Show simple item record

dc.contributor.authorCecota, Błażej
dc.date.accessioned2022-08-11T11:36:20Z
dc.date.available2022-08-11T11:36:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationCecota B., Arabskie oblężenia Konstantynopola w VII–VIII wieku. Rzeczywistość i mit, Byzantina Lodziensia XXI, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, https://doi.org/10.18778/7969-904-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-904-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42745
dc.descriptionCesarstwo Bizantyńskie w VII i w początkach VIII w. Kalifat Umajjadów w epoce ekspansji. Pierwsze oblężenie Konstantynopola przez Arabów. Oblężenie Konstantynopola w latach 717–718. Echa jego oblężeń w źródłach proweniencji zachodniej i wschodniej. Wiek siódmy dla Cesarstwa Bizantyńskiego był czasem wieloaspektowego przełomu dziejowego. Doszło wówczas do poważnego ograniczenia terytorium państwa. Kolejni cesarze dynastii, założonej przez Herakliusza, stanęli przed głębokimi problemami związanymi z konfliktem religijnym, gospodarczym regresem i załamaniem niektórych instytucji państwowych. Po śmierci Herakliusza władze konstantynopolitańskie przedefiniowały na nowo funkcje państwa, ograniczając jego obowiązki, przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji jego podstawowych zadań. Kwestią, która musiała zostać rozwiązana przez ówczesnych cesarzy bizantyńskich, była obrona państwa przed wyniszczającymi je najazdami arabskimi, które w pewnych momentach wręcz zagrażały istnieniu cesarstwa. Arabskie oblężenia Konstantynopola, oprócz zwycięskich wojen Herakliusza z Persją, późniejszej utraty, do niedawna najważniejszych, bizantyńskich prowincji – Syrii i Egiptu oraz reform wojskowych i gospodarczych następców wielkiego cesarza, można zaliczyć do najistotniejszych wydarzeń w VII i początkach VIII w. Doczekało się wreszcie kompletnego, odrębnego studium w postaci niniejszej monografii. Autor nie tylko dogłębnie je analizuje na szerokim tle historycznym, ale również zastanawia się nad procesem ich mitologizacji. Czytelnik znajdzie w książce wiele istotnych i interesujących spostrzeżeń dotyczących historii cesarstwa bizantyńskiego w okresie narodzin islamu i pierwszego wieku ekspansji muzułmańskiego kalifatu na Bliskim Wschodzie.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/04/M/HS3/00564pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBizantina Lodziensia;21
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectKonstantynopolpl_PL
dc.subjectCesarstwo Bizantyńskiepl_PL
dc.subjectoblężenia Konstantynopolapl_PL
dc.subjectKalifat Umajjadówpl_PL
dc.subjectwyprawy na Konstantynopolpl_PL
dc.subjectflota bizantyńskapl_PL
dc.subjectflota arabskapl_PL
dc.subjectflota greckapl_PL
dc.subjectMaslamapl_PL
dc.titleArabskie oblężenia Konstantynopola w VII–VIII wieku. Rzeczywistość i mitpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number218pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Bizancjum; Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneumpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-905-6
dc.referencesAgapiusz – Agapius ( Mahboud) de Mebidj, Histoire universelle, ed. A. Vasiliev, Paris 1912, s. 399–550 [=PO 8/3].pl_PL
dc.referencesBaladuri – Ahmad ibn Yahjaal-Baladuri, Liber expugnationis, ed. M.J. de Goeje, Lugdunum 1866.pl_PL
dc.referencesBar Hebreus – The Chronography of Gregory Abul’-Faraj, the Son of Aaron, the Hebrew Physician, commonly known as Bar Hebraeus: being the first part of his political history of the world, transl. E.A. Wallis Budge, London 1932.pl_PL
dc.referencesBędą Czcigodny–Beda Venerabilis, Chronicamaiora, MGH.AA, t. XIII, Berlin1898.pl_PL
dc.referencesEliasz z Nisibis – Eliae Metropolitae Nisibeni Opus Chronologicum, p. I, ed, transl. E.W. Brooks, Paris 1910 [=CSCO 62–63, Scriptores Syri, 21, 23, ser. III, t. VII].pl_PL
dc.referencesGhewond – Istorija chalifov vardapeta Gevonda, pisatel’a VIII veka, perev. K. Patkanian, St. Peterburg 1862.pl_PL
dc.referencesJan Zonaras – Ioannis Zonarae Epitome historiarum libri XIII–XVIII, ed. Th. Büttner-Wobst, Bonnae 1897.pl_PL
dc.referencesJan z Nikiu – The Chronicle of John, Bishop of Nikiu translated from Zotenberg’s Ethiopic Text, transl. R.H. Charles, D. Litt, London–Oxford 1916.pl_PL
dc.referencesJerzy Mnich – Georgii Monachii Chronicon, ed. C. de Boor, t. I–II, Lipsiae 1904.pl_PL
dc.referencesJerzy Kedrenos – Georgius Cedrenus, Ioannis Scylitzaes, Ope, ed. I. Bekker, t. I–II, Bonnae 1838–1839.pl_PL
dc.referencesKronika do 754 r. – The Chronicle of 754, [in:] Conquerors and Chroniclers of Early Medieval Spain, transl. K.B. Wolf, Liverpool 1999, s. 110–160.pl_PL
dc.referencesKronika do 819/846 r. – Chronicles up to AD 819/846, [in:] The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles, transl. A. Palmer, Liverpool 1993, s. 75–84.pl_PL
dc.referencesLeon Gramatyk – Leonis Grammatici Chronographia, rec. I. Bekker, Bonnae 1842.pl_PL
dc.referencesMichał Syryjczyk – Chronique de Michelle Syrien Patriarche Jacobite d’Antioche (1166–1199), ed. J.-B. Chabot, t. II, Paris 1901.pl_PL
dc.referencesNicefor, patriarcha Konstantynopola – Nikephoros Patriarch of Constantinople, Short History, text, transl. and commentary C. Mango, Washington 1990.pl_PL
dc.referencesPaweł Diakon – Pauli Historia Langobardorum, ed. L. Bethmann, G. Waitz, MGH.SRLI, Hanover 1878, s. 45–187.pl_PL
dc.referencesPaweł Diakon – Paweł Diakon, Historia rzymska. Historia Longobardów, tłum. I. Lewandowski, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSebeos – Istorija imperatora Irakla – sočinenie episkopa Sebeosa, pisatel’a VII veka, perev. K. Patkanian, St. Peterburg 1862.pl_PL
dc.referencesSebeos – The Armenian History attributed to Sebeos, p. I–II, transl., notes R.W. Thoms on, historical commentary J. Howard-Johnston, assist. T. Greenwood, Liverpool 1999.pl_PL
dc.referencesTabari – The History of al-Tabari, vol. XVIII: Between Civic Wars. The Caliphate of Mu‘awiyah AD 661–680/A.H. 40–60, transl. M.G. Morony, New York 1987.pl_PL
dc.referencesTabari – The History of al-Tabari, vol. XXIII: Zenith of the Marwanid House, transl. C.E. Bosworth, New York 1990.pl_PL
dc.referencesTabari – The History of at-Tabari vol. XXIV: The Empire in Transition, transl. D.S. Powers, New Tork 1989.pl_PL
dc.referencesTabari I, II, III, V – Abu Djafar Mohammed ibn Djariral-Tabari, Annales quos scripsit, ed. M.J. De Goeje, M. Abu’l-Fal Ibrāhīm, vol. I–XVI, Leiden 1879–1901.pl_PL
dc.referencesTeodozjusz Gramatyk – S. Lampros, Historia Meletēmata, Athens 1884, s. 129–144.pl_PL
dc.referencesTeofanes – Theophanis Chronographia, rec. C. de Boor, vol. I, Lipsiae 1883.pl_PL
dc.referencesTeofanes – The Chronicle of Theophanes Confessor. Byzantine and Near Eastern History AD 284–813, transl, introd., comment. C. Mango, R. Scott, with assistance G. Greatrex, Oxford 1997.pl_PL
dc.referencesTeofanes – Letopis vizantijca Feofana ot Dioklitiana do carej Michaila i syna ego Feofilakta, perev. V.I. Obolenskij, F.A. Ternovskij, Moskva 1884.pl_PL
dc.referencesAbu ‘Ubayda, Gharib al-Hadith, Hajdarabad 1967.pl_PL
dc.referencesActa Consiliorum Oecumenicum, ser. II, vol. II: Concilium Universale Constantinopolitanum Tertium (680–681), ed. R. Riediginer, Berlin 1990.pl_PL
dc.referencesAppendix of Coptic Papyri, ed. W.E. Crum, [in:] Greek Papyri in the British Museum. Catalogue, with Texts, vol. IV, ed. H.I. Bell, London 1910.pl_PL
dc.referencesBiblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesAl-Basri, Futuh asz-Szam, ed. W.N. Lees, Calcutta 1853/1854.pl_PL
dc.referencesDionysius Reconstituted, [in:] The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles, including Two Seventh-Century Syriac Apocalyptic Texts and an Historical Introduction, ed., transl. A. Palmer, S. Brock, R. Hoyland, Liverpool 1993.pl_PL
dc.referencesDoctrina Jacobi Nuper Baptizati, ed., transl. V. Deroche, TM 11, 1991, s. 47–273.pl_PL
dc.referencesExtract from the Chronicie of Zuqnīn (AD 775), [in:] The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles, including Two Seventh-Century Syriac Apocalyptic Texts and an Historical Introduction, ed., transl. A. Palmer, S. Brock; R. Hoyland, Liverpool 1993, s. 53–70.pl_PL
dc.referencesHistoire Nestorienne (Chronique de Séert), p. II, transl. A. Scher, R. Griveau, Turnhout 1983.pl_PL
dc.referencesIbn ‘Abdal-Hakam, The History of the Conquist of Egypt, North Africa and Spain, known as the Futuh Misr, ed. C.C. Torrey, New Heaven 1922.pl_PL
dc.referencesIbn Abi Shayba, Musannaf, Bombay 1983.pl_PL
dc.referencesIbn Hanbal, Musnad, Beirut–Riyad 1988.pl_PL
dc.referencesIbn Kutajba, ‘Ujūn al-Akhbār, Cairo 1925.pl_PL
dc.referencesIbn Majah, Sunan, Cairo 1953.pl_PL
dc.referencesMahomet, Mądrości Proroka, przekł. J. Danecki, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesMahomet, O małżeństwie, kupcach i dobrym wychowaniu. Wybór hadisów, przekł. J. Kozłowska, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSeverusal-Ashmunein, History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, p. III: Agathon – Michael I (766 A.D.)], Arabic text edited, translated and annotated B. Evetts, Paris 1910 [=PO 5].pl_PL
dc.referencesTayalisi, Musnad, Beirut 1985.pl_PL
dc.referencesThe Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, vol. I–IX, transl. M.M. Khan, Riyadh 1999.pl_PL
dc.referencesYakubi, Historiae, ed. T. Houtsma, vol. II, Leiden 1883.pl_PL
dc.referencesŹródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. I, przekł. T. Lewicki, Wrocław 1956.pl_PL
dc.referenceshttp://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith (zbiór hadisów)pl_PL
dc.referencesAbdul-Jabbar G., Bukhari, London–New York 2007.pl_PL
dc.referencesAdalla M., Losy chrześcijan himjaryckich jemeńskiego miasta Nadżran (VI–X w.) w źródłach arabskich i asyryjskich, [in:] Arabowie – islam – świat, red. M.M. Dziekan, J. Kończak, Łódź 2007, s. 557–569.pl_PL
dc.referencesAgius D.A., Classic Ships of Islam, Leiden–Boston 2008.pl_PL
dc.referencesAhrweiler H., L’Asie Mineure et les invasions arabes (VIIe–IXe siecles), [in:] eadem, Études sur les structures administratives et socials a Byzance, London 1971, art. IX, s. 1–32 [=RH 227, 1962].pl_PL
dc.referencesAhrweiler H., Byzance et la mer. La marine de guerre, la politique et les institutions maritimes de Byzance aux VIIe–XVe siecles, Paris 1966.pl_PL
dc.referencesAhrweiler H., Les ports byzantins (VIIe–IXe) siècles, [in:] La navigazione mediterranea nell’ alto medioevo, vol. II, Spoleto 1978, s. 259–283.pl_PL
dc.referencesAkinian N., Ghewond er’ets’ patmagir, Vienna 1930.pl_PL
dc.referencesAkram A.I., Yarmuk, [in:] i d e m, The Sword of Allah. Kalid bin al-Waleed, s. 1–17, http://www.grandestrategy.com/2007/12/sword-of-allah-chapter-35-yarmuk.htmlpl_PL
dc.referencesAlexander P.J., The Patriarch Nicephorus of Constantinople: Ecclesiastical Policy and Image in the Byzantine Empire, Oxford 1958.pl_PL
dc.referencesAllouche A., Coptic Contribution to Umayyad Fleet, [in:] The Coptic Encyclopedia, vol. VII, ed. A.S. Atiya, New York 1991, s. 2286.pl_PL
dc.referencesAntoniadis-Bibicou H., Etudes d’histoire maritime de Byzance a propos du ‘theme des Caravisiens’, Paris 1966.pl_PL
dc.referencesArmstrong K., Jerozolima. Miasto trzech religii, tłum. B. Cendrowska, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesArtamanov M.I., Istorija Chazar, Leningrad 1962.pl_PL
dc.referencesArzoumanian Z., Studies in Armenian Historiography. Bishop Sebēos, Ḷewond the Priest, Kirakos of Gandzak, Philadelphia 1981.pl_PL
dc.referencesAsad M., Sahih Al-Bukhari: Early Years of Islam, Kuala Lumpur 2002.pl_PL
dc.referencesAthamina Kh., Non-Arab Regiments and Private Militias during the Umayyad Period, Ara 45, 1998, s. 347–378.pl_PL
dc.referencesAthamina Kh., The Pre-Islamic Roots of the Early Muslim Caliphate: The Emergence of Abū Bakr, Isl 76, 1999, s. 1–32.pl_PL
dc.referencesAthamina Kh., The Tribal Kings in Pre-Islamic Arabia. A Study of the Epithet Malik or Dhū Al-Tāj in Early Arabic Tradition, QREA 19, 1998, s. 19–37.pl_PL
dc.referencesAvramea A., Land and Sea Communications. Fourth-Fifteenth Centuries, [in:] The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century, ed. A.E. Laiou, Washington 2002, s. 57–90.pl_PL
dc.referencesAl - Azmeh A., Muslim Kingships: Power and the Sacred in Muslim, Christian and Pagan, London–New York 2001.pl_PL
dc.referencesBagnall R.S., K.A. Worp, Chronological Systems of Byzantine Egypt, Leiden–Boston 2004.pl_PL
dc.referencesBai Shouyi, A History of Chinese Muslim, vol. II, Beijing 2003.pl_PL
dc.referencesBall W., Rome in the East. The Transformation of an Empire, London 2000.pl_PL
dc.referencesBardill J., Brickstamps of Constantinople, vol. I: Text, Oxford–New York 2004.pl_PL
dc.referencesBarnard L.W., Byzantium and Islam. The Interaction of Two Worlds in the Iconoclastic Era, Bsl 36, 1975, s. 25–37.pl_PL
dc.referencesBarnard L.W., The Graeco-Roman and Oriental Background of the Iconoclastic Controversy, Leiden 1974.pl_PL
dc.referencesBartold W., K istorii arabskich zavoevanij v Sredniej Azii, [in:] idem, Sočinienija, t. II, Moskva 1964.pl_PL
dc.referencesBashear S., Apocalyptic and Other Materials on Early Muslim-Byzantine Wars: A Review of Arabic Sources, [in:] Arab-Byzantine Relations in Early Islamic Times, ed. M. Bonner, Aldershot–Burlington 2004.pl_PL
dc.referencesBates M.L., A Bibliography of Recent Work on Syrian Arab-Byzantine Coinage, http://www.numismatics.org/collections/bates01.html#N_1pl_PL
dc.referencesBaykara T., Early Times of the Turks, [in:] The Turks, ed. H. Inalcik et al., Ankara 2002, s. 40–62.pl_PL
dc.referencesBedrosian R., Translator’s Preface, [in:] Ghewond’s History, transl. idem, http://rbedrosian.com/ghewint.htmpl_PL
dc.referencesBeihammer A., The first naval campaigns of the Arabs against Cyprus (649–653), GA 9/10, 2004, s. 47–68.pl_PL
dc.referencesBenabbés A., Les premiers raids arabes en Numidie byzantine: questions toponymiques, [in:] Identités et Cultures dans l’Algérie Antique, ed. C. Briand-Ponsart, Rouen–Hâvre 2005, s. 459–492.pl_PL
dc.referencesBeševliev V., K voprosu o nagradie połučennoj Tervelem od Justiniana II v 705 g., VV 16, 1959, s. 8–13.pl_PL
dc.referencesBizancjum ok. 500–1024, red. J. Shepard, przekł. K Pachniak, J.S. Partyka, R. Piotrowski, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesBlankinship K.Y., The End of the Jihâd State: The Reign of Hisham Ibn Abd Al-Malik and the Collapse of the Umayyads, New York 1994.pl_PL
dc.referencesBonarek J., Romajowie i obcy w kronice Jana Skylitzesa. Identyfikacja etniczna Bizantyńczyków i ich stosunek do obcych w świetle kroniki Jana Skylitzesa, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesBosworth C.E., Arab Attacks on Rhodes in the Pre-Ottoman Perios, JRAS 6, 1996, s. 157–164.pl_PL
dc.referencesBouras Ch., Aspects of the Byzantine City. Eighth-Fifteenth Centuries, [in:] The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century, ed. A.E. Laiou, Washington 2002, s. 497–528.pl_PL
dc.referencesBowersock G.W., Mavia, Queen of the Saracens, [in:] Studien zur Antiken Sozialgeschichte: Festschrift Friedrich Vittinghoff, ed. W. Eck, H. Galsterer, Cologne 1980, s. 477–495.pl_PL
dc.referencesBožilov Iv., Gjuzelev V., Istorija na srednovekovna Bălgarija VII–XIV vek, Sofija 2006.pl_PL
dc.referencesBrandes W., Apokalyptisches in Pergamon, Bsl 48, 1987, s. 1–11.pl_PL
dc.referencesBray J., Christian King, Muslim Apostate: Depictions of Jabala ibn al-Ayham in Early Arabic Source, [in:] Writing „True Stories”. Historians and Hagiographers in the Late Antiquity and Medieval Near East, ed. A. Papaconstantinou, M. Debié, H. Kennedy, Turnhout 2010, s. 175–203.pl_PL
dc.referencesBrock S.P., A Brief Outiline of Syriac Literature, Kottayam 1997.pl_PL
dc.referencesBrockelmann C., History of the Islamic Peoples, London 1964.pl_PL
dc.referencesBrook K.A., The Jews of Khazaria, Rowman&Littlefield 2006.pl_PL
dc.referencesBrooks E.W., The Arab in Asia Minor (641–750) from Arabic Sources, JHS 18, 1898, s. 182– 208.pl_PL
dc.referencesBrooks E.W., The Campaign of 716–718 from Arabic Sources, JHS 19, 1899, s. 29–91.pl_PL
dc.referencesBrooks E.W., A Syriac Chronicle of the Year 846, ZDMG 51, 1897, s. 569–588.pl_PL
dc.referencesBrunchvig R., Ibn Abd al-Hakam et la conquète de l’Afrique du Nord par les Arabes, And 40, 1975, s. 129–179.pl_PL
dc.referencesBury J.B., A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene (395 A.D. to 800 A.D.), vol. II, London 1889.pl_PL
dc.referencesButler A.J., The Arab Conquest of Egypt, ed. P.M. Fraser, Oxford 1978.pl_PL
dc.referencesButler A.J., Treaty of Misr, [in: ] idem, The Arab Conquest of Egypt, ed. P.M. Fraser, Oxford 1978, s. 1–64.pl_PL
dc.referencesCaetani L., Annali dell’Islam, t. III, Milan 1910.pl_PL
dc.referencesCaetani L., Chronographia Islamica, t. I, Roma 1912.pl_PL
dc.referencesCalder N., Mojadded i J.A., Rippin A., Classical Islam: a Sourcebook of Religious Literature, London–New York 2003.pl_PL
dc.referencesCameron A., The Theotokos in sixth–century Constantinople, JTS 29, 1978, s. 79–108.pl_PL
dc.referencesCanard M., Les expéditions des Arabes contre Constaninople dans l’histoire et dans la legende, JA 208, 1926, s. s. 61–121.pl_PL
dc.referencesCanard M., Iqrītish, [in:] The Encyclopedia of Islam, vol. III. Leiden–New York 1986, s. 1082–1086.pl_PL
dc.referencesCanev S., Bǎlgarski chroniki, Plovdiv 2006.pl_PL
dc.referencesCankova-Petkova G., Bulgarians and Byzantines during the First Decades after the Foundation of the Bulgarian State, Bsl 24, 1963, s. 41–53.pl_PL
dc.referencesCecota B., Arabska ekspansja w basenie Morza Śródziemnego i pierwsze oblężenie Konstantynopola w VII w. (w druku).pl_PL
dc.referencesCecota B., Bułgarzy wobec arabskiego oblężenia Konstantynopola w latach 717–718, BP 18, 2011, s. 11–22.pl_PL
dc.referencesCecota B., Constantinople in early Islamic sources, [in:] Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, vol. III, ed. A. Nikolov, Sofia 2011, p. 73–74.pl_PL
dc.referencesCecota B., Edykt ikonoklastyczny Jazyda II w świetle Chronografii (AM 6215) Teofanesa Wyznawcy, Bslov 3, 2010, s. 37–46.pl_PL
dc.referencesCecota B., Konstantynopol w hadisach, [in:] Vade Nobiscum. Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego, vol. V, Łódź 2013, s. 11–16.pl_PL
dc.referencesCecota B., The Meaning of „God’s Interventions” in Christian Accounts about the Arab Sieges of Constantinople, [in:] Proceedings of the International Symposium Byzantium and The Arab World. Encounter of Civilizations, ed. A. Kralides, A. Gkoutzioukostas, Thessaloniki 2013, s. 117–130.pl_PL
dc.referencesCecota B., Nie tylko Grecy. Obcy we wczesnobizantyńskim Konstantynopolu, AUL.FH 87, 2011 [=Z badań nad wczesnobizantyńskim Konstantynopolem, red. M.J. Leszka, K. Marinow, A. Kompa, Łódź 2011], s. 31–55.pl_PL
dc.referencesCecota B., Stosunki arabsko-bizantyńskie w latach 660–750 na podstawie Chronografii Teofanesa Wyznawcy, Łódź 2008 (niepublikowana praca magisterska).pl_PL
dc.referencesCecota B., Stosunki kalifatu umajjadzkiego z Chazarami oraz dynastią Tang a oblężenie Konstantynopola w latach 717–718, [in:] Nie tylko Śródziemnomorze. Problemy polityczne i społeczne świata islamu, red. M. Woźniak, Łódź 2012, s. 19–26.pl_PL
dc.referencesCecota B., Teofanes Wyznawca o monofizytach w dobie najazdów arabskich, StZHistUJ 17, 2013, s. 31–37.pl_PL
dc.referencesCecota B., Wybrane zagadnienia arabskiej wyprawy na Konstantynopol w latach 717–718, [in:] Księga Pamiątkowa XV. Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, t. I, red. J. Walicki, Łódź 2008, s. 37–50.pl_PL
dc.referencesCecota B., Wybrane zagadnienia z korespondencji muzułmańsko-chrześcijańskiej na podstawie „Historii kalifów” Ghewonda, [in:] Per Aspera ad Astra. Materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. Historia przez wieki, red. A. Świątek, Kraków 2008, s. 27–44.pl_PL
dc.referencesCecota B., Pilawa K., Jan z Nikiu wobec najazdu muzułmanów na Egipt, [in:] Vade Nobiscum. Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego, vol. V, Łódź 2013, s. 51–58.pl_PL
dc.referencesChabot J.-B., Litterature syriaque, Paris 1935.pl_PL
dc.referencesCharanis P., Ethnic Changes in the Byzantine Empire in the Seventh Century, DOP 13, 1959, s. 23–44.pl_PL
dc.referencesCharanis P., Observations on the History of Greece during the Early Middle Ages, BS 11, 1970, s. 1–34.pl_PL
dc.referencesCharanis P., The Slavic Element in Byzantine Asia Minor in the Thirteenth Century, B 18, 1948, s. 69–83.pl_PL
dc.referencesCharles R.H., Litt D., Introduction, [in:] The Chronicle of John, Bishop of Nikiu translated from Zotenberg’s Ethiopic Text, transl. i idem, London–Oxford 1916, s. III–XI.pl_PL
dc.referencesEl Cheikh N.M., Byzantium viewed by the Arabs, Cambridge (MA)–London 2004.pl_PL
dc.referencesCheronis D.N., Chemical Warfare in the Middle Ages: Kallinikos ‘Prepared Fire’, Journal of Chemical Education 14, 1937, s. 360–365.pl_PL
dc.referencesCheynet J.-C., Armia i marynarka, [in:] Świat Bizancjum, t. II: Cesarstwo Bizantyńskie 641–1204, red. idem, przekł. A. Graboń, Kraków 2011, s. 177–203.pl_PL
dc.referencesCheynet J.-C., Prix et salaires à Byzance (Xe–Xve siècle), [in:] Hommes et richesses dans l’empire byzantin, t. II: VIIIe–XVe siècles, ed. V. Kravari, J. Lefort, C. Morrisson, Paris 1991, s. 339–374.pl_PL
dc.referencesChristides V., Arab-Byzantine Struggle in the Sea: Naval Tactics (7th–11th Centuries A.D.). Theory and Practice, [in:] Aspects of Arab Seafaring, ed. Y.Y. Al-Hijji, V. Christides, Athens 2002, s. 87–106.pl_PL
dc.referencesChristides V., Byzantine Dromon and Arab Shini, [in:] Tropis III. 3rd International Symposium on Ship Construction in Antiquity. Athens 1989. Proceedings, ed. H. Tzalas, Athens 1995, s. 111–122.pl_PL
dc.referencesChristides V., How Chinese Naval Technology Passed to the Mediterranean via the Arabs: Once Again the Single Rudder, [in:] Tropis V. Proceedings of the Fifth International Symposium on Ship Construction in Antiquity, ed. H. Tzalas, Athens 1999, s. 93–100.pl_PL
dc.referencesChristides V., The Naval Engagement of Dhat as-sawari A.H. 34/A.D. 655–656. A Classical Example of Naval Warfare Incompetence, Byz 13, 1985, s. 1331–1345.pl_PL
dc.referencesChristides V., Naval Warfare in the Eastern Mediterrenean (6th–14th centuries). An Arab Translation of Leo VI’s Naumachica, GA 3, 1984, s. 137–148.pl_PL
dc.referencesChristides V., Naft, [in:] Encyclopaedia of Islam, vol. VII, ed. C.E. Bosworth, Leiden – New York 1993, s. 884–886.pl_PL
dc.referencesChristides V., New Light on Navigation and Naval Warfare in the Eastern Mediterranean, the Red Sea and the Indian Ocean (6th–14th centuries AD), Nu 3, 1993, s. 3–12.pl_PL
dc.referencesChristides V., Some Remarks on the Mediterranean and Red Sea Ships in Ancient and Medieval Times: A Preliminary Report, [in:] Tropis I. 1st International Symposium on Ship Construction in Antiquity. Proceedings, ed. H. Tzalas, Athens 1989, s. 75–82.pl_PL
dc.referencesChristides V., Sudanese at the Time of the Arab Conquest of Egypt, BZ 75, 1982, s. 6–13.pl_PL
dc.referencesChristides V., Two Parallel Naval Guides of the Tenth Century: Qudama’s Document and Leo VI’s Naumachica: A Study on Byzantine and Moslem Naval Preparedness, GA 1, 1982, s. 51–104.pl_PL
dc.referencesChristides V., The Transmission of Chinese Maritime Technology by the Arabs to Europe, The American Neptune 52, 1992, s, 38–45.pl_PL
dc.referencesConant J., Staying Roman. Conquest and Identity in Africa and the Mediterranean 439–700, Cambridge – New York 2012.pl_PL
dc.referencesConrad L.I., The Conquest of Arwād: A Source-critical Study in the Historiography of the Early Medieval Near East, [in:] The Byzantine and Early Islamic Near East: Problems in the Literary Source Material, ed. A. Cameron, L.I. Conrad, G.R.D. King, London 1992, s. 317–401.pl_PL
dc.referencesConstantelos D., The Moslem Conquest of the Near East as Revealed in the Greek Sources of the Seventh and the Eighth Centuries, B 42, 1972, s. 325–357.pl_PL
dc.referencesCosetino S., Constans II and the Byzantine Navy, BZ 100, 2007, s. 577–603.pl_PL
dc.referencesCroke B., Two Early Byzantine Earthquakes and their Liturgical Commemoration, B 51, 1981, s. 122–147.pl_PL
dc.referencesCrone P., God’s Rule: Government and Islam, New York 2005.pl_PL
dc.referencesCrone P., The Pay of Client Soldiers in the Umayyad Period, Isl 80, 2003, s. 284–300.pl_PL
dc.referencesCrone P., Slaves on Horses: The Evolution of the Islamic Polity, Cambridge 2003.pl_PL
dc.referencesCrow J.G., Fortifications and Urbanism in Late Antiquity. Thessaloniki and Other Eastern Cities, [in:] Recent Research in Late-Antique Urbanism, ed. L. Lavan, Portsmouth 2001, s. 89–105.pl_PL
dc.referencesCrow J.G., The Long Walls of Thrace, [in:] Constantinople and Its Hinterland, ed. C. Mango, G. Dagron, G. Greatrex, Aldershot 1995, s. 109–129.pl_PL
dc.referencesCrow J.G., Ricci A., Ivestigating the Hinterland of Constantinople. Interim Report on the Anastasian Long Wall, JRA 10, 1997, s. 235–262.pl_PL
dc.referencesDagron G., Déroche V., Juifs et chrétiens dans l’Orient du VIIe siecle, TM 11, 1991, s. 213–219.pl_PL
dc.referencesDagron G., Kościół bizantyński i chrześcijaństwo bizantyńskie między najazdami a ikonoklazmem (VII – początek VIII wieku), [in:] Historia chrześcijaństwa, t. IV, Biskupi, mnisi i cesarze 610–1054, red. G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez, red. wyd. pol. J. Kłoczowski, przekł. M. Żurowska et al., Warszawa 1999, s. 17–85.pl_PL
dc.referencesDanecki J., Arabowie, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesDanecki J., Kozłowska J., Słownik arabsko-polski, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesDetlef C., Müller G., Severos, [in:] Biographisch – Bibliographisches Kirchenlexikon, http://www.bautz.de/bbkl/s/s2/severos_i_a_m.shtmlpl_PL
dc.referencesDiehl Ch., L’Afrique Byzantine, Paris 1896.pl_PL
dc.referencesDonner F.M., The Early Islamic Conquests, Princeton 1981.pl_PL
dc.referencesDrijvers H.J.W., The Gospel of the Twelve Apostles: A Syriac Apocalypse from the Early Islamic Period, [in:] The Byzantine and Early Islamic Near East. Problems in the Literary Source Material, ed. A. Cameron, L.I. Conrad, Princeton 1992, s. 189–213.pl_PL
dc.referencesDujčev I., Le triomphe de l’empereur Justinien II en 705, [in:] Byzance. Hommage a A. Stratos, t. I, Athenes 1986, s. 83–91.pl_PL
dc.referencesDunlop D.M., The History of the Jewish Khazars, Princeton 1954.pl_PL
dc.referencesDuval R., La litterature syriaque, Paris 1907.pl_PL
dc.referencesEickhoff E., Seekrieg und Seepolitik zwischen Islam und Abendland. Das Mittelmeer unter byzantinischer und arabischer Hegemonie (650–1040), Berlin 1966.pl_PL
dc.referencesEllis Davidson H.R., The Secret Weapon of Byzantium, BZ 66, 1973, s. 61–74.pl_PL
dc.referencesFahmy A.M., Muslim Sea-Power in the Eastern Mediterranean from the Seventh to the Tenth Century A.D., Cairo 1966.pl_PL
dc.referencesFarag F.R., The Technique of Research of a Tenth Century Christian Arab Writer: Severus ibn al-Muqaffa, Mu 86, 1973, s. 37–66.pl_PL
dc.referencesFilippou F.K., To proto Boulgariko kratos kai he Byzantine Oikumenike autokratoria (681– 852), Herodotos 2001.pl_PL
dc.referencesFisher E.A., Life of the Patriarch Nikephoros I of Constantinople, [in:] Byzantine Defenders of Images. Eight Saints’ Lives in English Translation, ed. A-M. Talbot, Washington 1998, s. 25–142.pl_PL
dc.referencesForbes R.J., More Studies in Early Petroleum History, Leiden 1959.pl_PL
dc.referencesFoss C., Byzantine and Turkish Sardis, Cambridge 1976.pl_PL
dc.referencesFoss C., The Lycian Coast in the Byzantine Age, DOP 48, 1994, s. 1–52.pl_PL
dc.referencesFoss C., Winfield D., Byzantine Fortifications. An Introduction, Pretoria 1986.pl_PL
dc.referencesFrolow A., IC XC NIKA, Bsl 17, 1956, s. 106–108.pl_PL
dc.referencesGafurow B., Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej. Prehistoria. Starożytność. Średniowiecze, przeł. S. Michalski, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesGagos T., van Minnen P., Documenting the Rural Economy of Byzantine Egypt: Three Papyri from Alabastrine, JRA 5, 1994, s. 186–202.pl_PL
dc.referencesGarsoian N.G., The Problem of Armenian Integration into the Byzantine Empire, [in:] Studies on the Internal Diaspora of the Byzantine Empire, ed. H. Ahrweiler, A.E. Laiou, Washington 1997, s. 53–124.pl_PL
dc.referencesGascou J., Les grandes domains, la cite et l’etat en Egypte byzantine, TM 9, 1985, s. 1–90.pl_PL
dc.referencesGaudefroy-Demombynes M., Narodziny islamu, przekł. H. Olędzka Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesGero S., Byzantine Iconoclasm during the Reign of Leo III with the particular Attention of the Oriental Sources, Louvain 1973.pl_PL
dc.referencesGhadanfar M.A, Great Women of Islam. Who were given the Good News of Paradise, Riyadh 2001.pl_PL
dc.referencesGibb H.A.R., Arab-Byzantine relations under the Umayyad Caliphate, DOP 28, 1958, s. 219–233.pl_PL
dc.referencesGibb H.A.R., The Arab Conquests in Central Asia, London 1923.pl_PL
dc.referencesGibb H.A.R., The Arab Invasion of Kashgar in A.D. 715, BSOS 3 1922, s. 467–474.pl_PL
dc.referencesGibb H.A.R., The Fiscal Rescript of ‘Umar II, Ara 2, 1955, s. 2–7.pl_PL
dc.referencesGibb H.A.R., Mahometanizm. Przegląd historyczny, przekł. H. Krahelska, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesGil M., A History of Palestine 634–1099, Cambridge 1997.pl_PL
dc.referencesGjuzelev V., La participation des Bulgares a l’echec du siege Arabe de Constantinople en 717–718, EHi 10, 1980, s. 91–113.pl_PL
dc.referencesde Goeje M.J., Memoire sur la Conquete de la Syrie, Leiden 1900.pl_PL
dc.referencesGolden P.B., Khazar Studies: An Historio-Philological Inquiry int the Origins of the Khazars, Budapest 1980.pl_PL
dc.referencesGoldziher I., Muslim Studies, London 1971.pl_PL
dc.referencesGonis N., Two Poll-Tax from Early Islamic Egypt, ZPE 131, 2000, s. 150–154.pl_PL
dc.referencesGórski D., Sytuacja chrześcijaństwa na terenach Północnej Afryki od podbojów muzułmańskich do XII wieku, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesGreatrex G., Lieu S.N., The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars, part II, London 2002.pl_PL
dc.referencesGrégoire H., Un édit de l’empereur Justinien II, daté de septembre 688, B 17, 1944/1945, s. 119–124.pl_PL
dc.referencesGregoriou-Ioannidou M., Ta „monoksyla”, hoi Slaboi kai hoi Boulgaroi sto kinēma tou Artemiou-Anastasiou B” (719), Bka 19, 1999, s. 167–183.pl_PL
dc.referencesGrierson Ph., Byzantine Coinage, Washington 1999.pl_PL
dc.referencesGuillaume A., The Traditions of Islam – An Introduction to the Study of Hadith Literature, Beirut 1966.pl_PL
dc.referencesGuilland R., La chaîne de la Corne d‘Or, [in:] idem, Études Byzantines, Paris 1959, s. 263– 297.pl_PL
dc.referencesGuilland R., L’expédition de Maslama contre Constantinople (717–718), [in:] idem, Études Byzantines, Paris 1959, s. 109–133.pl_PL
dc.referencesHaldon J., Byzantium in the seventh century. The transformation of a culture, Cambridge 1990.pl_PL
dc.referencesHaldon J., „Citizens of Ancient Lineage…?” The Role and Significance of Syrians in the Byzantine Elite in the Seventh and Eight Centuries, [in:] Syriac Polemics. Studies in Honour of Gerrit Jan Reinink, ed. W.J. van Bekkum, J.W. Drijvers, A.C. Klugkist, Leuven–Paris–Dudley 2007, s. 91–102.pl_PL
dc.referencesHaldon J., ‘Greek Fire’ Revisited: Recent and Current Research, [in:] Byzantine Style, Religion and Civilization: In Honour of Sir Steven Runciman, ed. E. Jeffreys, Cambridge 2006.pl_PL
dc.referencesHaldon J., Seventh-Century Continuities: the Ajnād and the “Thematic Myth”, [in:] The Byzantine and Early Islamic Near East, vol. III, States, Resources and Armies. Papers of the Third Workshop on Late Antiquity and Early Islam, ed. A. Came r o n, Princeton 1995, pp. 379–423 [=The Formation of the Classical Islamic World, vol. VIII, Arab-Byzantine Relations in Early Islamic Times, ed. M. Bonner, Ashgate 2004 [=2009], pp. 95–139].pl_PL
dc.referencesHaldon J., Warfare, State and Society in the Byzantine World 565–1204, London 1999.pl_PL
dc.referencesHaldon J., Byrne M., A Possible Solution to the Problem of Greek Fire, BZ 70, 1977, s. 91–99.pl_PL
dc.referencesHandy M.F., The Economy, Fiscal Administration and Coinage of Byzantium, Northampton 1989.pl_PL
dc.referencesAl-Haqq J., Epistemology of Prophethood in Islam, Al-Tawhīd 4, 1987, s. 53–71.pl_PL
dc.referencesUl-Hasan M., Ibn Al-Atthir. An Arab Historian. A Critical Analysis of His Tarikh-al-Kamil and Tarikh-al-Atabeca, New Delhi 2005.pl_PL
dc.referencesHashmi Y.A., Dhatu’ S-sawari. A Naval Engagement between the Arabs and Byzantines, IQ 6, 1961, s. 55–64.pl_PL
dc.referencesHasson I., Les mawālī dans l’armée musulmane sous les premiers Umayyades, JSAI 14, 1991, s. 176–213.pl_PL
dc.referencesHauziński J., Burzliwe dzieje kalifatu bagdadzkiego, Warszawa–Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesHawting G.R., The First Dynasty of Islam. The Umayyad Caliphate AD 661–750, Carbondale–Edwardsville 1987.pl_PL
dc.referencesHawting G.R., The Idea of Idolatry and Emergence of Islam. From Polemic to History, Cambridge 1991.pl_PL
dc.referencesHead C., Justinian II of Byzantium, Madison–Milwaukee–London 1972.pl_PL
dc.referencesHead C., Towards a Reinterpretation of the Second Reign of Justinian II: 705–711, B 40, 1970, s. 14–32.pl_PL
dc.referencesden Heijer J., Coptic Historiography in the Fātimid, Ayyubid and Early Mamluk Periods, MeEn 2.1, 1996, s. 67–98.pl_PL
dc.referencesden Heijer J., History of the Patriarchs of Alexandria, [in:] The Coptic Encyclopedia, vol. IV, ed. A.S. Atiya, New York 1991, s. 1238–1242.pl_PL
dc.referencesHendy M.F., Studies in the Byzantine Monetary Economy 300–1450, Cambridge 2008.pl_PL
dc.referencesThe Heritage of Armenian Literature. From the Sixth to the Eighteenth Century, ed. A.J. Hacikyan, G. Basmajian, E.S. Franchuk, N. Ouzounian, Detroit 2002.pl_PL
dc.referencesEl-Hibri T., The Redemption of Umayyad Memory by the ‘Abbāsids, JNES 61, 2002, s. 241–265.pl_PL
dc.referencesHickey T.M., Aristocratic landholding and the economy of Byzantine Egypt, [in:] Egypt in the Byzantine World 300–700, ed. R.S. Bagnall, Cambridge New York 2007, s. 288–308.pl_PL
dc.referencesHinds M., The Siffin Arbitration Agreement, JSS 17, 1972, s. 93–113.pl_PL
dc.referencesHitti Ph.K., Arabic Historiography with Special Reference to al-Balādhuri, [in:] ‘Abbas Ahmad ibn Jābir al-Balādhuri, The Origins of the Islamic State, vol. I, transl. Ph.K. Hitti, New York 1916, s. 1–11.pl_PL
dc.referencesHitti Ph.K., Dzieje Arabów, przekł. W. Dembski, M. Skuratowicz, E. Szymański, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesHonigmann E., Die Ostgrenze des Byzantinischen Reiches, Bruxelles 1935.pl_PL
dc.referencesHourani G.F., Arab Seafaring, Princeton 1995.pl_PL
dc.referencesHoward-Johnston J., Witnesses to a World Crisis. Historians and Histories of the Middle East in the Seventh Century, Oxford 2010.pl_PL
dc.referencesHoyland R.G., Seeing Islam as others saw it. A survey and evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian writings on Early Islam, New Jersey 1997.pl_PL
dc.referencesHoyland R.G., Introduction, [in:] Theophilus of Edessa’s Chronicle and the Circulation of Historical Knowledge in Late Antiquity and Early Islam, transl. with an introduction and notes idem, Liverpool 2011.pl_PL
dc.referencesHurbanič M., Posledná vojna antiky. Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v historických súvislostiach, Prešov 2009.pl_PL
dc.referencesIconoclasm. Papers given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies University of Birmingham, ed. A. Bryer, J. Herrin, Birmingham 1975.pl_PL
dc.referencesJakubowski F.A., Wstęp, [in:] Abū Ğa‘far Muhammad Ibn Ğarīr At-Tabarī, Historia proroków i królów. Z dziejów Bizancjum (do połowy VII w.), przekł., wstęp, kom. F.A. Jakubowski, Poznań 2011, s. VII–XLVIII.pl_PL
dc.referencesJanin R., Constantinople Byzantine. Développement urbain et repertoire topographique, Paris 1950 (1964).pl_PL
dc.referencesJankowiak M., The First Arab Siege of Constantinople, TM 17 [= Constructing the Seventh Century, ed. C. Zuckerman, Paris] 2013, s. 237–322.pl_PL
dc.referencesJuda J., Die Sozialen un Wirtschaftlischen Aspekte der Mawāli in Frühislamischer Zeit, Tübingen 1985 (dysertacja doktorska).pl_PL
dc.referencesJurewicz O., Historia literatury bizantyńskiej. Zarys, Wrocław 1984.pl_PL
dc.referencesJuynboll G.H.A., Encyclopedia of Canonical Hadith, Boston–Leiden 2007.pl_PL
dc.referencesKaegi W.E., Byzantine Military Unrest. An Interpretation, Amsterdam 1981.pl_PL
dc.referencesKaegi W.E., Byzantium and the Early Islamic Conquests, Cambridge 1995.pl_PL
dc.referencesKaegi W.E., The First Arab Expedition against Amorium, BMGS 3, 1977, s. 19–22.pl_PL
dc.referencesKaegi W.E., Heraclius. Emperor of Byzantium, Cambridge 2003.pl_PL
dc.referencesKaegi W.E., Muslim Expansion and Byzantine Collapse in North Africa, Cambridge 2010.pl_PL
dc.referencesKaegi W.E., Some Reconsideration on the Themes (Seventh–Ninth Centuries), JÖB 16, 1967, s. 39–53.pl_PL
dc.referencesKaplan M., Les homes et la terre à Byzance du VIe au XIe siècle: Propriété et exploitation du sol, Paris 1992.pl_PL
dc.referencesKaždan A.P., Istorija vizantijskoj litieratury (650–850 gg.), St-Peterburg 2002.pl_PL
dc.referencesKennedy H., The Armies of the Caliphs. Military and Society in the Early Islamic State, London–New York 2001.pl_PL
dc.referencesKennedy H., The Decline and Fall of the First Muslim Empire, Isl 81, 2004, s. 3–30.pl_PL
dc.referencesKennedy H, Egypt as a Province in the Islamic Caliphate, [in:] The Cambridge History of Egypt, ed. C.F. Petry, Cambridge 1998, s. 62–85.pl_PL
dc.referencesKennedy H., The Last Century of Byzantine Syria: A Reinterpretation, BF 10, 1985, s. 141– 183.pl_PL
dc.referencesKennedy H., The Prophet and the Age of the Caliphates. The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century, London–New York 2004.pl_PL
dc.referencesKennedy H., Wielkie arabskie podboje. Jak ekspansja islamu zmieniła świat, przeł. M. Wilk, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKeshk Kh., When Did Mu’āwiya Become Caliph, JNES 69, 2010, s. 31–42.pl_PL
dc.referencesKhalidi T., Arabic Historical Thought in the Classical Period, Cambridge–New York 1994.pl_PL
dc.referencesKhallikan’s Biographical Dictionary, transl. B. Mac Guckin de Slane, vol. III, Paris 1868.pl_PL
dc.referencesKister M.J., The Struggle against Musaylima and the Conquest of Yamāma, JSAI 27, 2002, s. 1–56.pl_PL
dc.referencesKokoszko M., Leszka M.J., Naval Fire/Liquid Fire. Byzantine “Miracle” Weapon and the Question of its Familiarity to the Bulgarians between 7th and 11th century, FAH 25, 2012, s. 9–15.pl_PL
dc.referencesKompa A., Cesarz bez cesarstwa – Justynian II między obaleniem a powrotem na tron (wybrane zagadnienia), [in:] Iuvenilia. Materiały z XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. Wrocław 30 III–2 IV 2006, Wrocław 2007, s. 29–43.pl_PL
dc.referencesKompa A., Gnesioi filoi: the search for George Syncellus and Theophanes the Confessor’s own words, and the authorship of their oeuvre – the unabridged version (w druku, SCer 5, 2015).pl_PL
dc.referencesKompa A., In search for the own words of George Syncellus and Theophanes the Confessor: The authorship of the Chronographia reconsidered, TM 19, 2015, s. 73–92.pl_PL
dc.referencesKompa A., Kto i dlaczego zabił Papatzysa i Balgitzisa. Glosa do dziejów Bizancjum i Chazarów w początkach VIII w., [in:] Byzantina Europaea. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi, red M. Kokoszko, M.J. Leszka, Łódź 2007, s. 265–277.pl_PL
dc.referencesKompa A., Polityka wewnętrzna Justyniana II w świetle „Krótkiej historii” patriarchy Nicefora i „Chronografii” Teofanesa Wyznawcy, [in:], Cesarstwo Bizantyńskie. Dzieje – religia – kultura. Studia ofiarowane Profesorowi Waldemarowi Ceranowi przez uczniów na 70-lecie Jego urodzin, red. P. Krupczyński, M.J. Leszka, Łask–Łódź 2006, s. 113–138.pl_PL
dc.referencesKompa A., Tajna misja bizantyńska na Kaukazie w początkach VIII w., [in:] Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, red. P. Olszewski, K. Borkowski, Piotrków Trybunalski 2008, s. 47–58.pl_PL
dc.referencesKompa A., Zbieżność losów a zbieżność narracji. O strukturze i autorstwie „Chronografii” Teofanesa, [in:] Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność, red. T. Wolińska, M.J. Leszka, Łódź 2009, s. 146–155.pl_PL
dc.referencesKorres T., “Hygron pyr”. Eno hoplo tes Byzantines nautikes taktikes, Thessalonike 1989.pl_PL
dc.referencesKościelniak K., Grecy i Arabowie. Historia Kościoła melkickiego (katolickiego) na ziemiach zdobytych przez muzułmanów (634–1516), Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesKościelniak K., Polemika muzułmańsko-chrześcijańska na podstawie korespondencji przypisywanej kalifowi umajjadzkiemu ‘Umarowi II († 720) i cesarzowi bizantyjskiemu Leonowi III († 741), FHC 8, 2002, s. 97–105.pl_PL
dc.referencesKościelniak K., Sunna, hadisy i tradycjonaliści. Wstęp do tradycji muzułmańskiej, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesKościelniak K., Tradycja muzułmańska na tle akulturacji chrześcijańsko-islamskiej od VII do X wieku. Geneza, historia i znaczenie zapożyczeń nowotestamentowych w hadisach, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesKralidis A.F., Oi Chazaroi kai to Byzantio. Istoriki kai triskeiologiki prosengisi, Atina 2003.pl_PL
dc.referencesKrivov M.V., Otkrovenie Psevdo-Mefodija Patarskogo kak otraženie narodnych vzgljadov na arabskoe našestvie, VV 44, 1983, s. 215–221.pl_PL
dc.referencesKrivov M.V., Otnošenie sirijskich monofisitov k arabskomu zavoevaniju, VV 55, 1994, s. 95–103.pl_PL
dc.referencesKrivov M.V., Poslednie Gassanidy meždu Vizantiej i Chalifatom, VV 42, 1981, s. 154–158.pl_PL
dc.referencesKrivov M.V., Pritjazanija arabov na Palestinu pri Muchammede, VV 60, 2001, s. 56–58.pl_PL
dc.referencesKrivov M.V., Sraženie pri Mu’te po arabskim istočnikam i Feofanu, VV 40, 1979, s. 96–103.pl_PL
dc.referencesKrivov M.V., Vizantija i araby v rannem srednevekov’e, Sankt-Peterburg 2002.pl_PL
dc.referencesKulakovskij J., Istorija Vizantii, t. III, London 1973.pl_PL
dc.referencesKurkjian V.M., A History of Armenia, New York 1958.pl_PL
dc.referencesKyriakis E.K., Byzantio kai Boulgaroi (7os – 10os ai.). Symbole sten eksoterike politike tou Byzantiou, Athens 1993.pl_PL
dc.referencesLaiou A.E., Exchange and Trade Seventh–Twelfth Centuries, [in:] The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century, ed. eadem, Washington 2002, s. 679–770.pl_PL
dc.referencesLammens H., Études sur le règne du calife omaiyade Mo‘āwia Ier, Paris–Leipzig–London 1907.pl_PL
dc.referencesLammens H., Études sur le siècle des Ommayyades, Beyrut 1930.pl_PL
dc.referencesLampros S., Istoria tēs Ellados, t. III, Athenai 1892.pl_PL
dc.referencesLangenbach R., From ‘Opus Craticium’ to the ‘Chicago Frame’. Earthquake Resistant Traditional Construction, [in:] Structural Analysis of Historical Constructions, ed. P.B. Lourenco, P. Roca, C. Modena, S. Agrawal, New Delhi 2006.pl_PL
dc.referencesLebek W.D., Die Landmauer von Konstantinopel und ein neues Bauepigramm, EA 25, 1995.pl_PL
dc.referencesLeszka M.J., Bułgaria i Chazarzy wobec walk o władzę w Bizancjum w początkach VIII w., BP 9/10, 1999, s. 49–62.pl_PL
dc.referencesLeszka M.J., Uzurpacje w cesarstwie bizantyńskim w okresie od IV do połowy IX wieku, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesLeszka M.J., Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego w bizantyńskich źródłach pisanych (VIII–połowa XII w.), Łódź 2003.pl_PL
dc.referencesLewis A.R., Naval Power and Trade in the Mediterranean A.D. 500–1100, Princeton–New Jersey 1951.pl_PL
dc.referencesLi Jing, Brevi note circa le relazioni tra l’impero Romano d’Oriente e la Cina, Bi 7, 2005, s. 1–21.pl_PL
dc.referencesLighfoot C.S., The Amorium Project: The 1997 Study Season, DOP 53, 1999, s. 333–349.pl_PL
dc.referencesLighfoot C.S., The Survival of Cities in Byzantine Anatolia: the Case of Amorium, B 68, 1998, s. 56–71.pl_PL
dc.referencesLilie R.-J., Die byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung der Araber. Studien zur Strukturwandlung des byzantinischen Staates im 7. und 8. Jahrhundrets, München 1976.pl_PL
dc.referencesLilie R.-J., Die byzantinische Staatsfinanzen im 8./9. Jahrhundert und die “striatiotika ktemata”, Bsl 48, 1987, s. 49–55.pl_PL
dc.referencesLilie R.-J., ‘Thrakien’ und ‘Thrakesion’. Zur byzantinischen Provinzorganisation am Ende des 7. Jahrhundret, JÖB 26, 1977, s. 7–47.pl_PL
dc.referencesLilie R.-J., Die zweihundertjährige Reform. Zu den Anfängen der Themenorganistation im 7. und 8. Jahrhundert, Bsl 45, 1984, s. 190–201.pl_PL
dc.referencesLivadas A., Some Questions of Medieval Nautical Technology in Kameniates’ „Sack of Thessaloniki” (904 A.D.), GA 6, 1995, s. 145–151.pl_PL
dc.referencesLjubarskij J.N., Concerning the Literary Technique of Theophanes the Confessor, Bsl 56, 1995, s. 317–322.pl_PL
dc.referencesLopez R.S., Le probleme des relations anglo-byzantines du 7eme au 10eme siecle, B 18, 1946/1948, s. 139–162.pl_PL
dc.referencesLopez R.S., The Role of Trade in the Economic Readjustment of Byzantium in the Seventh Century, DOP 13, 1959, s. 67–85.pl_PL
dc.referencesLopez R.S, Silk Industry in the Byzantine Empire, S 20, 1945, s. 1–42.pl_PL
dc.referencesLudwig D., Struktur und Gesellshaft des Chazaren-Reiches im Licht der schriftlichen Quellen, Münster 1982.pl_PL
dc.referencesMadelung W., Abd Allah b. al-Zubayr and the Mahdi, JNES 40, 1981, s. 291–305.pl_PL
dc.referencesMadelung W., Apocalyptic Prophecies in Hims in the Umayyad Age, JSS 31, 1986, s. 141–186.pl_PL
dc.referencesMadelung F., The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate, Cambridge 1997.pl_PL
dc.referencesMadelung W., The Sufyani between Tradition and History, StI 63, 1986, s. 4–48.pl_PL
dc.referencesMadeyska D., Historia świata arabskiego. Okres klasyczny od starożytności do końca epoki Umajjadów (750), Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesMadeyska D., Wojny arabsko-bizantyjskie, POrient 103, 1977, s. 187–200.pl_PL
dc.referencesMahé J.-P., Kościół armeński w latach 611–1066, [in:], Historia chrześcijaństwa, t. IV, Biskupi, mnisi i cesarze 610–1054, red. G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez, red. wyd. pol. J. Kłoczowski, przekł. M. Żurowska et al., Warszawa 1999, s. 383–445.pl_PL
dc.referencesMahé J.-P., Le problème de l’authenticité et de la valeur de la Chronique de Łewond, [in:] Arménie et Byzance – histoire et culture, Paris 1996, s. 119–126.pl_PL
dc.referencesMakripoulias Ch.G., Mardaites in Asia Minor, [in:] Encyclopedia of the Hellenic World – Asia Minor, 2005, http://www.ehw.gr/asiaminor/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=7807pl_PL
dc.referencesMakripoulias Ch.G., Muslim Ships through Byzantine Eyes, [in:] Aspects of Arab Seafaring. An Attempt to Fill in the Gaps of Maritime History, ed. Y.Y. Al Hijji, V. Christides, Athens 2002, s. 179–190.pl_PL
dc.referencesMalech G.D., History of the Syrian Nation and the Old Evangelical-Apostolic Church of the East: from Remote Antiquity to the Present Time, transl. N.G. Malech, A.H. Gjevre, Piscataway 2006.pl_PL
dc.referencesMango C., Introduction, [in:] The Chronicle of Theophanes Confessor. Byzantine and Near Eastern History AD 284–813, transl. idem, R. Scott, with assistance of G. Greatrex, Oxford 1997, s. XLIII–C.pl_PL
dc.referencesMango C., The Shoreline of Constantinople in the Fourth Century, [in:] Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and Everyday Life, ed. N. Necipoğlu, Istanbul 2001, s. 1–28.pl_PL
dc.referencesMango C., The Triumphal Way of Constantinople and the Golden Gate, DOP 54, 2000, s. 173–188.pl_PL
dc.referencesMango C., Who wrote the Chronicle of Theophanes?, ZRVI 18, 1978, s. 9–17.pl_PL
dc.referencesManolov L., Ave Caesar: chronika za božestvenite imperatori na Vizantija i cezarja Tervel, Sofia 2009.pl_PL
dc.referencesMarçais G., La Berbérie Musulmane et l’Orient au Moyen Age, Paris 1946.pl_PL
dc.referencesMarinow K., Porty, [in:] Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011, s. 151–157.pl_PL
dc.referencesMarinow K., Umocnienia Konstantynopola, [in:] Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011, s. 157–177.pl_PL
dc.referencesMarlow L., Kings, Prophets and the ‘Ulamā in Medieval Islamic Advice Literature, StI 18, 1995, s. 101–120.pl_PL
dc.referencesMayerson P., The Port of Clysma (Suez) in Transition from Roman to Arab Rule, JNES 55, 1996, s. 119–126.pl_PL
dc.referencesMeyer-Plath B., Schneider A.-M., Die Landmauer von Konstantinopel , t. II, Berlin 1943.pl_PL
dc.referencesMiles G.C., Byzantium and the Arabs: Relations in Crete and the Aegean Area, DOP 18, 1964, s. 1–32pl_PL
dc.referencesMishin D., Les récits des auteurs musulmans sur l’expédition arabe de 716–718 contre Constantinople et „la ville des Slaves”, Bsl 57.2, 1996, s. 265–277.pl_PL
dc.referencesMishin D., Nouvelles donées sur l’établissement des Slaves en Asie Mineure en haut Moyen Age, Bsl 58, 1997, s. 225–232.pl_PL
dc.referencesModéran Y., Kusayla, l’Afrique et les Arabes, [in:] Identités et Cultures dans l’Algérie Antique, ed. C. Briand-Ponsart, Rouen–Hâvre 2005, s. 423–457.pl_PL
dc.referencesMorimoto K., The Dīwāns as Registers of the Arabic Stipendaries in Early Islamic Egypt, [in:] Itinéraires d’Orient: Hommages a Claude Cahen, ed. R. Curiel, R. Gyselen, Bures-sur-Yvette 1994.pl_PL
dc.referencesMoorhead J., The Monophysite Response to the Arab Invasions, B 52, 1981, s. 579–591.pl_PL
dc.referencesMorony M.G., Iraq after the Muslim Conquest, Princeton 1984.pl_PL
dc.referencesMotta D., Politica dinastica e tensioni sociali nella Sicilia bizantina: da Constante II a Constantino IV, Man 1/2, 1998, s. 659–683.pl_PL
dc.referencesMusil A., Arabia Deserta, New York 1927.pl_PL
dc.referencesNicolle D., Armies of the Muslim Conquest, London 1993.pl_PL
dc.referencesNicolle D., Arms of the Umayyad Era: Military Technology in a Time of Change, [in:] War and Society in the Eastern Mediterranean: 7th – 15th Centuries, ed. Y. Lev, Leiden–New York–Köln, s. 9–100.pl_PL
dc.referencesNicolle D., Yarmuk AD 636. The Muslim Conquest of Syria, Oxford 1994.pl_PL
dc.referencesNikolov G.N., Bułgarzy i ogień grecki, tłum. K. Marinow, [in:] Byzantina Europea. Księga Jubileuszowa Ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi, red. M. Kokoszko, M.J. Leszka, Łódź 2007, s. 449–455.pl_PL
dc.referencesNöldeke Th., Zur Geschichte der Araber im 1. Jahrh. d.H. aus syrischen Quellen, ZDMG 29, 1876, s. 76–98.pl_PL
dc.referencesNoonan T.S., Byzantium and the Khazars: a Special Relationship?, [in:] Byzantine Diplomacy. Papers from the Twenty-fourth Spring Symposium of Byzantine Studies. Cambridge, March 1990, ed. S. Franklin, J. Shepard, Aldershot–Brookfield 1992, s. 117–128.pl_PL
dc.referencesOlster D., Theodosius Grammaticus and the Arab Siege of 674–78, Bsl 56, 1995, s. 23–28.pl_PL
dc.referencesO’Sullivan S., Sebeos’ account of an Arab attack on Constantinople in 654, BMGS 28, 2004, s. 67–88.pl_PL
dc.referencesOstrogorski G., Dzieje Bizancjum, przekł. pod red. H. Evert-Kappesowej, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesParkt R., Al-Tabari, Abu Dja‘ar Muhammad b. Djarir, [in:] E.J. Brill’s First Encyclopaedia of Islam, vol. VII, s. 578–579.pl_PL
dc.referencesPartington J.R., A History of Greek Fire and Gunpowder, Baltimore 1999.pl_PL
dc.referencesPeeters P., A propos de la version armenienne de l’historien Socrate, AIPHOS 2, 1934, s. 647– 675.pl_PL
dc.referencesPellat Ch., Le culte de Mu’āwiya au IIIe siècle de l’hégire, StI 6, 1956, s. 53–66.pl_PL
dc.referencesPenkov S., Bulgaro-Byzantine Treaties during the Early Middle Ages, Pbg 5.3, 1981, s. 40–52.pl_PL
dc.referencesPigulevskaja N.V., Araby u granic Vizantiji i Irana w IV–VI vv., Moskva–Leningrad 1964.pl_PL
dc.referencesPipes D., Slave Soldiers and Islam. The Genesis of a Military System, New Haven–London 1981.pl_PL
dc.referencesPletnjowa S.A., Die Chasaren. Mittelalterliches Reich an Don und Wolga, Wien 1978.pl_PL
dc.referencesPrinzing G., Bizantyńczycy wobec obcych, oprac. K. Ilski, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesProudfoot A.S., The Sources of Theophanes for the Heraclian Dynasty, B 44, 1974, s. 367–439.pl_PL
dc.referencesPryor J.H., Geography, technology, and war: studies in the maritime history of the Mediterranean 649–1571, Cambridge 1992.pl_PL
dc.referencesPryor J.H., Jeffreys E.M, The Age of the Dromōn. The Byzantine Navy ca 500–1204, Leiden–Boston 2006.pl_PL
dc.referencesAl-Qādi W., Population Census and Land Surveys under the Umayyads (41–132/ 661–750), Isl 83, 2008, s. 341–416.pl_PL
dc.referencesRamsay W.M., The War of Moslem and Christian for the Possession of Asia Minor, [in:] idem, Studies of the Eastern Roman Provinces, Aberdeen 1906.pl_PL
dc.referencesReinik G.J., Ismael, der Wildesel in der Wuste. Zur Typologie der Apokalypse des Pseudo-Methodios, BZ 75, 1982, s. 336–344.pl_PL
dc.referencesReinink G.J., The Lamb on the Tree: Syriac Exegesis and Anti-Islamic Apologetics, [in:] The Sacrifice of Isaac. The Aqedah (Genesis 22) and its Interpretations, ed. E. Noort, E. Tigchelaar, Leiden 2002, s. 109–124.pl_PL
dc.referencesReinik G.J., Ps.-Methodius: A Concept of History in Response to the Rise of Islam, [in:] The Byzantine and Early Islamic Near East. Problems in the Literary Source Material, ed. A. Cameron, L. Conrad, Princeton 1992, s. 149–187.pl_PL
dc.referencesRobinson Ch.F., Empire and Elites after the Muslim Conquest. The Transformation of Northern Mezopotamia, Cambridge 2000.pl_PL
dc.referencesRobinson Ch.F., Islamic Historiography, Cambridge 2003.pl_PL
dc.referencesRobinson Ch.F., A Local Historian’s Debt to al-Tabari: The Case of al-Azdi’s Ta’rikh al-Mawsil, JAOS 126, 2006, s. 521–535.pl_PL
dc.referencesRobinson Ch.F., Prophecy and Holy Men in Early Islam, [in:] The Cult of the Saints in Late Antiquity and the Middle Ages: Essays on the Contribution of Peter Brown, ed. J. Howard-Johnston, P.A. Hayward, Oxford 1999, s. 241–262.pl_PL
dc.referencesRochow I., Byzanz im 8. Jahrhundert in der Sicht des Theophanes. Quellenkritisch-historischer Kommentar zu den Jahren 715–813, Berlin 1991.pl_PL
dc.referencesRochow I., Zu den diplomatischen Beziehungen zwischen Byzanz und dem Kalifat in der Zeit der syrischen Dynastie (717–802), [in:] Novum Millenium. Studies on Byzantine History and Culture dedicated to Paul Speck 19 December 1999, ed. C. Sode, S. Takács, Aldershot 2001, s. 305–325.pl_PL
dc.referencesRoland A., Secrecy, Technology, and War: Greek Fire and the Defense of Byzantium, Technology and Culture, TC 33, 1992, s. 655–679.pl_PL
dc.referencesRotter G., Maslama b. ‘Abd al.-Malik b. Marwān, [in:] Encyclopaedia of Islam, vol. VI, ed. C.E. Bosworth, E. van Donzel, B. Lewis, W.P. Heinrichs, Ch. Pellat, Leiden 1991, s. 740.pl_PL
dc.referencesRubin U., Prophets and Caliphs, [in:] Methods and Theory in the Study of Islamic Origins, ed. H. Berg, Leiden–Boston 2003, s. 73–99.pl_PL
dc.referencesSalamon M., Rozwój idei Rzymu-Konstantynopola od IV do pierwszej polowy VI w., Katowice 1975.pl_PL
dc.referencesSaunders J.J., A History of Medieval Islam, London 1965.pl_PL
dc.referencesSchmitt O., Mavia, die Königin der Sarazenen, [in:] Nomaden und Sesshafte – Fragen, Methoden, Ergebnisse 1. Mitteilungen des SFB “Differenz und Integration” 4/1, ed. Th. Herzog, W. Holzwarth, Halle 2003, s. 163–179.pl_PL
dc.referencesSchreiner P., Konstantinopel. Geschichte und Archäologie, München 2007.pl_PL
dc.referencesSchuchhardt C., Die Anastasius-Mauer bei Constantinopel und die Dobrudcha-Wälle, JKDAI 16, 1901, s. 107–127.pl_PL
dc.referencesSebag P., Les expéditions maritimes arabes du VIII s., CTu 9 (31), 1960, s. 73–79.pl_PL
dc.referencesSebag P., Les travaux maritimes de Hasan Ibn Nu‘man, RIBLA 33, 1970, s. 41–56.pl_PL
dc.referencesSegal J.B., Edessa. „The Blessed City”, Oxford 1970.pl_PL
dc.referencesShahid I., Byzantium and the Arabs in the Fourth Century, Washington 1984.pl_PL
dc.referencesShahid I., Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, Washington 1989.pl_PL
dc.referencesShahid I., Byzantium and the Arabs in the Sixth Century, vol. I, Washington 1995.pl_PL
dc.referencesShahid I., Heraclius and the Theme System: New Light from the Arabic, B 57, 1987, s. 208–243.pl_PL
dc.referencesShahid I., Heraclius and the Theme System: Further Observations, B 59, 1989, s. 391–406.pl_PL
dc.referencesShoufan i E., Al-Riddah and the Muslim conquest of Arabia, Toronto 1973.pl_PL
dc.referencesSiddiqui A.H., Prophethood in Islam, Karachi–Lahore–Dacca 1968.pl_PL
dc.referencesSievers P. von, Military, Merchants and Nomads: The Social Evolution of the Syrian Cites and Countryside During the Classical Period, 780–969/164–358, Isl 56, 1979, s. 212–244.pl_PL
dc.referencesSijpesteijn P.M, The Arab Conquest of Egypt and the Beginning of Muslim Rule, [in:] Egypt in the Byzantine World 300–700, ed. R.S. Bagnall, Cambridge–New York 2007, s. 437–459.pl_PL
dc.referencesSkowronek S., Treść i temat monet bizantyńskich, BN 39, 1969, s. 735–738.pl_PL
dc.referencesSkowronek S., Wczesnoarabskie naśladownictwa monet bizantyńskich, BN 41, 1969, s. 781– 783.pl_PL
dc.referencesSłownik grecko-polski, t. I–II, oprac. O. Jurewicz, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSpeck P., Kaiser Leon III. die Geschichtswerke des Nikephoros und des Theophanes und der Liber Pontificalis, teil I, Bonn 2002.pl_PL
dc.referencesStaffa S.J., Conquest and Fusion. The Social Evolution of Cairo A.D. 642–1850, Leiden 1977.pl_PL
dc.referencesStarowieyski M., Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa Wschodu. Literatury arabska, armeńska, etiopska, gruzińska, koptyjska, syryjska, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesStathakopoulos D., Famine and Pestilence in the Late Roman and Early Byzantine Empire. A Systematic Survey of Subsistence Crises and Epidemics, Birmingham 2004.pl_PL
dc.referencesStein D., Germanos I (715–730), [in:] Die Patriarchen der Ikonoklastischen Zeit. Germanus I.–Methodius I. (715–847). Für Friedhelm Winkelmann aus Anlass seines 70. Geburtstages, AM 23.6. 1999, hrsg. R-J. Lilie, Berlin–Bern–New York–Paris–Wien 1999.pl_PL
dc.referencesStein E., Studien zur Geschichte des byzantinischen Reisches, vornehmlich unter den Kaisern Justinus II und Tiberius Constantinus, Sttutgart 1919.pl_PL
dc.referencesStratos A.N., Byzance au VIIe siècle, t. II, trad. A. L amb e r t, Lausanne 1985.pl_PL
dc.referencesStratos A.N., Byzantium in the Seventh Century, vol. IV, Amsterdam 1978.pl_PL
dc.referencesStratos A.N., The Naval Engagement of Phoenix, [in:] Charanis Studies. Essays in Honor of Peter Charanis, ed. A.E. Laiou-Thomadakis, New Jersey 1980, s. 229–247.pl_PL
dc.referencesStratos A.N., Siêge ou blocus de Constantinople sous Constantin IV, JÖB 33, 1983, s. 89–107.pl_PL
dc.referencesSuermann H., Muhammad als Vorlaufer des Antichristen, [in:] Islam i chrześcijaństwo, red. A. Zaborski, Kraków 1995, s. 321–334.pl_PL
dc.referencesSummer G.V., Philippicus, Anastasius II and Theodosius III, GRBS 17, 1976, s. 287–294.pl_PL
dc.referencesAl-Tabari: A Medieval Muslim Historian and His Work, ed. H. Kennedy, Princeton 2008.pl_PL
dc.referencesTayyara A. el-R., Prophethood and Kingship in Early Islamic Historical Thought, Isl 84, 2008, s. 73–102.pl_PL
dc.referencesTayyara A. el-R., Prophethood and the Making of Islamic Historical Identity, Modern Languages Faculty Publications 116, 2013, s. 1–28.pl_PL
dc.referencesThomson R.W., The Armenian Text, [in:] The Armenian History attributed to Sebeos, transl. idem, Liverpool 1999, s. 31–78.pl_PL
dc.referencesTorrey Ch.C., Introduction, [in:] Ibn ‘Abdal-Hakam, The History of the Conquest of Egypt, North Africa and Spain, known as the Futuh Misr, ed. Ch.C. Torrey, New Heaven 1922, s. 1–24.pl_PL
dc.referencesTreadgold W., Bizancjum i jego armia 284–1081, przekł. M. Grabska-Ryńska, Wodzisław Śląski 2011.pl_PL
dc.referencesTreadgold W., The Byzantine Revival, 780–842, Stanford 1988.pl_PL
dc.referencesTreadgold W., A History of the Byzantine State and Society, Stanford 1997.pl_PL
dc.referencesTreadgold W., The Military Land and the Imperial Estates in the Middle Byzantine Empire, HUS 7, 1983, s. 619–631.pl_PL
dc.referencesTreadgold W., On the Value of Inexact Numbers, Bsl 50, 1989, s. 57–61.pl_PL
dc.referencesTreadgold W., Seven Byzantine Revolutions and the Chronology of Theophanes, GRBS 31, 1990, s. 203–227.pl_PL
dc.referencesTsangadas B.C.P., The Fortifications and Defense of Constantinople, New York 1980.pl_PL
dc.referencesUspenskij F.I., Istorija vizantijskoj imperii VI–IX vv., Moskva 1996 (pierwsze wydanie: Leningrad 1927).pl_PL
dc.referencesUspienskij F.I., Vojennoje ustrojstvo vizantijskoj imperii, IRAIK 6, 1901, s. 154–207.pl_PL
dc.referencesVachkova V., Danube Bulgaria and Khazaria as Part of the Byzantine Oikoumene, [in:] The Other Europe in the Middle Ages. Avars, Bulgars, Khazars, and Cumans, ed. F. Curta, R. Kovalevs, Leiden–Boston 2008, s. 339–362.pl_PL
dc.referencesVan Millingen A., Byzantine Constantinople: The Walls of the City and Adjoining Historical Sites, London 1899.pl_PL
dc.referencesVarvounis M.G, Une pratique de magie byzantine et la Preis de Pergame par les Arabes, B 68, 1998, s. 148–156.pl_PL
dc.referencesVasiliev A.A., An Edict of the Emperor Justinian II, S 18, 1943, s. 1–13.pl_PL
dc.referencesVasiliev A.A., Introduction, [in:] Agapius, Kitab al-’Unvan (Histoire universelle), Paris 1910 [=PO 5].pl_PL
dc.referencesVasiliev A.A., Medieval Idea of the End of the World: East and West, B 16, 1942/1943, s. 471– 476.pl_PL
dc.referencesVokaer A., Brittle Ware trade in Syria between the 5th and 8th centuries, [in:] Byzantine Trade, 4th–12th Centuries: The Archaeology of Local, Regional and International Exchange. Papers of the Thirty-eighth Spring Symposium of Byzantine Studies, St. John’s College, University of Oxford, March 2004, ed. M.M. Mango, Farnham–Burlington 2009, s. 121–136.pl_PL
dc.referencesVryonis S., The Decline of Medieval Hellenizm in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century, Berkeley–Los Angeles–London 1971.pl_PL
dc.referencesWasilewski T., Bizancjum i Słowianie w IX wieku. Studia z dziejów stosunków politycznych i kulturalnych, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesWeil G., Geschichte der Chalifen, t. I, Mannheim 1846.pl_PL
dc.referencesWellhausen J., Arab Wars with the Byzantines in the Umayyad Period, [in:] Arab-Byzantine Relations in Early Islamic Times, ed. M. Bonne r, Aldershot–Burlington 2004, s. 31–64.pl_PL
dc.referencesWhitby L.M., The Great Chronographer and Theophanes, BMGS 8, 1982/1983, s. 1–20.pl_PL
dc.referencesWinkelmann F., Quellenstudien zur herrschenden Klasse von Byzanz im 8. und 9. Jahrhundert, Berlin 1987.pl_PL
dc.referencesWitakowski W., Introduction, [in:] Pseudo-Dionysius of Tel-Mahre Chronicle (know also as the Chronicle of Zuqnin), part III, transl. with notes and introduction idem, Liverpool 1996.pl_PL
dc.referencesWolf K.B., Chronicle 754, [in:] Medieval Iberia. Readings from Christian, Muslim and Jewish Sources, ed. O.R. Constable, Philadelphia 1997.pl_PL
dc.referencesWolf K.B., Introduction, [in:] Conquerors and Chroniclers of Early Medieval Spain, transl. with notes and introduction idem, Liverpool 1999, s. XV–XVII.pl_PL
dc.referencesWolińska T., Armeńscy współpracownicy Justyniana Wielkiego. Dezerterzy z armii perskiej w Bizancjum, PNH 1.1, 2000, s. 5–32.pl_PL
dc.referencesWolińska T., Armeńscy współpracownicy Justyniana Wielkiego. Wielka kariera eunucha Narsesa, PNH 4.1, 2005, s. 29–50.pl_PL
dc.referencesWolińska T., Sycylia w polityce Cesarstwa Bizantyńskiego w VI–IX wieku, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesWoods D., The Saracen Defenders of Constantinople in 378, GRBS 37, 1996, s. 359–379.pl_PL
dc.referencesThe World of the Khazars. New Perspectives. Selected Papers from the Jerusalem 1999 International Khazar Colloquium hosted by the Ben Zvi Institute, ed. P.B. Golden, H. Ben-Shammai, A. Róna-Tas, Leiden–Boston 2007.pl_PL
dc.referencesWright W., A Short History of Syriac Literature, London 1894.pl_PL
dc.referencesYannopoulos P., «Comme le dit Georges le Syncelle ou, je pense, Théophane», B 74, 2004, s. 139–146.pl_PL
dc.referencesYannopoulos P.[A.], Le rôle des Bulgares dans la guerre arabo-byzantine 717–718, B 67, 1997, s. 483–516.pl_PL
dc.referencesYannopoulos P., Les vicissitudes historiques de la Chronique de Théophane, B 70, 2000, s. 527–553.pl_PL
dc.referencesYannopoulos P., Théophane de Sigriani le Confesseur (759–818). Un héros orthodoxe du second iconoclasme, Bruxelles 2013.pl_PL
dc.referencesYe‘or B., The Dhimmi: Jews and Christians under Islam, Rutheford–London–Toronto 1985.pl_PL
dc.referencesYe‘or B., Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide, transl. M. Kochan, D. Littman, Cranbury 2002.pl_PL
dc.referencesYe‘or B., Islam and the Dhimmis, The Jerusalem Quarterly 42, 1987, s. 83–88.pl_PL
dc.referencesZahran Y., Ghassan Resurrected, London 2006.pl_PL
dc.referencesZakrzewska-Dubasowa M., Historia Armenii, Wrocław 1977.pl_PL
dc.referencesZakrzewski K., Historia Bizancjum, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesZemouli M., La navigation maritime chez les Arabes a travers les textes du Coran et la poesie arabe: une introduction, GA 7/8, 2000, s. 605–622.pl_PL
dc.referencesZenghelis C., Le feu grégeois et le les armes à feu des Byzantins, B 7, 1932, s. 265–286.pl_PL
dc.referencesZuckerman C., Learning from the Enemy and More: Studies in “Dark Centuries” Byzantium, Mil 2, 2005, s. 79–135.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-904-9
dc.disciplinehistoriapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe