMcCauley R. (2019), Safe assets: made, not just born, „BIS Working Papers”, No. 769.pl_PL
dc.referencesMcCauley R.N., Jiang G. (2014), Treasury yields and foreign official holdings of US bonds, „BIS Quarterly Review”, March.pl_PL
dc.referencesMellios C., Paget‑Blanc E. (2006), Which factors determine sovereign credit ratings?, „The European Journal od Finance”, Vol. 12(4), s. 361–377.pl_PL
dc.referencesMendoza E., Ostry J. (2008), International evidence on fiscal solvency: is fiscal policy responsible?, „Journal of Monetary Economics”, Vol. 55, issue 6, s. 1081–1093.pl_PL
dc.referencesMitchener K., Trebesch C. (2021), Sovereign debt in the 21st century: looking backward, looking forward, „NBER Working Paper”, No. 28598, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesMourao P.R., Stawska J.M. (2020), Governments as bankers – how European bonds have substituted bank deposits, „Applied Economics”, Vol. 52, issue 42, s. 4605–4620, https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1738328pl_PL
dc.referencesMuller C. (2020), The demand for safe liquid assets and the implications of issuing a Central Bank Digital Currency for bank funding instruments, Norges Bank, Staff Moemo, No. 8/2020, Norges Bank, Oslo, http://hdl.handle.net/11250/2690368 (dostęp: 12.10.2021).pl_PL
dc.referencesNakagawa S., Yasui Y. (2009), A note on Japanese household debt: international comparison and implications for financial stability, [w:] Household debt: implications for monetary policy and financial stability, „BIS Papers”, No. 46.pl_PL
dc.referencesNakamoto S. (2008), Bitcoin: A Peer‑to‑Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (dostęp: 12.10.2021).pl_PL
dc.referencesNavaretti G., Calzolari G., Pozzolo A. (2016), Diabolic Loop or Incomplete Union? Sovereign and Banking Risk, „European Economy. Banks, Regulation, and the Real Sector”, No. 1, https://european‑economy.eu/2016–1/diabolic‑loop‑or‑incomplete‑union‑sovereign‑and‑banking‑risk/ (dostęp: 12.10.2021).pl_PL
dc.referencesO’Connor F.A., Lucey B.M. (2012), Gold’s currency characteristics and its negative relationship with the US Dollar, „Alchemist”, issue 66, http://doi.org/10.2139/ssrn.2046044pl_PL
dc.referencesOECD (2019a), Allocation of assets, https://www.oecd‑ilibrary.org/sites/af30f8f0‑en/index.html?itemId=/content/component/af30f8f0‑en (dostęp: 10.09.2021).pl_PL
dc.referencesOECD (2019b), China Economic Snapshot, www.oecd.org/eco/surveys/economic‑survey‑china.htm (dostęp: 10.09.2021).pl_PL
dc.referencesOngena S., Popov A., Van Horen N. (2016), The invisible hand of the government: Moral suasion during the European sovereign debt crisis, „ECB Working Paper”, No. 1937/July.pl_PL
dc.referencesPilbeam K. (1998), International finance, City University, Palgrave Macmillan Business, Basingstoke.pl_PL
dc.referencesPopper N. (2015), Digital gold: The untold story of Bitcoin, Penguin, New York.pl_PL
dc.referencesPrasad E.S. (2011), Role Reversal in Global Finance, Proceedings‑Economic Policy Symposium‑Jackson Hole, Federal Reserve Bank of Kansas City, https://www.kansascityfed.org/documents/3077/2011‑Prasad_final.pdf (dostęp: 10.09.2021).pl_PL
dc.referencesPullen T., Benson K., Faff R. (2014), A Comparative Analysis of the Investment Characteristics of Alternative Gold Assets, „Abacus”, Vol. 50, issue 1, s. 76–92.pl_PL
dc.referencesRathi S., Sahay A. (2022), Central bank gold reserves and sovereign credit risk, „Finance Research Letters”, Vol. 45, 2022, https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102127pl_PL
dc.referencesReinhart C., Rogoff K. (2010), Growth in a time of debt, „American Economic Review”, Vol. 100(2), s. 573–578.pl_PL
dc.referencesReusens P., Croux C. (2017), Sovereign credit rating determinants: a comparison before and after the European debt crisis, „Journal of Banking & Finance”, No. 77, s. 108–121.pl_PL
dc.referencesRiet A. van (2017), Addressing the safety trilemma: a safe sovereign asset for the eurozone, „ESRB Working Paper Series”, No. 35.pl_PL
dc.referencesRomelli D. (2021), The political economy of reforms in central bank design: evidence from a new dataset, 74th Economic Policy Panel Meeting, https://davideromelli.com/cbidata/ (dostęp: 10.09.2021).pl_PL
dc.referencesRzońca A. (2014), Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesS&P Global Ratings (2021), S&P Global Ratings Definitions, https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/‑/view/sourceId/504352 (dostęp: 22.11.2021).pl_PL
dc.referencesSchaal P. (1996), Pieniądz i polityka pieniężna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchipke A., Rodlauer M., Longmei Z. (2019), The future of China’s bond market, International Monetary Fund, Washington,pl_PL
dc.referencesSchuknecht L. (2016), The supply of ‘safe’ assets and fiscal policy, „The CFS Working Paper Series”, No. 532, Goethe University Frankfurt, Center for Financial Studies (CFS), Frankfurt am Main, http://nbn‑resolving.de/urn: nbn: de: hebis: 30: 3–410495 (dostęp: 10.09.2021).pl_PL
dc.referencesScope Ratings (2021), European Supranational Outlook 2021. Are we moving towards a green safe asset?, http://scoperatings.com/ScopeRatingsApi/api/downloadstudy?id=790d7a63‑ed98–4c73‑a928–27e98a24230b (dostęp: 10.09.2021).pl_PL
dc.referencesSecurities Industry and Financial Markets Association, https://www.sifma.org/ (dostęp: 9.01.2021).pl_PL
dc.referencesSène B., Mbengue M.L., Allaya M.M. (2021), Overshooting of sovereign emerging eurobond yields in the context of COVID–19, „Finance Research Letters”, Vol. 38, https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101746pl_PL
dc.referencesSierra J. (2010), International capital flows and bond risk premia, „Bank of Canada Working Paper”, No. 14.pl_PL
dc.referencesSIFMA (b.r.), US Treasury Securities Statistics, https://www.sifma.org/resources/research/us‑treasury‑securities‑statistics/ (dostęp: 9.01.2021).pl_PL
dc.referencesSmales L.A. (2019), Bitcoin as a safe haven: Is it even worth considering?, „Finance Research Letters”, Vol. 30(C), s. 385–393.pl_PL
dc.referencesSobański K. (2019), Globalna nierównowaga a sektor zewnętrzny gospodarek Europy Środkowo‑Wschodniej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStawasz‑Grabowska E. (2018), Pożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro. Nowa rola Europejskiego Banku Centralnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesStawasz‑Grabowska E. (2020), Negatywne sprzężenia zwrotne między sektorem bankowym i sektorem finansów publicznych w strefie euro. Doświadczenia kryzysu i perspektywa pokryzysowa, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, t. 23, nr 3, s. 41–61.pl_PL
dc.referencesSzturo M., Włodarczyk B. (2017), System walutowy oparty na złocie jako konkurencja dla systemu walutowego opartego na długu, „Annales Universitatis Mariae Curie‑Skłodowska. Oeconomia”, vol. LI, No. 6, s. 465–473.pl_PL
dc.referencesTabova A., Warnock F. (2021), Foreign investors and U.S. Treasuries, „NBER Working Paper”, No. 29313, National Bureau of Economic Research, Cambridge.pl_PL
dc.referencesTennant D., Tracey M., King D. (2020), Sovereign credit ratings: evidence of bias against poor countries, „The North American Journal of Economics and Finance”, No. 51, 100877.pl_PL
dc.referencesTodorova V . (2020), Safe Haven Currencies, „Economic Alternatives”, issue 4, s. 579–591, https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2020.4/EA.2020.4.05.pdf (dostęp: 10.09.2021).pl_PL
dc.referencesTrading Economics, Credit Rating, https://tradingeconomics.com/country‑list/rating (dostęp: 17.10.2021).pl_PL
dc.referencesU.S. Department of the Treasury, Report on U.S. Portfolio Holdings of Foreign Securities at End‑Year 2020, 2021, https://home.treasury.gov/news/press‑releases/jy0445 (dostęp: 25.01.2021).pl_PL
dc.referencesUmar M., Su C.‑W., Rizvi S.K.A., Shao X.‑F., Bitcoin: A safe haven asset and a winner amid political and economic uncertainties in the US?, „Technological Forecasting and Social Change”, Vol. 167, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120680pl_PL
dc.referencesUrquhart A., Zhang H., Is Bitcoin a hedge or safe haven for currencies? An intraday analysis, „International Review of Financial Analysis”, Vol. 63, s. 49–57, https://doi.org/10.1016/j.irfa.2019.02.009pl_PL
dc.referencesVermeiren M. (2019), Meeting the world’s demand for safe assets? Macroeconomic policy and the international status of the euro after the crisis, „European Journal of International Relations”, Vol. 25, s. 30–60.pl_PL
dc.referencesWeizsäcker J. von, Delpla J. (2011), Eurobonds: The Blue Bonds concept and its implications, „Bruegel Policy Contribution”, issue 02, https://www.bruegel.org/wp‑content/uploads/imported/publications/110322_pc_blue_bonds.pdf (dostęp: 25.01.2021).pl_PL
dc.referencesWen X., Cheng H. (2018), Which is the safe haven for emerging stock markets, gold or the US dollar?, „Emerging Market Review”, No. 35.pl_PL
dc.referencesWorld Bank Group, https://data.worldbank.org/ (dostęp: 10.11.2021).pl_PL
dc.referencesWorld Gold Council (2018), Central Bankers Guide to Gold as a Reserve Asset, https://cbu.uz/upload/medialibrary/ebf/A_Central_Bankers_Guide_to_Gold_as_a_Reserve_Asset_Second_Edition.pdf (dostęp: 17.10.2021).pl_PL
dc.referencesWorld Gold Council (2021), What We Do, https://www.gold.org/what‑we‑do/gold‑investment?gclid=Cj0KCQiAmeKQBhDvARIsAHJ7mF69ydOUSWr7HN‑hiWauGJePyM5GjK2r‑MNNX‑TJRfp‑AtjWWUaMmK0aAlwLEALw_wcB (dostęp: 20.11.2021).pl_PL
dc.referencesXie L. (2012), The seasons of money: ABS/MBS issuance and convenience yield, unpublished working paper, Yale University, New Haven.pl_PL
dc.referencesXiong Q. (2017), The liquidity premium of safe assets: the role of government debt supply, „Halle Institute for Economic Research, Discussion Paper”, No. 11.pl_PL
dc.referencesYang Y., Chen L. (2021), Is real estate considered a safe asset in East Asia?, „Applied Economics Letters”, s. 1–11.pl_PL
dc.referencesZielińska‑Lont K. (2020), Unia bankowa i jej znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-791-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe