Show simple item record

dc.contributor.authorKlepczarek, Emilia
dc.date.accessioned2022-06-28T07:15:29Z
dc.date.available2022-06-28T07:15:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKlepczarek E., "Corporate governance" w sektorze bankowym. Lekcje z upadku banku Lehman Brothers, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-310-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-310-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42265
dc.descriptionPrezentowana książka jest pierwszą tego typu publikacją na polskim rynku wydawniczym, która zawiera kompleksową analizę roli „corporate governance” w sektorze finansowym i pokazuje, w jaki sposób nieefektywność nadzoru korporacyjnego stała się przyczyną kryzysu w sektorze bankowym na przykładzie Lehman Brothers. Studium przypadku dotyczące właśnie tego banku inwestycyjnego pozwoliło na sformułowanie ważnych wniosków, które wskazują na źródła kryzysu finansowego zarówno w skali makroekonomicznej, jak i w skali pojedynczego podmiotu gospodarczego.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcorporate governancepl_PL
dc.subjectnadzór korporacyjnypl_PL
dc.subjectspółki sektora finansowegopl_PL
dc.subjectrachunkowość bankowapl_PL
dc.subjectzarządzanie ryzykiempl_PL
dc.subjectupadek bankupl_PL
dc.title"Corporate governance" w sektorze bankowym. Lekcje z upadku banku Lehman Brotherspl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Emilia Klepczarek, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number160pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-311-6
dc.referencesAltman E.I., Rijnken H.A., How Rating Agencies Achieve Rating Stability, Working Paper Series Credit&Debt Markets Research Group, Salomon Center for the Study of Financial Institutions, December 2003pl_PL
dc.referencesAluchna M., Reformy corporate governance po kryzysie finansowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 358, Wrocław 2014pl_PL
dc.referencesAluchna M., Mikołajczyk O., Dodd-Frank Act jako amerykańska odpowiedź na kryzys finansowy, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 112, SGH, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesBainbridge S.M., The Corporate Governance Provisions of Dodd-Frank, Law, Econ Research Paper No. 10–14, UCLA School of Law, 2010pl_PL
dc.referencesBainbridge S.M., Dodd-Frank: Quack Federal Corporate Governance Round II, „Minnesota Law Review” 2011, vol. 95pl_PL
dc.referencesBalcerowicz L., Bitwa modeli, „Wprost” 2000, nr 9(900)pl_PL
dc.referencesBardzo T., Lehman Brothers przegrał proces przeciwko bankowi Barclays o 11 mld dolarów, „Gazeta Prawna”, 23.02.2011pl_PL
dc.referencesBasel Committee on Banking Supervision, Core Principles Methodology, Basel, October 1999pl_PL
dc.referencesBasel Committee on Banking Supervision, Guidelines, Corporate Governance Principles for Banks, July 2015pl_PL
dc.referencesBasel Committee on Banking Supervision, Principles for Enhancing Corporate Governance, Basel, October 2010pl_PL
dc.referencesBebchuk L.A., Cohen A., Spamann H., The Wages of Failure: Executive Compensation at Bear Stearns and Lehman 2000–2008, Harvard Law School, Discussion Paper No. 657pl_PL
dc.referencesBeltratti A., Stulz R.M., Why Did Some Banks Perform Better during the Credit Crisis? A Cross-Country Study of the Impact of Governance and Regulation, ECGI Finance Working Paper No. 254/2009, 2009pl_PL
dc.referencesBlack B.S., The Principal Fiduciary Duties of Boards of Directors, Presentation at Third Asian Roundtable on Corporate Governance, Singapore, 4 April 2001pl_PL
dc.referencesBlock D., Gerstner A.M., One-Tier vs. Two-Tier Board Structure: A Comparison between the United States and Germany, University of Law School Seminar Paper, Spring 2016pl_PL
dc.referencesCarney J., Report: Lehman Brothers Used “Accounting Gimmick” to Hide the Size of Its Balance Sheet, Business Insider, Mar. 11, 2010pl_PL
dc.referencesCiancanelli P., Gonzales J.A.R., Corporate Governance in Banking: A Conceptual Framework, „Social Science Research Network”, Electronic Paper Collectionpl_PL
dc.referencesCommittee on Oversight and Government Reform, Hearing on the Bankruptcy of Lehman Brothers, The Corporate Library, October 6, 2008pl_PL
dc.referencesDenbeaux M., Lehman Brothers: A License to Fail with Other’s People Money, Seton Hall University School of Law, Center for Policy & Researchpl_PL
dc.referencesDobija D., Koładkiewicz I., Cieślak I., Klimczak K., Komitety rad nadzorczych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesFahlenbrach R., Stulz R., Bank CEO Incentives and the Credit Crisis, Fisher College of Business Working Paper Series, August 2010pl_PL
dc.referencesFull CII Corporate Governance Policies, Council of Institutional Investors, 2013pl_PL
dc.referencesGłogowski E., Muench M., Nowe usługi finansowe, PWN, Warszawa 1994pl_PL
dc.referencesGospodarowicz A. (red.), Innowacje w operacjach bankowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003pl_PL
dc.referencesGreenlee M. B., Historical review of “umbrella supervision” by the Board of Governors of The Federal Reserve System, „Review of Banking and Financial Law”, Spring 2008, vol. 27pl_PL
dc.referencesGrocholski Z., Banki i rynki finansowe. Od zaufania publicznego do kasyna?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesGrundfest J., What’s Needed is Uncommon Wisdom, N.Y. Times Dealbook Dialogue, October 6, 2009pl_PL
dc.referencesGup B.E., Corporate Governance in Banking. A Global Perspective, Edward Elgar, Cheltenham– Northampton 2007pl_PL
dc.referencesHanisz R.N. (red.), Niekonwencjonalne źródła i formy finansowania przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2006pl_PL
dc.referencesHiggs R., Crisis And Leviathan: Critical Episodes in The Growth of American Government, Oxford University Press, New York 1987pl_PL
dc.referencesIIF, Final report to the IIF Committe on Market Best Practises: Principles Conduct and Best Practice Recommendations, Washington, July 2008pl_PL
dc.referencesImran A., Hassan A., Ahmad W., Ur Rehman O., Husasin S., Investment Banking Project, Bahria Univesity, Pakistanpl_PL
dc.referencesIwanicz-Drozdowska M., Lepczyński B., Znaczenie regulacji i instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego dla stabilności finansowej, „Bank i Kredyt” 2011, nr 5, dodatek Jajuga K. , Value at Risk, „Rynek Terminowy” 2000, nr 9pl_PL
dc.referencesJaruga A. i in., Rachunkowość finansowa, wyd. 3, Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, Łódź 1995pl_PL
dc.referencesJensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics”, October 1976, vol. 3, no. 4pl_PL
dc.referencesJerzemowska M., Campbell K., Najman K., Przyczynek do oceny polskich regulacji nadzoru korporacyjnego, „Master of Business Administration” 2010, no. 6(115)pl_PL
dc.referencesJerzemowska M., Golec A., Zamojska A., Corporate Governance. BRIC i Polska na tle krajów rozwiniętych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2015pl_PL
dc.referencesJickling M., Murphy E.V., Who Regulates Whom? An Overview of U.S. Financial Supervision, Congressional Research Service, December 2010pl_PL
dc.referencesJohnson S., Kwak J., 13 Bankers. The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown, Panteon Books, New York 2010pl_PL
dc.referencesKey Agreed Principles to Strengthen Corporate Governance for U.S. Publicly Traded Companies, National Association of Corporate Directors, 2008pl_PL
dc.referencesKirkpatrick G., Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis, OECD, 11.02.2009pl_PL
dc.referencesKlepczarek E., The credibility of credit ratings, „Knowledge Horizons – Economics” 2015, vol. 7, no. 3, Pro Universitariapl_PL
dc.referencesKlepczarek E., The importance of the board of directors. The lessons from Lehman’s failure, „Ekonomia i Prawo. Economics and Law” 2016, vol. 15, no. 3 (w druku)pl_PL
dc.referencesKlepczarek E., Polityka rachunkowości banku Lehman Brothers jako istotny element osłabiający działanie mechanizmów nadzorczych, [w:] E. Walińska (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce, t. 7, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013pl_PL
dc.referencesKlepczarek E., System wynagradzania menedżerów jako kluczowy czynnik determinujący politykę zarządzania ryzykiem banku. Studium przypadku Lehman Brothers Holding, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2014, t. XCI/2, Łódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.referencesKlepczarek E., Źródła ryzyka w działalności banku inwestycyjnego, [w:] P. Urbanek (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce, t. 8, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014pl_PL
dc.referencesKoładkiewicz I., Historia kołem się toczy – czas reform w sferze nadzoru korporacyjnego ponownie się zaczął, „Master of Business Administration” 2010, vol. 3(104)pl_PL
dc.referencesLehman Brothers’ Bankruptcy. Lessons Learned for the Survivors, A publication of the PricewaterhouseCoopers’ Financial Services Institute (FSI), August 2009pl_PL
dc.referencesLis K.A., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005pl_PL
dc.referencesLiu C.S., Schaefer T.F., Asset sales or loans: The case of Lehman Brothers’s Repo 105s, „The Accounting Educators Journal” 2011, vol. XXIpl_PL
dc.referencesLöffler G., An anatomy of rating through-the-cycle, „Journal of Banking and Finance” 2004, vol. 28pl_PL
dc.referencesMaćkowiak E., Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2014pl_PL
dc.referencesMcDonough W.J., Issues in Corporate Governance, „Current Issues in Economy and Finance”, September/October 2002, Federal Reserve Bank of New York, vol. 8, no. 8pl_PL
dc.referencesMongiardino A., PlathCh., Risk governance at large banks: Have any lessons been learned?, „Journal of Risk Management in Financial Institutions” 2010, vol. 3(2)pl_PL
dc.referencesMuhlenkamp R., Bailouts, Your Dollars & the Whole Credit Mess, Muhlenkamp & Company, Inc., November 2008pl_PL
dc.referencesNomura Holdings, Inc., Acquisition of Former Lehman Brothers Operations, October 2008pl_PL
dc.referencesNorth D.C., Economic performance through time, „The American Economic Review” 1994, vol. 84, no. 3pl_PL
dc.referencesObal T., Szymońska M., Upadłość banku inwestycyjnego na przykładzie Lehman Brothers, „Bezpieczny Bank” 2009, nr 1(38)pl_PL
dc.referencesOECD, Corporate Governance and the Financial Crisis. Conclusions and Emerging Good Practices to Enhance Implementation of the Principles, Paris 2010pl_PL
dc.referencesOECD, Corporate Governance and the Financial Crisis. Key Findings and Main Messages, Paris 2009pl_PL
dc.referencesOECD, The Financial Crisis. Reform and Exit Strategies, Paris 2009pl_PL
dc.referencesOECD, The OECD Principles of Corporate Governance, 2004pl_PL
dc.referencesOECD, Using the OECD Principles of Corporate Governance. A Boardroom Perspective, 2008pl_PL
dc.referencesPedowitz J., E&Y, BMRM – Market Risk Management Walkthrough Template (Nov. 30, 2007)pl_PL
dc.referencesPetra S.T., Do Outside Independent Directors Strenghten Corporate Boards?, „Corporate Governance” 2005, vol. 5, no. 1pl_PL
dc.referencesPomerleano M., The Basel II concept leads to a false sense of security, „Financial Times”, February 3, 2010pl_PL
dc.referencesPrinciples of Corporate Governance, Business Roundtable, 2012pl_PL
dc.referencesRajan R.G., Has Financial Development Made The World Riskier?, Proceedings – Economic Policy Symposium – Jackson Hole, Federal Reserve Bank of Kansas City, Issue August, 2005pl_PL
dc.referencesRappaport A., Ten ways to create shareholder value, „Harvard Business Review”, September 2006pl_PL
dc.referencesRepo 105: ‘True Sales’ or Massaging Balance Sheet?, Newsletter of Advancing Risk Management for Singapore and Beyond, Issue 3, May 2010pl_PL
dc.referencesReport of the Cadbury Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, Cadbury Committee Report, Gee, London 1992pl_PL
dc.referencesReport of the New York Stock Exchange Commission on Corporate Governance, 2010pl_PL
dc.referencesReport: The Orderly Liquidation of Lehman Brothers Holdings Inc. under the Dodd-Frank Act, „FDIC Quarterly” 2011, vol. 5, no. 2pl_PL
dc.referencesRudolf S. (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002pl_PL
dc.referencesSamborski A., Kryzys finansowy a nadzór korporacyjny, „Problemy Zarządzania” 2011, vol. 9, nr 1(31)pl_PL
dc.referencesStandard&Poor’s, Credit FAQ: Majority vs. Plurality Voting At U.S. Corporations, 11.08.2006pl_PL
dc.referencesSumme K., An Examination of Lehman Brothers’ Derivatives Portfolio Post-Bankruptcy and Whether Dodd-Frank Would Have Made Any Difference, Draft April 2011pl_PL
dc.referencesSzelągowska A. (red.), Współczesna bankowość inwestycyjna, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesTandelilin E., Kaaro H., Mahadwartha P.A., Supriyatna, Corporate Governance, Risk Management, and Bank Performance: Does Type of Ownership Matter?, EADN Working Paper, no. 34(2007)pl_PL
dc.referencesThlon M., Proces sekurytyzacji aktywów w kontekście kryzysu na rynku kredytów subprime, „eFinanse Finansowy Kwartalnik Internetowy” 2009, no. 2pl_PL
dc.referencesUrbanek P., Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005pl_PL
dc.referencesUrbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012pl_PL
dc.referencesUrbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010pl_PL
dc.referencesWeil, Gotshal & Manges LLP, Comparison of Corporate Governance Principles & Guidelines: United States, January 2010pl_PL
dc.referencesWiggins R.Z., Metrick A., The Lehman Brothers Bankruptcy B: Risk Limits and Stress-Tests, Yale Program of Financial Stability Case Study, 2014pl_PL
dc.referencesWilliams M.T., Uncontrolled Risk. The Lessons of Lehman Brothers and How Systemic Risk Can Still Bring Down the World Financial System, Mc Graw Hill, 2010pl_PL
dc.referencesWissen P., The Financial Crisis, presentation for Stockholm School of Economics, October 4, 2012pl_PL
dc.referencesWorking Group on Corporate Governance of the Basel Committee on Banking Supervision, Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations, Basel 2006pl_PL
dc.referencesZasady nadzoru korporacyjnego OECD. Organizacja współpracy gospodarczej i nadzoru, 2004pl_PL
dc.referencesZieliński T., Niejednoznaczność wpływu regulacji bazylejskich na bank jako instytucję zaufania publicznego, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 171pl_PL
dc.referencesBanking Act of 1933, Pub.L.73–66, 48 Stat. 162, enacted June 16, 1933pl_PL
dc.referencesBank Holding Company Act of 1956(“BHCA”),Pub. L. No. 84–511, 70 Stat. 133pl_PL
dc.referencesThe Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub.L. 111–203, H.R. 4173 Gramm-Leach-Bliley Act of 1999, Pub. L. No. 106–102, 113 Stat. 1338 (1999)pl_PL
dc.referencesInvestment Company Act of 1940, Section 2(a)(19)pl_PL
dc.referencesSarbanes–Oxley Act of 2002, Pub. L. 107–204, 116 Stat. 745pl_PL
dc.referencesSEC Regulation S-X to the Acquisition of a Business, Q&A Rule 3–14pl_PL
dc.referencesStatement of Financial Accounting Standards No. 140, Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities, Financial Accounting Standards Board, September 2000pl_PL
dc.referencesStatement of Financial Accounting Standards No. 158: Employers Accounting for Defined Benefit Pension and Other Postretirement Plans – an amendment of FASB Statements No. 87, 88, 106, and 132pl_PL
dc.referencesUnited States Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549, REGULATION S-K, 17 CFR, Subpart 229.300 – Financial Information, (Item 305) Quantitative and Qualitative Disclosures About Market Riskpl_PL
dc.references2015 Spencer Stuart Board Index, SpencerStuart 2015pl_PL
dc.referencesAgenda Lehman Brothers Holdings Inc, Board of Directors Meeting, April 15, 2008pl_PL
dc.referencesConfidential Presentation to Lehman Brothers, Credit Ratings Strategy, March 1, 2007pl_PL
dc.referencesDodd-Frank Progress Report, July 19, 2016, DavisPolkpl_PL
dc.referencesE-mail od Hugh E. McGee, do Larry Wieseneck, June 11, 2008pl_PL
dc.referencesE-mail od Ryan Traversari do Paolo R. Tonucci (Sept. 11, 2007)pl_PL
dc.referencesFinal NYSEpl_PL
dc.referencesLehman Brothers, 2007 Annual Reportpl_PL
dc.referencesLehman Brothers, Proxy Statement, March 5, 2008pl_PL
dc.referencesLehman Brothers Company Overview, Third Quarter 2007, Confidential Treatment Requested By Lehman Brothers Holdings, Inc.pl_PL
dc.referencesLehman Brothers Holdings Inc., Minutes of Meeting of Board of Directors (Aug. 13, 2008)pl_PL
dc.referencesLehman Brothers Holdings Inc., Minutes of Meeting of Board of Directors (July 22, 2008)pl_PL
dc.referencesLehman Brothers Holding Inc., Registration Document, 28 August 2007pl_PL
dc.referencesLehman Brothers Holding Inc., Registration Document, 28 August 2008pl_PL
dc.referencesLehman Brothers – Leverage Analysis, Confidencial Presentation, April 7, 2008pl_PL
dc.referencesLehman, Fitch Ratings – Discussion of Spin-Off of CRE Portfolio (Aug. 12, 2008)pl_PL
dc.referencesLehman, ICAAP Supporting Document: Market Risk Management Overview [Draft] (May 2008)pl_PL
dc.referencesMemorandum od Timothy’ego Lyons do Davida Goldfarba, re: Strategic Imperatives for the Firm, July 3, 2008pl_PL
dc.referencesNotification to former record common stockholders of Lehman Brothers Holding Inc.pl_PL
dc.referencesReport of Anton R. Valukas, United States Bankrupcy Court Southern District of New York, In re Lehman Brothers Holdings Inc., et al., March 11, 2010pl_PL
dc.referencesUnited States Securities and Exchange Commission, Form 10-K, Annual Report for the fiscal year ended November 30, 2007, Lehman Brothers Holdings Incpl_PL
dc.referencesUnited States Securities and Exchange Commission, Report and Recommendations Pursuant to Section 133 of the Emergency Economic Stabilization Act of 2008: Study on Mark-To-Market Accountingpl_PL
dc.referencesUnited States Securities and Exchange Commission, Washington, DC 20549, Form 8-K, Current report pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, Lehman Brothers Holdings Inc., December 21, 2006pl_PL
dc.referencesUnited States Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 Schedule 14a Proxy Statement Pursuant to Section 14(A) of the Securities Exchange Act of 1934, Lehman Brothers Holding Inc, March 2008pl_PL
dc.referenceshttp://www.costbasis.com/images/Letter_to_Former_Common_Stockholders.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://dealbook.nytimes.com/2009/10/06/dealbook-dialogue-joseph-gundfestuncommon-wisdompl_PL
dc.referenceshttp://media.mofo.com/files/Uploads/Images/121220-Dodd-Frank-Implementation.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=253714pl_PL
dc.referenceshttp://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Liste/Lehman/Lehman_Holding/Registrierungsformulare/dl_Formular28082007.pdf?__blob=publicationFile&v=6pl_PL
dc.referenceshttp://www.businessinsider.com/report-lehman-brothers-used-accounting-gimmick-to-hide-the-size-of-its-balance-sheet-2010-3pl_PL
dc.referenceshttp://www.cii.org/MajorityVotingForDirectorspl_PL
dc.referenceshttp://www.e-finanse.com/article.php?art=112pl_PL
dc.referenceshttp://www.fdic.gov/consumers/banking/confidence/symbol.htmlpl_PL
dc.referenceshttps://www.fdic.gov/deposit/deposits/pl_PL
dc.referenceshttp://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2007/el2007-32.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://jenner.com/lehman/docs/debtors/LBEX-AM%20003866-003872.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://jenner.com/lehman/docs/debtors/LBEX-AM%20003879-003882.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://jenner.com/lehman/docs/debtors/LBEX-DOCID%20011904.PDFpl_PL
dc.referenceshttp://jenner.com/lehman/docs/debtors/LBEX-DOCID%201695576.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://jenner.com/lehman/docs/debtors/LBEX-DOCID%20383057.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://jenner.com/lehman/docs/debtors/LBHI_SEC07940_398653.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://www.kansascityfed.org/publicat/sympos/2005/pdf/rajan2005.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://www.nyse.com/pdfs/finalcorpgovrules.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://www.riskoverreward.com/2009/12/mr-buffett-avoids-lehman-brothers.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.rmi.nus.edu.sg/aboutus/enewsletterrmi/issue3/MarketReviewRepo105%28edited%29.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.sec.gov/about/laws/ica40.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://www.sec.gov/Archives/edgar/data/806085/000080608508000155/xslF345X03/doc.xmlpl_PL
dc.referenceshttps://www.sec.gov/spotlight/dodd-frank/corporategovernance.shtmlpl_PL
dc.referenceshttps://www.sec.gov/spotlight/dodd-frank-section.shtmlpl_PL
dc.referenceshttps://www.sec.gov/spotlight/dodd-frank.shtml#pl_PL
dc.referenceshttps://www.spencerstuart.com/~/media/pdf%20files/research%20and%20insight%20pdfs/ssbi-2015_110215-web.pdf?la=enpl_PL
dc.referenceswww.davispolkportal.compl_PL
dc.referenceswww.definitions.uslegal.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-310-9
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe