Show simple item record

dc.contributor.authorPiwowarski, Radosław
dc.date.accessioned2022-08-10T10:47:39Z
dc.date.available2022-08-10T10:47:39Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationPiwowarski R., Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, https://doi.org/10.18778/7525-656-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-656-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42744
dc.descriptionNiniejsza książka jest poświęcona przejrzystości polityki fiskalnej, która wymusza racjonalne ekonomicznie zachowania na politykach, przez co umożliwia efektywniejsze funkcjonowanie instytucji sektora finansów publicznych. Przejrzystość polityki fiskalnej wymusza racjonalne ekonomicznie zachowania na politykach, przez co umożliwia efektywniejsze funkcjonowanie instytucji sektora finansów publicznych. Sprzyja też podejmowaniu trudnych decyzji gospodarczych. Dlatego potrzebne są prace, których przedmiotem jest poprawa zdrowia finansów publicznych. Konieczne jest zrozumienie racjonalnie i długofalowo prowadzonej polityki fiskalnej nie tylko przez profesjonalistów, ale także przez polityków, którzy podejmują decyzje ją kształtujące. Upowszechnianie wiedzy o narzędziach służących poprawie stanu finansów publicznych i o doświadczeniach ich stosowania w innych krajach powinno temu sprzyjać. Istotna jest również szeroka edukacja ekonomiczna społeczeństwa, która pozwala obywatelom dokonywać trafnych wyborów politycznych. Wszystkim tym aspektom poświęcona jest w mniejszym lub większym stopniu niniejsza książka. Osią pracy jest przejrzystość polityki fiskalnej, która z jednej strony warunkuje prowadzenie efektywnej i racjonalnej polityki, a z drugiej pozwala też na trafniejszą jej ocenę.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpolityka fiskalnapl_PL
dc.subjectfinanse publicznepl_PL
dc.subjectpodatkipl_PL
dc.subjectdług publicznypl_PL
dc.titleZnaczenie przejrzystości w polityce fiskalnejpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011pl_PL
dc.page.number191pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-919-3
dc.referencesAl-husaini M., K.N. Gowda (2008), The Conceptual Framework of Accrual Accounting as Applicable to Government Activities, The Icfai University Journal of Accounting Research, Vol. 8, No. 3.pl_PL
dc.referencesAlesina A., R. Hausman, R. Hommes, E. Stein (1999), Budget Institutions and Fiscal Performance in Latin America, Journal of Development Economics 59.pl_PL
dc.referencesAlt J.E., D.D. Lassen (2003), Fiscal Transparency and Fiscal Policy Outcomes in OECD Countries, EPRU.pl_PL
dc.referencesAlt J.E., D.D. Lassen (2003a), The Political Economy of Institutions and Corruption in American States, Journal of Theoretical Politics, SAGE Publications.pl_PL
dc.referencesAlt J.E., D.D. Lassen (2006), Fiscal Transparency, Political Parties, and Debt in OECD Countries, European Economic Review, 50(2006).pl_PL
dc.referencesAndrews M. (2005), Performance – Based Budgeting Reform. Progress, Problems and Pointer, [w:] red. A. Shah, Fiscal Management, World Bank, Washington.pl_PL
dc.referencesAucoin P. (1990), Administrative Reform in Public Management: Paradigms, Principles, Paradoxes, and Pendulums, Governance, Vol. 3.pl_PL
dc.referencesAucoin P., R. Heintzman (2000), The Dialectics of Accountability for Performance in Public Management Reform, International Review od Administration Sciences, Vol. 66.pl_PL
dc.referencesBalls E., G. O’Donnell red. (2002), Reforming Britain’s Economic and Financial Policy. Towards Greater Economic Stability, HM Treasury, Palgrave.pl_PL
dc.referencesBarberis P. (1998), The New Public Management and a New Accountability, Public Administration, Vol. 76.pl_PL
dc.referencesBarzelay M. (1999), How to Argue about the New Public Management, International Public Management Journal, Vol. 2, No. 2.pl_PL
dc.referencesBarzelay M. (2001), The New Public Management. Improving Research and Policy Dialogue, University of California Press.pl_PL
dc.referencesBelka M. (2003), Co to są zdrowe finanse publiczne?, [w:] Polska transformacja – sukcesy i bariery. Refleksje z okazji jubileuszu Profesora Jana Mujżela, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesBenecki R., J. Hölscher, M. Jarmużek (2006), Fiscal Transparency and Policy Rules in Poland, Economics Working Paper, No. 65, CSESCE, June.pl_PL
dc.referencesBlack D. (1948), On the Rationale of Group Decision-making, Journal of Political Economy, 56.pl_PL
dc.referencesBladen-Hovell R.C. (2004), Fiscal Policy and the Budget, in the UK Economy, 16th Ed., eds. Malcom Sawyer, Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesBlaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBuchanan J.M., R.A. Musgrave (2005), Finanse publiczne a wybór publiczny. Odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBuchanan J.M. (1997), Finanse publiczne w warunkach demokracji, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBuchanan J.M., G. Tullock (1962), The Calculus of Consent: Logical Foundation of Constitutional Democracy, University of Michigan Press, Ann Arbor.pl_PL
dc.referencesBuiter W.H. (2003), Ten Commandments for a Fiscal Rules in the E(M)U, NBER, Cambridge Mass.pl_PL
dc.referencesBurger P. (2003), Sustaiable Fiscal Policy and Economic Stability, Edward Elgar Publishing Ltd.pl_PL
dc.referencesChristensen T., P. Laegreid (2002), New Public Managenent: Puzzles of Democracy and the Influence of Citizens, The Journal of Political Philosophy, No. 3.pl_PL
dc.referencesCook A-L. (2004), “Managing for Outcomes” in the New Zealand Management System, NZ Treasury Working Paper 04/15.pl_PL
dc.referencesCoughlin P.J. (1992), Probabilistic Voting Theory, Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesDąbrowski M. red. (1993), Metody opracowywania budżetu państwa. Rozwiązania polskie a systemy innych państw demokratycznych, CASE – Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa.pl_PL
dc.referencesde Crombrugghe A. (1995), Budżet państwa – jego stabilizacja i trwałość, CASE – PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDenek E., J. Sobiech, J. Wolniak (2001), Finanse publiczne, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDiamond J. (2002), Performance Budgeting – Is Accrual Accounting Required?, WP/02/240, IMF.pl_PL
dc.referencesDiamond J. (2005), Establishing a Performance Management Framework for Government, IMF Working Paper, WP/05/50.pl_PL
dc.referencesDmochowska H., M. Jeznach, O. Leszczyńska-Luberek (2007), Rachunki narodowe a statystyka finansów publicznych, tekst prezentowany na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Metodologia i zastosowania rachunków narodowych”, 25–26 września, Łódź.pl_PL
dc.referencesDowns A. (1957), An Economic Theory of Democracy, Harper and Row, New York.pl_PL
dc.referencesDrazen A. (2002), Fiscal Rules From a Political Economy Perspective, prepared for IMF – World Bank Conference on Rules – Based Fiscal Policy in Emerging Markets Economy, Meksyk.pl_PL
dc.referencesEmmerson C., C. Frayne, S. Love (2004), Updating the UK’s Code for Fiscal Stability, IFS, WP04/29, Londyn.pl_PL
dc.referencesFelts A.A., P.H. Jos (2000), Time nad Space: The Origins and Implications of the New Public Management, Administrative Theory & Praxis, Vol. 22, No. 3.pl_PL
dc.referencesFinkelstain N.D. red. (2000), Transparency in Public Policy, Macmillan Press LTD, London.pl_PL
dc.referencesFinkler S.A. (1991), Performance Budgeting, Nursing Economics, Vol. 9, No. 6.pl_PL
dc.referencesFriedman M. (1968), The Role of Monetary Policy, American Economic Review 58 (March).pl_PL
dc.referencesGavazza A., A. Lizzeri (2005), Transparency and Economic Policy, http://www.kellogg.northwestern.edu/meds/papers/econ_lizzeri.pdfpl_PL
dc.referencesGavazza A., A. Lizzeri (2006), Transparency and Economic Policy, http://www.econ.nyu.edu/user/lizzeria/transpincumbentpost.pdf Gilowska Z., W. Misiąg (1999), Funkcjonowanie ustawy o finansach publicznych. Postulaty de lege ferenda, „Przegląd Sejmowy”, 5(34)/99, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGleich H. (2003), Budget Institutions and Fiscal Performance in Central and Eastern European Countries, European Central Bank Working Paper 215.pl_PL
dc.referencesGmytrasiewicz M., A. Karmańska (2002), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGoldfinch S., D. Malpass (2007), The Polish Shipyard: Myth, Economic History and Economic Policy Reform in New Zealand, Australian Journal of Politics and History, Vol. 53, No. 53.pl_PL
dc.referencesGoodsell Ch. T. (2007), Six Normative Principles for the Contracting-Out Debate, Administration & Society, 38.pl_PL
dc.referencesGóra M., M. Krzak, A. Szymecka (2008), Reforma finansów publicznych w Polsce, Zeszyty BRE Bank – CASE, nr 94, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGow J.I., C. Dufour (2000), Is the New Public Management a Paradigm? Does it Matter?, International Review of Administrative Sciences, Vol. 66.pl_PL
