Show simple item record

dc.contributor.authorOstapowicz, Dariusz
dc.date.accessioned2022-06-29T12:04:49Z
dc.date.available2022-06-29T12:04:49Z
dc.date.issued2022-06-28
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42335
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;1pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.titleRadosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Tradycje Konstytucji 3 maja w okresie Powstania Listopadowego 1830–1831 w świetle prasy powstańczej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2021, ss. 228.pl
dc.title.alternativeRadosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Tradycje Konstytucji 3 maja w okresie Powstania Listopadowego 1830–1831 w świetle prasy powstańczej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2021, ss. 228.en
dc.typeOther
dc.page.number325-334
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesMochnacki M., Pisma krytyczne i polityczne, oprac. J. Kubiak et al., t. II, Kraków 1996.pl
dc.referencesBarszczewska-Krupa A., Generacja powstańcza 1830–1831. O przemianach w świadomości Polaków, Łódź 1985.pl
dc.referencesBeauvois D., Polacy na Ukrainie 1831–1863, przekł. E. i K. Rutkowscy, Paryż 1988.pl
dc.referencesDutkiewicz J., 1830–1831 – powstanie czy rewolucja? Na podstawie analizy Diariusza Sejmu [w:] Powstanie czy rewolucja? W 150 rocznicę powstania listopadowego, red. H. Kocój, Katowice 1981, s. 17–37.pl
dc.referencesGłębocki H., Diabeł Asmadeusz w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hrabia Adam Gurowski i Rosja, Kraków 2012.pl
dc.referencesGłębocki H., Kresy imperium. Szkice i materiały do dziejów polityki Rosji wobec jej peryferii XVIII– XXI w., Kraków 2006.pl
dc.referencesGrześkowiak-Krwawicz A., O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000.pl
dc.referencesGrześkowiak-Krwawicz A., O niektórych zmianach w języku politycznym czasów stanisławowskich, [w:] „Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika”? Polska stanisławowska w świetle najnowszych badań, red. P. Ugniewski, Warszawa 2020, s. 11–34.pl
dc.referencesIzdebski H., Ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego z 1815 r., [w:] Konstytucje Polski, t. I, red. M. Kallas, Warszawa 1990, s. 185–233.pl
dc.referencesJaneczek Z., Generalicja armii Królestwa Polskiego a Noc Listopadowa 1830 roku, [w:] Powstanie czy rewolucja? W 150 rocznicę powstania listopadowego, red. H. Kocój, Katowice 1981, s. 110–136.pl
dc.referencesKarpińska M., „Nie ma Mikołaja!”. Starania o kształt sejmu w powstaniu listopadowym 1830–1831, Warszawa 2007.pl
dc.referencesKocój H., Dziedzictwo Konstytucji 3 Maja. Obraz polskich rewolucji oczami Zachodu, Kraków 2016.pl
dc.referencesKonopczyński W., Bar i Maj, [w:] W. Konopczyński, O wartość naszej spuścizny dziejowej, oprac. P. Biliński, Kraków 2009, s. 185–200.pl
dc.referencesKonstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej, red. A. Barszczewska-Krupa, Łódź 1991.pl
dc.referencesKról A., Polonez Chopina (Bal w Hotel Lambert w Paryżu), [w:] Polaków dzieje malowane, red. E. Olczak, Warszawa 2008, s. 188–191.pl
dc.referencesŁepkowski T., Powstanie 1831 roku na Ukrainie, [w:] Powstanie listopadowe 1830–1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania, red. W. Zajewski, Warszawa 1990, s. 413–426.pl
dc.referencesMaksimowicz K., Konstytucja 3 Maja w anonimowej poezji politycznej lat 1791–1792, [w:] „Rok Monarchii Konstytucyjnej”. Piśmiennictwo polskie lat 1791–1792 wobec Konstytucji 3 Maja, red. T. Kostkiewiczowa, Warszawa 1992, s. 77–113.pl
dc.referencesNowak A., Historie politycznych tradycji, Kraków 2012.pl
dc.referencesPusz W., Z akademickiej poezji patriotycznej Królestwa Polskiego 1815–1830, „Prace Polonistyczne” 1979, nr 35, s. 257–277.pl
dc.referencesSejm Czteroletni i jego tradycje, red. J. Kowecki, Warszawa 1991.pl
dc.referencesSkowronek J., Adam Jerzy Czartoryski 1770–1861, Warszawa 1994.pl
dc.referencesSzafran D., Tradycja trzeciomajowa w koncepcjach społeczno-politycznych Hotelu Lambert (1831–1861), „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historia” 1991, z. 41, s. 131–149.pl
dc.referencesWałdoch J., Sejm 1831 a konstytucja z 3 Maja 1791, [w:] Przemiany ustrojowe Królestwa Polskiego w latach 1830–1831, red. L. Mażewski, Radzymin 2014, s. 75–86.pl
dc.referencesWęgliński W., Projekty konstytucyjne w czasie powstania listopadowego, [w:] Powstanie Listopadowe 1830–1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania, red. W. Zajewski, Warszawa 1990, s. 182–190.pl
dc.referencesWroński A., Powstanie listopadowe na Wołyniu, Podolu i Ukrainie, Warszawa 1993.pl
dc.referencesZajewski W., Trudna droga do niepodległości (XIX–XX wiek), Kraków 2017.pl
dc.referencesZajewski W., Walki wewnętrzne ugrupowań politycznych w powstaniu listopadowym 1830–1831, Gdańsk 1967.pl
dc.referencesZnamierowska J., Liryka Powstania Listopadowego, Warszawa 1930.pl
dc.referencesŻurawski vel Grajewski R. P., Tradycje Konstytucji 3 maja w okresie Powstania Listopadowego 1830–1831 w świetle prasy powstańczej, Kraków 2021.pl
dc.contributor.authorEmailostapowicz@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.21.01.11
dc.relation.volume21


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0