Show simple item record

dc.contributor.authorMasternak, Marian
dc.date.accessioned2022-08-16T11:42:13Z
dc.date.available2022-08-16T11:42:13Z
dc.date.issued2022-08-16
dc.identifier.issn1509-877X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42780
dc.description.abstractThe subject of the article is an analysis of the principle of writing, which is one of the general principles of tax proceedings. The aim of the study is to establish and explain the essence of this principle and the requirements related to its implementation, taking into account recent changes to the provisions constituting the said principle, including the newly regulated methods of authentication of letters recorded in paper or electronic form. The author tries to answer the question whether these changes are limited to ordering and standardizing the terminology used in the Tax Ordinance and the Electronic Service Act, or whether they shape the content of the rules of writing anew. The article also includes an assessment of the current regulation and de lege ferenda conclusions regarding this principle.en
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu jest analiza zasady pisemności, będącej jedną z zasad ogólnych postępowania podatkowego. Celem opracowania jest ustalenie i wyjaśnienie istoty tej zasady oraz wymogów związanych z jej realizacją, z uwzględnieniem niedawnych zmian przepisów konstytuujących wymienioną zasadę, w tym nowo uregulowanych sposobów uwierzytelniania pism utrwalonych w postaci papierowej lub elektronicznej. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy zmiany te ograniczają się do uporządkowania i ujednolicenia terminologii stosowanej w Ordynacji podatkowej i w ustawie o doręczeniach elektronicznych, czy też na nowo kształtują treści zasady pisemności. W artykule zawarta jest też ocena obecnej regulacji oraz wnioski de lege ferenda dotyczące tej zasady.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesKwartalnik Prawa Podatkowego;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectgeneral principles of tax proceedingsen
dc.subjectthe principle of writingen
dc.subjectauthentication of documentsen
dc.subjecthandwritten signatureen
dc.subjectelectronic signatureen
dc.subjecttrusted signatureen
dc.subjectpersonal signatureen
dc.subjectelectronic sealen
dc.subjectzasady ogólne postępowania podatkowegopl
dc.subjectzasada pisemnościpl
dc.subjectuwierzytelnianie pismpl
dc.subjectpodpis własnoręcznypl
dc.subjectpodpis elektronicznypl
dc.subjectpodpis osobistypl
dc.subjectpieczęć elektronicznapl
dc.titleZasada ogólna pisemności w postępowaniu podatkowympl
dc.title.alternativeGeneral principle of writing in tax proceedingsen
dc.typeArticle
dc.page.number163-178
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczypl
dc.identifier.eissn2658-0349
dc.referencesAdamiak B., Komentarz do art. 14, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996.pl
dc.referencesAdamiak B., Komentarz do art. 126, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski., R. Mastalski., J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2007, Wrocław 2007.pl
dc.referencesEncyklopedia PWN, hasło: pismo, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pismo;3957699.html (dostęp: 24.02.2022).pl
dc.referencesGruszczyński B., Komentarz do art. 126, [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2006.pl
dc.referencesIserzon E., Komentarz do art. 11, [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1970.pl
dc.referencesMasternak M., Komentarz do art. 26e, [w:] Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2021.pl
dc.referencesMasternak M., Komentarz do art. 126, [w:] B. Brzeziński, M. Kalinowski, M. Masternak, A. Olesińska, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruń 2002.pl
dc.referencesOchendowski E., Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2014.pl
dc.referencesOrdynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, red. B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, Gdańsk 2017.pl
dc.referencesPresnarowicz S., Komentarz do art. 126, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom II. Procedury podatkowe. Art. 120–344, red. L. Etel, LEX/el. 2022.pl
dc.referencesSejm IX kadencji, Druk nr 239, https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/D1349ADC36052E93C125850C003768C9/%24File/239.pdf (dostęp: 28.04.2022).pl
dc.referencesSłownik języka polskiego PWN, red. W. Doroszewski, hasło: pisemnie, https://sjp.pwn.pl/slowniki/pisemnie.html (dostęp: 24.02.2022).pl
dc.referencesZaawansowana pieczęć elektroniczna, [w:] ePodręcznik. e-usługi publiczne, https://epodrecznik.mc.gov.pl/mediawiki/index.php?title=Zaawansowana_pieczęć_elektroniczna (dostęp: 28.04.2022).pl
dc.referencesZimmermann J., Ordynacja podatkowa. Postępowanie podatkowe. Komentarz, Toruń 1998.pl
dc.contributor.authorEmailmaster@ukw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1509-877X.2022.03.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0