dc.referencesGrabowski B. (2009), Kryzys może mieć swoje dobre strony, „Rzeczpospolita”, nr 109 (8314), z dn. 11 maja.pl_PL
dc.referencesGruen D., A. Sayegh (2005), The Evolution of Fiscal Policy in Australia, Treasury Working Paper 2005(04), November.pl_PL
dc.referencesGruening G. (2001), Orgin and Theoretical Basis of New Public Management, International Public Management Journal, Vol. 4, Elsevier.pl_PL
dc.referencesHalligan J. (2007), Reintegrating Government in Third Generation Reforms of Australia and New Zealand, Public Policy and Administration, 22(2).pl_PL
dc.referencesHameed F. (2005), Fiscal Transparency and Economic Outcomes, IMF Working Paper, WP/05/05.pl_PL
dc.referencesHerzog R.J. (2006), Performance Budgeting: Descriptive, Allegorical, Mythical, and Idealistic, International Journal of Organization Theory and Behavior, 9(1).pl_PL
dc.referencesHillman A.L. (2003), Public Finance and Public Policy. Responsibilities and Limitations of Government, Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesHolmström B. (1982), Managerial Incentive Problems: A Dynamic Perspective, przedrukowane w Review of Economic Studies, 66 (1999).pl_PL
dc.referencesHood C. (1991), A Public Management for All Seasons?, Public Administration, No. 69.pl_PL
dc.referencesHotelling H. (1929), Stability in Competition, Economic Journal, 39.pl_PL
dc.referenceshttp://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_98/r-141.pdfJanssen J. (2001), New Zealand’s Fiscal Policy Framework: Experience and Evolution, Treasury Working Paper 01/25, Wellington.pl_PL
dc.referencesJarmużek M., E. Katalin Polgar, R. Matousek, J. Hölscher (2006), Fiscal Transparency in Transition Economies, CASE, lipiec, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJózefiak C., P. Krajewski, M. Mackiewicz (2006), Deficyt budżetowy. Przyczyny i metody ograniczania, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKennedy S., N. Luu, S. Morling, L. Yeaman (2004), Fiscal Policy in Australia: Discretionary Policy and Automatic Stabilizers, Paper prepared for the Treasury/ANU Macroeconomic Conference. Treasury (1999), Making Transparency Transparent. An Australian Assessment, March.pl_PL
dc.referencesKleer J. red. (2005), Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2008), Nowy system rachunkowości UE. Skuteczniejsze zarządzanie, większa przejrzystość. Przewodnik po nowym systemie sprawozdawczości finansowej UE, Bruksela.pl_PL
dc.referencesKopits G., J. Craig (1998), Transparency in Government Operations, IMF Occasional Paper, No. 158, Washington.pl_PL
dc.referencesKoptis G., S. Symansky (1998), Fiscal Policy Rules, IMF Occasional Paper, Washington.pl_PL
dc.referencesKostrzewa T. (2007), Uwarunkowania procesu harmonizacji rachunkowości sektora publicznego w gospodarce światowej, [w:] Aktualne problemy rachunkowości zarządczej i finansowej, red. W. Gabrusewicz, „Zeszyty Naukowe”, nr 83, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesKrajewski P. (2006), Strukturalny i cykliczny komponent deficytu budżetowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKuniewicz K., W. Misiąg, R. Szporko, A. Wnęk (2005), Czas na rachunkowość memoriałową, „Gazeta Samorządu i Administracji”, nr 7, Infor.pl_PL
dc.referencesKydland F., C. Prescott (1977), Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, Journal of Political Economy, Vol. 85, No. 3.pl_PL
dc.referencesLehning P.B. (1998), Towards Multicultural Civil Society: The Role of Social Capital and Democratic Citizenship, Government and Opposition, Vol. 33/1998.pl_PL
dc.referencesLikierman A. (1998), Report: Recent Developments in Resource Accounting and Budgeting (RAB), Public Money and Management, October–November.pl_PL
dc.referencesLubińska T., T. Strąk, A. Lozano-Platonoff (2006), Budżet zadaniowy: racjonalność – przejrzystość – skuteczność, „Ekonomista” nr 5, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLubińska T., T. Strąk, A. Lozano-Platonoff, M. Będzieszak (2007), Metodologiczne i wdrożeniowe problemy zastosowania budżetu zadaniowego, „Ekonomista”, nr 5, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLucas R.E. Jr (1976), Econometric Policy Evaluation: A Critique, [w:] The Phillips Curve and Labor Markets, red. K. Brunner, A.H. Meltzer, North-Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesLynn L.E. Jr. (1998), A Critical Analysis of The New Public Management, International Public Management Journal, Vol. 1, No. 1.pl_PL
dc.referencesLyons S.M. red. (1997), Międzynarodowy słownik podatkowy, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMackiewicz M. (2006), Problem wyboru reguł polityki fiskalnej w warunkach gospodarki polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMalinowska E., W. Misiąg (2002), Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002, ODDK, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz M., J. Siwińska (2004), Reforma wydatków publicznych, CASE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMathiasen D.G. (1999), The New Public Management and Its Critics, International Public Management Journal, Vol. 2, No. 1, Elsevier.pl_PL
dc.referencesMcGee R.W. (2008), Taxation and Public Finances in Transition and Developing Economies, Springer.pl_PL
dc.referencesMcGrath R. (1997), Financial Planning and Control System, Public Administration and Development, Vol. 17.pl_PL
dc.referencesMikesell J.L. (2003), Fiscal Administration. Analysis and Applications for the Public Sector, Wadsworth Publishers, Sixth Edition.pl_PL
dc.referencesMilesi-Ferretti G.M. (2001), Good, Bad or Ugly? On the Effects of Fiscal Rules with Creative Accounting, Discussion Paper, No. 2663, CEPR, London.pl_PL
dc.referencesMisiąg W., A. Niedzielski (2001), Jawność i przejrzystość finansów publicznych w Polsce w świetle standardów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Zeszyty IBnGR, nr 29, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMłynarska-Wichtowska A., Z. Springer, P. Zołoteńki (1998), Wstępne uwagi do projektu ustawy o finansach publicznych, Druk Sejmowy nr 342, Biuro Studiów i Ekspertyz, Raport nr 141, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWarszawa. Moździerz A. (2009), Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMueller D.C. (2003), Public Choice III, Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesMusgrave R.A, P.B. Musgrave (1984), Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesMusgrave R.A. (1959), The Theory of Public Finance. A Study in Public Economy, McGraw-Hill, Tokyo.pl_PL
dc.referencesMyles G.D. (1995), Public Economics, Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesNemec J., B. Meričková, L. Vitek (2005), Contracting-Out at Local Government Level. Theory and Selected Evidence from the Czech and Slovak Republics, Public Management Review, Vol. 7.pl_PL
dc.referencesNeneman J., M. Sowa (2002), Miękkie ograniczenia budżetowe w Polsce, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. S. Krajewski, Katedra Ekonomii UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesNorman R. (2002), Managing through Measurement or Meaning? Lessons from Experience with New Zealand’s Public Sector Performance Management Systems, International Review of Administrative Sciences, Vol. 68.pl_PL
dc.referencesNowak W.A. (1998), Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesO’Quinn R., N. Ashford (1996), The Kiwi Effect. What Britain Can Learn from New Zealand, Adam Smith Institute, UK.pl_PL
dc.referencesOlson M. (1965), The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesOrłowski W.M. (2003), Opinia na temat ustawy budżetowej na rok 2004, BSiE, Ekspertyza nr 282 IP-103G, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOwsiak S. (2002), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOwsiak S. (2003), Opinia o poselskim projekcie ustawy o finansach publicznych, Druk Sejmowy nr 1828, Ekspertyza nr 297 IP-104 P, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPallot J. (1998), New Public Management Reform in New Zealand: The Collective Strategy Phase, International Public Management Journal, 1(1).pl_PL
dc.referencesPersson T., G. Tabellini (2000), Political Economics. Explaining Economic Policy, MIT Press.pl_PL
dc.referencesPietrewicz M. (1993), Polityka fiskalna, SGH. Studia Finansowo-Bankowe, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPietrzak M. (2007), Gilowska chce zaoszczędzić 10 mld zł, „Dziennik” z dnia 4 kwietnia 2007 r.pl_PL
dc.referencesPiotrowska-Marczak K., K. Kietlińska red. (2007), Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiotrowski S.J. (2007), Governmental Transparency in the Path of Administrative Reform, State University of New York Press, Albany.pl_PL
dc.referencesPiwowarski R. (2006), Przejrzysta polityka podatkowa. Aspekt teoretyczny i praktyczny, Gospodarka w Praktyce i Teorii, Instytut Ekonomii UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesPlucińska A., E. Pluciński (2000), Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPolarczyk K. (2005), Zakres długu publicznego. Definicje i statystyka, BSiE, Raport nr 234, kwiecień, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPostuła M. (2007), W tyglu naszych finansów. Transformacja i reformy finansów publicznych w Polsce w dwudziestoleciu 1989–2008, Wydawnictwo Wpisz, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPotter B. (2002), Fiscal Transparency, Fiscal Rules and Globalization: A Way Forward for Developing and Transition Economies, [w:] Globalization and New Challenges of Public Finance. Financial Management, Transparency and Accountability, Report of the Meeting of the Group of Experts, Rome, 28–30 November 2001, United Nations, New York.pl_PL
dc.referencesPremchand A. (2001), Fiscal Transparency and Accountability. Idea and Reality, artykuł przygotowany na warsztaty Financial Management and Accountability, 28–30 listopada, Rzym.pl_PL
dc.referencesReichard C. (2002), The Impact of Performance Management on Transparency and Accountability in the Public Sector, [w:] Public Management Critical Perspectives, red. S.P. Osborne, Vol.V, Routledge, NY, London.pl_PL
dc.referencesRiker W.H. (1962), The Theory of Political Coalitions, Yale University Press, New Haven, Conn.pl_PL
dc.referencesRondinelli D.A., G. Shabbir Cheema red. (2003), G. Shabbir Cheema, Reinventing Government for the Twenty-First Century. State Capacity in a Globalizing Society, Kumarian Press Inc.pl_PL
dc.referencesRuśkowski E. red. (2000), Finanse publiczne i prawo finansowe, t. I i II, KiK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRzońca A. (2007), Czy Keynes się pomylił? Skutki redukcji deficytu w Europie Środkowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSamojlik B. red. (2006), Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchick A. (2007), Performance Budgeting and Accrual Budgeting: Decision Rules or Analytic Tools?, OECD Journal on Budgeting, Vol. 7, No. 2.pl_PL
dc.referencesShi M., J. Svensson (2006), Political Budget Cycles: Do They Differ Across Countries and Why?, Journal of Public Economics, 90(2006).pl_PL
dc.referencesStiglitz J.E. (2002), New Perspectives on Public Finance: Recent Achievements and Future Chellenges, Journal of Public Economics (86).pl_PL
dc.referencesStiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTanzi V. (1998), Government Role and the Efficiency of Policy Instruments, [w:] Public Finance in a Changing World, red. P.B. Sorensen, Macmillan Press Ltd., London.pl_PL
dc.referencesTanzi V. (2006), Fiscal Policy: When Theory Collides with Reality, CEPS Working Documents, No. 246/June.pl_PL
dc.referencesThe Commission on Taxation and Citizenship (2000), Paying for Progress. A New Politics of Tax for Public Spending, Fabian Society.pl_PL
dc.referencesUssher C., A. Kibblewhite (2001), Outcomes Focussed Management in New Zealand – A Background Paper, NZ Treasury Working Paper, 01/05.pl_PL
dc.referencesvan Johnson R., P. Seidenstat (2007), Contracting Out Government Services: Privatization at the Millenium, International Journal of Public Administration, 30.pl_PL
dc.referencesvon Hagen J. (1992), Budgeting Procedures and Fiscal Performance in the European Communities, Commission of the European Communities, Economic Papers, 96.pl_PL
dc.referencesvon Hagen J. (1998), Budgeting Institutions for Aggregate Fiscal Discipline, Center for European Integration Series, February.pl_PL
dc.referencesvon Hagen J. (2004), Fiscal Policy Challenges for EU Acceding Countries, tekst przygotowany na konferencję ECSA w Wiedniu, February.pl_PL
dc.referencesvon Hagen J. (2005), Political Economy of Fiscal Institutions, Governance and the Efficiency of Economic Systems, Discussion Paper, No. 149, November.pl_PL
dc.referencesvon Hagen, J., I. Harden (1996), Budget Processes and Commitment to Fiscal Discipline, WP/96/78, IMF.pl_PL
dc.referencesWardell Ch. (1999), High-Performance Budgeting, Harvard Management Update, Vol. 4, No.1.pl_PL
dc.referencesWeber D. (2007), Wdrożenie budżetu zadaniowego w Polsce. Ocena postępu, osiągnięć oraz propozycje następnych kroków, tekst na konferencję „Międzynarodowa konferencja na temat budżetowania zadaniowego. Doświadczenia dla Polski” 7–9 listopada, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWernik A. (2003), Opinia o poselskim projekcie ustawy o finansach publicznych, Druk Sejmowy nr 1828, Ekspertyza nr 298 IP-104 P, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWernik A. (2007), Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWernik A. red (1994), Polityka finansowa, wzrost, dług publiczny, Instytut Finansów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWieteska S., M. Wypych red. (2009), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesWilson D., C. Game (2002), Local Government in the United Kingdom, Palgrave Macmillan.pl_PL
dc.referencesWorld Competitiveness Report (1995), World Economic Forum, September.pl_PL
dc.referencesWyplosz Ch. (2005), Fiscal Policy: Institution Versus Rules, National Institute Economic Review, No. 19.pl_PL
dc.referencesWysocki S. (2002), Menedżerskie zarządzanie publiczne – europejskie wzorce, polskie doświadczenia, Projekt Umbrella, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIMF (2001), Revised Code of Good Practice on Fiscal Transparency, 28 February, Washington.pl_PL
dc.referencesIMF (1996), Guide to the Data Dissemination Standards, May.pl_PL
dc.referencesIMF (2000), World Economics Outlook, Focus on Transition Economies, October 2000.pl_PL
dc.referencesIMF (2001c), International Financial Statistics, Yearbook 2001, August 2008.pl_PL
dc.referencesIMF (2001b), Manual on Fiscal Transparency, Washington.pl_PL
dc.referencesIMF (2001a), Report on the Observance of Standards and Codes, Poland. Fiscal Transparency, 22 February.pl_PL
dc.referencesIMF (2003), The General Data Dissemination System, 19 November.pl_PL
dc.referencesIMF (2003a), Republic of Poland. Report on the Observance of Standards and Codes – Fiscal Transparency Module – Update, Juny.pl_PL
dc.referencesIMF (2004), Republic of Poland. Report on the Observance of Standards and Codes – Fiscal Transparency Module – Update, Juny.pl_PL
dc.referencesIMF (2007), World Economics Outlook „Spillovers and Cycles in the Global Economy”, April.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Finansów (2008), Harmonogram prac nad budżetem zadaniowym na lata 2008–2015, Warszawa. http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=1822&wysw=4&sub=sub2Ministerstwo Finansów (2008a), Uzasadnienie do ustawy budżetowej na rok 2008 w układzie zadaniowym, Warszawa, http://www.mf.gov.pl/_files_/budzet_zadaniowy/akty_prawne/29._roz_xii_wydatki_w_ukladzie_zadaniowym.pdf i http://www.mf.gov.pl/_files_/budzet_zadaniowy/akty_prawne/29a.roz_xii_wydatki_w_ukzzadzie_zadaniowym_-_tablice.pdf Ministerstwo Finansów (2008b), Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok, sierpień, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Rozwoju Regionalnego (2006), Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, listopad, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Skarbu Państwa (2008), Majątek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych – sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2007 r., Warszawa.pl_PL
dc.referencesOECD (1996), Budgeting for results. Perspectives on Public Expenditure Management.pl_PL
dc.referencesOECD (2000), OECD Economic Surveys, United Kingdom. Fiscal Framework and Policy.pl_PL
dc.referencesOECD (2001), OECD Best Practices for Budget Transparency.pl_PL
dc.referencesOECD (2002), Working Definitions.pl_PL
dc.referencesThe Global Competitiveness Report 2007–2008 (2007), World Economic Forum.pl_PL
dc.referencesTreasury (1996), Putting it Together, New Zealand 1996.pl_PL
dc.referencesTreasury (2000), Accrual Uniform Presentation Framework, April.pl_PL
dc.referencesTreasury (2008), New Zealand Economic and Financial Overview 2008, August.pl_PL
dc.referencesSprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2004–2008.pl_PL
dc.referencesAnaliza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za lata 1997–2001.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.pl_PL
dc.referencesDz.U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926, Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997, (tekst jednolity, Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zmianami).pl_PL
dc.referencesDz.U. z 1998 r., Nr 155, poz. 1014, Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.pl_PL
dc.referencesDz.U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1832, Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.pl_PL
dc.referencesDz.U. z dnia 5 lutego 2008 r. Nr 19 poz. 117, Ustawa budżetowa na 2008 r.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-656-7
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe