SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. O skuteczności kuracji świerzbobójczych w Geoponice Kassianusa Bassusa Scholastyka
Agnieszka Bartnik
2. „in marium libidinem proclivus” – Długoszowa narracja o grzesznym życiu Władysława Warneńczyka
Anna Obara-Pawłowska
3. Kasztelana sandomierskiego Mikołaja Spytka Ligęzy (ok. 1563–1637) sprawy rodzinne i majątkowe. Przyczynek do genealogii i dziejów gorzyckiej linii rodziny Ligęzów herbu Półkozic
Zbigniew Anusik
4. Udział i rola kobiet w powstaniu styczniowym
Anna Barańska
5. Instytucja naczelnika okręgu celnego w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku
Krzysztof Latawiec
6. Podpułkownik Stanisław Żuprański (1874–1938) – oficer służby poborowej armii II Rzeczypospolitej
Witold Jarno
7. Stan ostrego pogotowia. Łódzki garnizon wojskowy wobec demonstracji pierwszomajowych w II Rzeczpospolitej
Artur Kuprianis
8. Rasowa elita narodu. O projekcie wspólnoty rodów SS Heinricha Himmlera
Alicja Bartnicka

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

9. Uwagi do dziejów osadnictwa na obszarze dawnego powiatu orłowskiego w średniowieczu
Łukasz Ćwikła
10. Kształtowanie się służby więziennej na Wołyniu oraz w Galicji Wschodniej w latach 1918–1923
Oleh Razyhrayev

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

11. Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Tradycje Konstytucji 3 maja w okresie Powstania Listopadowego 1830–1831 w świetle prasy powstańczej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2021, ss. 228.
Dariusz Ostapowicz
12. Marcin Jurek, „W polskiej Wandei”. Komunistyczna Partia Polski w województwie poznańskim w czasach II Rzeczypospolitej, Instytut Pamięci Narodowej, Poznań–Warszawa 2021, ss. 440.
Przemysław Waingertner
13. Jarosław Kita, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich. Trzydzieści lat działalności (1989–2019), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, ss. 334.
Wiesław Puś

Recent Submissions