Show simple item record

dc.contributor.authorMarciniak, Łukasz T.
dc.date.accessioned2022-06-13T15:11:04Z
dc.date.available2022-06-13T15:11:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMarciniak Ł.T., Bazary. Kooperacja czy konkurencja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2016, https://doi.org/10.18778/8088-488-5pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-488-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42116
dc.descriptionKsiążka dotyczy relacji między kupcami na targowiskach polskich i warunków, w jakich one przebiegają. Autor opisuje działania ekonomiczne kupców, ukierunkowane na sprzedaż i zysk oraz działania społeczne, czyli budowanie i zarządzanie relacjami z pozostałymi sprzedającymi na targowiskach, balansującymi między kooperacją a konkurencją. Książka zawiera barwne opisy trajektorii zakupów klientów, strategie manipulowania klientami, liczne taktyki i racjonalizacje kupców wobec siebie, a także kategoryzacje towarów i klientów. Dzięki temu czytelnik uzyskuje obraz społeczności kupieckiej z jej skomplikowanymi podziałami wewnętrznymi i wielowymiarowymi nierównościami. Publikacja jest kierowana zarówno do socjologów, antropologów, ekonomistów zorientowanych społecznie, jak również działaczy i urzędników samorządowych zajmujących się sprawami targowisk. Jej lektura może być pomocna w zarządzaniu targowiskami i przeciwdziałaniu konfliktom ze środowiskami kupców.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectrelacje kupieckiepl_PL
dc.subjectkonkurencja na targowiskupl_PL
dc.subjectsocjologia rynkupl_PL
dc.subjectsocjologia ekonomicznapl_PL
dc.subjectbazarypl_PL
dc.titleBazary. Kooperacja czy konkurencja?pl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Łukasz T. Marciniak, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number238pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-489-2
dc.referencesAdamczewska I. (2008), Buntowniczki z Bałuckiego Rynku, 15.04. „Gazeta Wyborcza. Łódź”.pl_PL
dc.referencesAdler P.A., Adler P. (1994),Observational Techniques, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (ed.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage.pl_PL
dc.referencesAdler P.A., Adler P. (1987), Membership Roles in Field Research, Newbury Park, CA: Sage.pl_PL
dc.referencesAdler P.A., Adler P. (1984), Social Dynamics of Financial Markets, Greenwich: JAI Press.pl_PL
dc.referencesAdler P.A., Adler P. (1983), Shift s and Oscillations in Deviant Careers: Th e Case of Upper-Level Drug Dealers and Smugglers, „Social Problems”, 31(2).pl_PL
dc.referencesAkerlof G. (1984), An Economic Theorist’s Book of Tales, Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesAldridge A. (2006), Rynek, tłum. M. Żakowski, Warszawa: Wydawnictwo Sic!.pl_PL
dc.referencesAnderson L. (2006), Analytic Autoethnography, „Journal of Contemporary Ethnography”, 35(4).pl_PL
dc.referencesAntaki C., Biazzi M., Nissen A., Wagner J. (2008), Managing Moral Accountability in Scholarly Talk: The Case of a Conversation Analysis Data Session, „Text and Talk”, 28.pl_PL
dc.referencesArminen I. (1996), On the Moral and Interactional Relevancy of Self-Repairs for Life Stories of Members of Alcoholics Anonymous, „Text and Talk”, 16.pl_PL
dc.referencesAtkinson P., Coffey A., Delamont S., Lofl and J., Lofl and L. (ed.) (2001), Handbook of Ethnography, London: Sage.pl_PL
dc.referencesBaker C. (1997), Ticketing Rules: Categorization and Moral Ordening in a School Staff Meeting, [w:] S. Hester, P. Eglin (ed.), Culture in Action: Studies in Membership Categorization Analysis, Washington, DC: University Press of America.pl_PL
dc.referencesBaker W., Faulkner R. (2004), Social Networks and Loss of Capital, „Social Networks”, 26.pl_PL
dc.referencesBaker W., Faulkner R., Fisher G.A. (1998), Hazards of the Market. Th e Continuity and Dissolution of Interorganizational Market Relationships, „American Sociology Review”, 63(2).pl_PL
dc.referencesBeart P. (2011), Neo-Pragmatism and Phenomenology: A Proposal, „European Journal of Pragmatism and American Philosophy”, 3(2).pl_PL
dc.referencesBecker G.S. (1993), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, Chicago: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesBecker G.S. (1976), The Economic Approach to Human Behavior, Chicago: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesBecker G.S. (1957), The Economics of Discrimination, Chicago: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesBecker H.S. (1993), Theory: The Necessary Evil, [w:] D.J. Flinders, G.E. Mills (ed.), Theory and Concepts in Qualitative Research: Perspectives from the Field, New York: Teachers College Press.pl_PL
dc.referencesBecker H.S. (1982), Art Worlds, Berkeley: University of California Press.pl_PL
dc.referencesBecker P. (1993), Common Pitfalls in Published Grounded Theory Research, „Qualitative Health Research”, 3.pl_PL
dc.referencesBeckert J. (2011), The ‘Social Order of Markets’ Approach: A Reply to Kurtuluş Gemici, „Theory & Society”, 41(1).pl_PL
dc.referencesBeckert J. (2009), The Social Order of Markets, „Th eory and Society”, 38(3).pl_PL
dc.referencesBerger J., Cohen B.P., Zelditch M. (1972), Status Characteristics and Social Interaction, „American Sociological Review”, 37.pl_PL
dc.referencesBerger J., Ridgeway C.L., Fisek M.H., Norman R.Z. (1998), The Legitimation and Delegitimation of Power and Prestige Orders, „American Sociological Review”, 63.pl_PL
dc.referencesBerger P., Luckmann T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesBigus O. (1972), Th e Milkman and His Customer: A Cultivated Relationship, „Urban Life and Culture”, 1.pl_PL
dc.referencesBirchall C. (2011), Transparency, Interrupted: Secrets of the Left , „Theory, Culture & Society”, 28(7–8).pl_PL
dc.referencesBischof-Köhler D. (1992), Geschlechtstypische Besonderheiten im Konkurrenzverhalten: Evolutionäre Grundlagen und entwicklungspsychologische Fakten, [w:] G. Krell, M. Osterloh (Hrsg.), Personalpolitik aus der Sicht von Frauen. Was kann die Personalforschung von der Frauenforschung lernen?, Munich–Mering: Rainer Hampp Verlag.pl_PL
dc.referencesBischof-Köhler D. (1990), Frau und Karriere in psychobiologischer Sicht, „Journal of Work and Organizational Psychology”, 34.pl_PL
dc.referencesBlau M., Fingerman K. (2009), Consequential Strangers: The Power of People Who Don’t Seem to Matter... But Really Do, New York: W.W. Norton & Company.pl_PL
dc.referencesBlumer H. (2007), Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, tłum. G. Woroniecka, Kraków: Nomos.pl_PL
dc.referencesBlumer H. (1990), Industrialization as an Agent of Social Change: A Critical. Analysis, New York: Aldine de Gruyter.pl_PL
dc.referencesBlumer H. (1966), Sociological Implications of the Th ought of George Herbert Mead, „American Journal of Sociology”, 71.pl_PL
dc.referencesBlumer H. (1962), Society as Symbolic Interaction, [w:] A.M. Rose (ed.), Human Behavior and Social Processes, Boston: Houghton Miffl in Company.pl_PL
dc.referencesBogardus, E.S. (1933), A Social Distance Scale, „Sociology and Social Research”, 17.pl_PL
dc.referencesBogardus E.S. (1925), Measuring Social Distance, „Journal of Applied Sociology”, 9.pl_PL
dc.referencesBorcuch A. (2009), Kilka uwag na temat relacji pomiędzy socjologią a ekonomią, „Miscellanea Oeconomicae”, 13(1).pl_PL
dc.referencesBourdieu P. (2005), Principles of an Economic Anthropology, [w:] N.J. Smelser, R. Swedberg (ed.), Handbook of Economic Sociology, 2nd Edition, Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesBourdieu P. (1986), Th e Forms of Capital, [w:] J. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York: Greenwood.pl_PL
dc.referencesBratich J. (2007), Popular Secrecy and Occultural Studies, „Cultural Studies”, 21(1).pl_PL
dc.referencesBryant A., Charmaz K. (ed.) (2010), Th e Sage Handbook of Grounded Theory, London: Sage.pl_PL
dc.referencesBurawoy M. (1998), Th e Extended Case Method, „Sociological Theory”, 16(1).pl_PL
dc.referencesBurszta J. (1987), Kultura ludowa, [w:] Z. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesBylok F., Sikora J., Sztumska B. (2001), Wybrane aspekty socjologii rynku, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.pl_PL
dc.referencesCarruthers B., Babb S. (2000), Economy/Society: Markets, Meanings and Socialstructure, Thousand Oaks: Pine Forge Press.pl_PL
dc.referencesCresswell T. (1996), In Place / out of Place: Geography, Ideology and Transgression, Minneapolis: University of Minnesota Press.pl_PL
dc.referencesCharmaz K. (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, tłum. B. Komorowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesCharmaz K. (2000), Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods, [w:] N.K. Denzin, Y.S Lincoln (ed.), Handbook of Qualitative Research, 2nd Edition, Thousand Oaks: Sage.pl_PL
dc.referencesCharmaz K., Mitchell R. (2001), Grounded Theory in Ethnography, [w:] P. Atkinson, A. Coffey, S. Delamont, J. Lofl and, L. Lofl and (ed.), Handbook of Ethnography, London: Sage.pl_PL
dc.referencesChiffoleau Y., Laporte C. (2006), Price Formation: the Case of the Burgundy Wine Market, „Reveu Française de Sociologie”, 47(5).pl_PL
dc.referencesChristians C. (2009), Etyka i polityka w badaniach jakościowych, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (ed.), Metody badań jakościowych, t. 2, tłum. K. Podemski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesCichomski M. (2010), Stadion Dziesięciolecia – awangarda polskiego kapitalizmu, [w:] J. Kurczewski, M. Cichomski, K. Wiliński (red.), Wielkie bazary warszawskie, Warszawa: Trio.pl_PL
dc.referencesCicourel A. (1989), Założenia teoretyczne, tłum. A. Giza-Poleszczuk, [w:] Z. Krasnodębski (red.), Fenomenologia i socjologia, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesColeman J. (1990), Foundations of Social Theory, Cambridge, MA–London: Th e Belknap Press of Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesCorbin J., Strauss A. (2008), Basics of Qualitative Research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 3rd Edition, Thousand Oaks: Sage.pl_PL
dc.referencesCzarniawska B. (2007), Shadowing: And Other Techniques for Doing Fieldwork in Modern Societies, Copenhagen: Copenhagen Business School Press.pl_PL
dc.referencesCzarniawska B. (2005), Women in Financial Services: Fiction and More Fiction, [w:] K. Knorr Cetina, A. Preda (ed.), Th e Sociology of Financial Markets, Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesDavies C.A. (1999), Reflexive Ethnography: A Guide to Researching Selves and Others, London: Routledge.pl_PL
dc.referencesDay D. (2010), Membership Categorization Analysis, [w:] C.A. Chapelle (ed.), The Encyclopedia of Applied Linguistics, Oxford: Wiley-Blackwell.pl_PL
dc.referencesDeegan M.J. (2001), Th e Chicago School of Ethnography, [w:] P. Atkinson, A. Coffey, S. Delamont, J. Lofl and, L. Lofl and (ed.), Handbook of Ethnography, Thousand Oaks: Sage.pl_PL
dc.referencesDenzin N.K. (2001), Interpretive Interactionism, London: Sage.pl_PL
dc.referencesDenzin N.K. (1972a), Th e Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods, [w:] J.G. Manis, B.N. Meltzer (ed.), Symbolic Interaction a Reader in Social Psychology, 2nd Edition, Boston: Allyn & Bacon, Inc.pl_PL
dc.referencesDenzin N.K. (1972b), The Significant Others of a College Population, [w:] J.G. Manis, B.N. Meltzer (ed.), Symbolic Interaction a Reader in Social Psychology, 2nd Edition, Boston: Allyn & Bacon, Inc. Denzin N.K. (1971), Symbolic Interactionism and Ethnomethodology, [w:] J.D. Douglas (ed.), Understanding Everyday Life, London: Routledge & Kegan Paul.pl_PL
dc.referencesDenzin N.K., Lincoln Y.S. (ed.) (2000), Handbook of Qualitative Research, 2nd Edition, Thousand Oaks: Sage.pl_PL
dc.referencesDenzin N.K., Lincoln Y.S. (ed.) (1994), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage.pl_PL
dc.referencesDick P. (2005), Dirty Work Designations: How Police Officers Account for Their Use of Coercive Force, „Human Relations”, 58(11).pl_PL
dc.referencesDiMaggio P. (1994), Culture and Economy, [w:] N. Smelseri, R. Swedberg (ed.), The Handbook of Economic Sociology, Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesDiMaggio P. (1990), Cultural Aspects of Economic Organization and Behavior, [w:] R. Friedland, A.F. Robertson (ed.), Beyond the Market Place: Rethinking Economy and Society, New York: Aldine.pl_PL
dc.referencesDobbin F. (2004), The New Economic Sociology: A Reader, Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesDoktór K. (1995), Kilka tez o socjologii gospodarczej. Szkic do dyskusji, [w:] E. Kośmicki, W. Janik (red.), Socjologia gospodarki. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Poznań: Akademia Rolnicza.pl_PL
dc.referencesDouglas M. (1966), Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo, London: Routledge.pl_PL
dc.referencesDriskell J.E., Mullen B. (1990), Status, Expectations, and Behavior: A Meta-Analytic Review and Test of the Theory, „Personality and Social Psychology Bulletin”, 16.pl_PL
dc.referencesDunnett A. (1998), Understanding the Market, New York: Longman.pl_PL
dc.referencesEccles R. (1985), The Transfer Pricing Problem: A Theory for Practice, New York: Lexington Books.pl_PL
dc.referencesEglin P., Hester S. (1992), Category, Predicate and Task: The Pragmatics of Practical Action, „Semiotica”, 88.pl_PL
dc.referencesEisenstadt S.N. (1954), Studies in Reference Group Behaviour: Reference Norms and the Social Structure, „Human Relations”, 7(2).pl_PL
dc.referencesEmerson R.M., Pollner M. (1975), Dirty Work Designations: Their Features and Consequences in a Psychiatric Setting, „Social Problems”, 23.pl_PL
dc.referencesEthington P. (2013), The Intellectual Construction of Social Distance: Toward a Recovery of Georg Simmel’s Social Geometry, „Cybergeo: European Journal of Geography”, 30.pl_PL
dc.referencesEtzioni A. (1991), Socio-Economics: A Budding Challenge, [w:] A. Etzioni, P.R. Lawrence (ed.), Socio-Economics Toward a New Synthesis, Armonk: M.E. Sharpe, Inc.pl_PL
dc.referencesFielding N. (1994), Varieties of Research Interviews, „Nurse Researcher”, 1(3).pl_PL
dc.referencesFine G.A. (1993), Ten Lies of Ethnography: Moral Dilemmas of Field Research, „Journal of Contemporary Ethnography”, 22.pl_PL
dc.referencesFine G.A.,Glassner B. (1979), Participant Observation With Children: Promise and Problems, „Journal of Contemporary Ethnography”, 8(2).pl_PL
dc.referencesFlick U. (2006), Constant Comparative Method, [w:] V. Jupp (ed.), Th e Sage Dictionary of Social Research Methods, London: Sage.pl_PL
dc.referencesFligstein N. (1996), Markets as Politics: A Political-Cultural Approach to Market Institutions, „American Sociological Review”, 61(4).pl_PL
dc.referencesFligstein N., Dauter L. (2007), Th e Sociology of Markets, „Annual Review of Sociology”, 33.pl_PL
dc.referencesFontana A., Frey J.H. (1994), Interviewing, Th e Art of Science, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (ed.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (2000), Historia seksualności, tłum. B. Banasiaki i in., wyd. II, Warszawa: Czytelnik.pl_PL
dc.referencesFourcade M. (2007), Theories of Markets, Theories of Society, „American Behavioral Scientist”, 50(8).pl_PL
dc.referencesFoxall G. (1974), Sociology and the Study of Consumer Behavior, „Th e American Journal of Economics and Sociology”, 33(2).pl_PL
dc.referencesGardawski J., Gilejko L. Siewierski J, Towalski R. (2005), Socjologia gospodarki, wyd. II, Warszawa: Difin.pl_PL
dc.referencesGeertz C. (1978), Th e Bazaar Economy: Information and Search in Peasant Marketing, „The American Economic Review”, 68(2).pl_PL
dc.referencesGeertz C. (1973), Th ick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture, [w:] C. Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays, New York: Basic Books.pl_PL
dc.referencesGemici K. (2009), Uncertainty, the Problem of Order, and Markets: A Critique of Beckert, „Theory and Society”, 38(1).pl_PL
dc.referencesGilejko L. (2002), Społeczeństwo a gospodarka. Socjologia ekonomiczna, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G. (2006), Doing Formal Grounded Theory: A Proposal, Mill Valley: Sociology Press.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G. (2005), Th e Grounded Theory Perspective III: Theoretical Coding, Mill Valley: Sociology Press.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G. (2003), Naturalistic Inquiry and Grounded Theory, „Forum: Qualitative Social Research”, 5(1).pl_PL
dc.referencesGlaser B.G. (2002a), Grounded Theory and Gender Relevance, „Health Care for Women International”, 23.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G. (2002b), Conceptualization: On Theory and Theorizing Using Grounded Theory, „International Journal of Qualitative Methods”, 1(2).pl_PL
dc.referencesGlaser B.G. (1998), Doing Grounded Theory: Issues and Discussions, Mill Valley: Sociology Press.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G. (1978), Theoretical Sensitivity, Mill Valley: Sociology Press.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G. (1969), Constant Comparative Method, [w:] G. McCall, J.L. Simmons (ed.), Issues in Participant Observation. A Text and Reader, Reading: Addison-Wesley Publisher.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G., Holton J. (2004), Remodeling Grounded Theory, „Th e Grounded Theory Review”, 4(1).pl_PL
dc.referencesGlaser B.G., Strauss A.L. (2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, tłum. M. Gorzko, Kraków: Nomos.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G., Strauss, A.L (1971), Status Passage A Formal Theory, Chicago: Aldine.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G, Strauss A.L. (2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Tłum. Marek Gorzko. Kraków: Nomos.pl_PL
dc.referencesGoffman E. (2008), Zachowanie w miejscach publicznych: o społecznej organizacji zgromadzeń, tłum. O. Siara, red. nauk. i przedm. do wyd. pol. G. Woroniecka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGoffman E. (1981), Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. i P. Śpiewakowie, Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesGoffman E. (1974), Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience, London: Harper & Row.pl_PL
dc.referencesGoffman E. (1972), Th e Presentation of Self to Others, [w:] J.G. Manis, B.N. Meltzer (ed.), Symbolic Interaction a Reader in Social Psychology, 2nd Edition, Boston: Allyn & Bacon, Inc. Goffman E. (1963), Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.pl_PL
dc.referencesGorzko M. (2008), Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.pl_PL
dc.referencesGrabher G. (1993), Th e Weakness of Strong Ties: The Lock-in of Regional Development in the Ruhr Area, [w:] G. Grabher (ed.), The Embedded Firm: On the Socioeconomics of Industrial Networks, London: Routledge.pl_PL
dc.referencesGranovetter M. (1994), Business Groups, [w:] N. Smelser, R. Swedberg (ed.), The Handbook of Economic Sociology, Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesGranovetter M. (1992), Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, [w:] M. Granovetter, R. Swedberg (ed.), The Sociology of Economic Life, Boulder: Westview Press.pl_PL
dc.referencesGranovetter M. (1985), Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, „American Journal of Sociology”, 91(3).pl_PL
dc.referencesGranovetter M. (1983), The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited, „Sociological Theory”, 1.pl_PL
dc.referencesGranovetter M. (1974), Getting a Job. A Study of Contacts and Career, Cambridge, MA: Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesGranovetter M. (1973), The Strength of Weak Ties, „American Journal of Sociology”, 78(6).pl_PL
dc.referencesGuba E.G., Lincoln Y.S. (1994), Competing Paradigms in Qualitative Research, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage.pl_PL
dc.referencesGubrium J. (1988), Analyzing Field Reality, Newbury Park, CA: Sage.pl_PL
dc.referencesGuillen M., Collins R., England P. (ed.) (2002), The New Economic Sociology: Developments in an Emerging Field, London: Russel Sage Foundation.pl_PL
dc.referencesHałas E. (1987), Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu, Lublin: RW KUL.pl_PL
dc.referencesHammersley M. (2002), Ethnography and Realism, [w:] M. Huberman, M. Miles, B. Matthew (ed.), The Qualitative Researcher’s Companion, London: Sage.pl_PL
dc.referencesHammersley M. (1992), What’s Wrong with Ethnography? Methodological explorations, New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesHammersley M. (1990), Th e Dilemma of Qualitative Method, London–New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesHammersley M., Atkinson P. (2007), Ethnograpy: Principles in Practice, 3rd Edition, New York: Taylor & Francis.pl_PL
dc.referencesHeritage J., Lindstrom A. (1998), Motherhood, Medicine and Morality: Scenes from a Medical Encounter, „Research on Language and Social Interaction”, 31.pl_PL
dc.referencesHester S., Eglin P. (1997), Membership Categorization Analysis: An introduction, [w:] S. Hester, P. Eglin (ed.), Culture in Action: Studies in Membership Categorization Analysis, Washington: University Press of America.pl_PL
dc.referencesHirschman A. (1986), Rival Views of Market Society and Other Recent Essays, New York: Viking.pl_PL
dc.referencesHo K. (2009), Liquidated: An Ethnography of Wall Street, Durham–Londyn: Duke University Press.pl_PL
dc.referencesHolstein J., Gubrium J. (2004), Context: Working it up, Down and Across, [w:] C. Seale, G. Gobo, J. Gubrium, D. Silverman (ed.), Qualitative Research Practice, London: Sage.pl_PL
dc.referencesHorgan M. (2012), Strangers and Strangership, „Journal of Intercultural Studies”, 33(6).pl_PL
dc.referencesHousley W., Fitzgerald R. (2002), The Reconsidered Model of Membership Categorization Analysis, „Qualitative Research”, 2(1).pl_PL
dc.referencesHughes E. (1962), Good People and Dirty Work, „Social Problems”, 10(1).pl_PL
dc.referencesHughes E. (1958), Men and Their Work, Glencoe: Th e Free Press.pl_PL
dc.referencesJacobsen M. (ed.) (2009), Encountering the Everyday. An Introduction to the Sociologies of the Unnoticed, Houndsmills: Palgrave Macmillan.pl_PL
dc.referencesJanuszek H., Sikora J. (2000), Socjologia pracy, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.pl_PL
dc.referencesJaworowski M., Polański P. (2004), Trendy społeczne i konsumenckie w Polsce u progu Unii Europejskiej, referat wygłoszony na Ogólnopolskim Kongresie Badaczy Rynku i Opinii, 21–22.10, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJayyusi L. (1984), Categorization and the Moral Order, Boston: Routledge & Kegan Paul.pl_PL
dc.referencesJoas H. (1993), Pragmatism and Social Theory, Chicago: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesJorgensen D.L. (1989), Participant observation: A methodology for human studies, Thousand Oaks: Sage, Applied Social Research Methods Series, vol. 15.pl_PL
dc.referencesKacperczyk A. (2005), Zastosowanie koncepcji społecznych światów w badaniach empirycznych, [w:] E. Hałas, K. Konecki (red.), Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, Warszawa: Scholar.pl_PL
dc.referencesKarp D., Yoels W., Vann B. (2003), Sociology in Everyday Life, Illinois: Waveland Press Inc.pl_PL
dc.referencesKnorr Cetina K. (2005), How Are Global Markets Global?, [w:] K. Knorr Cetina, A. Preda (ed.), The Sociology of Financial Markets, Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesKolter P. (2004), Marketing od A do Z, tłum. A. Ehrlich, Warszawa: PWE.pl_PL
dc.referencesKonecki K.T. (2012), Wizualna teoria ugruntowana. Podstawowe zasady i procedury, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 8(1).pl_PL
dc.referencesKonecki K.T. (2010), W stronę socjologii jakościowej: badanie kultur, subkultur i światów społecznych, [w:] J. Leoński, M. Fiternicka-Gorzko (red.), Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, Szczecin: Volumina.pl_PL
dc.referencesKonecki K.T. (2009a), Konstruowanie teorii ugruntowanej według Kathy Charmaz, wprowadzenie do: K. Charmaz, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesKonecki K.T. (2009b), Teoretyzowanie w socjologii – czyli o odkrywaniu i konstruowaniu teorii na podstawie analizy danych empirycznych, wprowadzenie do: B. Glaser, A. Strauss, Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Kraków: Nomos.pl_PL
dc.referencesKonecki K.T. (2008), Economic Sociology as a Sociology of Economic Action, [w:] A. Nowak, B. Glinka (ed.), Management: Qualitative And Quantitative Research, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesKonecki K.T. (2007), Działanie przedsiębiorcze. Auto – praca nad tożsamością a społeczny proces konstruowania motywacji do działania przedsiębiorczego, [w:] J. Leoński, U. Kozłowska (red.), W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością, Szczecin: Economicus.pl_PL
dc.referencesKonecki K.T. (2005), Teoria ugruntowana a kontekst odkrycia. Naturalna historia pewnego badania, [w:] J. Leoński, A. Kołodziej-Durnaś (red.), W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych, Szczecin: USz, Economicus.pl_PL
dc.referencesKonecki K.T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesKonecki K.T. (1997), Time in the Recruiting Search Process by Headhunting Companies, [w:] A. Strauss, J. Corbin (ed.), Grounded Theory in Practice, Thousands Oaks: Sage.pl_PL
dc.referencesKonecki K.T. (1993), Techniczne i paradygmatyczne kryteria podziału badan ilościowych i jakościowych w naukach społecznych, „Przegląd Socjologiczny”, 40(2).pl_PL
dc.referencesKonecki K.T. (1992), Nowi pracownicy a kultura organizacyjna. Studium folkloru fabrycznego, „Folia Sociologica”, 24.pl_PL
dc.referencesKonecki K.T. (1989), Th e Methodology of Grounded Theory in the Research of the Situation of Work, „Polish Sociological Bulletin”, 2.pl_PL
dc.referencesKośmicki E., Janik W. (red.) (1995), Socjologia gospodarki. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Poznań: Akademia Rolnicza.pl_PL
dc.referencesKuhn M. (1972), Th e Reference Groups Reconsidered, [w:] J.G. Manis, B.N. Meltzer (ed.), Symbolic Interaction a Reader in Social Psychology, 2nd Edition, Boston: Allyn & Bacon, Inc. Kuhn T.S. (2001), Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, J. Nowotniak, Warszawa: Fundacja Aletheia.pl_PL
dc.referencesKurczewski J. (2010), Fenomenologia bazaru, [w:] J. Kurczewski, M. Cichomski, K. Wiliński (red.), Wielkie bazary warszawskie, Warszawa: Trio.pl_PL
dc.referencesKvale S. (2004), InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, tłum. S. Zabielski, Białystok: Trans Humana.pl_PL
dc.referencesLewis V.A. (2012), Social Energy and Racial Segregation in the University Context, „Social Science Quarterly”, 93(1).pl_PL
dc.referencesLie J. (1997), Sociology of Markets, „Annual Review of Sociology”, 23.pl_PL
dc.referencesLincoln (2009), Komisje etyczne i konserwatyzm metodologiczny, [w:] N.K. Denzin, Y. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 2, tłum. Marian Niezgoda, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesLofland J. (1995), Analytic Ethnography, „Journal of Contemporary Ethnography”, 24.pl_PL
dc.referencesLofland J. (1970), Interactionist Imagery and Analytic Interruptus, [w:] T. Shibutani (ed.), Human Nature and Collective Behavior: Papers in Honor of Herbert Blumer, New Brunswick, NJ: Transaction Books.pl_PL
dc.referencesLofland J., Lofland L.H. (1994), Analyzing Social Settings: Guide to Qualitative Observation and Analysis, Belmont: Wadsworth Publishing.pl_PL
dc.referencesLofland J., Snow D., Anderson L., Lofland L.H. (1995), Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis, 3rd Edition, Belmont: Wadsworth Publishing.pl_PL
dc.referencesMaanen J. Van (2011), Tales of the Field, 2nd Edition, Chicago–London: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesMaclay G., Knipe H. (1972), The Dominant Man: The Pecking Order in Human Society, New York: Delacorte Press.pl_PL
dc.referencesMacpherson C. (1962), The Political Theory of Possesive Individualism, Oxford: Clarendon Press.pl_PL
dc.referencesMarciniak Ł. (2012), Klasyczna teoria ugruntowana, [w:] K. Konecki, P. Chomczyński (red.), Słownik socjologii jakościowej, Warszawa: Difin.pl_PL
dc.referencesMarciniak Ł. (2010), Konstruowanie tożsamości zawodowej, [w:] A. Kacperczyk, K. Konecki (red.), Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesMartinelli A., Smelser N. (1990), Economic Sociology: Historical Th reads and Analytic Issues, „Current Sociology”, 38(2/3).pl_PL
dc.referencesMazur M. (1973), A Cross-Species Comparision of Status in Small Established Groups, „American Sociological Review”, 38.pl_PL
dc.referencesMcdonald S. (2005), Studying Actions in Context: A Qualitative Shadowing Method for Organizational Research, „Qualitative Research”, 5(4).pl_PL
dc.referencesMenger C. (1985), Principles of Economics, New York: New York University Press.pl_PL
dc.referencesMiecik I.T. (2003), To się tak nie skończy. O wojnie mafii w Łodzi, „Polityka” 28.pl_PL
dc.referencesMintz B., Schwartz M. (1985), The Power Structure of American Business, Chicago: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesMisztal B. (1971), Zróżnicowanie społeczne zbiorowości przekupniów na Bazarze Różyckiego, „Studia Socjologiczne”, 3.pl_PL
dc.referencesMisztal B. (1971), Zróżnicowanie społeczne zbiorowości przekupniów na Bazarze Różyckiego, „Studia Socjologiczne”, 3.pl_PL
dc.referencesMorawski W. (2001), Socjologia ekonomiczna: problemy, teoria, empiria, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesNadai E., Maeder Ch. (2005), Fuzzy Fields. Multi-Sited Ethnography in Sociological Research, „Forum: Qualitative Social Research”, 6(3).pl_PL
dc.referencesNawojczyk M. (2009), Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii, Kraków: Nomos.pl_PL
dc.referencesNessim H., Dodge R. (1997), Kształtowanie cen, strategie i procedury, Warszawa: PWE.pl_PL
dc.referencesPalska H. (2002), Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych, Warszawa: IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesPark R. (1924), The City: Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban Environmen, Chicago: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesParsons T. (1937), The Structure of Social Action, Glencoe: The Free Press.pl_PL
dc.referencesParsons T., Smelser N. (1956), Economy and Society: A Study in The Integration of Economic and Social Theory, Glencoe: Th e Free Press.pl_PL
dc.referencesPartycki S. (2004), Zarys teorii socjologii gospodarki, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.pl_PL
dc.referencesPatton M.Q. (1997), Obserwacja-metoda badań terenowych, [w:] L. Korporowicz (red.), Ewaluacja w edukacji, Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesPeirce C.S. (1931), Collected Papers of Charles Sanders Peirce, vol. 1–6, ed. Ch. Hartshorne, P. Weiss, Cambridge: Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesPiasecki T. (2007), Wstęp to teorii konkurencji rynkowej, Warszawa: Vizja Press & IT.pl_PL
dc.referencesPiluchowska W. (1980), Ład interakcji w obrocie handlowym, „Studia Socjologiczne”, 3.pl_PL
dc.referencesPolanyi K. (1944), The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time, Boston: Reinhart & Company.pl_PL
dc.referencesPorter M. (2000), Porter o konkurencji, tłum. A. Ehrlich, Warszawa: PWE.pl_PL
dc.referencesPortes A. (2010), Economic Sociology: A Systemic Inquiry, Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesPrawda M. (1987), Cykl życia jednostki a wartość pracy, Wrocław: IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesPrus R. (1997), Subcultural Mosaics and Intersubjective Realities. An Ethnographic Research Agenda for Pragmatizing the Social Sciences, Albany: State University of New York Press.pl_PL
dc.referencesPrus R. (1989a), Pursuing Customers: An Etnography of Marketing Activities, London: Sage.pl_PL
dc.referencesPrus R. (1989b), Making Sales: Influence as an Interpersonal Accomplishment, London: Sage.pl_PL
dc.referencesPrus R., Irini S. (1988), Hookers, Rounders and Desk Clercks, Salem, WI: Shieffield.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowska I. (1978), Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, „Przegląd Socjologiczny”, 30.pl_PL
dc.referencesRawls A.W. (2010), Social Order as Moral Order, [w:] S. Hitlin, S. Vaisey (ed.), Handbook of the Sociology of Morality, New York: Springer.pl_PL
dc.referencesRose A.M. (1962), A Systematic Summary of Symbolic Interaction Theory, [w:] A.M. Rose (ed.), Human Behavior and Social Processes, Boston: Houghton Mifflin Company.pl_PL
dc.referencesSacks H. (1992), Lectures on Conversation, (ed.) G. Jefferson, vol. 1, Oxford: Blackwell.pl_PL
dc.referencesSacks H. (1972), On the Analyzability of Stories by Children, [w:] J.J. Gumperz, D. Hymes (ed.), Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication, New York: Holt, Rinehart, and Winston.pl_PL
dc.referencesSahlins M. (1976), Culture and Practical Reason, Chicago: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesSederberg P. (1972), Subjectivity and Typification: A Note on Method in the Social Sciences, „Philosophy of the Social Sciences”, 2(1).pl_PL
dc.referencesSchegloff E.A. (2007), A Tutorial on Membership Categorization, „Journal of Pragmatics”, 39.pl_PL
dc.referencesSchutz A. (1967), The Phenomenology of the Social World, Evanston: Northwestern University Press.pl_PL
dc.referencesSchutz A. (1955), Symbol, Reality and Society, [w:] L. Bryson, L. Finkelstein, H. Hoagland, R.M. Maclver (ed.), Symbols and Society, New York: Harper & Brothers.pl_PL
dc.referencesScott M.B., Lyman S. (1968), Accounts, „American Sociological Review”, 33(1).pl_PL
dc.referencesShapiro C.,Varian H.R. (1999), Information Rules. A Strategic Guide to the Network Economy, Boston: Harvard Business School Press.pl_PL
dc.referencesShibutani T. (1972), Reference Groups as Perspectives, [w:] J.G. Manis, B.N. Meltzer (ed.), Symbolic Interaction a Reader in Social Psychology, 2nd Edition, Boston: Allyn & Bacon, Inc.pl_PL
dc.referencesShibutani T. (1962), Reference Groups and Social Control, [w:] A.M. Rose, Human Behavior and Social Processes, Boston: Houghton Mifflin Company.pl_PL
dc.referencesSchjelderup-Ebbe T. (1922), Soziale Verhältnisse bei Vogeln, „Zeitschrift für Psychologie”, 90.pl_PL
dc.referencesSilverman D. (2011), Interpreting Qualitative Data, 4th Edition, London: Sage.pl_PL
dc.referencesSilverman D. (2010), Doing Qualitative Research, London: Sage.pl_PL
dc.referencesSilverman D. (2005), Instances or Sequences? Improving the State of the Art of Qualitative Research, „Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research”, 6(3).pl_PL
dc.referencesSilverman D., Gubrium J. (1994), Competing Strategies for Analyzing the Contexts of Social Interaction, „Sociological Inquiry”, 64(2).pl_PL
dc.referencesSimmel G. (1975), Socjologia, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesSimon H. (1996), Zarządzanie cenami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesSlater D., Tonkiss F. (2001), Market Society: Markets and Modern Social Theory, Cambridge: Polity Press.pl_PL
dc.referencesSmelser N. (1992), Culture: Coherent or Incoherent, [w:] R. Munch, N. Smelser (ed.), Theory of Culture, Berkeley: University of California Press.pl_PL
dc.referencesSmelser N., Swedberg R. (ed.) (1994), The Handbook of Economic Sociology, Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesSmith A. (2003), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tłum. Stefan Wolff , Oswald Einfeld, Zdzisław Sadowski, t. 1, Warszawa: De Agostini / EdicionesAltaya.pl_PL
dc.referencesSmith Ch.W. (1990), Auctions: The Social Construction of Value, Berkeley: University of California Press.pl_PL
dc.referencesSnow D., Benfordi R.D., Anderson L. (1986), Fieldwork Roles and Informational Yield: A Comparison of Alternative Settings and Roles, „Urban Life”, 14(4).pl_PL
dc.referencesSnow D., Morrill C., Anderson L. (2003), Elaborating Analytic Ethnography: Linking Fieldwork and Theory, „Ethnography”, 4(2).pl_PL
dc.referencesSojak R., Wincenty D. (2005), Zagubiona rzeczywistość. O społecznym konstruowaniu niewiedzy, Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesSolow R. (1990), The Labor Market as Social Institution, Oxford: Basil Blackwell.pl_PL
dc.referencesSparrowe R., Liden R., Wayne S., Kraimer M. (2001), Social Networks and Performance of Individuals and Groups, „Academy of Management Journal”, 44(2).pl_PL
dc.referencesStar S.L., Griesemer J. (1989), Institutional Ecology, ‘Translations’ and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, „Social Studies of Science”, 19(3).pl_PL
dc.referencesStigler G.J. (1987), The Theory of Price, 4ThEdition, New York: Macmillan.pl_PL
dc.referencesStinchcombe A. (1983), Economic Sociology, New York: Academic Press.pl_PL
dc.referencesStrauss A.L. (1987), Qualitative Analysis for Social Sciemtists, Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesStrauss A.L. (1982), Social Worlds and Legitimation Processes, [w:] N. Denzin (ed.), Studies in Symbolic Interaction, vol. 4, Greenwich: JAI Press.pl_PL
dc.referencesStrauss A.L. (1978), A Social World Perspective, [w:] N. Denzin (ed.), Studies in Symbolic Interaction, vol. 1, Greenwich: JAI Press.pl_PL
dc.referencesStrauss A.L. (1969), Mirrors and Masks, San Francisco: The Sociology Press.pl_PL
dc.referencesStrauss A.L. (1962), Transformations of Identity, [w:] A.M. Rose (ed.), Human Behavior and Social Processes, Boston: Houghton Mifflin Company.pl_PL
dc.referencesStrauss A.L., Corbin J. (2008), Basics of Qualitative Research, 3rd Edition, London: Sage.pl_PL
dc.referencesStrauss A.L., Corbin J. (1997), Grounded Theory in Practice, Thousands Oaks, CA: Sage.pl_PL
dc.referencesStrauss A.L., Corbin J. (1994), Grounded Theory Methodology. An Overview, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (ed.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage.pl_PL
dc.referencesStrauss A.L., Corbin J. (1990a), Basics of Qualitative Research, London: Sage.pl_PL
dc.referencesStrauss A.L., Corbin, J. (1990b), Grounded Theory Research: Procedures, Canons and Evaluative Criteria, „Qualitative Sociology”, 13(1).pl_PL
dc.referencesStrauss A.L., Glaser B. (1964), Awareness Contexts and Social Interaction, „American Sociological Review”, 29(5).pl_PL
dc.referencesStreeck W. (2009), Re-Forming Capitalism: Institutional Change in the German Political Economy, Oxford–New York: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesStruebing J. (2007), Research as Pragmatic Problem-Solving. The Pragmatist Roots of Empirically Grounded Theorizing, [w:] K. Charmaz, A. Bryant (ed.), The Handbook of Grounded Theory, Thousand Oaks: Sage.pl_PL
dc.referencesStrużyna J. (red.) (2004), Przedsiębiorczość organizacyjna. Orientacje czasowe, opcje realne, wyjątkowi ludzie, Katowice: Gnome.pl_PL
dc.referencesSuchecki B., Welfe A. (1988), Popyt i rynek w warunkach nierównowagi, Warszawa: PWE.pl_PL
dc.referencesSulima R. (2000), Antropologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesSwedberg R. (2007), Principles of Economic Sociology, Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesSwedberg R. (2005), Markets as Social Structures, [w:] N.J. Smelser, R. Swedberg (ed.), The Handbook of Economic Sociology, 2nd Edition, Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesSwedberg R. (1990), Economics and Sociology. Redefining Their Boundaries – Conversations, Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesSztucki T. (1989), Rynek konsumenta, Warszawa: PWE.pl_PL
dc.referencesTazbir J. (2003), Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa: Iskry.pl_PL
dc.referencesThomas W.I. (1972), The Definition of Situation, [w:] J.G. Manis, B.N. Meltzer (ed.), Symbolic Interaction a Reader in Social Psychology, 2nd Edition, Boston: Allyn & Bacon, Inc.pl_PL
dc.referencesTimmermans S., Tavary I. (2010), Advancing Ethnographic Research through Grounded Theory Practice, [w:] A. Bryant, K. Charmaz (ed.), The Sage Handbook of Grounded Theory, London: Sage.pl_PL
dc.referencesTkaczyk J. (2012), Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, „Handel Wewnętrzny. Konsumpcja i Konsument – Nowe Trendy”, V–VI.pl_PL
dc.referencesTönnies F. (1988), Wspólnota i stowarzyszenie, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesTyrmand L. (1990), Zły, Warszawa: Czytelnik.pl_PL
dc.referencesUseem M. (1984), The Inner Circle: Large Corporations and the Rise of Business Political Activity in the U.S. and U.K., New York: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesUzzi B. (1996), Close Encounters of a Sociological Kind: Organizational Fields as Markets, [w:] J. Dutton, J.A. Baum (ed.), In The Embeddedness of Strategy, Greenwich: JAI Press.pl_PL
dc.referencesVelthuis O. (2003), Symbolic Meanings of Prices: Constructing the Value of Contemporary Art in Amsterdam and New York Galleries, „Theory and Society”, 32(2).pl_PL
dc.referencesWalczak-Duraj D. (2002), Ład etyczny w gospodarce rynkowej. Doświadczenia polskiej transformacji, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesWalczak-Duraj D., Duraj J. (red.) (2011), Socio-economic Aspects of Small and Medium-sized Enterprises’ Activities, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesWasserman S., Faust K. (1994), Social Network Analysis. Methods and Applications, Cambridge–New York: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesWeber F. (2001), Settings, Interactions, and Things: A Plea for Multi-Integrative Ethnography, „Ethnography”, 2(4).pl_PL
dc.referencesWeber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesWeber T. (2012), Price Theory in Economics, [w:] O. Ozer, R. Philips (ed.), The Oxford Handbook of Pricing Management, Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesWeiner B. (2012), Emocje moralne, sprawiedliwość i motywacje społeczne. Psychologiczna teoria atrybucji, tłum. Z. Mijakowska, Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.pl_PL
dc.referencesWerwicki A. (2000), Handel targowiskowy aglomeracji łódzkiej na tle jego znaczenia ogólnopolskiego w latach 1994–1997, Łódź: ŁTN, Szlakami Nauki, 31.pl_PL
dc.referencesWhitehead T. (2005), Basic Classical Ethnographic Research Methods, London: EICCARS.pl_PL
dc.referencesWilson T. (1971), Normative and Interpretive Paradigms in Sociology, [w:] J.D. Douglas (ed.), Understanding Everyday Life, London: Routledge & Kegan Paul.pl_PL
dc.referencesWoroniecka G. (2007), Interakcja a świat społeczny. O programie metodologicznym Herberta Blumera, [w:] H. Blumer, Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, tłum. G. Woroniecka, Kraków: Nomos.pl_PL
dc.referencesWoroniecka G. (1998), Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia, Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesZelizer V. (2010), Economic Lives: How Culture Shapes the Economy, Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesZelizer V. (2005), The Purchase of Intimacy, Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesZelizer V. (1994), The Social Meaning of Money: Pin Money, Paychecks, Poor Relief, and Other Currencies, New York: Basic Books.pl_PL
dc.referencesZelizer V. (1981), Pricing the Priceless Child: The Changing Social Value of Children, New York: Basic Books.pl_PL
dc.referencesZelizer V. (1979), Morals and Markets: The Development of Life Insurance in the United States, New York: Columbia University Press.pl_PL
dc.referencesZerubavel E. (1980), If Simmel Were a Fieldworker: On Formal Sociological Theory and Analytical Field Research, „Symbolic Interaction”, 3(2).pl_PL
dc.referencesZiółkowski M. (1981), Znaczenie, interakcja, rozumienie, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-488-5
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe